Episode 3 : Počátek - První část

30. september 2012 at 15:12 |  Fanfiction

ČÁST PRVNÍPoblíž Celestis je na zemi kamenný povrch, který je pokryt pár centimetrů vody. Ze země se objevila prstencová platforma. Kruhy stoupají přes malé množství vody a přeneslo tam převora spolu s Danielem, Valu, Kevinem i Teal'cam.
Jackson: "Kde to jsme?"
Převor: "Na Celestových pláněch."
Všichni se rozhlíželi kolem sebe.
Doran: "A tam to?"
Vala s Kevinem se zaměřili na jedno velké město, na které pak ukázala prstem.
Převor: "To je město bohů."
Všichni se podívali na sebe. Převor se vydal vpřed k městu bohů a ostatní ho následovali.
Jackson: "Možná byste nám mohl říct, kdo jste vy."
Převor: "Já jsem převor Oriů."
Marks: "A co je tamto?"
Převor: "Až nadejde čas, vše se dozvíte."

Všichni procházeli městem a rozhlíželi se kolem sebe. Prochází velkou chodbou, z níž podlahy a stěny jsou z mramoru a kolem jsou vysoká ozdobná okna, která nabízí výhled na město. Dvojité dveře se před nimi otevřely na konci chodby, kde do místnosti všichni vstoupí. Byla to jídelna města bohů. Převor se otočil k nim zády a odcházel z místnosti. Hned za ním se zavíraly dveře. Daniel a Teal'c šli ke dveřím, když se zavíraly.
Marks: "Hádám, že tady budeme čekat."
Jackson: "Asi ano."

Na planetě označenou P3X-421 v Mléčné Dráze v poušti lidé dívají, jak se jejich brána aktivuje. Vesničané se přibližují k bráně a z brány vyjde osamělá osoba v plášti s holí v levé ruce a knihou Počátku držící v pravé ruce. Není to jiný než převor. Po uzavření brány převor postupuje vpřed k lidem, kteří na planetě žijí. Převor si dá knihu do levé ruky a z hlavy si sundá kapuci, která mu kryla obličej. Když ji sundal, lidé uviděli jeho plešatou bílou hlavu.
Převor: "Blahoslavení budiž Ori."
Všichni lidí z planety se na něho dívali.

V hlavních rolí, díle Počátek
Podplukovník Cameron Mitchell
Podplukovník Samantha Carter
Kapitán Kevin Marks
Doktor Daniel Jackson
Vala Mal Doran
Svobodný Jaffa Teal'c
Major Generál Henry "Hank" Landry
Doktorka Carolyn Lam
Doktor Bill Lee
Plukovník Lionel Pendergast
Major Generál Jack O'Neill

Doktorka Lamová, generál Landry, podplukovníci Carterová a Mitchell sedí v zasedací místnosti vedle generálovy kanceláře spolu s Rak'norem, který před pár minutami přišel bránou na Zem.
Lam: "Životní funkce Vali, Daniela, Kevina i Teal'ca jsou už dvě hodiny stabilní."
Landry: "Co jejich odpojení od zařízení?"
Lam: "Doktor Lee nebyl schopen kameny vyndat."
Mitchell: "Ještě jsme nezkusili C-4, pane."
Carter: "To sem můžeme rovnou přenést atomovku."
Trochu humoru jim neuškodilo. Carterová pohlédla na Mitchella a pak se znovu otočila směrem ke generálovi.
Carter: "Jinak s doktorem Leem pracujeme na vypnutí zdroje energie, ale vzhledem k tomu, že napojeno přímo na jejich mysli, doporučuji, abychom postupovali s co největší opatrností."
Lam: "Souhlasím. Nechtěla bych je dostat do předešlé situace."
Landry: "Rozumím. Ale pokud se opět i přesto dostanou do problémů, máte rozkaz udělat vše, abyste tu věc vypnuli."
Carter: "Ale co Teal'c a kapitán Marks? Jsou také napojeni na přístroj, ale ne přes kameny. Jak je teda chcete odpojit?"
Landry byl dost naštvaný, protože ho odradili od normální činnosti.
Landry: "To nechám na vás. Rak'nore. Na slovíčko ke mně do kanceláře."
Rak'nor vstal ze židle a šel za generálem do kanceláře. Carterová nemohla tomu uvěřit, že dva lidské životy závisí na ní. Hned jak Landry a Rak'nor přišli do kanceláře, oba si sednuli do křesel.
Landry: "Co mi můžete říct o tom chlápkovi, Gerakovi?"
Rak'nor: "Byl prvním mužem Monta. Druhořadý Goa'uld, který nejprve sloužil Raovi, později se přidal k Ba'alovi, když byl Ra zabit. Po pádu Goa'uldů byla Ba'alova armáda vedena Jaffou jménem Hubrok. Byl spojencem mistra Bra'taca a podpořil by naši snahu o demokratickou reformu
Jaffského národa. Ale zhruba před čtyřmi měsíci Hubrok zmizel."
Landry: "Vy si myslíte, že Gerak s tím má něco společného?"
Rak'nor: "Hm. I přestože nebyl objeven žádný důkaz. Ale krátce po Hubrokově zmizení, Gerak začal prosazovat tradičnější způsoby v Jaffské Radě."
Landry: "Kterou podstatě ovládá."
Rak'nor: "Po sérii nenápadných a lstivých manipulací padla Rada Gerakovi přímo do rukou."
Landry: "Dobře. A teď je jednou z nejmocnějších osob ve vesmíru. Alespoň co víme. Domnívám se, že bych se s ním měl nejspíše setkat sám osobně."
Rak'nor: "Předám vaše poslání."
Landry: "Seržante."
Jeden z důstojníků, který stál před chodbou, vešel do generálovy kanceláře.
Landry: "Prosím, doveďte Rak'nora k bráně a ať začnou zadávat adresu."
Rak'nor vstal z křesla a šel se seržantem, který ho doprovodil až k bráně.

Daniel a Kevin četli knihy, Vala se válela na zádech po stole, který byl uprostřed v místnosti a Teal'c stál u svíčky, která planula u dveří.
Doran: "Tak dobře Danieli. Co tam stojí?"
Jackson: "Zdá se, že se to podobá mnoha náboženstvím, která jsem studoval. Spojují své učení s jednoduchým vyprávěním a postavami, ve kterých můžeš najít každodenního člověka."
Doran: "Tak mi jednu přečti. Historky rovnou miluji."
Vala si sedla na stůl a Daniel listoval knihou.
Jackson: "No, zdá se, že všechny učí meditace k hodnotě a smysli. Spravedlivou cestu k vyššímu bytí."
Vala vzala do ruky jablko, které bylo na stole v ovocné míse a trávila ho. Když kousla do jablka, otočila se na Daniela a dala mu najevo, zdali chce taky. Daniel zvednul hlavu a zaměřil se na Valu.
Doran: "Co je? Umírám hlady."
Marks: "Zdá se, že hlavním symbolem víry je oheň."
Doran: "Tak na to nepotřebuji ani tu knihu. Poznala jsem to na vlastní kůži."
Podívala se na Markse a ušklíbla se na něho. Kevin se jen na ní usmál a podíval se zpátky do knihy.
Marks: "To může dávat smysl. Oheň je světlo, energie teplo."
Jackson: "A teď na Zemi se oheň někdy spojuje s představou démonů. Věcí, které jsou zlé."
Marks: "Peklo místo nebe."
Doran: "A?"
Jackson: "Moc mě to na Antiky nesedí."
Marks: "To jsme dva."
Doran: "Něco vám řeknu."
Vala natáhla ruku a začala listovat s knihou až nakonec. Když došla na konec stránky, poplácala na ní. Daniel se na ni díval a nemohl tomu věřit.
Doran: "Proč prostě neskočíme až na konec a tam uvidíme, jak to celé dopadne? Nebo snad ne?"
Teal'c: "Vskutku. Musím souhlasit."
Najednou uslyšeli žuchnutí a všichni se obrátili ke dveřím. Dveře se otevřely a vpřed kráčí převor s holí v ruce. Vala rychle slezla ze stolu a kryje napůl snědené jablko. Kevin si stoupnul a odstoupil kousek od převora.
Převor: "Vesnici Ver Ager ovládnuli kacíři."
Doran: "My za to nemůžeme. Přísaháme."
Jackson: "Jsme spojeni s těmito čtyřmi lidmi pomocí komunikačního zařízení, které bylo přineseno do naší galaxie velice dávno rasou lidí zvanou Alterané."
Marks: "Také si říkají Antikové."
Všichni se dívali na převora a s ním to ani nepohnulo.
Jackson: "Podívejte. Chceme tím říci, že jsme nechtěli nikomu ublížit. Jsme pouzí průzkumníci."
Převor: "Jsou ve Ver Ager další?"
Marks: "Další? Kdo?"
Marks se nechápavě dívá na převora.
Převor: "Nevěřící."
Jackson: "Počkat. Vy po nás chcete, abychom někoho vyjmenovali z vesnice, kteří ve vás nevěří?"
Daniel stoupnul ze židle a Vala šla k němu.
Převor: "Víra bude oceněna. Ti, co sešli z cesty, musí být přivedeni zpátky na cestu."
Doran: "Zdá se mi, že ti, kteří zbloudí, budou upáleni."
Převor: "Oriové dávají všem mužům a ženám svobodnou vůli."
Vala se vzdálila a stoupla si za převora. Ten jí však zůstal otočen zády.
Doran: "Jsou-li Oriové tak velmi mocní, proč potřebují nás, abychom jim řekli, kdo v ně věří a kdo ne."
Převor: "Oriové od nás nic nepotřebují."
Marks: "Jsme to my, kdo musí hledat pravdu vesmíru, abychom dosáhli osvícení."
Daniel nad tím kývnul hlavou.
Jackson: "Tohle už jsem prožil."

Mitchell a Carterová sedí na židlích a dívají se do izolační místnosti, kde je Lamová a lékařský personál, kteří sledují Daniela, Valu, Kevina a Teal'ca. Komunikační zařízení se nachází na úpatí postelí a doktor Lee sedí u něho a pracoval na něm. Landry se blížil k oběma podplukovníkům. Oba se chytali vstát, když shlédli generála, jak vchází za nimi, ale generál mávnul rukou.
Landry: "V klidu, podplukovníci. Jak jsou na tom?"
Mitchell: "Beze změny, pane."
Landry: "Vím, že o ně máte starost, já taky. Ale mám pro vás jiný úkol."
Mitchell: "Pane?"
Landry přesunul židli od stolu k podplukovníkům a sednul si vedle podplukovníka Mitchella.
Landry: "Právě jsem dostal hlášení od doktorky Lindsayové z P3X-421."
Mitchell: "Lindsayová? Ta antropoložka?"
Landry: "Pracuje tam s místními lidmi a pomáhá jim dostat se ze ztráty jejich tehdejšího falešného boha."
Carter: "Nějaké problémy?"
Landry: "Včera tam bránou přicestoval nějaký misionář se šířením vírou, se kterou jsme se ještě nesetkali. Ne že bychom směli s lidmi, kteří zkoumají nové víry."
Mitchell: "Mám podezření, že uvidíme hodně podvodníku, kteří se snaží naplnit prázdnotu zbylých po Goa'uldech, pane."
Carter: "Ale zase nově nalezená svoboda rychle přinese k zoufalství, jestli se lidé nenaučí starat se sami o sebe. Hodně řečeno uzavřených civilizací, může být potenciálně zmámeno podvodníkem s plným triků v rukávu."
Mitchell: "A v tomto konkrétním případě?"
Landry: "Tenhle misionář se očividně snaží dokázat platnost svých tvrzení konáním zázraků."
Mitchell, Carter: "Zázraky?"
Mitchell a Carterová se vzájemně podívali na sebe a pak zpátky na generála. Generál vstat a oba podplukovníci ho v tom následovali.
Landry: "Podplukovníku. Chtěl bych, abyste vzal s sebou SG-12 a přivedli ho sem na základnu."
Mitchell: "Ano, pane."
Mitchell odešel z pozorovací místnosti a generál se zaměřil na Carterovou.
Carter: "Já se vrátím k práci. Hned jak to vyřešíme, tak se vrátím do Oblasti 51."
Landry: "Dobrá. Myslel jsem, že vás Mitchell přesvědčil."
Carter: "Ne tak docela."

Převor stále stojí na jednom a tom samém místě. Kevin s Teal'cem seděli vedle Daniela a Vali.
Převor: "Amicovi bylo za jeho hřích odpuštěno a sám našel cestu zpátky ke svému bohu."
Doran: "Už to déle nevydržím."
Vala se opírala o ruku a pomalu spala.
Jackson: "Nerad vás ruším, ale jestli se nás snažíte obrátit na víru, tak my žádné bohy nehledáme."
Převor: "Vůle Oriů vás sem přivedla."
Marks: "Nepředpokládám, že bychom mohli mluvit s někým z těch Oriů."
Převor: "Ale jistě."
Markse i Jacksona to překvapilo a oba vstali ze židle.
Jackson: "Uh. Dobře. Tak to by bylo skvělé."
Převor: "Jen mluvte a oni vás uslyší."
Marks: "Oh. Tohle nevyšlo."
Vala jen kývala hlavou do stran a nakonec vstala ze židle.
Doran: "Dobře. To všechno je k ničemu, můžete nás klidně mučit, ale těmi řečičkami nás nezlomíte. Dobře, se mnou možná. Ale my nehodláme nic říci, protože sami nic nevíme. Správně?"
Marks: "A můžeme my dva promluvit s vaším vůdcem?"
Jackson: "Jmenuje se… Um."
Daniel se naklonil nad knihu a začal v ní listovat.
Jackson: "S Docim. Ten, který šíří slovo Ori."
Převor se podíval na Daniela zajímavým stylem.
Marks: " Jako Ageadius z Valdair. Musím říci to, co se dá vyslovit jen v záři ohně."
Daniel se podíval do knihy a pak se zaměřil na Kevina.
Jackson: "Ano. Jak to víte?"
Marks: "Je to tu napsáno."
Marks pozvednul knihu a ukázal ji Jacksonovi.
Jackson: "Aha."
Jackson se pak obrátil zpátky na převora. Všichni se na něho dívali a ten také usoudil své rozhodnutí.
Převor: "Pojďte se mnou."
Vala obešla stůl a šla za Danielem a Kevinem. Teal'c je hned následoval. Dveře se otevřely a všichni šli za převorem.
Doran: "Nemohli jste se na to zeptat už před hodinou? Poslouchala jsem ty nesmysly hodně dlouho. Mohli jste se toho ušetřit."
Převor: "Vy dva ne."
Doran: "Co? Kdo ne?"
Teal'c: "Asi my dva."
Dveře se pomalu za nimi zavřely.
Doran: "Ale proč ne?"
Daniel a Kevin se podívali na dveře, jak se zavřeli, šli za převorem. Vala stála hned za dveřmi a mluvila přes ně.
Doran: "Tak my tu počkáme!"

Brána v SGC byla aktivní a bránou procházel Gerak s jeho poučníkem Yat'yir a spolu s jeho doprovodem. Generál Landry a podplukovník Carterová stáli před rampou. Generál měl na sobě slavnostní uniformu a byl docela překvapen, když je uviděl.
Landry: "Docela impozantní příchod."
Landry přichází po rampě ke Gerakovi, aby ho mohl pozdravit.
Landry: "Vítejte."
Landry natáhnul pravou ruku, aby si s Gerakem mohli potřást. Gerak chvíli váhal, ale si potřásli. První úspěch z generálovy strany.

Všichni vesničané na P3X-421 jsou shromážděni kolem převora, který čte ze své knihy.
Převor: "Zatímco tu ležel a umíral na slunci, písek pouště kolem něj, Pertus promluvil ke skále. Ne s jeho rty, ale s jeho myslí. Kámen plakal čistou vodu a jeho žízeň byla uhašena."
Převor zavřel knihu a začal mluvit svými slovu.
Převor: "Nebojte se Oriů. Boj se temnoty, která skrývá tajemství vesmíru."
Podplukovník Mitchell, doktorka Lindsayová a SG-12 šli od brány k převorovi.
Převor: "Věr v pravdu všech věcí a také vy můžete najít cestu k osvícení."
Mitchell: "Člověk nemá žádné věci nad sluncem než jíst, pít a veselit se. Kniha Ecclesiastes. Moje nejoblíbenější. Moje babička neudělala bez bible krok. Víkendy s babičkou dlouhé hodiny v neděli v kostele svaté Hildy na svátek Tří králů."
Podplukovník tam mluvil na převora a Lindsayová tam stála hned vedle něho.
Mitchell: "Podplukovník Cameron Mitchell. Kdo jste vy?"
Převor: "Já jsem převor Oriů."
Mitchell: "Moc mě těší."
Převor: "Váš příchod sem byl předpovězen."
Převor prošel kolem Mitchella a šel k bráně.
Mitchell: "Ale neříkejte. Takže vidíte do budoucnosti?"
Převor se zastavil a obrátil se na podplukovníka.
Převor: "Zkušenosti uplynulých dnů nás učí, co přijde a co nastane."
Mitchell: "Taky miluji historii, ale nikdy mi to nepomůže uhodnout čísla do Sportky. Pokud víte co to je? Ale odkud vlastně vy jste?"
Převor: "Odkud pocházím a kam kráčím, na tom nezáleží."
Mitchell: "Jo, chápu to. Ať jdete kamkoliv, vlastně tam jste."
Mitchell se obrátil hlavou k Lindsayové.
Mitchell: "Myslím, že to je Buckaroo Banzai (Poslíček kovbojů)."
Podplukovník se zase zaměřil na převora.
Mitchell: "Já jsem z planety zvané Země."
Převor: "Z domova Daniela Jacksona a Kevina Markse."
Mitchell pohlédl na Lindsayovou.
Lindsay: "Nikdy předtím se o tom nezmínil."
Mitchell byl velmi překvapen, že ty dva zná.
Mitchell: "Vy znáte Jacksona a Markse?"
Převor: "To my od nich víme, co hledáte."
Mitchell: "A co vlastně hledám?"
Převor: "Odkrytí vašeho osudu."


 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.