Episode 2 : Avalon, část 2 - Druhá část

29. september 2012 at 10:06 |  Fanfiction

ČÁST DRUHÁ


Někteří členové posádky Promethea se nechali přenést kruhy do jeskyně a nevěřím svým vlastním očím. Jeden člen z posádky šel za Marksem.
Důstojník: "Kdybych toto vlastnil, nemusel bych nic dělat."
Marks: "Nebyla by to nuda? Tohle je o mnoho lepší, než sedět na zadku a nic nedělat."
Důstojník: "Pravda."
Plukovník Mitchell přišel k doktoru Jacksonovi, který seděl na schodech a držel v ruce knížku.
Mitchell: "Nedovolíme jí si to nechat, že ne?"
Vala se válela v pokladu, a když to uslyšela, zarazila se ani se nepohnula.
Jackson: "Ne."
Mitchell: "Dobře. To sedí. Místnost plná zlata a doktor Jackson sedí nad knihou. O čem je?"
Mitchell vzal do ruky nějaký druh džbánu, který byl zaprášený. Prach odfouknul, vytáhl špunt a čuchnul si k tomu.
Jackson: "Vlastně je to něco jako pohádka. Napsali to, jako by to byla fikce."
Mitchell: "Bylo nebylo,…"
Jackson: "Bylo nebylo, kdysi dávno existovala rasa lidí, která se vydala na dalekou cestu napříč vesmírem. Jmenovali se Alterané. Po dlouhé době, myslím, že to znamená tisíce let, našli obrovský pás hvězd."
Mitchell: "A žili šťastně až do smrti."
Daniel něco v knize zahlédnul a stoupl si.
Teal'c: "Našel jsi něco, Danieli Jacksone?"
Jackson: "Je tu, že Alterané nazvali svůj domov Avalon a postavili mnoho Astria Porta."
Mitchella to zaskočila a stoupnul si vedle Jacksona.
Mitchell: "Hvězdných bran."
Jackson: "Ano."
Doran: "Antikové postavili brány."
Jackson: "No, je logické, že ne vždy se jim říkalo Antikové."
Mitchell: "O co vám vlastně jde? Máte svůj poklad."
Doran: "Hm. Co má větší hodnotu? Pár zlatých cetek, které si podle všeho nebudu moci nechat, nebo dosud neobjevené tajemství o stavitelích bran?"
Vala se postavila na nohy a šla za ostatníma.
Doran: "O nejmocnější rase, co kdy obývala tuhle galaxii."
Jackson: "Uvědomujete si, co to znamená?"
Mitchell: "Wow. Vždycky jsme předpokládali, že Antikové byli první lidé v této galaxii. Ale tohle je první důkaz naznačující, že sem přišli odněkud hodně z daleka."
Jackson: "Ano."
Marks: "Podplukovníku Mitchelle."
Ozval se zpozad rohu Marks, který našel zařízení, které se tam vůbec nehodí a ostatní se na něho obrátili. Všichni k němu přišli blíže a Teal'c zároveň s Marksem se dotknuli zařízení.
Mitchell: "Tahle věc není jako ty ostatní."
Všichni se podívali zároveň na podplukovníka Mitchella.

Vala, Jackson a Mitchell byli zpátky na základně a po chodbách ke generálovi kanceláře informovali generála Landryho, co všechno tohle může znamenat.

Jackson: "Je to daleko více než to. Víme, že Antikové odešli do galaxie Pegasus a vrátili se, když prohráli válku s Wraithy. Ale co se s nimi stalo?"
Landry: "Myslel jsem, že se povznesli."
Jackson: "No někteří ano, to víme. Ale co když ostatní odešli domů? I kdyby ne, ta kniha naznačuje, že Alterané za sebou zanechali civilizaci."
Landry: "Co tím chcete říct?"
Jackson: "Chci tím říct, že jsme nepotkali jediného Antika ochotného se s námi podělit o vědomosti a někde, v nějaké jiné galaxii, může existovat nesmírně vyspělá civilizace. Neděláme to snad proto?Neslouží program Hvězdné brány k tomu, abychom mohli poznat nové rasy, objevovat vyspělé technologie a případně se dozvěděli i něco o nás samých?"
Doran: "Oh. Na tohle ty balíš ženský, že jo?"
Mitchell: "Ona má pravdu, pane."
Všichni se zastavili před výtahem a pak do něho nastoupili.
Landry: "Uvažuji nad tím, že bych se zúčastnil pár misí mimo Zemi."
Mitchell: "Chápu. Abyste zjistil, co to obnáší."
Landry: "Vždycky sám dělej to, co požaduješ po podřízených."
Mitchell: "Patton!"
Landry: "Velmi dobře."
Mitchell: "Dobrý film."
Zavřely se dveře výtahu a Daniel stále a stále mluví.
Jackson: "Klidně se mi smějte, ale věřím tomu, že hledání těch Alteranů a místa jejich původu by odteď měla být naše nejvyšší priorita. Oni jsou stavitelé bran."
Landry: "Nikdo se vám nesměje, doktore Jacksone. Vesmír je velké místo. Řekněte mi, kde jsou a jak se
tam dostat, a já vás tam pošlu."
Výtah se zastavil a všichni z něj vystoupili a pokračovali přímo ke generálovi kanceláře.
Jackson: "Neříkám, že to bude jednoduché. Pokud jsou ze vzdálené galaxie, naše brána se s jejich vůbec
nemusí spojit. A i kdyby, víme, jak obrovská energie byla potřeba na spojení do Pegasu, a to je relativně blízko… alespoň v intergalaktickém měřítku. Ale na druhé straně, podle textu, který jsme našli v jeskyni v Glastonbury, by to Antické zařízení, které jsme objevili, mohlo být schopné intergalaktické komunikace."
Landry: "Děkuji, doktore Jacksone. Jistě mne budete průběžně informovat."
Generálovi se ulevilo, že už ho nemusí poslouchat.
Landry: "Plukovníku."
Mitchell: "Generále."
Generál zavřel před Danielovým nosem dveře. Mitchell naschvál šel ke generálovým dveřím a promluvil na Daniela.
Mitchell: "Nemá ponětí, o čem jste mluvil."
Hned, jak Mitchell domluvil, generál otevřel dveře a divil se, co tam ještě vůbec dělají. S podplukovníkem to cuklo, že stál v pozoru zároveň s Danielem.
Landry: "Nechce mi někdo říct, co na mé základně stále dělá ona? Ó. Mám ponětí."
Generál znovu za sebou zavřel dveře a Vala se obou dvou smála.
Doran: "Myslím, že je to úžasné."

Teal'c se vrátil zpátky na Dakaru, který právě jde s Rak'norem jednou z chodeb.
Rak'nor: "Jaffové z Omaku se počítají stejně jako všechny ostatní oblastní koalice. A silně podporují Geraka."
Teal'c: "Toho jsem si vědom."
Rak'nor: "Pokud jim dovolíme jen jeden další hlas nepodložený vojenskou silou, Rada bude v Gerakových rukou. Než provedeme důkladnou inspekci…"
Teal'c už toho měl plný zuby a tak se oba zastavili.
Teal'c: "Rak'nore!"
Rak'nor: "Omlouvám se. Všichni velmi tvrdě pracujeme. Vypadá to, že Gerak vede."
Teal'c: "Bratac a Ry'ac jednají s koalicemi, které ještě nepotvrdily svou loajalitu."
Rak'nor: "Nebojoval jsem za svobodu pro všechny Jaffy, aby byla vzápětí omezena několika ctižádostivými muži."
Teal'c se otočil Rak'norovy zády.
Teal'c: "To já také ne."
Rak'nor: "Já jen nechápu, proč v tak důležitém období trávíš tolik času na Tau'ri."
Teal'c se obrátil zpátky k Rak'norovi.
Teal'c: "Právě mí přátelé z Tau'ri jsou příčinou toho, že se Jaffové osvobodili a na oplátku s nimi bylo
zacházeno s nedůvěrou a neúctou. Dokud každý Jaffa nepochopí, že staré pořádky se už nevrátí budu dělat všechno proto, abych je poučil."
Rak'nor: "A co s tím má společného šťourání se v Antické historii?"
Teal'c: "Antické vědomosti porazily Goa'uldy a Replikátory. A já doufám, že jednou sjednotí všechny Jaffy jako národ míru. Hodlám to dokázat."
Teal'c odešel od Rak'nora a šel přímo k bráně.
Rak'nor: "V to doufám."

Teal'c dorazil na základnu a spolu s Mitchellem, doktorem Leem a s dvěma hádajícími kolegy, to jsou jako obvykle Daniel a Vala, se nacházeli v jedné z vědeckých laboratoří na základně.
Doran: "Žiju v galaxii dost dlouho na to, abych věděla, že ve vědění je síla a porozumění vědomostem, které tu zanechali Antikové, je to nejsilnější vědění vůbec."
Jackson: "A jestli si myslíš, že k tobě chci zůstat připoutaný po zbytek…"
Mitchell už je nemohl dále poslouchat a tak je trochu uklidnil.
Mitchell: "Soustřeďte se! Měli bychom se zaměřit na úkol, který tu máme."
Mitchell ukázal na antický komunikační přístroj.
Lee: "Ano, takže, to zařízení má vlastní zdroj energie a nezdá se, že by byl vybitý."
Jackson: "OK, vypadá to na komunikační zařízení. Tvary těchto otvorů vypadají povědomě."
Daniel vzal do ruky jeden z antických kamenů, který ležel na stole hned vedle toho zařízení, kde on a zbytek stáli.
Jackson: "Tyto kameny jsou ve skutečnosti Antickým komunikačním zařízením a umožňují komunikujícím vidět očima toho druhého. Myslím se, že původně byly určeny k použití společně s tímto terminálem."
Mitchell: "Co se stane, když tam vložíte ty kameny?"
Jackson: "To uvidíme."
Lee: "Tyto kameny byly nastaveny pro generála O´Neilla a nějakého Joea Spencer…"
Jackson: "Holiče z Indiany."
Mitchell: "Jasně, zvláštní muž. Četl jsem záznamy."
Lee: "Wow. Nicméně, po mnoha obtížích, řekl bych, po skutečně skvělé práci, a abych tak řekl, se mi je podařilo resetovat."
Mitchell: "Neměl by je aktivovat někdo s antickým genem? Aby to fungovalo…"
Lee: "No, to jsme si zpočátku také mysleli, ale ne, jako u většiny antické technologie stačí ty kameny inicializovat."
Mitchell: "Někým, kdo má ten gen. Teda myslím."
Lee: "Ne, máte pravdu. A tyhle popravdě byly."
Mitchell: "Takže na výlet může vyrazit kdokoliv z nás."
Jackson: "No, určitě bych to mohl být já. Zmeškal jsem kvůli tomu Daedala, takže…"
Mitchell: "Budete nám to připomínat pořád dokola, že ano?"
Jackson: "Jo. To si pište, že budu."
Daniel si to pěkně vyžívá, když jim to bude připomínat do smrti.
Mitchell: "OK, nikdo tady nemá námitky."
Mitchell zvednul obě ruce a pohnul na obou rukách dvěma prsty.
Mitchell: "Jste přece největší znalec Antiků, ale my máme dva kameny."
Vala přišla ke druhému kameni a vzala si ho do ruky.
Doran: "Ano. A tenhle je můj. Díky."
Mitchell: "Promiň, a na tohle jste přišla jak?"
Doran: "Daniel a já jsme spojeni."
Jackson: "Jenom jedna připomínka mimo záznam: Nemuseli bychom být."
Doran: "On si prostě myslí, že tohle zařízení je komunikační prostředek. Co když je to nějaký druh transportéru a on zmizí a už se nevrátí?"
Lee: "Víte, provedli jsme celou řadu testů s tímto zařízením a můžu říci s absolutní s relativní jistotou…"
Vala na doktora Lee ukázala prstem.
Lee: "Podobná zařízení studujeme už léta a stejně to někdy budete muset zapnout."
Jackson: "Já to vyzkouším."
Doran: "Já jdu tam, kam on."
Jackson: "Nikam se nechystám."
Doran: "Aspoň si to myslí."
Jackson: "Je to komunikační zařízení."
Lee: "Budeme vás sledovat z pozorovací místnosti."
Mitchell: "Dobrá, hodně štěstí!"
Všichni odešli z místnosti a šli do dozorčí místnosti, která byla prosklená a hned vedle laboratoře.
Doran: "Takže, co budeme dělat?"
Jackson: "Takže, doporučoval bych vložit ty dva kameny do nějakých dvou otvorů."
Doran: "Do jakých dvou?"
Jackson: "No, nejsou tu žádné značky, které by to upřesňovaly, takže si můžeme vybrat."
Daniel a Vala zároveň dali kameny do přístroje. Vala se u toho šklebila, ale hned potom, co kameny vložily do toho přístroje, na přístroji zasvítil modrý paprsek, při němž Daniel, Vala i Teal'c omdleli na podlahu. Mitchell rychle šel k telefonu.
Mitchell: "Zdravotnický tým do laboratoře 1!"

O tři minuty dříve
Na Prometheovi se prochází po chodbách kapitán Marks spolu s podplukovníkem Carterovou.
Carter: "Děkuji, že jste mi s tím pomohl. Nebýt vás, seděla bych ještě tam u počítače a psala."
Marks: "Jsem rád, že jsem vám s tím mohl pomoci. Co máte teďka v plánu s mým-li se zeptat?"
Carter: "Asi se podívám za podplukovníkem Mitchellem."
Marks: "Slyšel jsem, že se snaží dát celou SG-1 zpátky dohromady."
Carter: "Slyšel jste správně."
Po cestě do kontrolní místnosti je zastavila poručík Womacková, která roznášela papíry s nočními službami.
Womack: "Kapitáne. Plukovník Pendergast vám posílá papír s nočními službami."
Marks: "Děkuji, poručíku."
Poručík šla pokračovat s roznášením služeb a Marks se málem zcvoknul, když si prohlížel papír služeb. Carterová se dívala hned napravo od něho na papír.
Carter: "To bych nechtěla."
Marks: "Čtyřikrát vkuse noční službu. Pokud počítám ještě dnešek. To mám poprvé a doufám, že i naposled."
Carter: "Alespoň se nebudete nudit."
Marks se podíval na Carterovou, která se usmála.
Carter: "Já vím. To nebylo vtipné. A co jinak plánujete vy?"
Marks pohlédnul na hodiny.
Marks: "No. Za sedm hodin mi začíná služba, takže půjdu…"
Marks nedořekl ani větu a omdlel na podlahu ve stejném čase, jako Vala, Jackson a Teal'c.
Carter: "Marksi! Slyšíte mě? Marksi!"
Carterová dřepla hned k němu a zkontrolovala mu tep, přitom zavolala na ošetřovnu.
Carter: "Lékařský tým na podlaží tři do sekce patnáct."
Doktorka: "Jsme na cestě."
Marks je v bezvědomí stejně jako Jackson, Vala a Teal'c.

 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.