September 2012

Episode 3 : Počátek - Druhá část

30. september 2012 at 15:32 Fanfiction

ČÁST DRUHÁDvojité dveře v městě bohů se otevřely do komnaty, kde byl Doci, který stál před sochou. Socha jako symbol se světle purpurovým oválným kámen se nachází mezi dvěma pilíři na vzdáleném konci komnaty. Převor šel do komnaty a hned za ním Daniel a Kevin. Když všichni vstoupili do komnaty, po jejich levici planul oheň po celé straně zdi, který byl jinak oplocený, a v jejím středu byla dvojitá brána.
Převor: "Doci."
Doci se obrátil směrem k převorovi.
Doci: "Nech nás."
Převor kráčí z komnaty a hned za ním se zavírají dveře.
Jackson: "Ahoj. Já jsem…"
Doci: "Daniel Jackson."
Pak se Doci otočil na Kevina Markse.
Doci: "Kevin Marks."
Kevin pozvedne hlavu s vážným obličejem.
Jackson: "Správně."
Doci: "Z planety Země."
Marks: "Jak tohle víte?"
Jackson: "Znáte naše jména a víte,odkud jsme. Tak předpokládám, že také víte, jak jsme připojeni do mysli těchto lidí. Víte, jsme průzkumníci. Velice rádi bychom vás poznali. Vaši společnost. Jací jste a jak jste se tu objevili."
Doci: "Na místo odkud vy pocházíte, jsme poslali našeho převora."
Marks: "Vážně? To můžete udělat?"
Jackson: "Mysleli jsme, že jsme v jiné galaxii."
Doci: "Je vůli Oriů, že musíme rozšiřovat počátek mezi všechny požehnaným životem."
Jackson: "Dobrý. Ale potom rozumíte, že tam, odkud jsme přišli je mnoho různých lidí. Lidi, kteří věří v mnoho různých náboženstvích."
Doci: "Všichni najdou cestu k osvícení."
Marks: "Jistě. Ale myslím, že také rozumíte, že by nemuseli vidět vaši cestu jako jedinou. Nebudou vnímat stejnějako vy."
Doci: "Síla a velikost Oriů nemůže být zpochybněna. Ti, kteří odmítnou cestu k osvícení, musí být zničeni."
Jackson: "Jo. Toho jsem se bál."

Generál Landry a podplukovník Carterová doprovází Geraka a Yat'yirka kolem rohu po chodbě, kterou právě jdou.
Landry: "George Washington je jeden z našich otců, zakladatelů a první prezident. Kdysi řekl: Pravé přátelství je květina, která roste pomalu a musí přetrvávat a podstoupit mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno."
Všichni čtyři se zastavili na místěa Gerak byl otočen ke generálovi.
Gerak: "První muž Horuse, Karrok z Vysokých planin jednou řekl: Je větší ctí zemřít v rukou bratra, než zabít přítele."
Landry: "To byl moudrý muž."
Všichni se dali do pohybu a šli chodbou vpřed.
Gerak: "Byl zabit krátce po prohře z jedné největších bitev v historii."
Carter: "Oh. Doufám, že to nebyl jeho bratr, kdo ho zabil."
Carterová a Landry se trošku zašklebili. Gerak zastavil a obrátil se k oběma.
Gerak: "Byl jsem to já. Ten Jaffa byl hlupák v každém ohledu. Nezasloužil si čestnou smrt."
Landry: "Chápu."
Najednou nečekaně začal houkat a stroboskopické světlo na chodbě začalo blikat červeně. Z interkomu se ozval mužský hlas.
Harriman: "Neplánovaná příchozíčerví díra."
Landry: "Oh, raději se podívám co se děje. Podplukovníku. Prosím, odveďte naše hosti do konferenční místnosti."
Carter: "Ano, pane."
Landry se uklonil způsobem, jako obvykle Teal'c.

Doci stojí u sochy a dívá se na Daniela a Kevina.
Doci: "Kniha Počátku říká, že ti, kteří hledají cestu k osvícení, nesmějí být vedeni mylností a sejít z cesty pravdy!"
Jackson: "Dobře. Uvidíš, že to může být vykládáno mnoha různými způsoby. Myslím, že možná vím, co jsou Oriové zač.Kdo jsou. A já nepopírám, že to jsou velmi mocné bytosti, ale jestli se nepletu, nejsou to bohové. Jsou jako povznesené bytosti, které známe. Jednoduše více rozumí podstatě a vědomostem vesmíru."
Doci: "Bůh je jen bytost, která je uctívána těmi pod ním. Vědění, moc a pochopení jsou ti snad k uctívání Oriůmálo?"
Marks: "Respekt máte, to ano. Ale to neznamená, že budem vraždit nevinné lidi jejich jménem."
Jackson: "Snažíme se pochopit, zda Oriové k tobě mluví přímo. Říkají ti, abys je uctíval, nebo jestli sis jenšpatně vyložil pár nějakých důkazů a víru jsi nastolil na jeho základě."
Marks: "Nemůžeme tu mluvit za každého v mé galaxii, ale dle mého názoru nevěřím, že někdo může dosáhnout osvícení skrze strach, vydírání a ponížení. Bez ohledu na použitou sílu jako důkaz. Je něco, čemu povznesené bytosti velice dobře rozumí. Nechápejte mnešpatně, ale myslím tím, že bychom všichni měli zkusit být lepšími. Jestliže je povznesení skutečně konec a my se ho snažíme dosáhnout, budiž. Ale nemělo by to záviset na naší svobodné vůli? Můžete mě klidně zabít za to, co jsem řekl, ale v to co já věřím, změnit nemůžete."
Doci: "Pojďte."
Doci jde k bráně a otevře ji. Kevin i Daniel ho ostražitě sledují. Oni vstoupili na balkón, který byl za bránou.
Doci: "Oni vás slyší."
Daniel a Kevin se dívají spatra dolů.Stěna ohně se rozšiřuje, jak daleko oko dohlédnu. Doci roztáhne paže a bílý jas se zobrazí před ním. Kevin i Daniel postoupili o pár kroků vzad, když to spatřili. Řetězce plamenů vyletěli vpřed a prolétali kolem Kevina a pak plamenyřetězců vstoupili do Dociho. Když do něho řetězce vstoupili, napřímil se. Jeho oči se změnily v červenou, jako řetězoví plamen, který prolétal kolem, nežvstoupil do Dociho. Pak se otočil na Daniela a Kevina a začal mluvit s ozvěnou v hlase, který vypadá jako mnoho hlasů jednohlasně za hlas Doci.
Doci: "My nežádáme slepou víru. Jen abyste věřili v to, co vidíte a poznali pravdu."

Generál Landry stojí u křesla v stolu a podplukovník Carterová sedí po jeho pravici. Když Gerak přehazoval plášť přes židli, seržant Harriman pokládal na stůl složky ke každéžidli. Poblíž Geraka stojí Yat'yir.
Landry: "Tohle je jen přátelská návštěva, ale v zastoupení vůdců naší planety jsem byl požádán, abych vám předložil k posouzení pár myšlenek."
Generál Landry sednul na židli a právě kolem něho prošel Harriman.
Landry: "Každopádně některé body bychom mohli projednat v budoucnu."
Gerak stojí před průhledným oknem a dívá se přes něj do místnosti s bránou, která byla aktivována.
Landry: "V budoucnu bychom také mohli uzavřít i oficiální smlouvu mezi námi a Jaffi."
Gerak: "Kdo je to?"
Generál Landry šel k oknu a viděl jak Mitchell, SG-12 přicházejí z P3X-421.
Landry: "To je podplukovník Mitchell, SG-12 a muž, se kterým jsme se setkali na jiné planetě a který prý zastupuje nějaké bohy jménem Oriové. Myslím, že jsme už viděli skutečný dopad podrytí infrastruktury, kterou zavedli Goa'uldi."
Gerak: "Vskutku. Jíž jsme zaznamenali povstání jedinců i skupin, které se s námi snažili soupeřit."
Yat'yir se obrací na podplukovníka Carterovou a ta na to zareagovala tím, že se na něho usmála a on otočil hlavu zpátky.
Landry: "Tady venku je tolik lidí jako je Jaffů. Ale pokud nebudeme nadále spolupracovat v práci společně,vítězství, za které jsme tak dlouho bojovali, se může změnit v chaos."
Gerak pohlédl na bránu a pak kráčel zpět na své místo. Pak ho následuje generál Landry.

Jackson a Marks byli s Docim na balkóně.
Doci: "My jsme Oriové."
Jackson: "Takže chcete, aby vás lidé uctívali?"
Doci: "Jsme jejich stvořitelé. Všichni, kteří nás následují, se připojí k nám v osvícení."
Marks tomu nemohl uvěřit, co právěDoci řekl.
Marks: "Stvořitelé? Vy víte, kdo jsou Antikové, že?"
Doci: "Ti, kteří se zřekli cesty, jsou zlí."
Jackson: "Zlí? Proč?"
Daniel pohlédl na Kevina a pak se obrátil zpět na Dociho.
Doci: "Skrývali vás."
Marks: "Vážně? Že o tom nic nevím."
Zamumlal Marks spíše pro sebe.
Jackson: "Podle mě nic neudělali, ale asi jsem se spletl."
Doci: "Pravda o vesmíru byla zjevena. Všichni teď poznají moc Oriů."
Řetězce plamene vyletěli z Dociho a vrátili se zpět do zdi ohně. Doci mluvil svým hlasem.
Doci: "Blahoslavení budiž Ori."


Episode 3 : Počátek - První část

30. september 2012 at 15:12 Fanfiction

ČÁST PRVNÍPoblíž Celestis je na zemi kamenný povrch, který je pokryt pár centimetrů vody. Ze země se objevila prstencová platforma. Kruhy stoupají přes malé množství vody a přeneslo tam převora spolu s Danielem, Valu, Kevinem i Teal'cam.
Jackson: "Kde to jsme?"
Převor: "Na Celestových pláněch."
Všichni se rozhlíželi kolem sebe.
Doran: "A tam to?"
Vala s Kevinem se zaměřili na jedno velké město, na které pak ukázala prstem.
Převor: "To je město bohů."
Všichni se podívali na sebe. Převor se vydal vpřed k městu bohů a ostatní ho následovali.
Jackson: "Možná byste nám mohl říct, kdo jste vy."
Převor: "Já jsem převor Oriů."
Marks: "A co je tamto?"
Převor: "Až nadejde čas, vše se dozvíte."

Všichni procházeli městem a rozhlíželi se kolem sebe. Prochází velkou chodbou, z níž podlahy a stěny jsou z mramoru a kolem jsou vysoká ozdobná okna, která nabízí výhled na město. Dvojité dveře se před nimi otevřely na konci chodby, kde do místnosti všichni vstoupí. Byla to jídelna města bohů. Převor se otočil k nim zády a odcházel z místnosti. Hned za ním se zavíraly dveře. Daniel a Teal'c šli ke dveřím, když se zavíraly.
Marks: "Hádám, že tady budeme čekat."
Jackson: "Asi ano."

Na planetě označenou P3X-421 v Mléčné Dráze v poušti lidé dívají, jak se jejich brána aktivuje. Vesničané se přibližují k bráně a z brány vyjde osamělá osoba v plášti s holí v levé ruce a knihou Počátku držící v pravé ruce. Není to jiný než převor. Po uzavření brány převor postupuje vpřed k lidem, kteří na planetě žijí. Převor si dá knihu do levé ruky a z hlavy si sundá kapuci, která mu kryla obličej. Když ji sundal, lidé uviděli jeho plešatou bílou hlavu.
Převor: "Blahoslavení budiž Ori."
Všichni lidí z planety se na něho dívali.

V hlavních rolí, díle Počátek
Podplukovník Cameron Mitchell
Podplukovník Samantha Carter
Kapitán Kevin Marks
Doktor Daniel Jackson
Vala Mal Doran
Svobodný Jaffa Teal'c
Major Generál Henry "Hank" Landry
Doktorka Carolyn Lam
Doktor Bill Lee
Plukovník Lionel Pendergast
Major Generál Jack O'Neill

Doktorka Lamová, generál Landry, podplukovníci Carterová a Mitchell sedí v zasedací místnosti vedle generálovy kanceláře spolu s Rak'norem, který před pár minutami přišel bránou na Zem.
Lam: "Životní funkce Vali, Daniela, Kevina i Teal'ca jsou už dvě hodiny stabilní."
Landry: "Co jejich odpojení od zařízení?"
Lam: "Doktor Lee nebyl schopen kameny vyndat."
Mitchell: "Ještě jsme nezkusili C-4, pane."
Carter: "To sem můžeme rovnou přenést atomovku."
Trochu humoru jim neuškodilo. Carterová pohlédla na Mitchella a pak se znovu otočila směrem ke generálovi.
Carter: "Jinak s doktorem Leem pracujeme na vypnutí zdroje energie, ale vzhledem k tomu, že napojeno přímo na jejich mysli, doporučuji, abychom postupovali s co největší opatrností."
Lam: "Souhlasím. Nechtěla bych je dostat do předešlé situace."
Landry: "Rozumím. Ale pokud se opět i přesto dostanou do problémů, máte rozkaz udělat vše, abyste tu věc vypnuli."
Carter: "Ale co Teal'c a kapitán Marks? Jsou také napojeni na přístroj, ale ne přes kameny. Jak je teda chcete odpojit?"
Landry byl dost naštvaný, protože ho odradili od normální činnosti.
Landry: "To nechám na vás. Rak'nore. Na slovíčko ke mně do kanceláře."
Rak'nor vstal ze židle a šel za generálem do kanceláře. Carterová nemohla tomu uvěřit, že dva lidské životy závisí na ní. Hned jak Landry a Rak'nor přišli do kanceláře, oba si sednuli do křesel.
Landry: "Co mi můžete říct o tom chlápkovi, Gerakovi?"
Rak'nor: "Byl prvním mužem Monta. Druhořadý Goa'uld, který nejprve sloužil Raovi, později se přidal k Ba'alovi, když byl Ra zabit. Po pádu Goa'uldů byla Ba'alova armáda vedena Jaffou jménem Hubrok. Byl spojencem mistra Bra'taca a podpořil by naši snahu o demokratickou reformu
Jaffského národa. Ale zhruba před čtyřmi měsíci Hubrok zmizel."
Landry: "Vy si myslíte, že Gerak s tím má něco společného?"
Rak'nor: "Hm. I přestože nebyl objeven žádný důkaz. Ale krátce po Hubrokově zmizení, Gerak začal prosazovat tradičnější způsoby v Jaffské Radě."
Landry: "Kterou podstatě ovládá."
Rak'nor: "Po sérii nenápadných a lstivých manipulací padla Rada Gerakovi přímo do rukou."
Landry: "Dobře. A teď je jednou z nejmocnějších osob ve vesmíru. Alespoň co víme. Domnívám se, že bych se s ním měl nejspíše setkat sám osobně."
Rak'nor: "Předám vaše poslání."
Landry: "Seržante."
Jeden z důstojníků, který stál před chodbou, vešel do generálovy kanceláře.
Landry: "Prosím, doveďte Rak'nora k bráně a ať začnou zadávat adresu."
Rak'nor vstal z křesla a šel se seržantem, který ho doprovodil až k bráně.

Daniel a Kevin četli knihy, Vala se válela na zádech po stole, který byl uprostřed v místnosti a Teal'c stál u svíčky, která planula u dveří.
Doran: "Tak dobře Danieli. Co tam stojí?"
Jackson: "Zdá se, že se to podobá mnoha náboženstvím, která jsem studoval. Spojují své učení s jednoduchým vyprávěním a postavami, ve kterých můžeš najít každodenního člověka."
Doran: "Tak mi jednu přečti. Historky rovnou miluji."
Vala si sedla na stůl a Daniel listoval knihou.
Jackson: "No, zdá se, že všechny učí meditace k hodnotě a smysli. Spravedlivou cestu k vyššímu bytí."
Vala vzala do ruky jablko, které bylo na stole v ovocné míse a trávila ho. Když kousla do jablka, otočila se na Daniela a dala mu najevo, zdali chce taky. Daniel zvednul hlavu a zaměřil se na Valu.
Doran: "Co je? Umírám hlady."
Marks: "Zdá se, že hlavním symbolem víry je oheň."
Doran: "Tak na to nepotřebuji ani tu knihu. Poznala jsem to na vlastní kůži."
Podívala se na Markse a ušklíbla se na něho. Kevin se jen na ní usmál a podíval se zpátky do knihy.
Marks: "To může dávat smysl. Oheň je světlo, energie teplo."
Jackson: "A teď na Zemi se oheň někdy spojuje s představou démonů. Věcí, které jsou zlé."
Marks: "Peklo místo nebe."
Doran: "A?"
Jackson: "Moc mě to na Antiky nesedí."
Marks: "To jsme dva."
Doran: "Něco vám řeknu."
Vala natáhla ruku a začala listovat s knihou až nakonec. Když došla na konec stránky, poplácala na ní. Daniel se na ni díval a nemohl tomu věřit.
Doran: "Proč prostě neskočíme až na konec a tam uvidíme, jak to celé dopadne? Nebo snad ne?"
Teal'c: "Vskutku. Musím souhlasit."
Najednou uslyšeli žuchnutí a všichni se obrátili ke dveřím. Dveře se otevřely a vpřed kráčí převor s holí v ruce. Vala rychle slezla ze stolu a kryje napůl snědené jablko. Kevin si stoupnul a odstoupil kousek od převora.
Převor: "Vesnici Ver Ager ovládnuli kacíři."
Doran: "My za to nemůžeme. Přísaháme."
Jackson: "Jsme spojeni s těmito čtyřmi lidmi pomocí komunikačního zařízení, které bylo přineseno do naší galaxie velice dávno rasou lidí zvanou Alterané."
Marks: "Také si říkají Antikové."
Všichni se dívali na převora a s ním to ani nepohnulo.
Jackson: "Podívejte. Chceme tím říci, že jsme nechtěli nikomu ublížit. Jsme pouzí průzkumníci."
Převor: "Jsou ve Ver Ager další?"
Marks: "Další? Kdo?"
Marks se nechápavě dívá na převora.
Převor: "Nevěřící."
Jackson: "Počkat. Vy po nás chcete, abychom někoho vyjmenovali z vesnice, kteří ve vás nevěří?"
Daniel stoupnul ze židle a Vala šla k němu.
Převor: "Víra bude oceněna. Ti, co sešli z cesty, musí být přivedeni zpátky na cestu."
Doran: "Zdá se mi, že ti, kteří zbloudí, budou upáleni."
Převor: "Oriové dávají všem mužům a ženám svobodnou vůli."
Vala se vzdálila a stoupla si za převora. Ten jí však zůstal otočen zády.
Doran: "Jsou-li Oriové tak velmi mocní, proč potřebují nás, abychom jim řekli, kdo v ně věří a kdo ne."
Převor: "Oriové od nás nic nepotřebují."
Marks: "Jsme to my, kdo musí hledat pravdu vesmíru, abychom dosáhli osvícení."
Daniel nad tím kývnul hlavou.
Jackson: "Tohle už jsem prožil."

Mitchell a Carterová sedí na židlích a dívají se do izolační místnosti, kde je Lamová a lékařský personál, kteří sledují Daniela, Valu, Kevina a Teal'ca. Komunikační zařízení se nachází na úpatí postelí a doktor Lee sedí u něho a pracoval na něm. Landry se blížil k oběma podplukovníkům. Oba se chytali vstát, když shlédli generála, jak vchází za nimi, ale generál mávnul rukou.
Landry: "V klidu, podplukovníci. Jak jsou na tom?"
Mitchell: "Beze změny, pane."
Landry: "Vím, že o ně máte starost, já taky. Ale mám pro vás jiný úkol."
Mitchell: "Pane?"
Landry přesunul židli od stolu k podplukovníkům a sednul si vedle podplukovníka Mitchella.
Landry: "Právě jsem dostal hlášení od doktorky Lindsayové z P3X-421."
Mitchell: "Lindsayová? Ta antropoložka?"
Landry: "Pracuje tam s místními lidmi a pomáhá jim dostat se ze ztráty jejich tehdejšího falešného boha."
Carter: "Nějaké problémy?"
Landry: "Včera tam bránou přicestoval nějaký misionář se šířením vírou, se kterou jsme se ještě nesetkali. Ne že bychom směli s lidmi, kteří zkoumají nové víry."
Mitchell: "Mám podezření, že uvidíme hodně podvodníku, kteří se snaží naplnit prázdnotu zbylých po Goa'uldech, pane."
Carter: "Ale zase nově nalezená svoboda rychle přinese k zoufalství, jestli se lidé nenaučí starat se sami o sebe. Hodně řečeno uzavřených civilizací, může být potenciálně zmámeno podvodníkem s plným triků v rukávu."
Mitchell: "A v tomto konkrétním případě?"
Landry: "Tenhle misionář se očividně snaží dokázat platnost svých tvrzení konáním zázraků."
Mitchell, Carter: "Zázraky?"
Mitchell a Carterová se vzájemně podívali na sebe a pak zpátky na generála. Generál vstat a oba podplukovníci ho v tom následovali.
Landry: "Podplukovníku. Chtěl bych, abyste vzal s sebou SG-12 a přivedli ho sem na základnu."
Mitchell: "Ano, pane."
Mitchell odešel z pozorovací místnosti a generál se zaměřil na Carterovou.
Carter: "Já se vrátím k práci. Hned jak to vyřešíme, tak se vrátím do Oblasti 51."
Landry: "Dobrá. Myslel jsem, že vás Mitchell přesvědčil."
Carter: "Ne tak docela."

Převor stále stojí na jednom a tom samém místě. Kevin s Teal'cem seděli vedle Daniela a Vali.
Převor: "Amicovi bylo za jeho hřích odpuštěno a sám našel cestu zpátky ke svému bohu."
Doran: "Už to déle nevydržím."
Vala se opírala o ruku a pomalu spala.
Jackson: "Nerad vás ruším, ale jestli se nás snažíte obrátit na víru, tak my žádné bohy nehledáme."
Převor: "Vůle Oriů vás sem přivedla."
Marks: "Nepředpokládám, že bychom mohli mluvit s někým z těch Oriů."
Převor: "Ale jistě."
Markse i Jacksona to překvapilo a oba vstali ze židle.
Jackson: "Uh. Dobře. Tak to by bylo skvělé."
Převor: "Jen mluvte a oni vás uslyší."
Marks: "Oh. Tohle nevyšlo."
Vala jen kývala hlavou do stran a nakonec vstala ze židle.
Doran: "Dobře. To všechno je k ničemu, můžete nás klidně mučit, ale těmi řečičkami nás nezlomíte. Dobře, se mnou možná. Ale my nehodláme nic říci, protože sami nic nevíme. Správně?"
Marks: "A můžeme my dva promluvit s vaším vůdcem?"
Jackson: "Jmenuje se… Um."
Daniel se naklonil nad knihu a začal v ní listovat.
Jackson: "S Docim. Ten, který šíří slovo Ori."
Převor se podíval na Daniela zajímavým stylem.
Marks: " Jako Ageadius z Valdair. Musím říci to, co se dá vyslovit jen v záři ohně."
Daniel se podíval do knihy a pak se zaměřil na Kevina.
Jackson: "Ano. Jak to víte?"
Marks: "Je to tu napsáno."
Marks pozvednul knihu a ukázal ji Jacksonovi.
Jackson: "Aha."
Jackson se pak obrátil zpátky na převora. Všichni se na něho dívali a ten také usoudil své rozhodnutí.
Převor: "Pojďte se mnou."
Vala obešla stůl a šla za Danielem a Kevinem. Teal'c je hned následoval. Dveře se otevřely a všichni šli za převorem.
Doran: "Nemohli jste se na to zeptat už před hodinou? Poslouchala jsem ty nesmysly hodně dlouho. Mohli jste se toho ušetřit."
Převor: "Vy dva ne."
Doran: "Co? Kdo ne?"
Teal'c: "Asi my dva."
Dveře se pomalu za nimi zavřely.
Doran: "Ale proč ne?"
Daniel a Kevin se podívali na dveře, jak se zavřeli, šli za převorem. Vala stála hned za dveřmi a mluvila přes ně.
Doran: "Tak my tu počkáme!"

Brána v SGC byla aktivní a bránou procházel Gerak s jeho poučníkem Yat'yir a spolu s jeho doprovodem. Generál Landry a podplukovník Carterová stáli před rampou. Generál měl na sobě slavnostní uniformu a byl docela překvapen, když je uviděl.
Landry: "Docela impozantní příchod."
Landry přichází po rampě ke Gerakovi, aby ho mohl pozdravit.
Landry: "Vítejte."
Landry natáhnul pravou ruku, aby si s Gerakem mohli potřást. Gerak chvíli váhal, ale si potřásli. První úspěch z generálovy strany.

Všichni vesničané na P3X-421 jsou shromážděni kolem převora, který čte ze své knihy.
Převor: "Zatímco tu ležel a umíral na slunci, písek pouště kolem něj, Pertus promluvil ke skále. Ne s jeho rty, ale s jeho myslí. Kámen plakal čistou vodu a jeho žízeň byla uhašena."
Převor zavřel knihu a začal mluvit svými slovu.
Převor: "Nebojte se Oriů. Boj se temnoty, která skrývá tajemství vesmíru."
Podplukovník Mitchell, doktorka Lindsayová a SG-12 šli od brány k převorovi.
Převor: "Věr v pravdu všech věcí a také vy můžete najít cestu k osvícení."
Mitchell: "Člověk nemá žádné věci nad sluncem než jíst, pít a veselit se. Kniha Ecclesiastes. Moje nejoblíbenější. Moje babička neudělala bez bible krok. Víkendy s babičkou dlouhé hodiny v neděli v kostele svaté Hildy na svátek Tří králů."
Podplukovník tam mluvil na převora a Lindsayová tam stála hned vedle něho.
Mitchell: "Podplukovník Cameron Mitchell. Kdo jste vy?"
Převor: "Já jsem převor Oriů."
Mitchell: "Moc mě těší."
Převor: "Váš příchod sem byl předpovězen."
Převor prošel kolem Mitchella a šel k bráně.
Mitchell: "Ale neříkejte. Takže vidíte do budoucnosti?"
Převor se zastavil a obrátil se na podplukovníka.
Převor: "Zkušenosti uplynulých dnů nás učí, co přijde a co nastane."
Mitchell: "Taky miluji historii, ale nikdy mi to nepomůže uhodnout čísla do Sportky. Pokud víte co to je? Ale odkud vlastně vy jste?"
Převor: "Odkud pocházím a kam kráčím, na tom nezáleží."
Mitchell: "Jo, chápu to. Ať jdete kamkoliv, vlastně tam jste."
Mitchell se obrátil hlavou k Lindsayové.
Mitchell: "Myslím, že to je Buckaroo Banzai (Poslíček kovbojů)."
Podplukovník se zase zaměřil na převora.
Mitchell: "Já jsem z planety zvané Země."
Převor: "Z domova Daniela Jacksona a Kevina Markse."
Mitchell pohlédl na Lindsayovou.
Lindsay: "Nikdy předtím se o tom nezmínil."
Mitchell byl velmi překvapen, že ty dva zná.
Mitchell: "Vy znáte Jacksona a Markse?"
Převor: "To my od nich víme, co hledáte."
Mitchell: "A co vlastně hledám?"
Převor: "Odkrytí vašeho osudu."Episode 2 : Avalon, část 2 - Šestá část

29. september 2012 at 13:36 Fanfiction

ČÁST ŠESTÁ


Vesničané postávali a dívali se, jak hořící kapalina svou cestou v bludišti, teče směrem k Vale. Daniel se pořád a neúspěšně vymanit z rukou vesničanů stejně jako Teal'c.
Jackson: "Co jsi sakra řekla?"
Doran: "Myslím, že jde spíš o to, co jsem neřekla. Zdá se, že je jistá modlitba, kterou máš říci nad listy, než začneš pít, což mi nikdo neřekl. A dál to bylo takhle. Snažila jsem se zdvořile vysvětlit, co se děje a pak jeho žena začala vřískat a řekla, že jsem sešla z cesty."
Jackson: "Ah, poslouchejte! Prosím! Musíte mi věřit. Není to tak, jak to vypadá, Sallis není posedlá. Dobře! Bude to znít šíleně, ale jsme z jiné galaxie."
Správce se otočil k Danielovi a vesničané se dívali přímo na Daniela.
Jackson: "Používáme komunikační zařízení, které nám umožňuje převzít tělo z velké dálky a dovolí nám s vámi mluvit. Chceme si jen promluvit."
Marks: "Říká vám pravdu!"
Marks přišel ke správcovi, jak nejrychleji to šlo. Správce se otočil a myslel pouze na vykonání trestu. Kevin už nechal být hraní a šel k Vale, jenomže tam byli další, kteří ho zastavili. Marks se s nimi ze začátku dokonce i pral a po chvilce už toho měl dost.
Marks: "Sakra. Pusťte mě!"
Teď byli všichni tři v pasti a nemohli nijak pomoci Vale.

Doktor Lee měl v ruce páčidlo a pokoušel se kameny páčidlem vytáhnout, ale nedařilo se.
Carter: "Marksův krevní tlak a puls začal růst. Co se to sakra děje?"
Lam: "Její stav se zhoršuje. Dám ji sedativa. Snad se uklidní."
Doktorka měla připravenou injekční stříkačku a Mitchell stojí o kus dál. A Carterová stojí mezi Marksem a Danielem. Valininy oční pohyby byli velmi rychlé.

Vesničané stáli a dívali se, jak tekoucí oheň dosáhne středu a Valilina sukně, kterou měla na sobě, vzplanula.
Doran: "DANIELI!"
Jackson: "Tak mě sakra poslouchejte! Musíte mi věřit! Zabíjíte nevinnou osobu!"
Doran: "DANIELI! DANIELI!"
Správce stál vedle Daniela a byl v klidu. Natož Marks, Jackson a Teal'c se pořád snažili vymanit, ale nešlo to.
Správce: "Požehnání nechť jsou ti, jenž nás chrání před zlem."
Marks: "Ty keci už fakt nemůžu dále poslouchat."
Říkal Kevin nejdříve potichu a pak zdůraznil na hlase.
Marks: "Sakra, tak ho poslechněte!"
Vala pomalu vznítila v ohni a křičela bolestí.
Jackson, Marks: "Ne! Ne!"
Vala byla celá v plamenech a Daniel, Marks ani Teal'c nemohli nic udělat. Daniel sklonil hlavu a nevěděl, co si má myslet. Někteří vesničané byli zděšeni, jak viděli Valu v plamenech.

Lamová viděla na monitoru, že Valinino srdce zastavilo.
Lam: "Fibriluje! Modrý kód!"
Lamová šla k vozítku, který byl hned vedle postele na druhé straně. Vzala defibrilátor a nabila ho.
Lam: "Nabíjím na 200."
Mitchell to nemohl sledovat. Vytáhl zbraň z kapsy a namířil ji na přístroj. Doktor Lee před něho vešel a zastavil ho.
Lee: "Ne! Nestřílejte!"
Mitchell se snažil vystřelit na přístroj ze všech stran.
Mitchell: "Máte lepší nápad?"
Lee: "Mohl byste způsobit přetížení a mohl byste je všechny zabít. Můžete odpálit zdroj energie, no tak!"
Doktor Lee brání přístroj celým svým tělem. Sestřička a doktorka Lamová se snaží oživit Valu.
Lam: "Ustupte! Teď!"
Sestřička oddělala dýchací masku a Lamová dala Vale elektrický šok, ale bez odezvy.

Valinino tělo stále hoří a všichni tři byli se na to nemohli dívat. Někteří vesničané se klaněli bokem, aby nemuseli sledovat, jak Vala hoří. Najednou se zvedne vítr a náhle uhasí plameny, které odhalují Valinino spálené tělo. Všichni se dívají kolem sebe, až uvidí stát Převor s holí, kterou držel v ruce a v níž modrá koule. Hned jak ho vesničané shlédli, poklekli na kolena krom Daniela, Kevina a Teal'ca. Daniel když uviděl Valinino popálené tělo, šel k ní. Převor pomalu kráčel vpřed. Když uviděl, jak Daniel klekl k Vale a uklidňuje ho Valinino spálené tělo v náručí, zastavil. Daniel byl překvapen, když z Valinin zčernalých rukou uvolnili kovová pouta. Marks se nejdříve podíval na Daniela a pak na Převora. Teal'c byl zaražen a stál na místě s hrdostí. Daniel obrátil hlavu na Převora, který na něho kývnul hlavou.

Lamová se stále pokouší oživit Valu.
Lam: "Nabít na 360! Můžeme!"
Do pozorovací místnosti přišel generál Landry.
Lam: "Stále nic! Nabíjím znovu! Můžeme!"
Lamová dala Vale znovu šok. Pak se podívala na monitor a zakroutí hlavou. Lamová uchytla Valininu ruku a nachmatávala ji puls.
Lam: "Nemám žádný puls. Je konec."
Doktorka i sestřička odložily lékařské věci. Lamová pak šla k Danielovi.
Mitchell: "Je mrtvá?"
Lam: "Je mi to líto."
Mitchell a Carterová se obrátili ke generálovi, který zavrtil hlavou. Mitchell se pak obrátil na Carterovou.

Daniel stále drží Valu v náručí a převor jde blíže k nim. Zastavil se na okraji oltáře a jeho hůl začala modře zářit. Marks se díval na převora dost rozzuřený. Valinino oblečení s vlasy i kůží se vraceli zpět do předchozího nedotčeného stavu. Daniel sledoval, jak Valininy popáleniny mizí z rukou a její kůže.

Vala je stále připojená na monitor a Lamová právě kontroluje Danielův stav pomocí ruky, kterou měla na Danielovém krku.
Lam: "Životní funkce jsou opět v normálu, ale nevím na jak dlouho."
Mitchell: "Nemůžete ty kameny vyjmout?"
Carterová to zkoušela taky, ale bezúspěšně.
Carter: "Bohužel ne."
Mitchell: "A vy mi určitě zase nechcete dovolit, abych je odstřelil?"
Lee: "Ne."
Lee měl ruku zvednutou a bradu si o ni opíral.
Mitchell: "Tak jak tedy tu věc vypneme?"
Všichni tři se podívali na antický komunikační přístroj.
Lee: "To nevím."
Mitchell: "Nádhera."
Lam: "Přinejmenším musíme zjistit jak sundat ten náramek doktoru Jacksonovi. Jsou stále spojeni a bez Valy nejspíše…"
Z ničeho nic monitor, na který byla Vala připojena, začal pípat. Lamová se otočila k Vale.
Lam: "Začalo ji tlouct srdce."

Valinino tělo bylo téměř zahojené a v původní podobě. Vala pomalu otevřela oči a převorova hůl přestala zářit. Vala se rozhlížela kolem dokola, když uviděla Daniela, byla v šoku.
Doran: "Danieli?"
Daniel se podíval Vale na tvář.
Jackson: "Jsi v pořádku?"
Vala se přitulila k Danielovi a ten ji držel kolem hrudníku.
Doran: "Brní mě celé tělo. A moc si nefandi, jsem si jistá, že kvůli tobě to není."
Marks šel pomalu k nim a Daniel a Vala se podívali na převora.
Jackson: "Děkuji."
Převor: "Poděkujte Oriům. Vstaňte a všichni čtyři půjdete se mnou."
Jackson: "Myslím, že ho máme následovat. Můžeš chodit?"
Daniel se podíval na Valu.
Doran: "Pokud to znamená dostat se odtud pryč…"
Marks: "Pomůžu vám."
Vala kývla hlavou. Marks a Jackson pomohli Vale vstát a pomalu šli za převorem, který šel vpředu. O pár metru se zastavil.
Převor: "Blahoslavené děti Oriů."
Převor pokračoval v cestě a vesničané začali předříkávat slova Oriů.
Vesničané: "Nechť jsme požehnáni. Blahoslavení budiž Ori."
Když Marks, Vala, Jackson a Teal'c odcházeli a vesničané vstali ze země. Správce stoupnul před vesničany.
Správce: "Blahoslavení budiž Ori."

Pokračování příštěEpisode 2 : Avalon, část 2 - Pátá část

29. september 2012 at 13:25 Fanfiction

ČÁST PÁTÁ


Carterová sedí ve své bývalé pracovně a přemýšlí nad tím, jak je možné, že Marks a Teal'c jsou na tom stejně jako Vala a Daniel. Podplukovník Mitchell nevěděl, co má dělat a tak šel za podplukovníkem Carterovou.
Mitchell: "Sam. Jak ti to jde?"
Carter: "Ahoj. Možná už vím, proč Marks, ale vůbec netuším, proč Teal'c."
Mitchell si stoupnul za Carterovou, která před sebou měla počítač.
Mitchell: "A na co jsi teda přišla?"
Carter: "Marks má Antický gen. Proto je možná teď jako Vala a Daniel."
Mitchell: "Ale Teal'c Antický gen nemá."
Carter: "Právě proto nemám vysvětlení."
Mitchell: "Ale když se toho dotknul Marks s Teal'cem, tak proč jiní lidé nedopadli stejně?"
Carter: "Co jsem se dívala na záznamy kamer, všichni co se to přístroje dotýkali, neměli Antický gen. Pouze Marks s Antickým genem se toho dotknul."
Mitchell: "Možná už vím, proč i Teal'c."
Carter: "Proč?"
Mitchell: "Když kapitán našel ten komunikační přístroj, tak Teal'c a on se ho dotkli zároveň."
Carter: "Myslíte, že ten přístroj si je vložil do paměti, jako dva řetězce dat s Antickým genem?"
Mitchell vůbec netušil, o čem to Carterová mluví.
Mitchell: "Asi tak nějak."
Podplukovník pokrčil hlavou do stran.
Carter: "Potom by to vysvětlovalo, proč jsou i ti dva jako Daniel a Vala."
Mitchell: "Dobrá práce."
Carter: "Děkuji."
Mitchell: "Nechceš se vrátit k SG-1?"
Sam vstala ze židle a stoupla si před Camerona.
Carter: "Came. Já mám velení. Ty máš velení. Možná až když nebudu mít tolik práce, jako teď."
Mitchell: "Sam. Nenuťte mě, ať si kleknu na kolena."
Carter: "Možná se vrátím."
Mitchell: "Děkuji."
Mitchell objal celou Carterovou. Sam se smála a nevěděla, jak se má vyvléknout.
Carter: "Ale možná. Mám tam spoustu nedodělaných pracích."
Mitchell: "S těmi vám klidně pomůžu."
Carterová se zarazila a dívala se překvapeně na Mitchella.
Carter: "Vážně? Vy?"
Mitchell: "Ano."
Marks a Vala seděli u správce a s jeho ženou.
Marks: "Jsme poctěni, že jste nás pozvali na čaj."
Správce: "Jaké návrhy jsi tentokrát vymyslel, můj příteli?"
Kevin se zaseknul, protože nevěděl, co má říci, ale nakonec stejně něco vymyslel.
Marks: "Pro dnešek nemám nic, ale pracuji na velkém projektu, který by nám mohl pomoci s novými technologiemi, než tu máme."
Správce: "Vážně? To slyším rád."
Marksovi se ulevilo, když byl správce spokojen. Vala raději nic neříkala a vše nechala na Marksovi.
Marks: "Jsem rád, že jsem tě potěšil, můj příteli."
Správce: "Mohl bych ti třeba ukázat moje návrhy. Necháme Sallis a mou ženu osamotě připít si."
Marks: "Jistě. Budu moc rád."
Marks a správce vstali ze židlí a Vala zůstala sedět se správcovou ženou, která byla krásná. Měla dlouhé hnědé vlnité vlasy. Šaty, které si mohli dovolit pouze lidi, jako jsou oni.

Správce přivedl Markse do své kanceláře, kde vysely samé plány technologií Oriů spolu s mapou vesnice a s několika správcovými návrhy.
Správce: "Tohle plánuji v bližší budoucnosti."
Správce ukázal na velký papír, který ležel na stole.
Marks: "Jsou to…"
Správce: "Naši bohové Oriové nám poslali návrhy vesmírných lodí, které brzy vyrazí šířit Orijská slova."
Marks tomu nemohl věřit. Najednou z vedlejší místnosti se ozval křik správcové ženy.

Oba dva se vrátili zpátky do místnosti, kde byla Vala a správcova žena.
Správce: "Co se děje?"
Správcová: "Ona sešla z cesty. Neřekla motlitbu než začala pít čaj."
Správce: "Strážci!"
Do místnosti vběhli strážci, kteří hlídali místnost. Kevin se díval s otevřenými ústy na Valu a nemohl tomu věřit.
Správce: "Odveďte ji k araru!"
Strážci chytli Valu a šli s ní k oltáři, který byl na náměstí poblíž domu, ve kterém tráví většinu času. Marks se nechápavě díval na správce, který šel hned za strážemi.

Daniel podal hrnek pití Fannisovi a Teal'c se díval s okna na náměstí.
Fannis: "A ti povznesení, jak říkáte, vás nestřeží a nechtějí, abyste je uctívali?"
Jackson: "No, ve skutečnosti tak silně věří ve svobodnou vůli, že by nezakročili a nepoužili svoje vědomost ani, kdyby to znamenalo zničení celé galaxie plně obyčejných lidí."
Daniel při mluvení s Fannisem přiléval pití do svého hrnku.
Fannis: "To Oriové jsou jiní."
Jackson: "Ano. Oni po vás chtějí, abyste je uctívali, a zatajují vám pravdu o vašem původu."
Fannis: "To není všechno."
Jackson: "Co hodláte dělat?"
Fannis: "Snažíme se získat tolik důkazů, kolik je jen možné. Doufáme, že jednoho dne jich budeme mít dost na to, abychom přesvědčili i ty nejoddanější věřící. Do té doby se scházíme tajně a sdílíme s těmi, kterým věříme to, co jsme se naučili."
Jackson: "Kolik vás je?"
Fannis: "Prozatím pár. Ale náš počet roste. Někteří věří, že už samo to, že jsme nebyli odhaleni je další důkaz, že Oriové nejsou všemocní a vševědoucí."
Teal'c: "Měli byste se na něco podívat. Shromažďují se na náměstí vesničané."
Daniel a Fannis přišli k oknu, kde uviděli vesničané scházející se u araru.
Fannis: "Lidé se schází u araru."
Jackson: "To je oltář?"
Fannis: "Nesmí mě tu s vámi vidět."
Daniel a Teal'c vyšli z domu jako první. U oltáře promlouval k lidem správce.
Správce: "A tak pravil Disraya před bitvou věků."
Daniel a Teal'c se snažili projít mezi vesničany.
Jackson: "Promiňte."
Správce měl v rukách otevřenou knihu počátky a z ní předčítal vesničanům.
Správce: "Mluvil s nebem a řekl: "Lid nechť vám pošle hříšné pro váš božský soud, kde jejich hříchy budou zváženy na vahách pravdy a spravedlnost."
Daniel se zastavil a uviděl správce, jak držel v rukách knihu. Později uslyšel hlas ženy.
Doran: "Nechte mě! Dejte ze mě ty ruce pryč!"
Daniel uviděl, jak přivádějí Valu k oltáři.
Doran: "Danieli!"
Jackson: "Co se stalo? Kde je Marks?"
Dva muži připoutávali Valu do středu araru.
Doran: "Nešlo to zrovna dobře."
Kevin rychle přiběhl k Danielovi.
Marks: "Dělal jsem vše, co jsem mohl. Promiňte."
Jackson: "Jo, to vidím."
Daniela to nedalo a šel ke správcovi.
Jackson: "Promiňte."
Hned jak dořekl slovo, ho ze zadu chytli dva muži.
Správce: "Harride odstup. Sallis sešla z cesty."
Oba muži popotáhli Daniela dozadu.
Jackson: "Ne, to ne. Dovolte mi to vysvětlit."
Z pozad davů se u sloupů Fannis snaží ukrýt.
Jackson: "Poslouchejte mě!"
Daniela odtáhli oba muži a tentokrát se do sporu pustil i Teal'c.
Teal'c: "Nechte ji!"
Správce: "To nejde. Sami to víte."
Teal'ca chytili další dva muži. Jediný kdo je volný je Marks, který nemůže do toho zasáhnout. Ale může pomoci jinak. Správce přišel k Vale.
Správce: "Neboj se. Oriové vidí vše zvenčí i uvnitř. Je-li tvé srdce čisté a tvá oddanost neochvějná, ochrání tě."
Vala zavrtěla hlavou a sklopila hlavu.
Správce: "Očistí tě a přijmou tě k sobě navždy."
Vala se dívá na Teal'ca a Daniela, jak je tam drží. Marks se pomalu vytratil z dohledu vesničanů.
Správce: "Není-li, nechť tě spálí oheň na popel ležící v prachu."
Doran: "Oheň?"
Na vrcholu oltáře byla v kbelíku hořlavá tekutina. Správce dal signál vesničanovi a ten zapálí ohněm tekutinu. Z kbelíku začali hořet plameny. Vala se zděsila, když uviděla planout oheň v kbelíku. Správce se otáčel k vesničanům.
Správce: "Blahoslavení budiž Ori."
Správce se otočil k Vale zády a díval se přímo na plamen. Marks byl v ideální pozici, že přikrčil trochu ruku a pohnul ukazováčkem směrem ke kbelíku a čekal na správnou chvíli. Vesničané otáčeli kbelíkem a Marks je trochu s tím zdržel. Vesničané ze všech sil, snažili kbelík naklonit, ale nešlo jim to. Potom oba vesničané pořádně zatlačili a to se Marksovi nepodařilo zastavit. Hořící kapalina odkapávala z kbelíku do malého kruhu a nadále pokračoval do kruhovitě kamenného oltáře. Vala byla spoutané ve středu oltáře a nemohla se dostat pryč.

Doktorka Lamová stála u počítače, který byl u Valininé posteli a sledovala její životní funkce.
Lam: "Její puls je 140. Je v šoku."
Lee: "Jacksonův a Teal'cův krevní tlak a puls také rostou. Marks je zatím v pořádku."
Do izolační místnosti přišel Mitchell s Carterovou.
Mitchell: "Vytáhněte ty kameny!"
Carter: "Pokud to půjde."
Doktor Lee šel k zařízení a snažil se vytáhnout kameny. Když zjistil, že to nejde, otočil se na Mitchella a Carterovou, kteří stáli kousek od něho.
Lee: "Nemůžu!"Episode 2 : Avalon, část 2 - Třetí část

29. september 2012 at 11:58 Fanfiction

ČÁST TŘETÍ


Ve vzdáleném vesmíru se schylují hvězdy, planety až do jedné určité velké planety.

Daniel a Vala stojí v oddělené části místnosti v rustikálním pobytu. Oba na sobě měli jiné šaty. Když Daniel začal mluvit na jednu ženu, vyšla z ní, že je to Vala.
Jackson: "Ahoj. Prosím, neboj se mě. Jmenuji se Daniel Jackson."
Vala také viděla úplně jiného muže.
Doran: "To jsem já, Vala."
Jackson: "Dobrá. Takže to není transportér."
Doran: "Kde to jsme?"
Jackson: "To nevím."
Oba se rozhlíželi po době, kde právě byli. Šli k zrcadlu a uviděli úplně jiný lidé, než sami sebe.
Jackson: "Myslím, že jsme v nich."
Daniel ale po chvilce něco zaslechl.
Jackson: "Slyšela jsi to?"
Vala kývla hlavou a oba se šli podívat do druhého poschodí. Když oba došli do dalšího patra, uviděli tam muže, který se motá kolem a neví, kde je.
Jackson: "Promiňte. Víme, že bychom se měli znát, ale můžeme se zeptat, jak se jmenujete?"
Teal'c: "Teal'c."
Jackson, Doran: "Teal'cu? Co vy tu děláte?"
Vala se podívala na Daniela a ten se podíval na ní. Pak se obrátili zpátky na Teal'ca.
Teal'c: "To kdybych sám věděl. Kdo jste vy?"
Teal'c tam stál a viděl úplně cizí lidi.
Jackson: "Já jsem Daniel Jackson a to je Vala Mal Doran."
Teal'c: "Co tu děláme?"
Všichni se rozhlíželi kolem sebe.

Daniel, Vala i Teal'c leželi na ošetřovně v izolační místnosti. Všichni tři byli připojeni k lékařskému vybavení. Doktorka Lamová kontroluje jejich stav a doktor Lee s ostatními vědci se dívají na přístroj. Všichni na sobě měli ochranné obleky a z pozorovací místnosti je sleduje podplukovník Mitchell.
Lam: "Krevní tlak a puls normální. Zornice mírně rozšířené. Nejsme si jistí, že je to kvůli tomu zařízení. Podobně to vypadalo, když byli od sebe odděleni kvůli těm náramkům."
Lee: "Reakce nastala v okamžiku zapnutí toho přístroje."
Doktor Lee ukazoval něco na počítači doktorce Lamové.
Lee: "Není patrný žádný nárůst energie ani měřitelná úroveň radiace, takže…"
Lam: "A nezjistili jsme žádnou infekce."
Doktorka si sundala z hlavy její kombinézovou helmu.
Lam: "Zkusila bych EEG, ale můj první dojem je, že jsou všichni tři v nějakém druhu spánku."
Lamová se podívala na podplukovníka.
Mitchell: "Nejspíš bychom měli vyndat ty kameny."
Doktor Lee si sundal z hlavy kombinézovou helmu.
Lee: "Co my víme. Třeba je to naprosto normální."
Lam: "A mohli byste mi dát trochu času, než se v tom začnete hrabat?"
Lee: "Tak bych to zrovna nenazýval."
Lam: "Vyjmutí těch kamenů by je mohlo ohrozit."
Doktorka položila helmu na stůl.

Podplukovník Carterová spolu s plukovníkem Pendergastem přišli za doktorkou Reynoldsovou na ošetřovnu.
Pendergast: "Doktorko. Jak je na tom?"
Doktorka Reynoldsová stála u Markse. Hned jak si všimla Pendergasta a Carterová, šla za nimi.
Reynolds: "Krevní tlak a puls má normální. Zornice má mírně rozšířené. Nevím, co se děje. Ale potom, co kapitán omdlel, se ještě neprobral. Nejspíše je v bezvědomí."
Plukovník Pendergast stál hned vedle Carterová a doktorka stála naproti nim.
Pendergast: "Asi bych vám měl něco říci."
Carter: "A co?"
Reynoldsová s Carterovou otočili k Pendergastovi.
Pendergast: "V SGC je stejný případ u Vali Mal Doran, Teal'ca a doktora Jacksona."
Carter: "Myslíte, že to má nějakou spojitost i s Marksem?"
Pendergast: "Pravděpodobně."

Vala stála u okna a dívala se z něho ven.
Doran: "Tomu vůbec nerozumím. Tohle je podivné komunikační zařízení. Tím myslím, že nemůžu s touhle ubohou ženou vůbec mluvit. Nemám žádný přístup k její mysli, k myšlenkám i k paměti. Jsem jenom uvnitř ní a dívám se jejíma očima."
Daniel s Teal'cem prohlíželi věci, které tam leželi.
Jackson: "Jasně. Jack O'Neill a Joe Spencer to popisovali jako vnímání toho, co se děje tomu druhému."
Doran: "A měli každý úplnou kontrolu nad tělem toho druhého?"
Jackson: "Ne, ale oni ty kameny nepoužívali společně s tím antickým terminálem. Je možné, že to takhle má fungovat. Můžeme komunikovat s ostatními bez vniknutí do cizí mysli. Jsou to pouze dočasné přenašeče."
Teal'c: "Dočasné? A kdy nás to vrátí zpátky?"
Jackson: "No. Na to neznám odpověď."
Doran: "Myslíš, že jsme opravdu v jiné galaxii?"
Vala si stoupla před zrcadlo a prohlížela si prsa.
Jackson: "To nevím."
Doran: "Proč tihle lidé?"
Jackson: "To také nevím."
Doran: "No. Nevypadáme zrovna tak, jak jsem čekala, že budou Antikové vypadat."
Jackson: "Ne."
Doran: "Jak myslíš, že se asi jmenují?"
Jackson: "Harrid a Sallis."
Daniel stál u tabule, na které byl dlouze napsaný antický nápis.
Doran: "Jak to víš?"
Vala se k němu otočila a šla k němu blíže.
Jackson: "No, protože se to říká tamhle. Stojí tu: Tady bydlí… Harrid a Sallis Cicerovi."
Daniel jedno slovo schválně vynechal.
Doran: "Moment. Tohle mi uteklo. Mumlal si."
Jackson: "Nemumlal."
Doran: "Řekl jsi něco, čemu jsem nerozuměla."
Jackson: "Dobře. Neřekl jsem to proto, že jsem nevěděl, co to znamená, ale protože to vím…"
Doran: "Tak do toho."
Jackson: "Stojí tam, že jsme manželé."
Doran: "My jsme…"
Jackson: "Jsme manželé."
Teal'c stál u stolu a poslouchal oba dva.
Teal'c: "Asi tam není zmínka o mně?"
Jackson: "Bohužel ne. Asi bydlíš někde jinde. Myslím, že bychom se měli potívat ven."

Kevin Marks se potuloval po vesnici a hledal zbytek, který použil kameny. Procházel se vesnicí, kde se zrovna nacházel Daniel s Teal'cem a Valou. Oni nevěděli, že je tam s nimi i on, ale on věděl, že jsou tam oni. Zahlédl všechny tři, jak vycházejí z domu.

Do SGC přišla Carterová s Pendergastem. Oba byli v pozorovací místnosti. Když se Mitchell dozvěděl, že je Carterová na základně, šel hned za ní.
Mitchell: "Sam. Rád tě vidím."
Carter: "Já tebe taky."
Objali se kolem krku.
Mitchell: "Plukovníku."
Pendergast: "Bidlo. Rád vás vidím."
Mitchell: "Nápodobně."
K Danielovi, Vale a Teal'comi přiváželi na lehátku Markse.
Mitchell: "Takže i Marks?"
Carter: "Ano. Pročetla jsem si, co jste mi poslali o tom přístroji, a nedokážu z toho vyvodit, jak to že je ovlivněn Marks i Teal'c."
Pendergast: "Máte nějakou teorii?"
Carter: "Možná. Musela bych vidět Marksovu lékařskou složku i ostatních co se dotkli toho přístroje."
Pendergast: "Zkusím to zařídit."
Carter: "Děkuji."
Plukovník Pendergast odešel z pozorovací místnosti a Sam tam zůstala s Cameronem.

Daniel, Vala a Teal'c se rozhlížejí po vesnici, jestli nenajdou něco, co by jim mohlo pomoci dostat se zpátky.
Jackson: "Něco mi říká, že tohle nejsou stejní lidé, kteří postavili vesmírnou loď schopnou cestovat napříč celým vesmírem."
Jeden z vesničanů stál na mostě, který stál o pár metrů dál.
Vesničan: "Nad slunce! Harride! Sallis!"
Daniel a Vala zvedli hlavu a podívali se na vesničana. Teal'c se raději od nich na pár metrů vzdál.
Doran: "Co?"
Vala tam stála s úsměvem.
Jackson: "Myslím, že to znamená dobré ráno."
Oba se zasmáli na vesničana a hned vedle něho stála jeho žena. Aby si mysleli, že to jsou oni, ale ne jako oni, tak jim odpověděli. Daniel zvedl ruku.
Jackson: "Nad sluncem i vám."
Daniel a Vala se culili a oba vesničané se na ně usmáli. Teal'c se k nim vrátil.
Teal'c: "Nad slunce?"
Jackson: "Myslím, že mluví řečí Antiků a komunikátor to zřejmě překládá."
Doran: "Vždyť jsem ale nemohla přečíst ten nápis."
Jackson: "Možná to funguje jen na mluvený jazyk."
Vesničan: "Uvidíme se při modlitbách."
Jackson: "Při modlitbách!"
Doran: "Při modlitbách!"
Vesničané odešli a Vala se přitulila více k Danielovi.
Teal'c: "Co budeme dělat?"
Doran: "Správná otázka. Harride? Nebo Sallis?"
Jackson: "Lidé na nás začínají zírat."
Doran: "Co kdybychom se šli projít a předstírat, že se nic neděje?"
Daniel se zasmál a chytl Valininu ruku a dal si ji po jeho ruku, jako při svatbě. Popleskal jí po ruce a Teal'c se na ně díval a připadal si jako jejich sluha.
Jackson: "Tak takhle jsem si to vůbec nepředstavoval."
Doran: "Ani já ne."
Všichni tři se procházeli po náměstí.
Jackson: "Na druhé straně si myslím, že se díval na mě, když říkal Harride."
Doran: "Ale prosím tě, celou dobu se díval ne mně."
Teal'c: "Vskutku."

Karolyn Lamová klepe na generálovy dveře. Generál hned jak uslyšel klepání na dveře, otočil se k ní.
Landry: "Ahoj. Pojď dál."
Lamová vstoupila do generálovy kanceláře, zrovna když přemýšlel, kam má postavit stůl.
Landry: "Nemůžu se rozhodnout, jestli dát ten stůl sem."
Landry ukazoval rukou na jedno z volných míst, který měl v kanceláři.
Lam: "Kam jinam bys ho chtěl dát? Na chodbu?"
Landry a Lamová se zasmáli a Lamová šla k tématu.
Lam: "Všichni čtyři jsou stabilizování. Podle rychlých pohybů očí a EEG se domnívám, že jde o druh navozeného stavu spánku."
Landry: "Doktor Jackson věří, že to zařízení bylo používáno pro dálkovou komunikaci. Je možné, že to dělají? Mluví s někým tam venku?"
Lam: "To nevím."
Landry: "Mohu tě pozvat na oběd? Právě se chystám jít najíst."
Lam: "Ne, děkuji. Měla bych se vrátit zpátky do práce."
Landry: "Ano, jistě. O všem mě informuj."
Carolyn se právě chystala odejít z tátovy kanceláře, ale on ji zastavil.
Landry: "Carolyne? Zdá se, že se tady s tím celkem dobře vyrovnáváš."
Lam: "Nevím, jestli si na tohle místo vůbec zvyknu, je to tady…"
Landry: "Jo."
Lam: "Jo. A práce pro tebe dělá ty věci tady kolem ještě bizarnější."
Landry: "Nemuselas tuto práci přijmout. Sama to víš."
Lam: "Děláš si srandu? Kdo by tohle mohl odmítnout? A mimochodem. Generál O'Neill neříkal, že zrovna ty budeš můj šéf."
Landry: "To je ten jeho humor."
Lam: "Hm. Jo a mimochodem. Ten stůl vypadá dobře tam, kde je."
Landry: "Opravdu?"
Lam: "Nikdy jsi nebyl spokojený s tím, cos měl."
Doktorka odešla z generálovy kanceláře a Landry přemýšlí o tom, co mu právě Lamová řekla.

Vesničané se shromažďovali na náměstí podél velkého schodiště. Správce přišel s ohněm z jednoho vchodu z posvátné radnice Ori.
Správce: "Blahoslavení budiž Ori."
Vesničané: "Blahoslavení budižOri."
Správce rozsvěcoval při modlitbách lampy. Pak odložil oheň a promlouval k vesničanům.
Správce: "Meditujme tu dnes o její nesměrné moci."
Daniel, Teal'c a Vala se blíží ke schodům, na kterých se klaněli vesničané. Vesničané se shromažďují na celém náměstí. Kapitán Kevin Marks z nějakého důvodu je neinformoval, že je tam a tak se choval jako prostý vesničan. Podle toho jak se chová, ví, jak se věci počínají. Nenápadně se přiblížil k Danielovi, který netuší, že je to ve skutečnosti on. Správce kleknul před ohněm a díval se na něj.
Jackson: "Vypadá to, že je to motlitba."
Všichni čtyři dřepli před radnicí a poslouchali slova správce. Okopírovali pohyb vesničanů. Klečeli na kolenou a hlavu si opírají o jejich předloktí proti schodům. Vesničané drželi ve svých rukou knihu Počátku. Fannis kleknul poblíž Daniela, jenomže Fannis netušil, že to není Harride, ale doktor Daniel Jackson.
Fannis: "Musíme se setkat."
Daniel se nechápavě podíval na Fannise, který si knihou Počátku skrývá ústa.
Fannis: "Před branou světla v hodině pohromy."
Daniel, Vala a Teal'c se na něnepochopitelně podívali.
Fannis: "Nemluvte."
Kevin klečel hned vedle nich a všechno vyslechnul.
Správce: "Ó blahoslavení Oriové. Jste smyslem každodenního života. Buďte milostivý a dejte nám sílu."
Vesničané:"Blahoslavení budiž Ori! Blahoslavení budiž Ori! Blahoslavení budiž Ori!"


Episode 2 : Avalon, část 2 - Čtvrtá část

29. september 2012 at 11:43 Fanfiction

ČÁST ČTVRTÁ

Vala, Daniel a Teal'c se vrátili zpátky do domu. Hned jak zavřeli dveře, Vala se o ně opřela.
Doran: "No, to byla opravdu zábava. Šest hodin modlení."
Daniel šel od dveří a hrabal se dál ve věcech.
Doran: "Proč jsme nikomu prostě neřekli, kdo jsme a o co jde? Nejsme tu snad náhodou kvůli komunikaci?"
Teal'c: "Pochybuji, že tito lidé by byli schopní nás pochopit."
Jackson: "Slyšeli jste, co řekl ten mládenec hned, jak jsme přišli na bohoslužbu?"
Doran: "Něco o nějakém setkání."
Jackson: "Jo. Před branou světla v hodině pohromy."
Teal'c: "Co tím asi myslel?"
Jackson: "Nemám vůbec tušení."
Doran: "Co vlastně hledáš?"
Vala pořád chodila za Danielem, který pořád něco hledal.
Jackson: "Nevím."
Daniel se rozhlédl kolem sebe a nakonec šel po schodech do dalšího patra domu.
Jackson: "Nějaký důvod, proč jsme právě v těchto tělech. U Teal'ca to neumím vysvětlit."
Teal'c: "To nejsi sám."
Jackson: "Myslím, že tohle všechno nemůže být pouhá náhoda."
Vala si nadzvedla sukni, aby mohla vůbec po schodech jít a rychle utíkala za Danielem a Teal'cem.
Doran: "Dobrá. Mám jednu naléhavější otázku."
Vala byla udýchaná, když skončily schody.
Doran: "Máš nějaký nápad, jak bychom se od nich…"
Daniel před Valou vyhazoval ze skříně oblečení na postel.
Doran: "…mohli zase oddělit?"
Daniel přestal na chvíli hrabat ve skříni a opřel se o ni.
Jackson: "Ne. To je další z mnoha věcí, která mě trochu zlobí. Zkoušela jsi to?"
Doran: "Hm. Nic."
Teal'c vrtí hlavou.
Jackson: "Nevypadá to, že by stačilo jen si to přát."
Vala si sundala z nohou boty a skočila přímo do postele. Když na ní skočila, ulevilo se jí. Daniel se obrátil ke skříni a pokračoval v tom, co předtím.
Doran: "Možná bude potřeba vyjmout ty kameny ze zařízení na Zemi."
Jackson: "Ano. Bohužel nemáme způsob jak se s nimi spojit, aby to udělali. Můžeme jen čekat. Než to napadne někoho samotného."
Teal'c: "Třeba to zkoušeli, ale nemělo to žádný účinek."
Jackson: "Nad touhle možností bych raději neuvažoval."
Daniel dokončil hledání ve skříni a přesune se k šatníku, kde pokračuje v pátrání.
Doran: "Myslíš, že tihle lidé jsou v našich tělech?"
Vala hrabe rukama pod postel, kde našla knihu Počátku, kterou vesničané měli s sebou při modlitbách.
Jackson: "To nevím. Myslím, že ta technologie tímhle způsobem nefunguje"
Vala otevřela knihu, ve které našla něco zajímavého. Zasekla se a podívala se na Daniela a Teal'ca, kteří stáli vedle sebe a šmejdili ve věcech.
Doran: "Hej."
Daniel se přiblížil k Vale.
Jackson: "Ano? Jo, to je ta kniha, kterou měli někteří vesničané tam venku. Vepředu je nápis: Kniha Počátku. Blahoslaveni budiž Ori."
Doran: "Myslím, že byste se měli na tohle podívat."
Jackson: "Myslím, že už jsem ji slyšel až dost. Šest hodin modlení."
Daniel se podíval i pod postel a nic tam nenašel.
Jackson: "Dejte nám sílu! Dává mi to dokonalí smysl."
Daniel se znova vzpřímil a díval se na Valu.
Doran: "Myslím, že zjistíš, že tohle je opravdu zajímavější."
Jackson: "Vážně? A od kdy umíš číst anticky?"
Doran: "Neumím. Ale tohle…"
Vala otevřela knížku a Daniel se nad ní naklonil.
Doran: "…mi připadá dost povědomě. Nemyslíš?"
Daniel a Teal'c se dívali do knihy, ve které byly dva rozřezané otvory ze stránek. V obou byl jeden starověký komunikační kámen.

Na dveře domu někdo bušil a Daniel šel rychle otevřít. Trochu se upravil a otevřel dveře. Před nimi stál Fannis.
Fannis: "Díky těm, jejichž život je čistý. Začal jsem se bát, když jste nepřišli."
Fannis za sebou zavřel dveře.
Jackson: "Ano. Omlouváme se za to."
Fannis: "Proč jste tam nepřišli? Proč nejste na čaji se správcovou ženou?"
Doran: "Já zapomněla."
Fannis: "Už nás podezřívají. Nesmíme měnit své chování."
Hned jak dořekl, dveřmi dovnitř vešel nejlepší přítel správce, který je zástupce správce. Fannis byl zděšení, když uviděl zástupce správce. Zástupce se tvářil vášně a poznal na první pohled, že jsou to oni.
Marks: "Zdravím. Takže jste to vy."
Jackson: "Kdo jste? A co tu vůbec děláte?"
Marks: "Také vás rád vidím, doktore Danieli Jacksone, Valo Mal Doran, Teal'cu."
Fannis byl vyděšený, když viděl zástupce správce. Jenomže on netušil, že to byl ve skutečnosti kapitán Kevin Marks.
Teal'c: "Odkud znáte naše jména? Kdo jste?"
Marks: "To díky mě jste tu Teal'cu. Kapitán Kevin Marks."
Daniel a vlastně všichni se zarazili.
Jackson: "Vy? Jak…?"
Fannis: "Můžete mi říci, co se tu děje?"
Marks: "Jistě. Prosím, posaďte se."
Všech pět si sedlo kolem stolu a začali s vysvětlováním.
Jackson: "Jmenuji se Daniel Jackson a jsem uvnitř Harridovy mysli."
Doran: "Já jsem Vala Mal Doran a jsem uvnitř Sallis."
Marks: "Já jsem Kevin Marks."
Teal'c: "A já se jmenuji Teal'c."
Marks: "Všichni dokážeme mluvit skrze těla díky komunikační technologii, která byla sestrojena a použita rasou známou jako Alterané. Myslím, že už tuto technologii znáte?"
Fannis: "Pro všechny hvězdy. Promiňte. Jmenuji se Fannis."
Všichni byli překvapeni.
Jackson: "Rádi vás poznáváme. Jsme z místa zvaného Země."
Fannis: "Můžu mluvit s Harridem?"
Jackson: "Popravdě ne. Jeho vědomí je asi potlačena, zatímco jsme připojeni."
Fannis: "Harrid si vždycky myslel, že ty kameny slouží ke komunikaci."
Marks: "Vy víte o těch kamenech?"
Všichni se podívali na sebe a pak zpátky na Fannise.
Fannis: "Jsme průzkumníci. Zkoumáme minulost. Kameny jsme teprve nedávno objevily na místě, o kterém si myslíme, že je pozůstatkem starého hřbitova."
Jackson: "Proč je schováváte?"
Fannis: "Takový výzkum je rouhání."
Marks: "Vy nemáte dovoleno zkoumat vlastní historii? Páni."
Fannis: "Pokud ta historie odporuje knize Počátku."
Jackson: "Tak jste kacíři."
Fannis: "Objevili jsme důkaz, který, jak doufáme, dokáže, že předtím, než nás údajně stvořili Oriové, zde žila jiná rasa."
Doran: "Promiňte. Danieli. Co když ti bohové Oriové, jsou ti lidé, co zůstali, když Alterané odešli."
Jackson: "Myslíš, že se povznesli?"
Doran: "Přesně. Alterané odešli velmi, velmi dávno."
Marks: "Podle toho, co víme o Anticích, vyspěli a naučili se povznést."
Teal'c: "Co když se to tito lidé, kteří tu zůstali, naučili také?"
Jackson: "To by znamenalo, že tito lidé jsou druhou evolucí lidského druhu, což je zřejmě to, co se stalo i v naší galaxii, když se Antikové, které známe my, povznesli."
Doran: "A to by vysvětlovala, proč nejsou tak vyspěli, jak jsme čekali."
Marks: "Ale zase to náboženství k tomu neodpovídá. Antikové, které známe, si nehrají na bohy."
Jackson: "Pravda. Jedno z jejich hlavních pravidel je nevměšovat se do záležitostí nižších forem
existence."
Marks: "Ne tak docela."
Kevin zamumlal spíše pro sebe.
Jackson: "Říkal jste něco?"
Daniel se podíval na Markse, který zavrtěl hlavou jako by nic. Pak se hned otočil zpátky na Fannise.
Fannis: "Ale Oriové si na ně nehrají. Nepochybujeme o jejich moci, pouze o jejich slově a záměru. Jejich moc je stejně skutečná, jako síla a víra jejich následovníků. Zmeškala jste čaj se správcovou ženou, která je vaše známá."
Doran: "Takže co mám dělat?"
Fannis: "Nemůžete se odpojit a dovolit Sallis a zástupce správce se vrátit?"
Jackson: "Ne, to bohužel nejde."
Daniel zavrtil hlavou a pohlédl na ostatní.
Fannis: "Pak vy dva musíte hrát Sallis a zástupce starosty, jinak budeme odhaleni."
Vala i Kevin kývnuli hlavou a Daniel se podíval na Valu.
Doran: "Zvládnu to."
Marks: "Když tak vám pomůžu. Dlouho jsem procházel tuto vesnici."
Fannis: "Musím už jít. Za chvíli se za vámi stavím a řeknu vám podrobné informace."
Jackson: "Děkuji."
Fannis: "Hlavně se snažte chovat, jako vesničané."
Marks: "Budem se snažit."
Fannis odešel z domu a ostatní zůstali sedět.

Na Zem přišla zpráva od Rak'nora. Ve zprávě bylo:
"Teal'cu. Rada se již postarala o zbytek. Hlasování proběhlo rychle. Odevzdal jsem tvůj hlas v zastoupení. Gerakovo hnutí bylo zvoleno těsnou většinou. Jaffům bude vládnout Nejvyšší rady. Hlasy budou přiděleny různým zástupcům koalic, na základě vojenské síly. Promiň Teal'cu, ale Gerak je nový vůdce Jaffského národa."

Marks stál u sloupu poblíž Daniela, který stál u stolu. Daniel se stále díval na Markse a čekal, až mu vysvětlí, jak se tam dostal s Teal'cem.
Marks: "Co?"
Marks si Jacksona všimnul, jak se na něho podivně dívá.
Jackson: "Jak jste se sem vy dva dostali?"
Marks: "Jedním prostým způsobem. Já mám Antický gen. Když jsme se s Teal'cem dotkli toho komunikačního zařízení zároveň, zapsal si to do programu a tak při aktivaci nás to zaznamenalo. A proto jsme tu i my dva."
Marks ukázal rukou na sebe i na Teal'ca.
Teal'c: "Asi nevíte, jak se od tuďdostat?"
Marks: "Bohužel. I když jedna možnost by tu byla, ale musíme najít to komunikační zařízení, pokud tady nějaký je."
Jackson: "Jak jste vůbec poznal, že jsme to my? A jak to že jenom vy dva?"
Kapitán povzdychnul, než jim vše začal vysvětlovat.
Marks: "Když se zařízení aktivovalo, objevil jsem se na náměstí. Chvilku jsem si prohlížel náměstí, nežjsem uviděl vás tři, jak vycházíte z tohoto domu. Dívali jste se kolem sebe, jako byste tu byli poprvé. Bylo to snadné. A jsme tu proto, že jediný já s antickým genem jsem se toho dotknul."
Doran: "Proč jste nepřišel hned za námi, když jste věděl, že jsme to my?"
Marks: "Bylo by to nápadný, taková velká skupina chodící u sebe, a tak jsem šel prozkoumat celou vesnici. A musímříci, že to tu mají dost velké a opevněné."
Na dveře někdo zaklepal a všichni se otočili ke dveřím.
Doran: "To bude asi Fannis."
Teal'c vstal ze židle, otevřel dveře a Fannis vstoupil dovnitř domu.
Fannis: "Přemýšlel jsem. Říkal jste, že Oriové se možní povznesli, co to znamená?"
Daniel vstal ze židle a stoupnul si před Fannise.
Jackson: "Tam, odkud jsme, se někteří lidé, kteří se nám podobali, fyzicky a duševně vyvinuli natolik, že našli způsob, jak se zbavit těl a žít jako energie na vyšším stupni existence."
Daniel měl sucha v krku a takšel pro džbán s pitím. Nalil si i Fannisovi do hrnku pití.
Fannis: "Vy dva byste už měli jít za správcem. Budou tam na vás čekat. Hlavně buďte opatrní a nikomu neříkejte o nás."
Marks: "Jo. Tak pojďme. Připravena?"
Doran: "Teď nebo nikdy. Dobrá, můžeme."
Vala i Kevin odešli z domu ašli na radnici ke správcové ženě a ke správci.


Episode 2 : Avalon, část 2 - Druhá část

29. september 2012 at 10:06 Fanfiction

ČÁST DRUHÁ


Někteří členové posádky Promethea se nechali přenést kruhy do jeskyně a nevěřím svým vlastním očím. Jeden člen z posádky šel za Marksem.
Důstojník: "Kdybych toto vlastnil, nemusel bych nic dělat."
Marks: "Nebyla by to nuda? Tohle je o mnoho lepší, než sedět na zadku a nic nedělat."
Důstojník: "Pravda."
Plukovník Mitchell přišel k doktoru Jacksonovi, který seděl na schodech a držel v ruce knížku.
Mitchell: "Nedovolíme jí si to nechat, že ne?"
Vala se válela v pokladu, a když to uslyšela, zarazila se ani se nepohnula.
Jackson: "Ne."
Mitchell: "Dobře. To sedí. Místnost plná zlata a doktor Jackson sedí nad knihou. O čem je?"
Mitchell vzal do ruky nějaký druh džbánu, který byl zaprášený. Prach odfouknul, vytáhl špunt a čuchnul si k tomu.
Jackson: "Vlastně je to něco jako pohádka. Napsali to, jako by to byla fikce."
Mitchell: "Bylo nebylo,…"
Jackson: "Bylo nebylo, kdysi dávno existovala rasa lidí, která se vydala na dalekou cestu napříč vesmírem. Jmenovali se Alterané. Po dlouhé době, myslím, že to znamená tisíce let, našli obrovský pás hvězd."
Mitchell: "A žili šťastně až do smrti."
Daniel něco v knize zahlédnul a stoupl si.
Teal'c: "Našel jsi něco, Danieli Jacksone?"
Jackson: "Je tu, že Alterané nazvali svůj domov Avalon a postavili mnoho Astria Porta."
Mitchella to zaskočila a stoupnul si vedle Jacksona.
Mitchell: "Hvězdných bran."
Jackson: "Ano."
Doran: "Antikové postavili brány."
Jackson: "No, je logické, že ne vždy se jim říkalo Antikové."
Mitchell: "O co vám vlastně jde? Máte svůj poklad."
Doran: "Hm. Co má větší hodnotu? Pár zlatých cetek, které si podle všeho nebudu moci nechat, nebo dosud neobjevené tajemství o stavitelích bran?"
Vala se postavila na nohy a šla za ostatníma.
Doran: "O nejmocnější rase, co kdy obývala tuhle galaxii."
Jackson: "Uvědomujete si, co to znamená?"
Mitchell: "Wow. Vždycky jsme předpokládali, že Antikové byli první lidé v této galaxii. Ale tohle je první důkaz naznačující, že sem přišli odněkud hodně z daleka."
Jackson: "Ano."
Marks: "Podplukovníku Mitchelle."
Ozval se zpozad rohu Marks, který našel zařízení, které se tam vůbec nehodí a ostatní se na něho obrátili. Všichni k němu přišli blíže a Teal'c zároveň s Marksem se dotknuli zařízení.
Mitchell: "Tahle věc není jako ty ostatní."
Všichni se podívali zároveň na podplukovníka Mitchella.

Vala, Jackson a Mitchell byli zpátky na základně a po chodbách ke generálovi kanceláře informovali generála Landryho, co všechno tohle může znamenat.

Jackson: "Je to daleko více než to. Víme, že Antikové odešli do galaxie Pegasus a vrátili se, když prohráli válku s Wraithy. Ale co se s nimi stalo?"
Landry: "Myslel jsem, že se povznesli."
Jackson: "No někteří ano, to víme. Ale co když ostatní odešli domů? I kdyby ne, ta kniha naznačuje, že Alterané za sebou zanechali civilizaci."
Landry: "Co tím chcete říct?"
Jackson: "Chci tím říct, že jsme nepotkali jediného Antika ochotného se s námi podělit o vědomosti a někde, v nějaké jiné galaxii, může existovat nesmírně vyspělá civilizace. Neděláme to snad proto?Neslouží program Hvězdné brány k tomu, abychom mohli poznat nové rasy, objevovat vyspělé technologie a případně se dozvěděli i něco o nás samých?"
Doran: "Oh. Na tohle ty balíš ženský, že jo?"
Mitchell: "Ona má pravdu, pane."
Všichni se zastavili před výtahem a pak do něho nastoupili.
Landry: "Uvažuji nad tím, že bych se zúčastnil pár misí mimo Zemi."
Mitchell: "Chápu. Abyste zjistil, co to obnáší."
Landry: "Vždycky sám dělej to, co požaduješ po podřízených."
Mitchell: "Patton!"
Landry: "Velmi dobře."
Mitchell: "Dobrý film."
Zavřely se dveře výtahu a Daniel stále a stále mluví.
Jackson: "Klidně se mi smějte, ale věřím tomu, že hledání těch Alteranů a místa jejich původu by odteď měla být naše nejvyšší priorita. Oni jsou stavitelé bran."
Landry: "Nikdo se vám nesměje, doktore Jacksone. Vesmír je velké místo. Řekněte mi, kde jsou a jak se
tam dostat, a já vás tam pošlu."
Výtah se zastavil a všichni z něj vystoupili a pokračovali přímo ke generálovi kanceláře.
Jackson: "Neříkám, že to bude jednoduché. Pokud jsou ze vzdálené galaxie, naše brána se s jejich vůbec
nemusí spojit. A i kdyby, víme, jak obrovská energie byla potřeba na spojení do Pegasu, a to je relativně blízko… alespoň v intergalaktickém měřítku. Ale na druhé straně, podle textu, který jsme našli v jeskyni v Glastonbury, by to Antické zařízení, které jsme objevili, mohlo být schopné intergalaktické komunikace."
Landry: "Děkuji, doktore Jacksone. Jistě mne budete průběžně informovat."
Generálovi se ulevilo, že už ho nemusí poslouchat.
Landry: "Plukovníku."
Mitchell: "Generále."
Generál zavřel před Danielovým nosem dveře. Mitchell naschvál šel ke generálovým dveřím a promluvil na Daniela.
Mitchell: "Nemá ponětí, o čem jste mluvil."
Hned, jak Mitchell domluvil, generál otevřel dveře a divil se, co tam ještě vůbec dělají. S podplukovníkem to cuklo, že stál v pozoru zároveň s Danielem.
Landry: "Nechce mi někdo říct, co na mé základně stále dělá ona? Ó. Mám ponětí."
Generál znovu za sebou zavřel dveře a Vala se obou dvou smála.
Doran: "Myslím, že je to úžasné."

Teal'c se vrátil zpátky na Dakaru, který právě jde s Rak'norem jednou z chodeb.
Rak'nor: "Jaffové z Omaku se počítají stejně jako všechny ostatní oblastní koalice. A silně podporují Geraka."
Teal'c: "Toho jsem si vědom."
Rak'nor: "Pokud jim dovolíme jen jeden další hlas nepodložený vojenskou silou, Rada bude v Gerakových rukou. Než provedeme důkladnou inspekci…"
Teal'c už toho měl plný zuby a tak se oba zastavili.
Teal'c: "Rak'nore!"
Rak'nor: "Omlouvám se. Všichni velmi tvrdě pracujeme. Vypadá to, že Gerak vede."
Teal'c: "Bratac a Ry'ac jednají s koalicemi, které ještě nepotvrdily svou loajalitu."
Rak'nor: "Nebojoval jsem za svobodu pro všechny Jaffy, aby byla vzápětí omezena několika ctižádostivými muži."
Teal'c se otočil Rak'norovy zády.
Teal'c: "To já také ne."
Rak'nor: "Já jen nechápu, proč v tak důležitém období trávíš tolik času na Tau'ri."
Teal'c se obrátil zpátky k Rak'norovi.
Teal'c: "Právě mí přátelé z Tau'ri jsou příčinou toho, že se Jaffové osvobodili a na oplátku s nimi bylo
zacházeno s nedůvěrou a neúctou. Dokud každý Jaffa nepochopí, že staré pořádky se už nevrátí budu dělat všechno proto, abych je poučil."
Rak'nor: "A co s tím má společného šťourání se v Antické historii?"
Teal'c: "Antické vědomosti porazily Goa'uldy a Replikátory. A já doufám, že jednou sjednotí všechny Jaffy jako národ míru. Hodlám to dokázat."
Teal'c odešel od Rak'nora a šel přímo k bráně.
Rak'nor: "V to doufám."

Teal'c dorazil na základnu a spolu s Mitchellem, doktorem Leem a s dvěma hádajícími kolegy, to jsou jako obvykle Daniel a Vala, se nacházeli v jedné z vědeckých laboratoří na základně.
Doran: "Žiju v galaxii dost dlouho na to, abych věděla, že ve vědění je síla a porozumění vědomostem, které tu zanechali Antikové, je to nejsilnější vědění vůbec."
Jackson: "A jestli si myslíš, že k tobě chci zůstat připoutaný po zbytek…"
Mitchell už je nemohl dále poslouchat a tak je trochu uklidnil.
Mitchell: "Soustřeďte se! Měli bychom se zaměřit na úkol, který tu máme."
Mitchell ukázal na antický komunikační přístroj.
Lee: "Ano, takže, to zařízení má vlastní zdroj energie a nezdá se, že by byl vybitý."
Jackson: "OK, vypadá to na komunikační zařízení. Tvary těchto otvorů vypadají povědomě."
Daniel vzal do ruky jeden z antických kamenů, který ležel na stole hned vedle toho zařízení, kde on a zbytek stáli.
Jackson: "Tyto kameny jsou ve skutečnosti Antickým komunikačním zařízením a umožňují komunikujícím vidět očima toho druhého. Myslím se, že původně byly určeny k použití společně s tímto terminálem."
Mitchell: "Co se stane, když tam vložíte ty kameny?"
Jackson: "To uvidíme."
Lee: "Tyto kameny byly nastaveny pro generála O´Neilla a nějakého Joea Spencer…"
Jackson: "Holiče z Indiany."
Mitchell: "Jasně, zvláštní muž. Četl jsem záznamy."
Lee: "Wow. Nicméně, po mnoha obtížích, řekl bych, po skutečně skvělé práci, a abych tak řekl, se mi je podařilo resetovat."
Mitchell: "Neměl by je aktivovat někdo s antickým genem? Aby to fungovalo…"
Lee: "No, to jsme si zpočátku také mysleli, ale ne, jako u většiny antické technologie stačí ty kameny inicializovat."
Mitchell: "Někým, kdo má ten gen. Teda myslím."
Lee: "Ne, máte pravdu. A tyhle popravdě byly."
Mitchell: "Takže na výlet může vyrazit kdokoliv z nás."
Jackson: "No, určitě bych to mohl být já. Zmeškal jsem kvůli tomu Daedala, takže…"
Mitchell: "Budete nám to připomínat pořád dokola, že ano?"
Jackson: "Jo. To si pište, že budu."
Daniel si to pěkně vyžívá, když jim to bude připomínat do smrti.
Mitchell: "OK, nikdo tady nemá námitky."
Mitchell zvednul obě ruce a pohnul na obou rukách dvěma prsty.
Mitchell: "Jste přece největší znalec Antiků, ale my máme dva kameny."
Vala přišla ke druhému kameni a vzala si ho do ruky.
Doran: "Ano. A tenhle je můj. Díky."
Mitchell: "Promiň, a na tohle jste přišla jak?"
Doran: "Daniel a já jsme spojeni."
Jackson: "Jenom jedna připomínka mimo záznam: Nemuseli bychom být."
Doran: "On si prostě myslí, že tohle zařízení je komunikační prostředek. Co když je to nějaký druh transportéru a on zmizí a už se nevrátí?"
Lee: "Víte, provedli jsme celou řadu testů s tímto zařízením a můžu říci s absolutní s relativní jistotou…"
Vala na doktora Lee ukázala prstem.
Lee: "Podobná zařízení studujeme už léta a stejně to někdy budete muset zapnout."
Jackson: "Já to vyzkouším."
Doran: "Já jdu tam, kam on."
Jackson: "Nikam se nechystám."
Doran: "Aspoň si to myslí."
Jackson: "Je to komunikační zařízení."
Lee: "Budeme vás sledovat z pozorovací místnosti."
Mitchell: "Dobrá, hodně štěstí!"
Všichni odešli z místnosti a šli do dozorčí místnosti, která byla prosklená a hned vedle laboratoře.
Doran: "Takže, co budeme dělat?"
Jackson: "Takže, doporučoval bych vložit ty dva kameny do nějakých dvou otvorů."
Doran: "Do jakých dvou?"
Jackson: "No, nejsou tu žádné značky, které by to upřesňovaly, takže si můžeme vybrat."
Daniel a Vala zároveň dali kameny do přístroje. Vala se u toho šklebila, ale hned potom, co kameny vložily do toho přístroje, na přístroji zasvítil modrý paprsek, při němž Daniel, Vala i Teal'c omdleli na podlahu. Mitchell rychle šel k telefonu.
Mitchell: "Zdravotnický tým do laboratoře 1!"

O tři minuty dříve
Na Prometheovi se prochází po chodbách kapitán Marks spolu s podplukovníkem Carterovou.
Carter: "Děkuji, že jste mi s tím pomohl. Nebýt vás, seděla bych ještě tam u počítače a psala."
Marks: "Jsem rád, že jsem vám s tím mohl pomoci. Co máte teďka v plánu s mým-li se zeptat?"
Carter: "Asi se podívám za podplukovníkem Mitchellem."
Marks: "Slyšel jsem, že se snaží dát celou SG-1 zpátky dohromady."
Carter: "Slyšel jste správně."
Po cestě do kontrolní místnosti je zastavila poručík Womacková, která roznášela papíry s nočními službami.
Womack: "Kapitáne. Plukovník Pendergast vám posílá papír s nočními službami."
Marks: "Děkuji, poručíku."
Poručík šla pokračovat s roznášením služeb a Marks se málem zcvoknul, když si prohlížel papír služeb. Carterová se dívala hned napravo od něho na papír.
Carter: "To bych nechtěla."
Marks: "Čtyřikrát vkuse noční službu. Pokud počítám ještě dnešek. To mám poprvé a doufám, že i naposled."
Carter: "Alespoň se nebudete nudit."
Marks se podíval na Carterovou, která se usmála.
Carter: "Já vím. To nebylo vtipné. A co jinak plánujete vy?"
Marks pohlédnul na hodiny.
Marks: "No. Za sedm hodin mi začíná služba, takže půjdu…"
Marks nedořekl ani větu a omdlel na podlahu ve stejném čase, jako Vala, Jackson a Teal'c.
Carter: "Marksi! Slyšíte mě? Marksi!"
Carterová dřepla hned k němu a zkontrolovala mu tep, přitom zavolala na ošetřovnu.
Carter: "Lékařský tým na podlaží tři do sekce patnáct."
Doktorka: "Jsme na cestě."
Marks je v bezvědomí stejně jako Jackson, Vala a Teal'c.


Episode 2 : Avalon, část 2 - První část

28. september 2012 at 16:19 Fanfiction

ČÁST PRVNÍ


Doran a Jackson se snaží na něco přijít, ale zatím bez úspěchu.
Doran: "Přemýšlej! Jsi přece expert na Antiky."
Jackson: "Před 2 minutami tě to moc nezajímalo. Zkusíme tenhle. Proč ne tenhle?"
Doran: "Tak přemýšlej!"
Jackson: "Vždyť přemýšlím!"
Doran: "Ale možná bys mohl přemýšlet trošku rychleji."
Jackson: "Vesmír je nekonečný."
Doran: "Určitě je to záměrná ironie, že se kolem nás prostor neuvěřitelně rychle zmenšuje."
Daniel se zapřemýšlel a vzpomněl si na stará antická přísloví.
Jackson: "Staré antické přísloví říká: Je pouze jediná pravda, vesmír je nekonečný."
Doran: "Ale jak nám to pomůže?"
Jackson: "Je pouze jediná pravda. Ten poklad je tady."
Doran: "Vždyť ani v jednom není!"
Jackson: "Vím, ale udělali jsme to špatně, musíme zjistit, jestli to můžeme udělat znovu."
Vala vzala jednu pokličku do rukou a Daniel tu druhou. Obě nádoby zavřely a Daniel to zkouší podruhé.
Jackson: "Je pouze jediná pravda, vesmír je nekonečný, tudíž to, že poklad je tady, musí být lež, takže poklad musí být tady."
Daniel zvednul pokličku, v níž se objevila zlatá mince. Přepážka při vyřešení hádanky se otevřela a strop se sunul zpátky nahoru.
Doran: "Wow. Ještě, že znáš tak dobře Antická přísloví, jinak bychom byli…"
Oba si najednou uvědomili, že nejsou sami, kdo je v takovém průšvihu.
Doran: "Mitchell."
Jackson: "Teal'c."
Daniel rychle odešel od hádanky a Vala tam ještě stála nad hrncem, v němž je zlatá mince.

Teal'c se snažil vší silou držet strop, aby klesal co nejpomaleji. Mitchell zkoušel jednu kombinaci za druhou, ale nic se nedaří.
Mitchell: "Kdyby se ti chtělo sem zaskočit a pomoc, nebyl bych proti."
Mitchell položil zbraňz kamene na zem a pokračoval dál se skládáním na metodu pokus, omyl.

Mezi tím Daniel s Valou přibíhají k přepážce, za kterou je podplukovník s Teal'cem zavřeni. Všude byl slyšet rachot a Daniel si dřepl a zavolal přes přepážku.
Jackson: "Teal'cu!"
Teal'c: "Danieli Jacksone!"
Mitchell: "Ahoj lidi! Máme tady malý problém."
Jackson: "Jaká je vaše hádanka?"
Mitchell: "Je tu 8 kamenů se symboly a nějaký Antický nápis. Myslím."
Jackson: "Popiš mi ho!"
Mitchell: ""U" a nad tím čtverec. Židle se čtvercem! Otočené "L",řekněme "7"! Nepravidelně poskládané čtverce. Židle a velké "N". Myslím."
Jackson: "Odraz, znamená to odraz!"
Mitchell: "Odraz?"
Jackson: "Odraz na osmeru stezek! Buddhismus uznává osm stezek k osvícení."
Mitchell: "Jo? Tak to mi vůbec nic neříká."
Jackson: "Je mi líto, ale nemůžu vám pomoct, když nevidím ty symboly, které máte seřadit."
Mitchell: "Odraz! Odraz na osmeru!"
Mitchell jen tak chmatal po kamenech, a když si náhodou zakryl jednu část kamene, všiml si, že jsou to číslice. Zakryl ji, pak ji odkryl a zase zakryl.
Mitchell: "Čtyři."
Podplukovník si to uvědomil docela rychle a začal skládat řadu číslic. Strop byl skoro na zemi, že Teal'c klečel na kolenou a Mitchellovi dosahoval strop jeho hlavy.
Mitchell: "Šest."
Najednou se ozval zvuk a Daniel si myslel to nejhorší.
Jackson: "Teal'cu."
Všude bylo ticho a nikdo se neozýval.
Doran: "Hele, neslyšela jsem žádný křik ani zvuky mačkání, takže…"
Najednou se otvírala přepážka a Mitchell s Teal'cem leželi na podlaze. Hned, jak se zval strop, všichni vstali zpátky na nohy.
Mitchell: "Jo, díky. Ty symboly byly ve skutečnosti čísla od 1 do 8 v odrazu zrcadla."
Podplukovník byl celý zpocený po takové námaze a všichni si to namířili do hlavní jeskyně.

Mitchell došel ke kameni, kde byl zabodnut meč.
Mitchell: "Tak jo. Prošli jsme zkouškou, takže by to mělo jít."
Podplukovník položil zbraň i baterku a rukama vytáhl meč z kamene. Daniel se díval na Mitchella s otevřenou pusou a Vala se smála. Jenže nebyl to konec. Za podplukovníkem se objevil černý rytíř, který přitáhl jejich pozornost. Zvedl meč a chystal se k boji.
Mitchell: "Měl jsem vědět, že to nebude tak jednoduché."

V hlavních rolí, díle Avalon II
Podplukovník Cameron Mitchell
Podplukovník Samantha Carter
Kapitán Kevin Marks
Doktor Daniel Jackson
Vala Mal Doran
Svobodný Jaffa Teal'c
Major Generál Henry "Hank" Landry
Doktorka Carolyn Lam
Doktor Bill Lee
Plukovník Lionel Pendergast
Doktorka Reynoldsová
Poručík Catherine Womack


Na Mitchella začal útočit černý rytíř a Mitchell se mu snaží utéci. Před zbytkem týmu to pěkněrozjeli a začali šermovat s meči. Ti tři se jim snažili, co nejlépe vyhnout.
Jackson: "Už jste to někdy dělal?"
Mitchell: "Bojovat s rytířem v brnění? Musím přiznat, že je to poprvé."
Jackson: "No, jde vám to dobře."
Mitchell: "Trochu jsem šermoval na vysoké."
Černý rytíř ho nenechá ani odpočinout a pokračují v boji. Jednomu nápřahu od černého rytíře se vyhnul.
Mitchell: "Dobrá. Potřebuju trochu pomoct."
Teal'c přišel blíže k rytířovi a začal po něm střílet P90kou.
Teal'c: "Vypadá to, že je to hologram."
Mitchell: "Hologram?"
Jen co se Mitchell zastavil a zarazil se Teal'covými slovy, rytíř napřáhl meč a srazil ho k zemi.
Doran: "Nemyslím, že vás ve skutečnosti zasáhnul."
Mitchell: "Ale bolí to jako čert."
Hned jak se zvednul ze země, se jednomu útoku ubránil, ale další byl na jeho pravou ruku, kde právědržel meč.
Doran: "No nevím. Nezdá se, že by byl až tak dobrý."
Mitchell: "V šermu jsem propadl."
Nakonec Mitchell drží meč v levé ruce. Černý rytíř ho znovu zasáhla, ale tentokrát do levého stehna. Vala syčela a nemohla se na to dívat.
Teal'c: "Plukovníku Mitchelle! Ten meč!"
Když podplukovník hodil meč Teal'covi, prošel ním. Kruhy se aktivovaly a dolů za nimi se transportoval kapitán Marks. Hned, když uviděl, jak meč proletěl Teal'cem, šel rychle k meči. Vzal ho a rychle běžel k Mitchellovi, kterého se zrovna chystal černý rytíř zabít. Černý rytíř napřáhl meč a chystal se zabít Mitchella, jenže kapitán Marks byl rychlejší. Než černý rytíř zabodnul meč, tak Marks si před něho stoupnul s mečem v rukách a tak zarazil černého rytíře. Meče se navzájem dotýkaly a vydávaly divné skřípavé zvuky.
Mitchell: "Marksi. Co vy tu k čertu děláte?"
Marks: "Říkal jsem si, že byste něčí pomoc potřebovali. A taky jsem sledoval otřesy této jeskyně."
Daniel byl zaražený, protože přemýšlel nad tím, jak to že Teal'cem meč proletěl a Marks ho normálněchytnul do ruky. Během několika vteřin se v kameni znova objevil další meč.
Marks: "Pane, vezměte si ten další meč!"
Mitchell vstal ze zeměa šel k dalšímu meči. Mezitím si to Marks užíval s rytířem.
Marks: "Jsou těžší, než jsem si myslel."
Podplukovník vytáhnul meč z kamene. Problém byl v tom, že se tam objevil druhý rytíř.
Mitchell: "A do hajzlu."
Všichni se na něho podívali krom Markse, který měl jinou práci. Mitchell rychle přiběhnul k Marksovi.
Mitchell:" Vy už jste to někdy dělal?"
Marks: "Povinně od svých deseti let."
Mitchell: "Krása."
Oba rytíři útočili zároveň a většinou všechny zásahy schytával Mitchell. Vala to celé sledovala se skoro zavřenýma očima.
Doran: "Ta věc ho zabije!"
Jackson: "Všichni rychle ke kruhům!"
Marks bojoval s oběma rytíři a Teal'c pomáhá Mitchellovi vstát ze země. Když se ho Teal'c dotknul, vzpomněl si na minulost.

Před očima se mu zobrazovala minulost. Jak letěl v F-302ce v Antarktidě, jak ležel bezmocně v F-302ce a nemocnice, ve které strávil hodně dlouhou dobu. Kdyžcvičil na bradlech na fyzikální terapii, chvilkami nemohl udržet svoje těla vzpřímeně. Vedle něho stála fyzioterapeutka, která se mu snaží pomoci stát vzpřímeně.
Terapeutka: "Dobře, pro dnešek to stačí."
Mitchell: "Ne, já to dokážu!"
Mitchell odrazil Teal'ca od sebe a přiběhl k Marksovi, kde se oba do nich pustili a tentokrát pořádně. Po chvilce se jim začalo dařit a Vala byla nadšená.
Doran: "Jo!"
Oba rytíře zasáhli tolikrát, až zmizeli. Mitchell se válí únavou po zemi a Marks se opírá o meč.
Mitchell: "Děkuji, Marksi."
Marks: "Není zač. Rád jsem pomohl."
Mitchell: "No tak. To musí být ono."
Teal'c přišel k Mitchellovi a spolu s Marksem mu pomohli vstát ze země. Daniel a Vala rychle k nim přišli.
Doran: "Nerozumím tomu. Ty hádanky jsme vyřešili. Tedy, on vyřešil jednu, on tu druhou a k tomu jste vy dva vyhráli souboje."
Mitchell: "A co? Nic?"
Jackson: "Ale vy dva jste jediní, kteří porazili ty rytíře. Ten meč očividně poznal, kdo ho vytáhl z té skály. Ale nechápu, jak to že meč prošel Teal'cem a vy jste ho normálněchytil. A po chvilce se objevil další druhý meč. Co když nás někdo sleduje?"
Teal'c: "Navrhuješ, abychom odešli?"
Jackson: "Za pokus to stojí."
Mitchell: "Dobře."
Daniel, Vala a Teal'c si stoupli do středu kruh.
Jackson: "Pokud se nic nestane, vraťte se k nám."
Mitchell je přenesl na Promethea a spolu s Marksem zůstali dole. Když Vala, Daniel a Teal'c zmizeli, začaly být v jeskyni výrazné otřesy.
Mitchell: "Sakra."
Marks: "Něco nevyšlo."
Oba odhodili meče a přenesli se kruhy na palubu Promethea.

Když se oba objevili na Prometheovi, sypal se na ně písek z jeskyně, který se s nimi přenesl.
Jackson: "Co se stalo?"
Marks: "Celé místo se hroutí."
Mitchell: "Museli jsme něco udělat špatně."
Vala se nenápadněotočila zády k nim.
Jackson: "Cos vzala?"
Doran: "Co tím myslíš?"
Jackson: "Čistou pravdu."
Daniel se přiblížil k Vala a zbytek je sledoval.
Doran: "Byla jsem…"
Jackson: "Čistou pravdu. Co jsi vzala?"

Mitchell a Marks se znovu přenesli do jeskyně. Mitchell rychle utíkal vrátit zlatou minci a Marks zůstal v hlavní síni, protože ho něco napadlo. Podplukovník položil minci do hrnce, ale nic se nestalo, až do té doby, než ji zavřel. Najednou všude byl klid. Když přišel Mitchell za Marksem, uviděl, jak drží v ruce oba meče.
Mitchell: "Napadlo vás to taky?"
Marks: "Jo."
Jako první vrátil mečdo kamene Mitchell. Meč, který tam dal, hned po vložení zpátky do kamene zmizel. Poslední meč tam dal Marks. Hned, jak se usadil v kamenu, v jeskyni zazářil žlutý paprsek. Marks i Mitchell se otočili a uviděli zlato a zbylé bohatství Antiků. Oba se podívali na sebe a Marks byl rád, že jim takhle pomohl vypomoci.
Marks: "Wow."
Mitchell: "Stojí to za to."


Martin Christopher Answers Your Questions - EN

28. september 2012 at 15:34 Interviews

Martin Christopher Answers Your Questions

You were introduced to him as the fresh-faced Lieutenant in Avalon I and II, got to know him as the seasoned Captain in Ethon, then got to know him even better as the battle-hardened Major in Off the Grid. Today, get to know the man behind the various ranks. Joining us today is actor Chris Martin (aka Martin Christopher, aka Christopher Martin, aka Kevin "The Iceman" Marks, aka The Pitbull of the Pegasus Galaxy). Take it away, Chris…

"A big thank you for your role on SG1 and SGA over the years! Being one of only 3 actors to appear in both Series Finali is really rather cool! Were you always a Sci Fi fan or not? Did working on the shows heighten your Sci Fi awareness? Thanks again!"
CM: Thank you for all of your support. Yes, I have always been a Sci Fi fan. I think it was Star Wars that started my love for Sci Fi. Working on SG definitely made me a bigger TV Sci Fi fan.

"How did you land your role as Major Marks? What is the audition process like? Does it differ on Stargate?"
CM: I believe I had an audition for a technician aboard the Prometheus. It turned out to be a small part that was in Avalon I and II. Somehow Marks got promoted to the bridge and the rest is history. The Audition was quite quick. Andy and Robert were in the room, both very friendly. All I remember was Robert asking if I'd cut my hair. I like growing it long…what a bum. Other than that it was like any other audition.

"You've appeared on both SG-1 and Atlantis. What differences did you notice between the two shows, if any?"
CM: The biggest difference is the cast of course. I loved both but they were very different. The other would be the bad guys. On SG-1 I dealt with just about all of them. On Atlantis it was mostly just the Wraith.

"You shared a lot of scenes with Amanda Tapping. What was that like?"
CM: I LOVE Amanda! What a great actor. She is the type of person that makes being on set such a joy. Funny, sensitive, calm, motherly, intelligent…the list goes on!
"Are you fan of science fiction?"
CM: Yes. Always have been and always will be. Sci Fi movies are my favorite genre.

"Any big projects in the works either in front of the camera, behind it, or having nothing to do with cameras at all?"
CM: My biggest project right now is helping my fiancee with our wedding plans this summer! Other than that, yes I've got a couple of projects in the works, one of which is a reality show I'm writing and producing…Keep you posted.

"What was Major Marks's position aboard the Daedalus? Was he the weapons officer or in charge of general ship controls?"
CM: I would have to say both. Most of the time we see Marks he is definitely in charge of weapons and the aftermath of each battle. At one point or another he has done it all.

"I don't think any character in the SGverse has been promoted as much or as quickly as Marks. Any particular reason why?"
CM: That is a good point! I remember coming to set one day and production was a at a standstill because everyone was discussing my rank. John Lenic was on the phone with Robert trying to figure out where I was supposed to sit and what rank I needed in order to be in that seat. I think that's why in a matter of a few episodes I went from Captain to Major. We were also making jokes that so many people had been killed over the the last couple of battles that there was no one left to give orders.

"Have you ever been to a convention? If yes, what was the experience like. If not, would you like to?"
CM: I stopped by very quickly at one in Vancouver to say hi to some friends. The experience was great. Everyone was very nice and I'd definitely do it again.

"How old were you when you got bitten by the acting bug and how did you get into the business? What has been your best experience as an actor? Your worst? What would be your dream role?"
CM: As far as I can remember I've always loved performing on some level. I don't think I started thinking seriously about it until I was 20. After graduating from university, I got an agent in Vancouver and away I went.
Hands down my time with the SG family has been one of my best experiences. Working on Night At The Museum was awesome too…got to meet a lot of GREAT actors.
I've been lucky I don't really have any nightmare stories…yet.
My dream role…I don't think it's one specific role but more like people I'd like to work with, and that list is long!

"Do you ever get any kid n' play fan mail on accident?"
CM: Not Yet. That hair…WOW!

"Which flight suit was your favorite and least favorite to wear?"
CM: The first one I ever wore was a little baggy in the butt. Other then that I loved them all. Easiest costume I have ever worn!

"Is your seat more comfortable that the Captain's Chair?"
CM: DEFINITELY NOT!

"What was your favorite episode to film?"
CM: Off the Grid and Flesh and Blood. Lots of suspence and action.

"Did you always plan to play your character as somebody who had to take orders from a guy who had watched Star Trek too much?"
Either way, it translated beautiufully.
CM: LOL! It never crossed my mind. Thanks.

"You played a guy shirked around due to ships blowing up and all that jazz. Did you ever consider how the Major would not have anybody close for comisserating?"
CM: Great question. I imagine like a lot of people in the military it must be difficult not having family or loved ones to share with. I guess that's what makes the relationships in the show so important and heartfelt.

"You were there for SG-1's final episode: Unending. What was it like to be on the set of this historical episode?"
CM: Sad. I was only there for the last couple years but the cast and crew were very close. I feel very lucky to be a part of something like that.

"Do the wraith freak you out in person? Maybe I'm just jumpy by nature but I'm thinking it would never get old to wander around work and bump into one of those guys."
CM: Yes. The first time I ever saw a wraith on set I was truly creeped out! The make-up is outstanding. I have a hard time looking them in the eyes even when I'm talking to the actor about his weekend!!!!!

"You've worked on several sci-fi series such as Eureka and obviously both Stargates. Are you a die-hard sci-fi fan?"
CM: Only recently have I started becoming a TV Sci Fi fan. Sci Fi Movies are my favorite! I'm totally addicted to watching Sci Fi movies. WAIT A Minute…I loved the TV series 'V' ! I guess I like it all.

"If you weren't an actor, what do you think you'd be doing for a living?"
CM: When I was a teenager I loved architectual design. I was very close to going down that path.

"Thanks for taking the time to come by and chat with us."
CM: You're welcome.

"I would like to know what your plans are for the future, will you be in anymore stargate films? are there any guest appearances on other tv series planned?"
CM: As of right now I'm not 100% sure I'll be in the future SG movies. If there is a ship to fly though I'm pretty sure I'll be there.
Future projects…we'll see. I've been doing lots of auditions so keep your fingers crossed for me.


"When are you getting your own ship?"
CM: I'm not sure I want that job. Everyone in the past always got killed!!! We would joke that if you sat next to me watch out!!!! I was nicknamed 'The widowmaker!"
My own ship…definitely has a nice ring to it. Ask Joe.

Zdroj: josephmallozzi.wordpress.com

Interviews

28. september 2012 at 14:33 Interviews

Interviews and Q&A
TitleDateWebLanguage
Martin Christopher Answers Your QuestionsMarch 26, 2009Joseph MallozziCZ / EN / RJ
If you have any questions for Martin, write a comment with a question that later I will add to the page.

(I hope that in the near future he will have an interview.)