Episode 1 : Avalon, část 1 - Pátá část

20. september 2012 at 20:08 |  Fanfiction

ČÁST PÁTÁ


V konferenční místnosti byla tma. Mitchell, Landry, Vala a Teal'c sedí kolem stolu. Daniel stojí na jednom konci, kde byla zobrazena prezentace, při níž diskutoval o Artušově legendě. Postupně se zobrazovali obrázky o Artušovi.
Jackson: "Artuš byl poté odvezen v Merlinově člunu do Údolí Avalonu, jež bylo podle legendy magickým místem setkávání mrtvých."
Landry opřel hlavu o ruku a otřel si oči.
Jackson: "Z toho, co víme o Anticích, je možné, že Avalon byl místem, kde Merlin dopomohl smrtelníku Artušovi k povznesení."
Teal'c: "Nemají Antikové zakázáno vměšovat se do záležitostí smrtelníků?"
Jackson: "Povznesení Antikové ano, většinou. Ale je možné, že Merlin sám povznesen nebyl, ale byl vlastně jen člověk na vyšším stupni vývoje."
Generál nemohl vystát doktora Jacksona.
Landry: "Co to má společného s tím, kde je ten údajný poklad zakopán?"
Jackson: "Je tu mnoho protichůdných výkladu, ale některé poukazují na rytíře kulatého stolu, kteří nashromáždili velký poklad ze vzdálených koutů Artušova království a ukryli jej v magické pevnosti v Avalonu."
Mitchell: "Včetně svatého grálu."
Jackson: "Podle některých ano."
Doran: "A tenhle grál, jakou má cenu?"
Mitchell se podíval na Valu, která myslí pouze na poklad.
Doran: "Co je?"
Všichni se obrátili zase zpátky na Daniela.
Jackson: "V roce 1191 mniši v Glastonburském opatství prohlásili, že nalezli hrobku krále Artuše. Na náhrobku byl intarzovaný kříž s latinským nápisem. Hic Iacet Sepultus Inclitus Rex Arturius v Insula Avallonis. Zde leží slavný král Artuš, pohřbený na ostrově Avalon. Nikdo to nebral vážně, dokud v roce 1278 Jiří II. nenechal exhumovat. Glastonbury, malé městečko asi 200 km západně od Londýna je od té doby poutním místem."
Landry: "Ano, ano. A závěr tedy je?"
Generál Landry vypěnil, že vstál ze židle a šel k doktorovi. Mitchell se také zvednul ze židle.
Jackson: "Jistá keltská legenda praví, že Glastonbury Tor, velký kopec nad městem, je celý a uvnitř něj je vchod do podsvětí, do Avalonu."
Mezitím Landry mávnul na Mitchella, aby si sedl zpátky na židli.
Landry: "To ještě nikdo nikdy neprovedl žádný geologický průzkum?"
Jackson: "Existovaly nějaké vědecké studie, jak se zdá…"
Landry: "Jacksone, já…"
Jackson: "Mluvíme tu o Anticích, pane! Je dost možné, že podzemní vchod skryli pomocí nějaké technologie."
Mitchell: "Pane. Doufáme, že když použijeme Asgardské senzory na Prometheovi, najdeme něco, co předtím nemuselo být vidět."
Landry: "Děkuji."
Generál Landry máchnul rukama kolem sebe.
Landry: "Před dvěma lety bych nevěřil, že najdeme základnu Antiků pod mílemi ledu v Antarktidě."
Generál Landry rozsvítil světla v místnosti.
Landry: "Zavolám prezidentovi. Jsem si jistý, že bude chtít informovat britského premiéra."
Generál odešel do své kanceláře a Mitchell se zvedl ze židle a šel k Jacksonovi, který je z generála mimo.
Mitchell: "To bylo fantastické. Už jste mluvil s Carterovou?"
Jackson: "Mluvil, ale momentálně má spoustu práce. Nemůže přijet."
Mitchell: "Cože? Tohle je důležité. Možná tam objevíme úplně novou antickou technologii."
Jackson: "Ano. Jsem si jistý, že ji bude zajímat všechno, co najdeme."
Jackson poplácal Mitchella po rameni a odešel. Vala se ke Cameronovi přitulila a chytla ho za ruku.
Doran: "Hej. Nenadbíhej jí tolik."
Mitchell: "Podívejme, kdopak to mluví."

Prometheus byl nad Zemi v prostoru. Teal'c, doktor Jackson a podplukovník Mitchell byli v šatně, kde si berou potřebná zařízení, jako P90ky, vesty,… Jednu z vest Mitchell podal Danielovi.
Mitchell: "Jaký je dosah těch náramků?"
Jackson: "Prý se od sebe nesmíme vzdálit navíc jak 30 m. Jinak asi po půl hodině pocítíme následky."
Mitchell: "Pokud něco najdeme, měl bych to asi jít prozkoumat já spolu s Teal'cem."
Jackson: "Kvůli vám jsem zmeškal Daedala. Jestli najdeme antickou základnu, jdu taky."
Mitchell: "To ale znamená, že ji musíme vzít s sebou."
Jackson: "Dobrý postřeh."
Mitchell: "Podívejte, rád bych chtěl, abyste šel semnou, ale můžeme zůstat v rádiovém spojení."
Z interkomu se ozval známý mužský hlas.
Marks: "Podplukovníku Mitchelle, ohlaste se, prosím, v pomocné řídicí místnosti dvě."
Mitchell jako první odešel z šatny. Hned za ním šel Daniel, který vzal po cestě do ruky P90ku a hned po něm šel Teal'c.

V pomocné řídící místnosti dvě se otevřely dveře, kterými prošla jako první Vala.
Doran: "Nějak se mi tu vracejí vzpomínky."
Jackson: "Jak to?"
Doran: "Nebylo to tady, jak jsem tě tehdy zmlátila a nakopla?"
Jackson: "Ne."
Mitchell stál za Valou, která se lepila na Daniela.
Doran: "Ne, jsem si naprosto jistá, že to bylo právě tady, cos dostal…"
Mitchell chtěl projít mezi ně, a tak je rozdělil.
Mitchell: "Dobrá. Promiňte, děti. Poručíku, co máte?"
Kapitán Kevin Marks seděl u jednoho z panelů a s židlí se otočil na podplukovníka Mitchella.
Marks: "Už kapitán."
Mitchell: "Oh. Tak to gratuluji."
Mitchell podal Marksovi ruku a potřásli si.
Marks: "Děkuji, pane."
Mitchell: "Tak co pro nás máte?"
Kapitán Marks se přesunul s židlí na druhou stranu k dalšímu panelu, kde byla na obrazovce oskenována mapa povrchu.
Marks: "No, díky asgardským senzorů se nám podařilo zmapovat energetickou deformaci, která by běžnému hloubkovému sonaru unikla."
Marks při povídání ukazoval rukou na obrazovku, kde byly zobrazeny energetické deformace.
Marks: "Byl jsem schopen rozeznat velkou hlavní jeskyni, síť chodem a další menší jeskyně."
Podplukovník natáhl ruku a poplácal Markse po rameni.
Mitchell: "Dobrá práce, poručíku. Oh, kapitáne."
Marks se usmál a Vala se tentokrát nahnula tím způsobem, že se jí Marks podíval do výstřihu.
Doran: "Vidíte, co je uvnitř? Řekněme velké hromady drahých kovů?"
Vala si ho všimla, kam se ji Marks dívá, jenže Daniel natáhl ruku a vytáhl Valu do přímé polohy. Vypadá to, že se Vale Marks líbí. Ale to ještě nevěděla, že kapitán Kevin Marks je zadaný. Marks se rychle z toho vzpamatoval a pokračoval dál.
Marks: "Jak jsem řekl, můžeme zmapovat jen vnějšek té struktury."
Mitchell: "Můžete nás dostat dovnitř?"
Podplukovník se nahnul z pravé strany od Markse a ukázal rukou na obrazovku.
Marks: "No, je to skoro 800 metrů v podzemí a není tam vidět žádný přístup z povrchu."
Jackson: "Asgardský transportní paprsek."
Kevin se obránil na Daniela.
Marks: "To jsme zkoušeli. Zdá se, že nepronikne jakýmsi energickým štítem kryjícím jeskyni."
Doran: "Kruhy."
Vala upoutala všech pozornost, že se na ni všichni dívali.
Doran: "Antikové byli stavitelé bran, že? A také vynalezli kruhy. Museli se tam i odtamtud nějak dostávat a já vím, že tahle loď kruhy má. Takhle jsem se sem dostala…"
Jackson: "Ano, ano. Díky starým dobrým časům. Ale má pravdu."
Marks: "Pokud jsou tam dole kruhy, mělo by se nám podařit na ně připojit. Ale vaše rádiové vysílání tím nepronikne a vůbec stejně vysílačky nebudou fungovat."
Mitchell kývl hlavou a přiznal si, že Daniela budou muset vzít s Valou taky.
Mitchell: "Vypadá to, že jdeme dolů všichni."
Podplukovník poplácal doktora po rameni a Vala byla štěstím bez sebe. Marks se ještě na všechny otočil s židlí.
Marks: "Budete odkázaní jen sami na sebe."
Mitchell kroutil hlavou do stran a ukázal směr, kudy mají jít.
Mitchell: "Dámy mají přednost."
Doran: "Takže až po tobě."
Z kontrolní řídicí místnosti dvě první odešel Daniel a hned za ním šla Vala.
Mitchell: "Ale no tak! Bude zábava, ne?"
Podplukovník odešel, jako další, a pak nakonec šel Teal'c. Marksova tvář se docela rychle změnila, když odešli. S vrcením hlavy se usmál, a pak pokračoval dále v práci.

Do velké jeskyní místnosti se přenesl tým pomocí kruhů. Všude kolem byla tma a prach.
Mitchell: "Fuj. Tolik prachu. A je to prázdné."
Doran: "Tedy, takhle zklamaná jsem nebyla od té noci s Danielem, když jsme měli sex."
Všichni se vzdálili od kruhů a šli ke kamennému oltáři, kde se z čista jasna objevil meč.
Mitchell: "Meč v kameni."
Doran: "Co to má asi znamenat?"
Jackson: "No, král Artuš jednou vytáhl meč z kamene jako důkaz své spravedlnosti a královského původu."
Mitchell: "Excalibur."
Jackson: "To je poměrně běžný omyl. Víte, Excalibur ukovala Jezerní paní z Avalonu, ale král Artuš ho dostal až poté, co meč vytažený z kamene zlomil v bitvě."
Podplukovník se zachechtal, plivnul si na ruce a chytl na meč. Snažil se ho dostat z kamene, ale držel tam jako dřevo.
Doran: "Zkus to ty, svalovče. Dám ti polovinu."
Teal'c se podíval na Valu a Mitchell to s vytažením meče vzdal.
Mitchell: "Drží tam zatraceně dobře."
Hned jak Mitchell odstoupil zpátky od kamene, ozval se něčí zvuk, který následoval hologram, na kterém se jeví starý, bělovousý muž, oblečeném v dlouhém hábitu a v ruce držel dlouhou hůl.
Merlinův hologram: "Vítejte rytíři kulatého stolu. Muži cti. Následovníci cesty spravedlnosti. Pouze ti oplývající věděním a ryzího ducha získají přístup do podsvětí studnice hojnosti Ambrosia Aureliana."
Podplukovník pochodoval kolem hologramu. Valinina tvář se rozzářila na hologram při zmínce o bohatství. Hned jak Melin přestal mluvit, zmizel. Nikdo tomu nemohl věřit.
Jackson: "Někteří badatelé uvažovali, že Ambrosius a Artuš byli jednou osobou, ale to by mu v bitvě u Mount Badon muselo být 74 let. Fascinující na tom je, že Ambrosius byl syn císaře Konstantina…"
Vala už Danielovo povídání nemohla poslouchat, a tak ho přerušila.
Doran: "Ano, ano, ano. Je to cokoliv, jen ne fascinující."
Vala si sedla na kámen a rukou se snažila vytáhnout meč, jenže ani ona neuspěla.
Doran: "Jak prokážeme, že jsme hodni, aby nám mohlo být vše odhaleno?"
Jackson: "Nemám představu, ale něco mi říká, že ryzost ducha bude u tebe problém."
Teal'c sešel z kamenného oltáře a rozhlížel se kolem sebe.
Doran: "Vůbec nic o mně nevíš!"
Jackson: "Jo. Protože vše, co vypustíš z úst, je lež."
Mitchell: "Nenuťte mě, abych vás dva rozdělil!"
Teal'c: "Možná je něco v těchto chodbách."
Mitchell: "Vidíte? A proto šel s námi. Génius. Rozdělíme se. Jdu s Teal'cem."
Podplukovník Mitchell šel za Teal'cem, který byl rychlejší než on.
Mitchell: "Hej, počkej!"
Podplukovník zalezl do jedné z chodeb a Vala se ušklíbla na Daniela.

Podplukovník Mitchell spolu s Teal'cem procházeli jednu z chodeb.
Mitchell: "Asi by na ně bylo moc jednoduché, kdyby tu ten poklad nechali prostě ležet."
Teal'c s Mitchellem se rozhlíželi kolem sebe, pro jejich bezpečnost, zdali tam někdo je, nebo není.
Mitchell: "Nevím, jak ty, ale já jsem fakt rád, že si spolu začínáme tak rozumět."

 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.