Episode 2 : Avalon, část 2 - Pátá část

29. september 2012 at 13:25 |  Fanfiction

ČÁST PÁTÁ


Carterová sedí ve své bývalé pracovně a přemýšlí nad tím, jak je možné, že Marks a Teal'c jsou na tom stejně jako Vala a Daniel. Podplukovník Mitchell nevěděl, co má dělat a tak šel za podplukovníkem Carterovou.
Mitchell: "Sam. Jak ti to jde?"
Carter: "Ahoj. Možná už vím, proč Marks, ale vůbec netuším, proč Teal'c."
Mitchell si stoupnul za Carterovou, která před sebou měla počítač.
Mitchell: "A na co jsi teda přišla?"
Carter: "Marks má Antický gen. Proto je možná teď jako Vala a Daniel."
Mitchell: "Ale Teal'c Antický gen nemá."
Carter: "Právě proto nemám vysvětlení."
Mitchell: "Ale když se toho dotknul Marks s Teal'cem, tak proč jiní lidé nedopadli stejně?"
Carter: "Co jsem se dívala na záznamy kamer, všichni co se to přístroje dotýkali, neměli Antický gen. Pouze Marks s Antickým genem se toho dotknul."
Mitchell: "Možná už vím, proč i Teal'c."
Carter: "Proč?"
Mitchell: "Když kapitán našel ten komunikační přístroj, tak Teal'c a on se ho dotkli zároveň."
Carter: "Myslíte, že ten přístroj si je vložil do paměti, jako dva řetězce dat s Antickým genem?"
Mitchell vůbec netušil, o čem to Carterová mluví.
Mitchell: "Asi tak nějak."
Podplukovník pokrčil hlavou do stran.
Carter: "Potom by to vysvětlovalo, proč jsou i ti dva jako Daniel a Vala."
Mitchell: "Dobrá práce."
Carter: "Děkuji."
Mitchell: "Nechceš se vrátit k SG-1?"
Sam vstala ze židle a stoupla si před Camerona.
Carter: "Came. Já mám velení. Ty máš velení. Možná až když nebudu mít tolik práce, jako teď."
Mitchell: "Sam. Nenuťte mě, ať si kleknu na kolena."
Carter: "Možná se vrátím."
Mitchell: "Děkuji."
Mitchell objal celou Carterovou. Sam se smála a nevěděla, jak se má vyvléknout.
Carter: "Ale možná. Mám tam spoustu nedodělaných pracích."
Mitchell: "S těmi vám klidně pomůžu."
Carterová se zarazila a dívala se překvapeně na Mitchella.
Carter: "Vážně? Vy?"
Mitchell: "Ano."
Marks a Vala seděli u správce a s jeho ženou.
Marks: "Jsme poctěni, že jste nás pozvali na čaj."
Správce: "Jaké návrhy jsi tentokrát vymyslel, můj příteli?"
Kevin se zaseknul, protože nevěděl, co má říci, ale nakonec stejně něco vymyslel.
Marks: "Pro dnešek nemám nic, ale pracuji na velkém projektu, který by nám mohl pomoci s novými technologiemi, než tu máme."
Správce: "Vážně? To slyším rád."
Marksovi se ulevilo, když byl správce spokojen. Vala raději nic neříkala a vše nechala na Marksovi.
Marks: "Jsem rád, že jsem tě potěšil, můj příteli."
Správce: "Mohl bych ti třeba ukázat moje návrhy. Necháme Sallis a mou ženu osamotě připít si."
Marks: "Jistě. Budu moc rád."
Marks a správce vstali ze židlí a Vala zůstala sedět se správcovou ženou, která byla krásná. Měla dlouhé hnědé vlnité vlasy. Šaty, které si mohli dovolit pouze lidi, jako jsou oni.

Správce přivedl Markse do své kanceláře, kde vysely samé plány technologií Oriů spolu s mapou vesnice a s několika správcovými návrhy.
Správce: "Tohle plánuji v bližší budoucnosti."
Správce ukázal na velký papír, který ležel na stole.
Marks: "Jsou to…"
Správce: "Naši bohové Oriové nám poslali návrhy vesmírných lodí, které brzy vyrazí šířit Orijská slova."
Marks tomu nemohl věřit. Najednou z vedlejší místnosti se ozval křik správcové ženy.

Oba dva se vrátili zpátky do místnosti, kde byla Vala a správcova žena.
Správce: "Co se děje?"
Správcová: "Ona sešla z cesty. Neřekla motlitbu než začala pít čaj."
Správce: "Strážci!"
Do místnosti vběhli strážci, kteří hlídali místnost. Kevin se díval s otevřenými ústy na Valu a nemohl tomu věřit.
Správce: "Odveďte ji k araru!"
Strážci chytli Valu a šli s ní k oltáři, který byl na náměstí poblíž domu, ve kterém tráví většinu času. Marks se nechápavě díval na správce, který šel hned za strážemi.

Daniel podal hrnek pití Fannisovi a Teal'c se díval s okna na náměstí.
Fannis: "A ti povznesení, jak říkáte, vás nestřeží a nechtějí, abyste je uctívali?"
Jackson: "No, ve skutečnosti tak silně věří ve svobodnou vůli, že by nezakročili a nepoužili svoje vědomost ani, kdyby to znamenalo zničení celé galaxie plně obyčejných lidí."
Daniel při mluvení s Fannisem přiléval pití do svého hrnku.
Fannis: "To Oriové jsou jiní."
Jackson: "Ano. Oni po vás chtějí, abyste je uctívali, a zatajují vám pravdu o vašem původu."
Fannis: "To není všechno."
Jackson: "Co hodláte dělat?"
Fannis: "Snažíme se získat tolik důkazů, kolik je jen možné. Doufáme, že jednoho dne jich budeme mít dost na to, abychom přesvědčili i ty nejoddanější věřící. Do té doby se scházíme tajně a sdílíme s těmi, kterým věříme to, co jsme se naučili."
Jackson: "Kolik vás je?"
Fannis: "Prozatím pár. Ale náš počet roste. Někteří věří, že už samo to, že jsme nebyli odhaleni je další důkaz, že Oriové nejsou všemocní a vševědoucí."
Teal'c: "Měli byste se na něco podívat. Shromažďují se na náměstí vesničané."
Daniel a Fannis přišli k oknu, kde uviděli vesničané scházející se u araru.
Fannis: "Lidé se schází u araru."
Jackson: "To je oltář?"
Fannis: "Nesmí mě tu s vámi vidět."
Daniel a Teal'c vyšli z domu jako první. U oltáře promlouval k lidem správce.
Správce: "A tak pravil Disraya před bitvou věků."
Daniel a Teal'c se snažili projít mezi vesničany.
Jackson: "Promiňte."
Správce měl v rukách otevřenou knihu počátky a z ní předčítal vesničanům.
Správce: "Mluvil s nebem a řekl: "Lid nechť vám pošle hříšné pro váš božský soud, kde jejich hříchy budou zváženy na vahách pravdy a spravedlnost."
Daniel se zastavil a uviděl správce, jak držel v rukách knihu. Později uslyšel hlas ženy.
Doran: "Nechte mě! Dejte ze mě ty ruce pryč!"
Daniel uviděl, jak přivádějí Valu k oltáři.
Doran: "Danieli!"
Jackson: "Co se stalo? Kde je Marks?"
Dva muži připoutávali Valu do středu araru.
Doran: "Nešlo to zrovna dobře."
Kevin rychle přiběhl k Danielovi.
Marks: "Dělal jsem vše, co jsem mohl. Promiňte."
Jackson: "Jo, to vidím."
Daniela to nedalo a šel ke správcovi.
Jackson: "Promiňte."
Hned jak dořekl slovo, ho ze zadu chytli dva muži.
Správce: "Harride odstup. Sallis sešla z cesty."
Oba muži popotáhli Daniela dozadu.
Jackson: "Ne, to ne. Dovolte mi to vysvětlit."
Z pozad davů se u sloupů Fannis snaží ukrýt.
Jackson: "Poslouchejte mě!"
Daniela odtáhli oba muži a tentokrát se do sporu pustil i Teal'c.
Teal'c: "Nechte ji!"
Správce: "To nejde. Sami to víte."
Teal'ca chytili další dva muži. Jediný kdo je volný je Marks, který nemůže do toho zasáhnout. Ale může pomoci jinak. Správce přišel k Vale.
Správce: "Neboj se. Oriové vidí vše zvenčí i uvnitř. Je-li tvé srdce čisté a tvá oddanost neochvějná, ochrání tě."
Vala zavrtěla hlavou a sklopila hlavu.
Správce: "Očistí tě a přijmou tě k sobě navždy."
Vala se dívá na Teal'ca a Daniela, jak je tam drží. Marks se pomalu vytratil z dohledu vesničanů.
Správce: "Není-li, nechť tě spálí oheň na popel ležící v prachu."
Doran: "Oheň?"
Na vrcholu oltáře byla v kbelíku hořlavá tekutina. Správce dal signál vesničanovi a ten zapálí ohněm tekutinu. Z kbelíku začali hořet plameny. Vala se zděsila, když uviděla planout oheň v kbelíku. Správce se otáčel k vesničanům.
Správce: "Blahoslavení budiž Ori."
Správce se otočil k Vale zády a díval se přímo na plamen. Marks byl v ideální pozici, že přikrčil trochu ruku a pohnul ukazováčkem směrem ke kbelíku a čekal na správnou chvíli. Vesničané otáčeli kbelíkem a Marks je trochu s tím zdržel. Vesničané ze všech sil, snažili kbelík naklonit, ale nešlo jim to. Potom oba vesničané pořádně zatlačili a to se Marksovi nepodařilo zastavit. Hořící kapalina odkapávala z kbelíku do malého kruhu a nadále pokračoval do kruhovitě kamenného oltáře. Vala byla spoutané ve středu oltáře a nemohla se dostat pryč.

Doktorka Lamová stála u počítače, který byl u Valininé posteli a sledovala její životní funkce.
Lam: "Její puls je 140. Je v šoku."
Lee: "Jacksonův a Teal'cův krevní tlak a puls také rostou. Marks je zatím v pořádku."
Do izolační místnosti přišel Mitchell s Carterovou.
Mitchell: "Vytáhněte ty kameny!"
Carter: "Pokud to půjde."
Doktor Lee šel k zařízení a snažil se vytáhnout kameny. Když zjistil, že to nejde, otočil se na Mitchella a Carterovou, kteří stáli kousek od něho.
Lee: "Nemůžu!"


 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.