Episode 3 : Počátek - Druhá část

30. september 2012 at 15:32 |  Fanfiction

ČÁST DRUHÁDvojité dveře v městě bohů se otevřely do komnaty, kde byl Doci, který stál před sochou. Socha jako symbol se světle purpurovým oválným kámen se nachází mezi dvěma pilíři na vzdáleném konci komnaty. Převor šel do komnaty a hned za ním Daniel a Kevin. Když všichni vstoupili do komnaty, po jejich levici planul oheň po celé straně zdi, který byl jinak oplocený, a v jejím středu byla dvojitá brána.
Převor: "Doci."
Doci se obrátil směrem k převorovi.
Doci: "Nech nás."
Převor kráčí z komnaty a hned za ním se zavírají dveře.
Jackson: "Ahoj. Já jsem…"
Doci: "Daniel Jackson."
Pak se Doci otočil na Kevina Markse.
Doci: "Kevin Marks."
Kevin pozvedne hlavu s vážným obličejem.
Jackson: "Správně."
Doci: "Z planety Země."
Marks: "Jak tohle víte?"
Jackson: "Znáte naše jména a víte,odkud jsme. Tak předpokládám, že také víte, jak jsme připojeni do mysli těchto lidí. Víte, jsme průzkumníci. Velice rádi bychom vás poznali. Vaši společnost. Jací jste a jak jste se tu objevili."
Doci: "Na místo odkud vy pocházíte, jsme poslali našeho převora."
Marks: "Vážně? To můžete udělat?"
Jackson: "Mysleli jsme, že jsme v jiné galaxii."
Doci: "Je vůli Oriů, že musíme rozšiřovat počátek mezi všechny požehnaným životem."
Jackson: "Dobrý. Ale potom rozumíte, že tam, odkud jsme přišli je mnoho různých lidí. Lidi, kteří věří v mnoho různých náboženstvích."
Doci: "Všichni najdou cestu k osvícení."
Marks: "Jistě. Ale myslím, že také rozumíte, že by nemuseli vidět vaši cestu jako jedinou. Nebudou vnímat stejnějako vy."
Doci: "Síla a velikost Oriů nemůže být zpochybněna. Ti, kteří odmítnou cestu k osvícení, musí být zničeni."
Jackson: "Jo. Toho jsem se bál."

Generál Landry a podplukovník Carterová doprovází Geraka a Yat'yirka kolem rohu po chodbě, kterou právě jdou.
Landry: "George Washington je jeden z našich otců, zakladatelů a první prezident. Kdysi řekl: Pravé přátelství je květina, která roste pomalu a musí přetrvávat a podstoupit mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno."
Všichni čtyři se zastavili na místěa Gerak byl otočen ke generálovi.
Gerak: "První muž Horuse, Karrok z Vysokých planin jednou řekl: Je větší ctí zemřít v rukou bratra, než zabít přítele."
Landry: "To byl moudrý muž."
Všichni se dali do pohybu a šli chodbou vpřed.
Gerak: "Byl zabit krátce po prohře z jedné největších bitev v historii."
Carter: "Oh. Doufám, že to nebyl jeho bratr, kdo ho zabil."
Carterová a Landry se trošku zašklebili. Gerak zastavil a obrátil se k oběma.
Gerak: "Byl jsem to já. Ten Jaffa byl hlupák v každém ohledu. Nezasloužil si čestnou smrt."
Landry: "Chápu."
Najednou nečekaně začal houkat a stroboskopické světlo na chodbě začalo blikat červeně. Z interkomu se ozval mužský hlas.
Harriman: "Neplánovaná příchozíčerví díra."
Landry: "Oh, raději se podívám co se děje. Podplukovníku. Prosím, odveďte naše hosti do konferenční místnosti."
Carter: "Ano, pane."
Landry se uklonil způsobem, jako obvykle Teal'c.

Doci stojí u sochy a dívá se na Daniela a Kevina.
Doci: "Kniha Počátku říká, že ti, kteří hledají cestu k osvícení, nesmějí být vedeni mylností a sejít z cesty pravdy!"
Jackson: "Dobře. Uvidíš, že to může být vykládáno mnoha různými způsoby. Myslím, že možná vím, co jsou Oriové zač.Kdo jsou. A já nepopírám, že to jsou velmi mocné bytosti, ale jestli se nepletu, nejsou to bohové. Jsou jako povznesené bytosti, které známe. Jednoduše více rozumí podstatě a vědomostem vesmíru."
Doci: "Bůh je jen bytost, která je uctívána těmi pod ním. Vědění, moc a pochopení jsou ti snad k uctívání Oriůmálo?"
Marks: "Respekt máte, to ano. Ale to neznamená, že budem vraždit nevinné lidi jejich jménem."
Jackson: "Snažíme se pochopit, zda Oriové k tobě mluví přímo. Říkají ti, abys je uctíval, nebo jestli sis jenšpatně vyložil pár nějakých důkazů a víru jsi nastolil na jeho základě."
Marks: "Nemůžeme tu mluvit za každého v mé galaxii, ale dle mého názoru nevěřím, že někdo může dosáhnout osvícení skrze strach, vydírání a ponížení. Bez ohledu na použitou sílu jako důkaz. Je něco, čemu povznesené bytosti velice dobře rozumí. Nechápejte mnešpatně, ale myslím tím, že bychom všichni měli zkusit být lepšími. Jestliže je povznesení skutečně konec a my se ho snažíme dosáhnout, budiž. Ale nemělo by to záviset na naší svobodné vůli? Můžete mě klidně zabít za to, co jsem řekl, ale v to co já věřím, změnit nemůžete."
Doci: "Pojďte."
Doci jde k bráně a otevře ji. Kevin i Daniel ho ostražitě sledují. Oni vstoupili na balkón, který byl za bránou.
Doci: "Oni vás slyší."
Daniel a Kevin se dívají spatra dolů.Stěna ohně se rozšiřuje, jak daleko oko dohlédnu. Doci roztáhne paže a bílý jas se zobrazí před ním. Kevin i Daniel postoupili o pár kroků vzad, když to spatřili. Řetězce plamenů vyletěli vpřed a prolétali kolem Kevina a pak plamenyřetězců vstoupili do Dociho. Když do něho řetězce vstoupili, napřímil se. Jeho oči se změnily v červenou, jako řetězoví plamen, který prolétal kolem, nežvstoupil do Dociho. Pak se otočil na Daniela a Kevina a začal mluvit s ozvěnou v hlase, který vypadá jako mnoho hlasů jednohlasně za hlas Doci.
Doci: "My nežádáme slepou víru. Jen abyste věřili v to, co vidíte a poznali pravdu."

Generál Landry stojí u křesla v stolu a podplukovník Carterová sedí po jeho pravici. Když Gerak přehazoval plášť přes židli, seržant Harriman pokládal na stůl složky ke každéžidli. Poblíž Geraka stojí Yat'yir.
Landry: "Tohle je jen přátelská návštěva, ale v zastoupení vůdců naší planety jsem byl požádán, abych vám předložil k posouzení pár myšlenek."
Generál Landry sednul na židli a právě kolem něho prošel Harriman.
Landry: "Každopádně některé body bychom mohli projednat v budoucnu."
Gerak stojí před průhledným oknem a dívá se přes něj do místnosti s bránou, která byla aktivována.
Landry: "V budoucnu bychom také mohli uzavřít i oficiální smlouvu mezi námi a Jaffi."
Gerak: "Kdo je to?"
Generál Landry šel k oknu a viděl jak Mitchell, SG-12 přicházejí z P3X-421.
Landry: "To je podplukovník Mitchell, SG-12 a muž, se kterým jsme se setkali na jiné planetě a který prý zastupuje nějaké bohy jménem Oriové. Myslím, že jsme už viděli skutečný dopad podrytí infrastruktury, kterou zavedli Goa'uldi."
Gerak: "Vskutku. Jíž jsme zaznamenali povstání jedinců i skupin, které se s námi snažili soupeřit."
Yat'yir se obrací na podplukovníka Carterovou a ta na to zareagovala tím, že se na něho usmála a on otočil hlavu zpátky.
Landry: "Tady venku je tolik lidí jako je Jaffů. Ale pokud nebudeme nadále spolupracovat v práci společně,vítězství, za které jsme tak dlouho bojovali, se může změnit v chaos."
Gerak pohlédl na bránu a pak kráčel zpět na své místo. Pak ho následuje generál Landry.

Jackson a Marks byli s Docim na balkóně.
Doci: "My jsme Oriové."
Jackson: "Takže chcete, aby vás lidé uctívali?"
Doci: "Jsme jejich stvořitelé. Všichni, kteří nás následují, se připojí k nám v osvícení."
Marks tomu nemohl uvěřit, co právěDoci řekl.
Marks: "Stvořitelé? Vy víte, kdo jsou Antikové, že?"
Doci: "Ti, kteří se zřekli cesty, jsou zlí."
Jackson: "Zlí? Proč?"
Daniel pohlédl na Kevina a pak se obrátil zpět na Dociho.
Doci: "Skrývali vás."
Marks: "Vážně? Že o tom nic nevím."
Zamumlal Marks spíše pro sebe.
Jackson: "Podle mě nic neudělali, ale asi jsem se spletl."
Doci: "Pravda o vesmíru byla zjevena. Všichni teď poznají moc Oriů."
Řetězce plamene vyletěli z Dociho a vrátili se zpět do zdi ohně. Doci mluvil svým hlasem.
Doci: "Blahoslavení budiž Ori."

 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.