Episode 2 : Avalon, část 2 - První část

28. september 2012 at 16:19 |  Fanfiction

ČÁST PRVNÍ


Doran a Jackson se snaží na něco přijít, ale zatím bez úspěchu.
Doran: "Přemýšlej! Jsi přece expert na Antiky."
Jackson: "Před 2 minutami tě to moc nezajímalo. Zkusíme tenhle. Proč ne tenhle?"
Doran: "Tak přemýšlej!"
Jackson: "Vždyť přemýšlím!"
Doran: "Ale možná bys mohl přemýšlet trošku rychleji."
Jackson: "Vesmír je nekonečný."
Doran: "Určitě je to záměrná ironie, že se kolem nás prostor neuvěřitelně rychle zmenšuje."
Daniel se zapřemýšlel a vzpomněl si na stará antická přísloví.
Jackson: "Staré antické přísloví říká: Je pouze jediná pravda, vesmír je nekonečný."
Doran: "Ale jak nám to pomůže?"
Jackson: "Je pouze jediná pravda. Ten poklad je tady."
Doran: "Vždyť ani v jednom není!"
Jackson: "Vím, ale udělali jsme to špatně, musíme zjistit, jestli to můžeme udělat znovu."
Vala vzala jednu pokličku do rukou a Daniel tu druhou. Obě nádoby zavřely a Daniel to zkouší podruhé.
Jackson: "Je pouze jediná pravda, vesmír je nekonečný, tudíž to, že poklad je tady, musí být lež, takže poklad musí být tady."
Daniel zvednul pokličku, v níž se objevila zlatá mince. Přepážka při vyřešení hádanky se otevřela a strop se sunul zpátky nahoru.
Doran: "Wow. Ještě, že znáš tak dobře Antická přísloví, jinak bychom byli…"
Oba si najednou uvědomili, že nejsou sami, kdo je v takovém průšvihu.
Doran: "Mitchell."
Jackson: "Teal'c."
Daniel rychle odešel od hádanky a Vala tam ještě stála nad hrncem, v němž je zlatá mince.

Teal'c se snažil vší silou držet strop, aby klesal co nejpomaleji. Mitchell zkoušel jednu kombinaci za druhou, ale nic se nedaří.
Mitchell: "Kdyby se ti chtělo sem zaskočit a pomoc, nebyl bych proti."
Mitchell položil zbraňz kamene na zem a pokračoval dál se skládáním na metodu pokus, omyl.

Mezi tím Daniel s Valou přibíhají k přepážce, za kterou je podplukovník s Teal'cem zavřeni. Všude byl slyšet rachot a Daniel si dřepl a zavolal přes přepážku.
Jackson: "Teal'cu!"
Teal'c: "Danieli Jacksone!"
Mitchell: "Ahoj lidi! Máme tady malý problém."
Jackson: "Jaká je vaše hádanka?"
Mitchell: "Je tu 8 kamenů se symboly a nějaký Antický nápis. Myslím."
Jackson: "Popiš mi ho!"
Mitchell: ""U" a nad tím čtverec. Židle se čtvercem! Otočené "L",řekněme "7"! Nepravidelně poskládané čtverce. Židle a velké "N". Myslím."
Jackson: "Odraz, znamená to odraz!"
Mitchell: "Odraz?"
Jackson: "Odraz na osmeru stezek! Buddhismus uznává osm stezek k osvícení."
Mitchell: "Jo? Tak to mi vůbec nic neříká."
Jackson: "Je mi líto, ale nemůžu vám pomoct, když nevidím ty symboly, které máte seřadit."
Mitchell: "Odraz! Odraz na osmeru!"
Mitchell jen tak chmatal po kamenech, a když si náhodou zakryl jednu část kamene, všiml si, že jsou to číslice. Zakryl ji, pak ji odkryl a zase zakryl.
Mitchell: "Čtyři."
Podplukovník si to uvědomil docela rychle a začal skládat řadu číslic. Strop byl skoro na zemi, že Teal'c klečel na kolenou a Mitchellovi dosahoval strop jeho hlavy.
Mitchell: "Šest."
Najednou se ozval zvuk a Daniel si myslel to nejhorší.
Jackson: "Teal'cu."
Všude bylo ticho a nikdo se neozýval.
Doran: "Hele, neslyšela jsem žádný křik ani zvuky mačkání, takže…"
Najednou se otvírala přepážka a Mitchell s Teal'cem leželi na podlaze. Hned, jak se zval strop, všichni vstali zpátky na nohy.
Mitchell: "Jo, díky. Ty symboly byly ve skutečnosti čísla od 1 do 8 v odrazu zrcadla."
Podplukovník byl celý zpocený po takové námaze a všichni si to namířili do hlavní jeskyně.

Mitchell došel ke kameni, kde byl zabodnut meč.
Mitchell: "Tak jo. Prošli jsme zkouškou, takže by to mělo jít."
Podplukovník položil zbraň i baterku a rukama vytáhl meč z kamene. Daniel se díval na Mitchella s otevřenou pusou a Vala se smála. Jenže nebyl to konec. Za podplukovníkem se objevil černý rytíř, který přitáhl jejich pozornost. Zvedl meč a chystal se k boji.
Mitchell: "Měl jsem vědět, že to nebude tak jednoduché."

V hlavních rolí, díle Avalon II
Podplukovník Cameron Mitchell
Podplukovník Samantha Carter
Kapitán Kevin Marks
Doktor Daniel Jackson
Vala Mal Doran
Svobodný Jaffa Teal'c
Major Generál Henry "Hank" Landry
Doktorka Carolyn Lam
Doktor Bill Lee
Plukovník Lionel Pendergast
Doktorka Reynoldsová
Poručík Catherine Womack


Na Mitchella začal útočit černý rytíř a Mitchell se mu snaží utéci. Před zbytkem týmu to pěkněrozjeli a začali šermovat s meči. Ti tři se jim snažili, co nejlépe vyhnout.
Jackson: "Už jste to někdy dělal?"
Mitchell: "Bojovat s rytířem v brnění? Musím přiznat, že je to poprvé."
Jackson: "No, jde vám to dobře."
Mitchell: "Trochu jsem šermoval na vysoké."
Černý rytíř ho nenechá ani odpočinout a pokračují v boji. Jednomu nápřahu od černého rytíře se vyhnul.
Mitchell: "Dobrá. Potřebuju trochu pomoct."
Teal'c přišel blíže k rytířovi a začal po něm střílet P90kou.
Teal'c: "Vypadá to, že je to hologram."
Mitchell: "Hologram?"
Jen co se Mitchell zastavil a zarazil se Teal'covými slovy, rytíř napřáhl meč a srazil ho k zemi.
Doran: "Nemyslím, že vás ve skutečnosti zasáhnul."
Mitchell: "Ale bolí to jako čert."
Hned jak se zvednul ze země, se jednomu útoku ubránil, ale další byl na jeho pravou ruku, kde právědržel meč.
Doran: "No nevím. Nezdá se, že by byl až tak dobrý."
Mitchell: "V šermu jsem propadl."
Nakonec Mitchell drží meč v levé ruce. Černý rytíř ho znovu zasáhla, ale tentokrát do levého stehna. Vala syčela a nemohla se na to dívat.
Teal'c: "Plukovníku Mitchelle! Ten meč!"
Když podplukovník hodil meč Teal'covi, prošel ním. Kruhy se aktivovaly a dolů za nimi se transportoval kapitán Marks. Hned, když uviděl, jak meč proletěl Teal'cem, šel rychle k meči. Vzal ho a rychle běžel k Mitchellovi, kterého se zrovna chystal černý rytíř zabít. Černý rytíř napřáhl meč a chystal se zabít Mitchella, jenže kapitán Marks byl rychlejší. Než černý rytíř zabodnul meč, tak Marks si před něho stoupnul s mečem v rukách a tak zarazil černého rytíře. Meče se navzájem dotýkaly a vydávaly divné skřípavé zvuky.
Mitchell: "Marksi. Co vy tu k čertu děláte?"
Marks: "Říkal jsem si, že byste něčí pomoc potřebovali. A taky jsem sledoval otřesy této jeskyně."
Daniel byl zaražený, protože přemýšlel nad tím, jak to že Teal'cem meč proletěl a Marks ho normálněchytnul do ruky. Během několika vteřin se v kameni znova objevil další meč.
Marks: "Pane, vezměte si ten další meč!"
Mitchell vstal ze zeměa šel k dalšímu meči. Mezitím si to Marks užíval s rytířem.
Marks: "Jsou těžší, než jsem si myslel."
Podplukovník vytáhnul meč z kamene. Problém byl v tom, že se tam objevil druhý rytíř.
Mitchell: "A do hajzlu."
Všichni se na něho podívali krom Markse, který měl jinou práci. Mitchell rychle přiběhnul k Marksovi.
Mitchell:" Vy už jste to někdy dělal?"
Marks: "Povinně od svých deseti let."
Mitchell: "Krása."
Oba rytíři útočili zároveň a většinou všechny zásahy schytával Mitchell. Vala to celé sledovala se skoro zavřenýma očima.
Doran: "Ta věc ho zabije!"
Jackson: "Všichni rychle ke kruhům!"
Marks bojoval s oběma rytíři a Teal'c pomáhá Mitchellovi vstát ze země. Když se ho Teal'c dotknul, vzpomněl si na minulost.

Před očima se mu zobrazovala minulost. Jak letěl v F-302ce v Antarktidě, jak ležel bezmocně v F-302ce a nemocnice, ve které strávil hodně dlouhou dobu. Kdyžcvičil na bradlech na fyzikální terapii, chvilkami nemohl udržet svoje těla vzpřímeně. Vedle něho stála fyzioterapeutka, která se mu snaží pomoci stát vzpřímeně.
Terapeutka: "Dobře, pro dnešek to stačí."
Mitchell: "Ne, já to dokážu!"
Mitchell odrazil Teal'ca od sebe a přiběhl k Marksovi, kde se oba do nich pustili a tentokrát pořádně. Po chvilce se jim začalo dařit a Vala byla nadšená.
Doran: "Jo!"
Oba rytíře zasáhli tolikrát, až zmizeli. Mitchell se válí únavou po zemi a Marks se opírá o meč.
Mitchell: "Děkuji, Marksi."
Marks: "Není zač. Rád jsem pomohl."
Mitchell: "No tak. To musí být ono."
Teal'c přišel k Mitchellovi a spolu s Marksem mu pomohli vstát ze země. Daniel a Vala rychle k nim přišli.
Doran: "Nerozumím tomu. Ty hádanky jsme vyřešili. Tedy, on vyřešil jednu, on tu druhou a k tomu jste vy dva vyhráli souboje."
Mitchell: "A co? Nic?"
Jackson: "Ale vy dva jste jediní, kteří porazili ty rytíře. Ten meč očividně poznal, kdo ho vytáhl z té skály. Ale nechápu, jak to že meč prošel Teal'cem a vy jste ho normálněchytil. A po chvilce se objevil další druhý meč. Co když nás někdo sleduje?"
Teal'c: "Navrhuješ, abychom odešli?"
Jackson: "Za pokus to stojí."
Mitchell: "Dobře."
Daniel, Vala a Teal'c si stoupli do středu kruh.
Jackson: "Pokud se nic nestane, vraťte se k nám."
Mitchell je přenesl na Promethea a spolu s Marksem zůstali dole. Když Vala, Daniel a Teal'c zmizeli, začaly být v jeskyni výrazné otřesy.
Mitchell: "Sakra."
Marks: "Něco nevyšlo."
Oba odhodili meče a přenesli se kruhy na palubu Promethea.

Když se oba objevili na Prometheovi, sypal se na ně písek z jeskyně, který se s nimi přenesl.
Jackson: "Co se stalo?"
Marks: "Celé místo se hroutí."
Mitchell: "Museli jsme něco udělat špatně."
Vala se nenápadněotočila zády k nim.
Jackson: "Cos vzala?"
Doran: "Co tím myslíš?"
Jackson: "Čistou pravdu."
Daniel se přiblížil k Vala a zbytek je sledoval.
Doran: "Byla jsem…"
Jackson: "Čistou pravdu. Co jsi vzala?"

Mitchell a Marks se znovu přenesli do jeskyně. Mitchell rychle utíkal vrátit zlatou minci a Marks zůstal v hlavní síni, protože ho něco napadlo. Podplukovník položil minci do hrnce, ale nic se nestalo, až do té doby, než ji zavřel. Najednou všude byl klid. Když přišel Mitchell za Marksem, uviděl, jak drží v ruce oba meče.
Mitchell: "Napadlo vás to taky?"
Marks: "Jo."
Jako první vrátil mečdo kamene Mitchell. Meč, který tam dal, hned po vložení zpátky do kamene zmizel. Poslední meč tam dal Marks. Hned, jak se usadil v kamenu, v jeskyni zazářil žlutý paprsek. Marks i Mitchell se otočili a uviděli zlato a zbylé bohatství Antiků. Oba se podívali na sebe a Marks byl rád, že jim takhle pomohl vypomoci.
Marks: "Wow."
Mitchell: "Stojí to za to."

 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.