October 2012

Episode 9 : Z masa a kostí - Čtvrtá část

30. october 2012 at 15:40 Fanfiction

ČÁST ČTVRTÁ


Plukovník Svitsová stojí na můstku Atheny a zapnula vysílačku: "Kvasire, tady plukovník Svitsová. Mohl byste mě přenést k plukovníku Emersonovi?" Během chvilky se ozval Kvasir: "Zahajuji transport."

Plukovník Svitsová se objevila u místnosti s kruhy. "Můžeme vyrazit", řekla jako první. Emerson pohlédl na Markse a pak na Svitsovou. "Přidáte se?" zeptal se Emerson. "Že se ptáte. Jeden za všechny, všichni za jednoho", odpověděla Svitsová a řekla do vysílačky: "Kvasire, přeneste mě zpátky." Svitsová byla během pár vteřin přenesena zpátky na její loď.

Jedna Orijská loď přistává na povrch Chulaku. Stíhače, které byly vyslány, krouží kolem lodi.

Vala stojí u dveří ve svém pokoji, které byly otevřené. Skupiny vojáků jde před pokojem. Vala pak zavře dveře a otočí se k Danielovi. "Vypadá to, že brzy začne vylodění a invaze", řekla. Jackson stojí u okna, ze kterého se dívá ven. "Jsme na Chulaku", oznámil ji a šel k ní. "Většina bojovníků bude bojovat s Jaffy, mohli bychom nepozorovaně opustit loď", navrhl Jackson. "Ale tady máme lepší příležitost", řekla Vala. "Ano, myslel jsem na to, ale nevíme, jaké to dítě má schopnosti", řekl Jackson. "Ona je klíčem k celé invazi. Kdyby se nám podařilo nějak zajmout, vzít ji s námi a obrátit ji proti Oriům. Stala by se největší zbraní, jakou bychom mohli mít", řekl Vala. "To je velké kdyby", řekl Jackson. "Co napadá tebe?" zeptala se ho. "Nic", odpověděl Jackson. "Stojí to za pokus?" zeptala se Vala a Daniel nic neříkající tomu přikývl. "Budeš potřebovat lepší převlek", řekla Vala a při odchodu z pokoje se dotkla Jacksonova hrudníku. "Vím, kde je zbrojnice", řekla Vala a otevřela dveře. Rozhlédla se kolem sebe, zdali někdo nejda a pokračovali v cestě. Vala při cestě vysvětluje její plán: "Mají omračovací zbraně, jako jsou zaty. Rozptýlím její pozornost, ty proklouzneš dovnitř, omráčíš ji…" Za rohem na chodbě je Tomin, který je uslyšel. Je zklamaný a rozhoduje se, zdali je následovat.

Hyperprostorem letí dvě Jaffské lodě. Na jedné z nich je Teal'c, Bra'tac a Mitchell.

"Máte tu jen nejnutnější posádku. Kolik dalších Jaffů máte na ostatních lodích?" zeptal se Mitchell přicházející na můstek. "Nemnoho. Už jen získání tří Ha'taků od Rady bylo hodně obtížně. Posádku jsem musel sestavit osobně", odpověděl Teal'c. "Takže mají převahu početní, palební i technologickou. Máme nějaký bitevní plán, nebo jen vylítneme z hyperprostoru a dáme si nakopat zadky?" zeptal se Mitchell a šel do přední části můstku. "Vždycky jsem byl pro hrdinskou smrt, ale ne bezúčelnou hrdinskou smrt." Na obrazovce byla zobrazena podplukovník Carterová, která zůstala na Odyssey. "Podle záznamů z Koroleva se pokusili použít kruhy k přenosu atomovky během kolísání štítů lodě Oriů, způsobeného střelbou jejich hlavní zbraně", řekla Carterová do komunikace, která byla spuštěna přes subprostor. "Skvěle, takže zbylé dvě lodě upoutají jejich palbu, zatím co my, Athena a Odyssey se přiblíží zezadu a nacpeme jim atomovky do výfuku", řekl Mitchell. "Ale vy tam nemáte atomovku", řekla Carterová. "Máte nějaké Jaffské bomby?" zeptal se Mitchell Bra'taca. "Máme výbušniny, které by měli být účinné", odpověděl místo Bra'taca Teal'c. "Dobře. Jakmile vystoupíme z hyperprostoru, začnu vysílat na všech rádiových kanálech. Jestli je Daniel naživu, snad dostane zprávu, že jsme tu a že ho můžeme transportovat na loď", řekla Carterová. Mitchell přikývne a jde směrem k Bra'tacovi. "Tak vidíte. Teď máme plán", řekl Mitchell a poplácal Bra'taca po rameni. Skrytě mu připojil malé zařízení na jeho brnění. Bra'tac byl zmaten.

Vala s Jacksonem jdou po chodbě k Adriininé komnatě. Jackson byl převlečen, jako jeden z válečníků. "Pokud je něco jako převor, může mít stejné schopnosti", řekl Jackson. "To je důvod, proč jdu první. Budu se snažit, aby se otočila zády ke dveřím a neviděla tě přijít. Víš, že převorové se musí soustředit, aby mohli použít schopnosti, takže až uslyšíš heslo, vejdi, vystřel a v místnosti by neměl být problém", řekla svůj plán. "Určitě tahle věc jen omračuje?" zeptal se Jackson, když aktivoval zbraň, kterou měl na zápěstí. Oba zastavili před Adriininým pokojem. "Tyčová zbraň zabíjí, tohle je méně účinné, ale pokud budeš střílet na někoho několikrát, tak ho asi zabiješ", odpověděla Vala. Jackson jí dává pochybný vzhled, ale pak přikývne a pak kývli na sebe oba. Vala otvírá dveře do menší chodby a Jackson stoupnul ke dveřím, jako stráž.

Vala vstupuje do pokoje a nikde Adriu nevidí. "Adrio? To jsem já", ohlásila se Vala. "Vstup, matko", řekla Adria. Vala jde dál a jde k Adrii, která seděla na posteli. Byla opět o několik let starší. Vala si stoupla před ní a řekla: "Jsi v pořádku? Proč tu sedíš sama potmě?" Vedle ní se rozsvítily pochodně, sedící na podstavcích Orijským stylem. Během chvilky se zvětšilo osvětlení ložnice. Vala se nervózně usmála. "Znalosti v mé mysli rostou spolu se mnou. Musím toho hodně vstřebat. Bolí mě z toho hlava", řekla Adria. "To si dokážu představit… Ve skutečnosti ne, nemůžu. Ale jsem si jistá, že je to těžké", řekla Vala.

Podplukovník Carterová seděla tentokrát místo Evansové u konzoly. "Vystupte z hyperprostoru z pozad planety", řekl Emerson. "Ano, pane", odpověděl Marks.

Tři Ha'taky spolu s Odyssey a Athenou vystupují z hyperprostoru. Dvě z mateřských lodí se daly do střelby po Orijských lodí, které byly na oběžné dráze Chulaku. Dvě Orijské lodě se daly do pohybu a pronásledují obě lodě.

Carterová sleduje obrazovku a hlásí: "Pronásledují je." Emerson na ní pohlédl a pak řekl: "Přesuňte nás na pozici."

Teal'c s Mitchellem pokládají do středu platformy velkou kulatou bombu. Teal'c stoupá a jde k panelu. Mitchell zatím nastavuje bombu.

Adria nyní stojí jako Vala, která se dívá z okna na Chulak. "Co to děláš?" zeptala se Adria. "Dívám se na Chulak", odpověděla Vala. Adria šla k ní zády ke dveřím. Tak jak to potřebovala. "Zajímá tě planeta, kterou dobýváš?" zeptala se Vala. "Už jsi tu byla dříve?" zeptala se zvědavě Adria. "Jednou. Co víš o Jaffech?" zeptala se. "Jsou to hrdí lidé. Pomýlení, co se cesty ke spáse týče. Po mnoho generací byli klamáni parazity, kteří si hráli na bohy. Ale věřím, že v hloubi svých srdcí chápou povznesení jako pravý cíl své existence", odpověděla Adria. "Tak proč je masakruješ?" zeptala se Vala a pojde o pár kroků dál. Adria vypadá velmi naštvaně na pokladenou otázku od její matky.

Carterová zapnula na konzole rádio a mluví: "Tady podplukovník Samantha Carterová, volám kohokoliv z přeživší pozemské lodi Korolev. Prosím ozvěte se."

Jackson stojí stále u dveří, když tu náhle uslyší přes rádio: "Opakuji. Tady podplukovník Samantha Carterová, volám kohokoliv z přeživší pozemské lodi Korolev. Prosím ozvěte se." Zapnul vysílačku a odpověděl: "Sam, to jsem já, Daniel."

Emerson pohlédl na Carterovou, která byla šťastná. "Danieli! Věděla jsem, že jsi to zvládl", řekla Carterová.

Jackson nenápadně skovává vysílačku a tiše mluví: "Jo, taky tě rád slyším. Poslouchej, právě se tu o něco pokouším."

"Spolu se třemi Ha'taky a Athenou jsou na orbitě planety. Právě se snažíme odpálit jednu z lodí Oriů. Musíme tě přenést na palubu", řekla Carterová.

"Jo, já jsem na jedné z lodí, která přistála na planetě, zbytek povím později. A navíc je tu i Vala. Na znamení nás přeneste, teď žádám radiový klid", řekl Jackson. Vypnul vysílačku a rychle schoval, protože po chodbě kolem něho prochází dva vojáci.

Jedna z Orijských lodí střílí na Ha'tak, který nakonec zničí.

Bra'tac se dívá dopředu a říká do vysílačky: "Zaznamenávám kolísání v jejich štítech. Jsme téměř v dosahu." Z interkomu se ozvala nazpátek Carterová: "Dobrá zpráva je, že jsem se právě spojila s Danielem. Měli jsme pravdu, je v pořádku na palubě lodi Oriů, která přistála na planetě."

Mitchell pořád klečí před bombou. "Sláva. A co je ta špatná zpráva?" zeptal se. "Právě jsme přišli o jednu mateřskou loď. Posádka byla naštěstí transportována na palubu. Pokud náš plán nevyjde, bude to velice krátká bitva", odpověděla Carterová. "Jsme v dosahu", řekl Bra'tac.

"Teď! Právě střílejí. Pošlete to!" řekla do vysílačky Carterová.

Mitchell rychle skáče z platformy a Teal'c aktivoval kruhy.

Bomba byla poslána na loď Oriů, ale nic se nedělo. Podplukovník Carterová sedí u konzole a diví se, že se nic neděje. "Už by měla vybuchnout", řekla.

Adria pochoduje kolem Vali. "Musí přijmout svůj osud", řekla rozzlobená Adria a šla k Vala, která stála zády k ní. "Tak tedy. Blahoslavení budiž Ori", řekla Vala. "Prosím, matko. Je to rouhání, když to říká nevěřící", řekla Adria. "Ne, vážně. Začíná mi to dávat smysl. Opravdu. Blahoslavení budiž Ori", řekla s úsměvem a hlasitě Vala. Dveře do pokoje se otevřely. Jackson vstupuje do pokoje, ale s rukama nahoru. Za ním jde Tomin mířící na něho zbraňovou tyčí. Tomin zavřel za sebou dveře a Daniel s Valou vypadají zklamaně.

Dvě mateřské lodě bojují proti jedné Orijské lodi. Jenže další loď přilétá ze shora a střílí na Ha'tak, který nakonec také exploduje. Odyssey s Athenou se drží v značné vzdálenosti, že si je Orijské lodě vůbec nevšimly.

Emerson, když tohle sledoval a uviděl, že to je prohraný boj, řekl: "Měli bychom vypadnout. Zaměřte lokátor doktora Jacksona a…" Než to Emerson dořekl, přerušila ho Carterová: "Ale Vala je na té lodi, taky. Musíme vydržet." Emerson povzdychl a řekl: "Dobrá, ale jestli nás objeví, musíme odsud co nejrychleji."

Mitchell s Teal'cem přichází na můstek a říká: "Další loď je zničena. Měli bychom se odsud nechat přenést." Mitchell stoupnul vedle Bra'tacka. "Běžte, podplukovníku Mitchelle. Ale já mám jiný plán", řekl Bra'tac a nasměroval Ha'tak na Orijskou loď. "Bra'tacu, co to děláte?" zeptal se Mitchell. "Hádám, že má v úmyslu narazit do nepřátelské lodi", odpověděl Teal'c. "Jo pochopil jsem to", řekl Mitchell a zapnul vysílačku: "Odysseo, tady Mitchell. Měli byste mít tři signály k přenosu. Zaměřte je a přeneste nás na palubu." Bra'tac se zarazil a pohlédl na Mitchella. "Jeden jsem vám dal. Pro případ", řekl Mitchell.

Emerson se obrátil k Marksovi a řekl: "Udělejte to." Marks kývnul hlavou a začal pracovat na své konzoly.

Tomin stojí za Danielem a míří na něho zbraní. "Spikli se proti tobě!" zařval Tomin. "Ano, já vám. Zabij ho!" rozkázala Adria. "Ne!" řekla Vala a stoupá před Tominovu zbraň. "Počkejte. Chceme si s tebou promluvit", řekla Vala. "Uhni!" zařval na ní Tomin. "Řekla jsem, zabij ho!" řekla Adria. Tomin popošel a vystřelil na Jacksona, jenže Vala do něho strčila, tím pádem to dostala do břicha. Padá na zem a Tomin s Adriou jdou za Valou. "Matko", řekla Adria. "Valo?" řekl Tomin. Obrátili ji na záda. Vala sténala bolestí. Adria ji začne léčit a Daniel neváhá a omráčí Tomina i Adriu. "To jsi nemohl počkat, až mě vyléčí?" zeptala se Vala. "Třeba bych se nedočkal", řekl Jackson a pomáhá jí vstát. "Mě nech bejt, vezmi ji", řekla Vala. "Nemluv, musíme pryč", řekl Jackson. Kolem nich propukne kruh ohně. Otevírají se dveře a do pokoje přichází převor.

Mezitím Ha'tak narazil do Orijské lodi. Loď se rozpadá, ale bez jakéhokoliv poškození Orijské lodi.

Převor jde skrze oheň vpřed. Jackson ho zkouší omráčit, ale zbraň nefungovala. A tak vytáhl zbraň, kterou namířil na Adrianu, která je v bezvědomí. "Ne!" řekla Vala. Převor pohnul holý a Jacksonovu zbraň mu vytáhl z ruky. Pohlédl na Adrianu a pak rychle vzal do ruky vysílačku, když už ho nic jeného nenapadlo. "Odysseo, teď!" zařval do vysílačky Jackson a popadl Valu. Během pár vteřin se objevil paprsek a přenesl Jacksona a Valu na palubu Odyssey.

"Informujte Athenu, ať vstoupí do hyperprostoru. Padáme pryč", řekl Emerson. Major Marks kývnul hlavou.

Athena s Odyssey vstoupily do hyperprostoru.

Vala je na ošetřovně v posteli. Je obklopena celou SG-1, kteří jsou oblečeni v zelené letecké uniformě. "Měli jste štěstí, že na lodi nebyl spuštěný štít", řekla Carterová. "Měl jsi vzít Adriu, ne mě", řekla Vala. "No, myslím, že jsem ji měl zastřelit, když jsem měl šanci", řekl Jackson. "Danieli, ty bys nemohl zabít dítě", řekla Carterová, která čeká holčičku. "Vždyť to není dítě. Je to Ori v lidském těle", řekl Jackson. "Není to podvod?" zeptal se Mitchell. "No, Orlin porušil pravidla tím, že přijal lidské těla a řekl nám pravdu o Oriích", řekla Carterová. "Jo a zaplatil za to. Bez urážky, ale myslím, že s tím dítětem budou velké problémy", řekl Mitchell. "Hmm. Vždyť za pár dní bude mít dospělé tělo", řekla Vala. "Vidíte? Podvádí!" zdůraznil Mitchell. "Jo, musím se přiznat, že pravidla povznesených se pěkně zamotává", řekl Jackson. "Já si myslím, že žádná ani neexistují", řekl Mitchell. "Válka nemá žádná pravidla", řekl Teal'c. "Bohužel, tohle žádná válka není", řekl Mitchell. Všichni se na něho zamířili a on vstal. "Ve válce máte dvě strany. My máme jedno vítězství padouchů za druhým. Mají vojáky a lodě na našem území a SuperBránu, kterou kdykoliv mohou posla další", řekl Mitchell. "Když jsme poprvé otevřeli bránu, Goa'uldové ovládali celou naší galaxii a měli nad námi velkou technologickou nadvládu. Spousta lidí si myslelo, že jsme bez šance", řekla Carterová. "Já neříkám, že bychom se měli vzdát. Budu bojovat, za každou cenu. Jen si myslím, že budeme potřebovat nový plán. Zatraceně dobrý plán", řekl Mitchell. "Když jsem byl na té lodi, něco mě napadlo. Možná vím, kdybychom mohli najít tu Merlinovu zbraň", řekl Jackson. "A kde?" zeptala se Carterová. "Na Atlantidě", odpověděl Jackson. "Myslíš, že by ta zbraň mohla být zmíněná v jejich databázi?" zeptala se Carterová. "Za pokus to stojí. Nic jiného nemáme", řekl Jackson. Celý tento rozhovor si tajně poslechl Kevin Marks, který stál za rohem u dveří.Episode 9 : Z masa a kostí - Třetí část

30. october 2012 at 15:34 Fanfiction

ČÁST TŘETÍSoučasnost
V generálově kanceláře ji pan Woolsey z IOA, který sedí v křesle naproti generálovi. "Nevíte, kde jsou nepřátelské lodě, ani čeho jsou schopné?" zeptal se Woolsey. "Vše co víme je, že se dostali přes naše tři X-304ky, Asgardskou lodí a flotilu Goau'ldských lodí", odpověděl Landry. "Právě teď mohou být na cestě sem", řekl Woolsey. "Poslali jsme to nejlepší, co jsme měli, abychom je zastavili", bránil se Landry. "IOA zvažuje, že nechá přivést ZPM z Atlantidy na Zem pro použití obranných systému v Antarktidě", řekl Woolsey. "I kdybychom měli loď, trvalo by nejméně tři týdny, než by se sem ZPM dostalo. A neexistuje žádná záruka, že ta Antická zbraň bude proti lodím Oriům účinnější než to, co jsme proti nim poslali", řekl generál a naklonil se přes stůl k Woolseymu. "Jako obvykle IOA plýtvá dechem", dodal a trochu poodstoupil, než pokračoval: "Víte, kdybych mohl přidat platy těch idiotských politiků do svého rozpočtu", řekl s úsměvem generál a sedl do svého křesla. "Promiňte, řekl jsem to nahlas?" zeptal se Landry. Woolsey se zhluboka nadechl a raději na to neodpovídá. Landry se zachechtal.

Vala jde po chodbě v modrých šatech. Stráž hlídá jedny dveře. Jeden z mužů otevřel dveře a Vala nimi prochází. Před ní jsou další dveře, ale ty si musí otevřít sama. Nejdříve nad tím váhá, ale pak je otevřela. Místnosti, do které vstoupila, byla osvětlena svíčkami. Uprostřed místnosti stál stůl se dvěma židlemi. Sloužící právě nalévala nápoj do kovového džbánu. Vala se kolem sebe rozhlíží, ale když zaslechla: "Ahoj, matko", otočila se směrem, odkud ten hlas odezněl. "Nemusíš mít strach", řekla dívka, která tentokrát vypadá na sedm let. "Přestaneš vůbec někdy růst? Protože, no, v tomhle případě budeš mít velmi krátký život", řekl Vala a přitom šla k ní blíže. U ní byli dvě chůvy, které ji oblékaly. Orici kývla na služebné a ony pak odešli. "Jsem ráda, že o mě máš starost", řekla s úsměvem. "Cítíš se lépe?" zeptala se ještě. "Ano. Děkuju", odpověděla Vala. "Mám velký hlav", řekla dívka a přesunula se ke stolu s jídlem. "Chceš něco k jídlu?" zeptala se. "Tak jo", odpověděla Vala sedla si naproti dceři, která začínala jíst. Vala byla v šoku, když ji pozorovala. "Máš otázky", řekla dívka a položila dřevěnou lžíci. "Máš jméno?" zeptala se Vala. "Říkají mi Orici", odpověděla hrdě. "Jo, to vlastně ani není jméno, že?" zeptala se Vala. "Jak bys mi chtěla říkat?" zeptala se. "No, vždycky jsem si myslela, že kdybych měla dceru, že ji pojmenuji po své matce. Byla to velmi… silná žena. Jmenovala se Adria", řekla Vala. "To se mi líbí, Adria", řekla se svým novým jménem Adria. Vala se na ní usmívá, když přijala její navrhnuté jméno. "Myslíš, že tím, že mě pojmenuješ, mě zlidštíš. Že budu víc jako ty. Víc chápat tvůj úhel pohledu", řekla Adria. "Jak víš to, co víš?" zajímalo Valu. "Oriové vložili své vědění do mého genetického kódu. Přinejmenším tolik, kolik jich můj lidský mozek unese. Všechno jejich vědomí nemůže zdaleka obsáhnout. Chápání nekonečného vesmíru zjevně nemá hranic", řekla Adria. "Takže vlastně nejsi jedna z nich", řekla Vala "Jsem jim nejblíže, jak jen mohu být. Ve formě masa a kostí", řekla Adria. "Nemáš v sobě nějakou část, která je ode mne?" zeptala se Vala. "Samozřejmě. Jsi má matka", odpověděla. "Přesně tak!" řekla Vala a začala chodit kolem stolu. "A jako svou matku, mě budeš poslouchat, mladá dámo. Nebudeš velet lodím ani armádám na takové masové vražedné výpravy! Nebo jiného", rozkazovala Vala, jenže Adria se pouze usmívala a tak si před ní Vala dřepla. "Em, stálo to vyzkoušet", řekla. "Vím, proč věříš tomu, čemu věříš. Ale Antikové jsou ti, kteří vám lhali. To oni chtěli kdysi zničit Orie pro jejich víru. Ne naopak. Jen Oriové sdílejí všechno, co vědí. Antikové si nechali základní pravdy vaší existence pro sebe", začala vyprávět Adria celou historii. Vala vstala a šla k židli, kde seděla. Adria také vstala a pokračovala dále: "Tajili všechno své vědomí a byli neupřímní úplně ve všem. Říkali vám úplný opak pravdy. Oriové své následovníky skutečně povznášejí. A právě Antikové vysávají energii z lidí v této galaxii, aby posílili. Proto vás stvořili. Dát jim sílu ke zničení Oriů jednou pro vždy. Proto musí být všichni, kteří nevidí pravou cestu, zničeni, aby vše nebylo ztraceno ke zlu." Vala povzdychla a ohnula se směrem k Adrii. "Chceš říci, že to je preventivní úder? Sebeobrana?" zeptala se Vala. "Nezáleží na tom, jak tomu říkáš. Naše věc je spravedlivá a pravda nás dovede k vítězství", řekla Adria. "Opravdu tomu věříš? Nebo jen doufáš, že já budu?" zeptala se Vala. "Proč mi nevěříš, matko?" zeptala se Adria. Vala se vzpřímila a odpověděla: "Nevím." Adria se na ni dívala a nechápala ji. "Věříš spíš Antikům než vlastní dceři. Co udělali Antikové, aby získali tvou důvěru?" zeptala se. "Asi tolik, co ty", odpověděla Vala. "Nakonec, jen ty můžeš rozhodnout o osudu své duše", řekla Adria.

Dva mateřské lodě třídy Ha'tak vystupují z hyperprostoru a připojují se k Luciánské Alianci.

"Pane. Dvě mateřské lodě právě vystoupily z hyperprostoru", oznámil Marks sedící na svém místě. Plukovník Emerson s podplukovníkem Mitchellem přicházejí na můstek. "Otočte nás, postavíme se jim čelem", řekl Emerson a sedl do svého křesla. "Luciánská loď nás opět volá", oznámil Marks a na jedné části obrazovky se objevila Svitsová a na druhé Netan. "Vypněte štíty a připravte se na obsazení, nebo budete zničeny. Ujišťuji vás, kapitáne, že teď jsem schopen to udělat", řekl Netan a zmizl z obrazovky. Marks se obrátil na Emersona a řekl: "Štíty jsou na 35%, moc dlouho nevydrží." Mitchell zapne vysílačku a řekne: "Sam, máme společnost. Jak to jde s tím hyperpohonem?"

Carterová v pomocné místnosti pracuje na hyperpohonu. Pohlédne na Kvasira, který zavrtí hlavou. Carterová zapne rádio a odpoví: "Nic moc. Kvasir stále ještě pracuje na transportní technologii."

"Senzory zaznamenávají, že mateřské lodě nabíjejí zbraně", oznamuje Marks. Svitsové podal jeden z její posádky do ruky tablet. Rychle přejela očima zprávu a řekla: "Mám dobrou zprávu. Zbraně jsou plně funkční a levý motor bude opraven během několika minut. Bohužel hyperpohon na tom tak dobře není." Emerson vstal z křesla a šel k obrazovce. "A co štíty?" zeptal se. "Jsou na 25%. Jestli budem my jejich prvním cílem… Nerada to říkám, ale to nezvládneme", řekla Svitsová. Všichni na chvilku ztichli. "Musím už jít. Zkoušíme zprovoznit štíty, až na 50%", dodala. "Hodně štěstí, Helen", popřál Emerson. Svitsová kývla hlavou a odpověděla: "Vám taky." Během chvilky zčernala obrazovka.

Vala vstupuje do svého pokoje. Při cestě k posteli něco cítí. Otočí se směrem k rohu, kde nachází Daniela oblečeného v plášti, jak míří na ní. Jackson sundává kapuci z hlavy a Vala je v šoku, že ho vidí. Jackson jí dává signál, že má být zticha. "Dlouhý příběh", řekl. Vala se na chvilku zarazila a koukla kolem sebe. "Jsi sám?" zeptala se. "Ano. Co se ti stalo?" zeptal se Jackson. "Co tím myslíš?" zeptala se. Jackson na ní ukázal zbraň a ona se podívá na břicho. "Aha! Porodila jsem dítě", vysvětlila mu. Jackson pohlédl nevěřícně na ní. "Myslela jsem si, že budu někdy souhlasit s otcem, ale teď na něj vzpomínám, jak pořád říkal, že je krmíš, vychováváš, učíš je všemu, co znáš a nakonec ti zbude jen zlomené srdce. Vždy jsem předpokládala, že kvůli tomu, co zažil se mnou", řekla Vala. "O čem to mluvíš?" zeptal se velmi zmatený Daniel. "Na začátku byla učiněná nevinností, a teď je celá žhavá ovládnout galaxii", odpověděla Vala. "Cože? Kolik jí je?" zeptal se Jackson a sklonil zbraň. "Pár hodin. Oriové mě využili, aby sem propašovali jednoho z nich. To dítě je jejich způsobem, jak rychle a šikovně obešli kodex povznesených. V naší galaxii nemohli sami zasáhnout, aniž by riskovali střet s antiky, správně?" zeptala se Vala a Daniel přikývnul s mračením hlavou. "Proto si stvořili lidského zástupce s jejich znalostmi, aby jim vedl armády", dopověděla. "Takže něco jako převor, nebo Doci?" zeptal se Jackson. "Ona je mnohem horší, než oni! Převorové jsou jen pěšáci, ona ví přesně, o co jde, je komplic Oriů. Měl jsi slyšet tu propagandu, kterou se mi zkoušela", odpověděla Vala. "Počkej, počkej, počkej. Mluvíme tu o dítěti, pravda?" zeptal se. "Oh, byla geneticky upravena, asi tak za den z ní budou mít dospělou loutku, nebo tak", odpověděla a otočila se k Danielovi zády a šahá si na tělo. "A pokud bude po své matce, bude mít i báječnou postavu. "To je špatné", řekl Jackson. "To si piš. Počátek bude pro muže v této galaxii mnohem přitažlivější", řekla Vala. "Máš tušení, kam letíme?" zeptal se Vali. "Ne, to mi neřekla. Ví, že nejsem na její straně. Stále ale doufá, že dojdu osvícení. Ale přece jen je na mě vázaná. Chtěla, abych jí dala jméno", řekla. "A?" zeptal se. "Adria. Říkala jsem jí, že je po mé matce", odpověděla. "A ne?" zeptal se. "Macecha, úplná čarodějnice", odpověděla. "Víš, že ti začínám více poznávat a chápat", řekl Jackson. "Co?" zeptala se. "Nic", odpověděl. "Víš co je divné, Danieli?" zeptala se Vala. "Ne", odpověděl. "Má znalosti povznesených bytostí, i když pokřivené. Ale mám pocit, že část její osobnosti je stejná jako každé jiné dítě, které touží po matčině souhlasu. A možná bych toho mohla nějak využít. Proč by ji jinak zajímalo, co si myslím?" zeptala se Vala. "No, právě teď mám obavy z toho, jak se dostat z této lodi. Myslím, že se schovávat věčně nemůžu", řekl Jackson. "Skrýt", řekla Vala a otočila se k Jacksonovi. Za dveřmi uviděla stín postavy a tak rychle řekla: "Schovej se!" Jackson rychle se schovává za postel a Vala si odkašlává. Dveře se otvírají a Tomin vchází do pokoje oblečený v neformálním pracovním oděvu. "Ah…Ahoj", řekla Vala. "Co?" zeptal se Tomin. "Ahoj. Dlouhý den?" zeptala se. Tomin odložil věci před postel a promnul si únavou oči. "Jsem vyčerpaný", odpověděl a Vala ho žďuchla do postele a pak skočila na něj. "Vidím, že už ti je lépe", řekl Tomin. "Mnohem lépe", odpověděla Vala a naklonila se nad něho, jako by ho chtěla líbat.

Tři mateřské lodě třídy Ha'tak vystupují z hyperprostoru za Odyssey a Athenou. Nyní je všechny lodě obklopují.

"Další tři lodě právě vystoupily z hyperprostoru", oznamuje Marks. "Obkličují nás", řekl Mitchell. "Přijímáme vysílání", oznamuje major. "Na obrazovku", řekl Emerson. Na obrazovce se ukázal Bra'tac ve vedení jedné z příchozích lodí. "Zdravím", řekl. "Bra'tacu! Také vás zdravím. Pozor, Luciánská Aliance se na nás chytá střílet", informoval ho Mitchell stojící pár metrů před obrazovkou. "Už jsem jim vzkázal, aby se stáhli, nebo nám čelili v bitvě", odpověděl Bra'tac. Marksova konzole zapípala a on rychle říká: "Luciánské lodě zahájily palbu."

Dvě mateřské lodě střílí na poškozenou loď z bitvy.

Emerson s Mitchellem hledí v šoku. "Co to sakra dělají?" zeptal se Emerson a vstal z křesla. Mitchell rychle aktivoval rádio a řekl: "Carterová, teď nebo nikdy."

Carterová pohlédla na Kvasira, který řekl: "Mám zaměřeno."

Emerson s Mitchell vidí výbuch mateřské lodi z můstku.

V pomocné ovládací místnosti dvě se objevil paprsek s Teal'ce, který má spoutané ruce. Carterová hned k němu běží a kleká si k němu. "Můstku, máme Teal'ca", řekla do vysílačky. "Jsi v pořádku?" zeptala se Teal'ca. "Bylo mi už lépe", odpověděl Teal'c, který má na rameni značné rány po mučení. Carterová aktivovala vysílačku a řekla: "Lékařský tým do pomocné řídící místnosti dvě."

Z můstku Emerson s Mitchellem sledují ústup dvou lodí Luciánské Aliance, které vstupují do hyperprostoru. "Myslím, že pro dnešek máme bojů už dost", řekl Emerson. "Nechtěli, abychom dostali jejich loď a co je na ní, až prásknou do bot.

Vala s Tominem leží na druhé části posteli. "Po všem, čím jsi prošla a co všechno jsi věděla, proč stále nevěříš v Orie?" zeptal se Tomin. "Myslíš, že nevěřím?" zeptala se Vala. "Orici vidí pravdu", odpověděl Tomin. "Je to dítě. Holčičky mají vždy problémy s jejich matkami", řekla Vala. Daniel je poslouchá ze svého úkrytu i se svou pistolí, kterou má v ruce připravenou. "Chceš říci, že věříš v Orie?" zeptal se Tomin. "Proč jsi tu se mnou, když pochybuješ o mojí oddanosti?" zeptala se Vala. "Protože tě miluji. Protože stále doufám, že mnou tvou duší zachránit", odpověděl Tomin. Vala se dívá na něj a chystá se ho políbit, jenže světla kolem lodi se změnily a začínají vycházet zvuky ze sirén. Tomin rychle vstává. "Co je? Kam jdeš?" zeptala se Vala. "Vola jí mě do služby", odpovídá a odchází s pokoje. Jackson sedl a Vala říká: "A to jsem doufala, že zachráním jeho."

Carterová stojí u Teal'c na ošetřovně, který je oblečen do modrého nemocničního oblečení a ruku měl v ortéze. Bra'tac s Mitchellem přicházejí na ošetřovnu. Hned když je Teal'c uviděl, vstal na nohy. "Jsem rád, že jsi naživu", řekl Bra'tac a poplácal ho na rameno. "Je dobré byt naživu, starý příteli", odpověděl Teal'c. "Právě jsme dostali špatné zprávy", oznámil Mitchell. "Lodě Oriů se našli. Před chvílí vystoupily z hyperprostoru. Nad Chulakem", řekl Bra'tac. Teal'c je šokován z této zprávy.

Nad planetou Chulaku byla mateřská loď zničena přilétajícími Oriemi. Jedna Orijská loď míří směrem k planetě. Ostatní lodě zůstávají na svých pozicích. Malé útočné stíhačky vylétávají z lodi, které míří velkou rychlostí na planetu.

Emerson, Bra'tac, Teal'c, Carterová a Mitchell jdou po chodbě směrem ke kruhům. "Proč Chulak?" zeptal se Emerson. "možná proto, že právě tam začal Jaffský odboj proti Goa'uldům. Každopádně je nesmíme opustit", řekl Bra'tac. "Až zprovozníme hyperpohon, musíme se vrátit na Zemi kvůli opravám. Někdo bude muset zůstat a hlídat SuperBránu", řekl Emerson. "Asi nedokážeme zabránit dalším lodím v příletu, ale budeme o nich vědět", řekla Carterová. "Necháme zde na hlídce malý oddíl v maskované lodi", řekl Bra'tac a všichni se zastavili u kruhů. "Můžeme očekávat posily?" zeptal se Mitchell. "Je to nepravděpodobné. Zbytek Jaffské flotily brání Dakaru", řekl Bra'tac. "Máme jen tři mateřské lodě. My jsme jich měli tedy mnohem víc a nedokázali jsme je zastavit", řekl Mitchell. "Nemůžeme jen přihlížet a nechat své bratry a sestry padnout", řekl Bra'tac a jde k panelu ke kruhům. "Sam, jdu s nimi", řekl Mitchell. "Já taky", řekla Sam. "Sam, ty ne. A navíc je to sebevražda", řekl Emerson. "No, pro Teal'ca a Bra'taca není žádný argument", řekla Carterová. "A co pro tebe?" zeptal se Emerson. "Avšak je tu vzdálená možnost, že Daniel je živí na jedné z těchto lodí a potřebuje naší pomoc. My musíme jít", řekla Carterová. Emerson chtěl zrovna říci, ale po chodbě za nimi přibíhá Marks. "Pane. Hyperpohon s konzolí jsou plně funkční", oznámil Marks. "Nikam nejdete. Poletíme tam my", řekl Emerson. Marks se na něho nechápavě podíval.


Episode 9 : Z masa a kostí - Druhá část

30. october 2012 at 15:28 Fanfiction

ČÁST DRUHÁEmerson s Mitchellem vcházejí na můstek. "Kanál je otevřen", řekla tentokrát Evansová místo Markse, který na zemi opravuje dráty, které se uškvařily. Emerson s Mitchellem kolem něho prošli a stoupli si před obrazovku. Plukovník pohlédl na majora a ten zavrtěl hlavou. Pak se otočil k obrazovce a řekl: "Tady plukovník Emerson z pozemské lodi Odyssea." Netan s jedním mužem byli zobrazeni na obrazovce. "Jsem Netan, velitel Luciánské Aliance. Okamžitě odevzdejte lodě do našich rukou", řekl Netan. Během chvilky se na obrazovce zobrazila plukovník Svitsová, která si tento okamžik nechtěla ujít. Všichni tři byli překvapeni. Mitchell popošel trochu blíže k Emersonovi. "Mám se toho ujmout, pane?" zeptal se ho. "Jen do toho", odpověděl plukovník. "Zdravím, tady je podplukovník Cameron Mitchell. Bojovali jsme tu společně, ne? Takhle se k sobě spojenci nemají chovat. Je pravda, že nám nakopali zadky, ale stále se navzájem potřebujeme, abychom přežili", řekl Mitchell. "Naše senzory ukazují, že vaše štíty jsou na minimum. Pokud se okamžitě nevzdáte, zahájíme palbu", řekl Netan. "A také byste měl dodat, že naše zbraně fungují. Jestli zahájíte palbu, vaše loď bude prvním cílem, který zničíme. Naše lodě jsou jediné, na kterých funguje podpora života. Takže si rozmyslete, co chcete udělat", připojila se tentokrát do rozhovoru Svitsová. Marks i kvůli ní přestal na moment pracovat. "Vtáhli jste nás do této bitvy a věděli jste, že to vyčerpá naše síly. Myslím, že to bylo úmyslné", řekl Netan. "To není pravda a vy to dobře víte. Všichni jsme prohráli. Ošklivě", řekla Svitsová, která už toho za tento den prožila hodně. "Co nám říci, jak na tom jste? Snad by se našlo řešení", řekl Mitchell. "Jsme na tom tak, že se vzdáte, nebo budete zničeni", řekl Netan a přerušilo se spojení. "Jaký druh zbraní máme k dispozici?" zeptal se Mitchell. Svitsová povzdychla a řekla: "No, trochu jsem s tím blafovala. Je pravda, že máme zbraně, obzvlášť rakety, ale nejdou vystřelit." Marks na chvilku zavřel oči a pak se vrátil zpátky k práci. "Ale s jedním mají pravdu. Naše štíty nevydrží. Jsme bezmocní", řekl Emerson.

Čtyři Orijské lodě cestují společně v hyperprostoru.

Vala leží na jedné straně na posteli, přikrytá dekou. Třásla se a bála se. Dveře do jejího pokoje se otevřely a Tomin přichází dovnitř. "Jak se cítíš?" zeptal se Tomin. Vala sedá, ale spíše se zřejmou bolestí. "Podívej, nemohou mi ji sebrat bez ohledu na to čím je. Já jsem její matka. Musím ji kojit a starat se o ni, ne?" zeptala se Vala, která neviděla svojí dcerku od jejího narození. "Jo o ni dobře postaráno", odpověděl Tomin. "Mám právo ji vidět", řekla Vala. "Mluvil jsem s převorem. Souhlasil, že ji můžeš vidět", řekl jí Tomin. V ten moment se otevřely dveře do pokoje a oba pohlédli zároveň směrem k nim. Tomin rychle kleká na podlahu. Jedna služebná drží za ruku malou holčičku ve věku čtyř let. Na sobě měla červený plášť. Holčička se usmívala a Vala byla v šoku zmatená. "Ahoj matko", řekla holčička. Vala pohlédla na Tomina a pak se zaměřila na holčičku, která je její dcera.

Athena s Odysseou nevznáší hned naproti mateřské lodi Luciánské Aliance. Ta loď měla jasné známky poškození. "Odysseo a Atheno, tady Carterová. Nevím, co vidíte, nebo jestli to vaše senzory zachytily, ale odtud to vypadá, že ta loď je silně poškozená. Divila bych se, kdyby měli funkční zbraně", řekla Carterová do vysílačky.

Plukovník Emerson sedí v křesle a před ním stojí Mitchell. Major stále nezprovoznil konzolu, ale právě teď sedí zpátky na svém místě. "Díky, Sam", odpověděl Paul za informace. "Ještě nevystřelili", řekl Mitchell. "Asi bychom to měli zkusit", ozvala se Svitsová. "Souhlasím", odpověděl Emerson a otočil se směrem k Marksovi. "Dostaňte nás mimo dosah zbraní. Uvidíme, co udělají", řekl Emerson. Marks okamžitě reaguje, a i když to dělá nerad, musí let ovládat šipkami na počítači.

Valanina dcera spolu s chůvou stojí u dveří a Vala to stále nechápe. "No, slyšela jsem, že děti vyrostou rychle, ale tohle je absurdní", řekla Vala a pocítila bolest břicha. Orice, tak ji pojmenovali Oriové, šla k Vale a položila ruku na Valanino břicho, tam kde pocítila bolest. Po chvilce kývla hlavou na Valu, jako by s něčím skončila. "Tedy… Teď se cítím mnohem lépe. Děkuji", řekla Vala, když ji ustoupila bolest. "Ty nevěříš", řekl dívka. "Nevím, co tím myslíš", odpověděla překvapená Vala. "Své pocity přede mnou neskryješ. To je v pořádku. Pomohu ti najít cestu. Blahoslaveni budiž Ori", řekla dívka. Vala byla v šoku, když tohle uslyšela. "Blahoslavení budiž Ori", zopakoval Tomin, který stále klečí. Vala se zamyslela, co se stalo, pak pohlédla na Tomina a pak zase na dívku, která se usmívá.

Generál Landry stojí v místnosti s bránou, která je aktivována. Do SGC přichází mistr Bra'tac, který jde hned dolů po rampě ke generálovi. Byl oblečený do bojového obleku. "Bra'tacu! Co víte?" zeptal se Landry. "Bitva nedopadla dobře", odpověděl Bra'tac. "Ztratili jsme kontakt se všemi třemi pozemskými lodi", řekl Landry. "Bylo by velké štěstí, pokud by přežili. Říká se, že čtyři lodě Oriů proletěli Chappa'kou", informoval generála. "SuperBránou", přeložil si to Landry. Bra'tak přikývl. "Zničili vše, co jim stálo v cestě a pak letěli dál", řekl. "Musíme tam poslat aspoň jednu loď a zjistit, co se stalo. A zdali někdo přežil a potřebuje pomoc", řekl generál. "Souhlasím", řekl Bra'ta. Generál se otočil směrem k řídící místnosti a řekl: "Waltere, zadejte adresu!" Walter kývnul hlavou a začal se ozývat zvuk zadávání adres.

Podplukovník Mitchell s Kvasirem jsou v pomocné ovládací místnosti dvě. Plukovník Emerson přichází do místnosti, ale v půlce cesty ho zadrží rukou Mitchell. Kvasir právě zkouší transportér. "Jak to jde?" zeptal se Emerson. "Právě to testujeme", řekl Mitchell. Před ním se objevil paprsek a na židli se objevila nějaká hmota, která nešla rozpoznat. "Hm, co je to?" zeptal se plukovník. "To měl být… sendvič", řekl Mitchell a pak přešel k panelu a zapnul vysílačku. "Sam, je mi to líto. Ještě to nefunguje", řekl do vysílačky. "Nechci vás honit", řekla Carterová. "Dokážete to spravit včas?" zeptal se Mitchell, když se vrátil na původní místo. "Nejsem si jistý, kde dochází k nestabilitě", odpověděl Kvasir. "Jednoduchou odpověď!" řekl s ukazující ukazováčkem na Kvasira. "Budu muset znova projít program, řádek po řádku", řekl Kvasir. "Takže ne", řekl Mitchell a jde k plukovníkovi se slovy: "Čas na plán B." Mitchellem rychle s Emersonem opouští místnost směrem k Marksovi.

Carterová se zarazila a tuší, co Mitchell plánuje. "Jestli myslíš na to, co myslím, že myslím, nebude to fungovat", řekla Carterová.

Mitchell s Emersonem přichází na můstek. "Funguje?" zeptal se Mitchell. Marks zavrtěl hlavou a řekl: "Částečně. Zprovoznil jsem senzory a nějaké prvky, ale řízení ne." "Sakra. S počítači to moc neumím", řekl Mitchell. Na chvilku se zasekl a pak se zeptal: "Už jste někdy pilotoval pomocí šipek?" Marks obrátil hlavu směrem k Mitchellovi a kývnul hlavou. Mitchell zapnul vysílačku a řekl: "Vydrž, Sam. Letíme pro tebe."

Odyssea zažehla podsvětelné motory a letěla vpřed. "Och, chlape", řekla Sam, když uviděla blížící se Odyssey přímo k ní.

Teal'c leží ve vězení svázaný na podlaze. Dveře do vězení se otevřely. Netan přišel k Teal'covi s Goa'uldsou holí na mučení.

"Je to tvoje vina", řekl Netan. "Už jsem vám řekl všechno, co vím o Oriích. Naše jediná naděje, jak zvítězit nad jejich následníky, je spojit síly a bojovat společně. Nemáte co získat tím, že mě budete mučit", řekl Teal'c. "V tom se právě mýlíš. Teď jsem velmi, velmi rozzlobený. A tím, že ti způsobím velkou bolest, se mi náramně uleví", řekl Netan a jde blíže k Teal'covi. Po chvilce Teal'c začíná křičet bolestí.

Odyssey se pomalu blížila ke Carterové. "Podsvětelné motory nemají tak citlivé ovládání. Pokud do mě narazíte třeba i minimální rychlostí…" řekla Carterová.

Mitchell stojí za Marksem, který řídí přes počítač a zároveň musí sledovat počítač i konzolu. "Nenarazím. Slibuji", řekl Marks. Počítač i konzola ukazovala postup Odyssey s tečkou. Tak byla označena podplukovník Carterová. Přední část lodi je vedle ní a postupuje vpřed.

Odyssey se pohybuje směrem ke Carterové poměrně rychlým tempem. "I když mě dostanete skrze štít, přijde na řadu umělá gravitace. Pád z třiceti metrů v tomhle skafandru…" řekla Carterová.

Emerson nervózně sedí v křesle a Mitchell stojící za ním řekne Carterové: "Nemusíš se bát, Sam. Kvasit to ovládá manuálně."

Loď se i nadále pohybuje kolem Carterové při vysoké relativní rychlosti.

Kvasir pracoval na ovládacím panelu. "Letíte příliš rychle", řekl.

Marks si otřel čelo a odpověděl: "Já vím. Tahle loď to pomaleji neumí. Zpětný tah na 5%."

Plukovní Svitsová celou situaci sledovala z můstku. Na můstku členové posádky opravovali vše systémy, které byly pro loď prioritou.

Podplukovník Carterová prochází přes štít, který drží atmosféru uvnitř hangáru, ve kterém byla vypnuta gravitace.

"Mám ji. Zpětný tah na 20%. Kvasire, stáhněte ji opatrně dolů", řekl Marks a více zpomalil loď.

Carterová pomalu klesá dolů. Až dopadá na nohy a pak lehne. Nejspíše je slabá, nejspíše důsledku toho, že dlouho nestála na nohou a nespala. Po chvilce zazněl zvuk z klaxonu. Lékařský tým a dva technici okamžitě běželi do hangáru. Zdravotníci běželi ke Carterové a sundávají z ní skafandr.

"Máme ji, pane. Je v pořádku", řekl do vysílačky jeden ze tří zdravotníků. Marks povzdychl, když už to měl za sebou. "Dobrá práce, Marksi. Krásný let", řekl Emerson. "Děkuji, pane. Alespoň v něčem máme štěstí", řekl Marks a během chvilky se zapnula obrazovka. "Krásný let, Marksi", řekl Svitsová. "Děkuji, madam", řekl Marks. "Jak jste na tom?" zeptal se Emerson. "Polovina systémů je zpátky v provozu. Levý motor je stále mimo provoz. Podle senzorů je zatím vše v klidu. A podařilo se nám stáhnout data z černé skříňky Koroleva. Data vám právě přeposíláme", řekla Svitsová. Emerson se obrátil směrem k Evansové a řekl: "Stáhněte ty data do tabletu." Evansová kývla hlavou a data přetáhla do tabletu.

Podplukovník Carterová leží na posteli v nemocničním oblečení. Byla přikrytá dekou a připojena na monitor. Carterová se usmívá, když dveřmi prochází Emerson s Mitchellem a Marksem. "Sam", řekl Paul a šel k ní. "Je v pořádku", zašeptala mu do ucha. Pak se obrátila k Marksovi a řekla mu: "Děkuji, Marksi. Zachránil jste mě i naší dceru." Marks si s ní zrovna podával ruku, když to řekla. On i s Mitchellem se v momentě zarazili. "Sam… Ty jsi těhotná?" zeptal se Mitchell. Sam pohlédla na Paula a ten odpověděl místo ní: "Ano, je těhotná." Mitchell i Marks byli překvapeni. "Máte nějaké zprávy o Teal'covi?" zeptala se Carterová. "Bohužel ne. Ale Atheně se podařilo stáhnout data z černé skříňky Koroleva", řekl Marks a podal ji tablet, na který byla stažena data. "Víme, že dvacet čtyři členů bylo přeneseno transportní technologií. Jackson mezi nimi nebyl, ale…" říkal Mitchell, ale Carterová ho přerušila: "Aktivovali se i kruhy." Pohlédla na Mitchella a ten řekl: "To si piš."

O pár hodin dříve
Na můstku Koroleva panoval chaos. "Pane, senzory uvádějí velké výkyvy energie v jejich štítech v okamžiku, kdy střílejí", řekla ženská důstojnice, která se stará o zbraně. "Přeneste tam jadernou bombu!" nařídil Chekov sedící u pilotní konzole. "Odyssea s Athenou hlásí neúspěšné pokusy o transport bomb na nepřátelské lodě", hlásí důstojnice. Jackson vstává z křesla a jde k plukovníkovi. "A co kruhy? Vím, že je používají. Proud hmoty by mohl projít na palubu nepřátelské lodi", řekl Jackson. "Jak se zaměříme?" zeptal se Chekov. "Stačí nastavit naše kruhy, ať najdou nejbližší další, které jsou v dosahu. Stojí to za pokus", odpověděl. "Běžte!" řekl hlasitě Chekov. "Přibližte se k nim co nejblíže", řekl Jackson při odchodu z můstku. "Chci mít tu hlavici v místnosti s kruhy, hned! Leťte co nejblíže k té nepřátelské lodi!" rozkázal plukovník.

Jackson pracoval na panelu ke kruhům. V rukou držel jeden z krystalů. Dva členové posádky klečí za ním a nastavují hlavici. "Nastavte ji na pět vteřin po aktivaci", řekl Jackson.

Dvě Orijské lodě vystřelily zároveň na Koroleva.

Oba muži i hlavice byla nárazem paprsků odstrčena ze středu platformy kruhů. Jackson hned vložil zpátky krystal do panelu. Máčkl na pár tlačítek a skáče na platformu, která se aktivuje těsně před explozí Koroleva.

Skupina válečníku na jedné z Orijských lodí prochází chodbou. Blízko u dveří se za rohem schovává doktor Jackson.


Episode 9 : Z masa a kostí - První část

30. october 2012 at 15:14 Fanfiction

ČÁST PRVNÍ


Čtyři Orijské letí podsvětelným tahem vesmírem. Neexistují žádné lodě, které by je sledovali.

Vala s jejím manželem Tominem jsou v jejich pokoji s porodní asistentkou. "Už to bude, jen tlačte!" řekla ji asistentka. "Vždyť tlačím!" řekla Vala a tlačila vší silou, než si ulevila. V ten okamžik uslyšela křik dítěte. Porodní asistentka držela v rukou dítě zabalené v tmavé černé látce. Vala se radostí směje a Tomin klečící vedle ní ji drží za ruce. Oba se dívají na asistentku. "Je v pořádku?" zeptala se Vala. "Je krásná", odpověděla asistentka, která byla zároveň i vychovatelkou. "Ona? Ona", řekla Vala při pohledu na Tomina. Ten vstává a jde k vychovatelce a dívá se na dítě. Vychovatelka i Tomin se usmívají. Vychovatelka spolu s dalšími ženy v místnosti pomalu odcházejí i s holčičkou. "Počkejte. Jak jdete? Chci ji vidět!" řekla Vala. Vychovatelka na ní pohlédla, ale když chtěla projít dveřmi, za dveřmi stál převor. Tom a ostatní se před ním klaní. "Calium videre eessit, et eraos ad sidera tollere veltus", řekl převor. "Ne, já… Můžu… Můžu si ji pochovat? Vždyť je to moje dítě! Po tom všem, čím jsem si prošla, si ji chci alespoň pochovat", řekla Vala. "Patří všem, kteří následují cestu. Ex uno disce omnes", řekl převor. Vala se podívá na Tomina, který mírně sklonil hlavu. "Co je to, Tomine?" zeptala se Vala. "Všichni se budou učit od jedné", řekl Tomin a v šoku sedl. "Ona je Orice", dopověděl. "Takoví je její poslání. V těchto rozlehlých končinách, které skrylo zlo a svádělo jejich obyvatele na scestí. Bude paprskem světla v temnotách válečníkům Oriů a všem, kdo kráčejí po pravé cestě ke spasení. S moudrostí věků nás povede ke slavnému vítězství nad všemi nevěřícími", řekl převor. Vala vše sledovala s šokem ve tváři. Tomin se otočí k ní a usměje se na ní.
Všechny čtyři Orijské lodě vstoupily do hyperprostoru jeden za druhým.

V hlavních rolí, díle Z masa a kostí
Podplukovník Cameron Mitchell
Podplukovník Samantha Carter
Major Kevin Marks
Plukovník Paul Emerson
Plukovník Helen Svitsová
Doktor Daniel Jackson
Svobodný Jaffa Teal'c
Poručík Sharon Evans
Major Generál Henry "Hank" Landry
Seržant Walter Harriman
Major Pavel Barta
Kapitán Pavla Nyklová
Vala Mal Doran
Richard Woolsey
Plukovník Chekov

Trosky zničených lodí plují vesmírem všemi směry. Žádné známky světla nebo života nebyli viditelní. Poblíž SuperBrány se vznáší skafandr, ve kterém byla podplukovník Carterová. Snaží se s někým spojit, ale zatím se jí to nedaří. "Tady je podplukovník Carterová, odpovězte prosím! Slyšíte mě někdo? Prosím odpovězte. Jestli mě někdo slyší, tady je podplukovník Carterová, Prosím odpovězte."

Neovládaná F-302ka je unášena vesmírem mezi trosky. Většina systémů byla vypnuta. Podplukovník Mitchell sedí v bezvědomí. Krev mu tekla po jeho tváři z rány, kterou měl na čele. Přes zapnuté rádio byl slyšet hlas Carterové: "Tady je podplukovník Carterová." Podplukovník Mitchell se probudil v okamžiku, když uslyšel hlas Carterové. "Vznáším se ve skafandru přibližně 600 metrů od přední strany SuperBrány", dopověděla Carterová. "Sam?" řekl slabím hlasem do rádia.
Carterová uslyšela šum z vysílačky. Zdálo se, že něco slyší, ale neodpovídá.

Podplukovník aktivoval lodní systémy spolu se vším nutným. "Sam, to jsem já Mitchell. Slyšíš mě?" řekl do vysílačky.
Sam se usmála, když ho uslyšela. "Ani netušíš, jak ráda slyším tvůj hlas", řekla.

"Jo, já tebe taky", odpověděl Mitchell. Díval se na palubní systém. "Viděla jsem výbuch Koroleva", řekla mu Sam.

Mitchell zavzpomínal na to, co se stalo na palubě.

Před pár hodinami
Podplukovník byl v hangáru pro F-303ky. Samí exploze byly kolem něho. Rychle nastoupil do F-302, zavřel kryt, zapnul si pásy, nastartoval motory a letěl pryč z hangáru. Všude kolem něj byly velké exploze. Hned jak hangár explodoval, velká tlaková vlna narazila do F-302.

Současnost
"Musel jsem ztratit vědomí", řekl Mitchell. "Daniel?" zeptala se Carterová. "Zůstal na palubě. Myslím", odpověděl zesmutnělý Mitchell.

Carterová zavřela na okamžik oči. "Co se stalo s loděmi Oriů?" zeptal se Mitchell. "Odletěly asi před čtyřmi a půl hodinami", odpověděla. "Tady plukovník Svitsová z Atheny. Podplukovníci Carterová a Mitchelle, jste to vy?" Uslyšela Carterová.
"Ano, madam", odpověděl Mitchell a aktivoval motory.

Plukovník Carterová byla ráda. "Díky Bohu! Tady Carterová. Jste v dosahu, abyste mě přenesli na palubu?" zeptala se.

Plukovník Svitsová stála u jedné z konzol v přední části můstku a kontrolovala systémy lodi. "Omlouvám se, ale přišli jsme o Asgardský transportní systém. Mí lidé na tom pracují", odpověděla Svitsová. "Kde jste byli?" zeptala se Carterová. "Omlouvá se za potíže s navázáním spojení. Přišli jsme v bitvě o vysílače. Jen tak tak jsme zprovoznili pravý motor, leví byl vážně poškozen při hyperprostorovém skoku", odpověděla Svitsová.

Athena pomalu a obtížně letěla vpřed k SuperBráně.

Carterová povzdychla a řekla: "Viděla jsem výbuch Koroleva. Nevíte něco o Odyssey?" V tu pravou chvíli uslyšela mužský hlas: "Sam, tady Emerson z Odyssey. Slyšíš mě?" Carterová se usmála. "Jak ráda tě slyším. Řekni mi prosím, že vám funguje transportní systém", řekla Carterová.

Odyssey ze zadu za Athenou pomalu blížila k ní.

Plukovník Emerson sedí ve svém křesle. Vedle něho nalevo sedí Marks, který má práce, až nad hlavu. "Bohužel, Sam. O ten jsme přišli při bitvě. A také nám nefunguje pilotní konzole", řekl Emerson.

Carterová se zarazila a zeptala se: "Jak jste to dokázali?"

Emerson pohlédl na Markse a jemu nezbývalo nic jiného než odpovědět: "Když už jsme přišli o štíty, navrhl jsem malý hyperprostorový skok, který nám po výstupu tak trochu vyřadil pilotní konzoly. Vše musím řídit přes notebook s malými tlačítky. Podařilo se nám zprovoznit motory a přes dálkové senzory jsme sledovali Orie dokud lodě nevstoupily do hyperprostoru." Plukovník Svitsová se objevila na obrazovce. "Asi jsme na tom stejně. Jenomže nám nefunguje levý motor. A prý že se lidi, něčemu nenaučí", řekla Svitsová. Marks se usmál, protože je napadla ta samá věc.

"Podívejte, nechci být na vás tak sobecká, zvlášť po tom, co se stalo, ale zbývá mi jen pár hodin podpory života", řekla Carterová. "Jsem si vědom téhle situace, Sam. Rád bych proto něco udělal, ale teď tě můžu pouze informovat", řekl Emerson.

"Žádám o povolení vstoupit na palubu, pane", řekl Mitchell.

"Povolení uděleno", odpověděl Emerson. "Levá přistávací rampa je mimo provoz, podplukovníku", řekl do vysílačky Marks. "Rozumím", odpověděl Mitchell. "Volají nás", řekla Evansová. "Na obrazovku!" řekl Emerson a stoupl z křesla. "Plukovníku Emersone", řekl Teal'c, který se objevil na obrazovce. "Teal'cu. Je dobré vás vidět, že jste v pořádku", řekl Emerson. "Nápodobně. Tato loď utrpěla značné škody. Chvíli trvalo, než jsme zprovoznili zpátky primární systémy", řekl Teal'c. "Přijímáme několik nouzových signálů od poškozených lodí. Byli jsme schopni pomocí kruhů pár vzít, ale naše podpora života jich víc nezvládne. Mohli byste jich pár vzít?", zeptal se Emerson. Všichni na můstku uvidí na obrazovce, jak na Teal'ca někdo útočí. Teal'c se k nim obrací zády a střílí po nich Zat'nik'telem. "Beru to jako ne", řekl Emerson a pak se otočil směrem k Marksovi a zeptal se ho: "Jak jsme na tom?" Marks se netvářil nějak uspokojivě, když se ho na to zeptal. "Štíty jsou na 20%. Kvasir se soustředí na Asgardský transportní systém. Hyperpohon stále nefunguje. A jak sám vidíte i konzole", odpověděl Marks. "A nějaké dobré zprávy by nebyly?" zeptal se Emerson. "Podplukovník Mitchell bezpečně přistál", odpověděl nervózně Marks, když pohlédl na Emersona, který nebyl tam moc nadšený. "Děkuji. Nechte otevřený kanál na tu mateřskou loď a pokoušejte se spojit s Teal'cem", řekl Emerson při odchodu z můstku.

Teal'c leží v bezvědomí na podlaze můstku, který byl značně poškozen. Netan a jeho muži přišli na můstek. "Odneste ho do cely", řekl Netan. Dva muži vzali Teal'ca a nesou ho do cely. Netan s několika muži tomu přihlížejí.

Na Odyssey i Atheně se prováděli opravy. Jejich prioritou je Asgardský transportér a hyperpohon. Nejhůře byla na tom Athena, které nefunguje levý motor spolu s hyperpohonem a Asgardským transportem. Jejich štíty byly téměř na 5%. Na Odyssey se nejvíce snažili opravit transportéry, aby mohli přenést podplukovníka Carterovou zpátky na palubu. Krom toho musí zprovoznit pilotní konzoly, jinak se nikam nehnou. Momentálně vše je řízeno z počítače, který má Marks na konzoly.

Plukovník Emerson spolu s podplukovníkem Mitchell jsou chodbou směrem k můstku. Kolem nich pracuje několik členů posádky, která opravuje poškozené vedení. "Proč by nás tu první vlna prostě nechala? Museli vědět, že někdo přežil, krom toho, že jsme jim unikli jen tak tak", zeptal se Emerson. "Potřebují svědky. Jejich cíl není nás pozabíjet, ale konvertovat. Chtějí, abychom ostatním řekli, jak nám nakopali zadky", odpověděl Mitchell. "A to udělali", řekl na to Emerson. "Jak to jde Kvasirovi s tím Asgardským paprskem?" zeptal se Mitchell. "Kvasire, tady Emerson. Prosím hlášení", řekl do vysílačky plukovník.

Kvasir pracuje v pomocné řídící místnosti u Asgardské konzole. "Kvůli poškození musím přepsat celý ovládací kód od začátku. A šlo by mi to mnohem rychleji, kdybych nebyl neustále vyrušován", odpověděl Kvasir.

"Pracuje, jak nejrychleji dovede", odpověděl Emerson Mitchellovi. "Transportoval se někdo z Koroleva, než jsme o něj přišli?" zeptal se Mitchell. "Když uviděli, že opouštíme spolu s Athenou bojiště, transportovali na obě lodě asi tuctu lidí. Doktor Jackson mezi nimi nebyl. Našli jsme černou skříňku a snažíme se ji stáhnout", odpověděl. "Ozval se Teal'c?" zeptal se Mitchell. "Krátce, ale pak vypadl signál. Zdá se, že se musí o loď poprat", odpověděl Emerson. Z interkomu se ozval Major Marks: "Plukovník Emerson na můstek." Emerson zapnul vysílačku a zeptal se: "Co se děje, majore?"

Dva členové z posádky klečeli u pilotní konzole a snažili se ji zprovoznit. Stále nezjistili, v čem je chyba. Major sedí u konzole a říká: "Obnovili jsme kontakt s lodí Luciánské Aliance, pane. Chtějí s vámi mluvit", odpověděl Marks. "Jsem na cestě", opověděl Emerson. Marks se vzápětí zvednul z křesla, když mu zajiskřila pod rukama konzole. Pak pohlédl na oba členy posádky, protože to byli oni, kdo se hrabal v konzole a pak jim pod rukama zajiskřila elektrika. Povzdychl a řekl: "Nechte to bejt a běžte pomoci raději ostatním." Znova povzdychl a nezbývalo mu nic jiného než to opravit sám.

"Ví o naší situaci Země?" zeptal se Mitchell. Kolem nich prochází Jaffa, který byl s několika dalšími transportováni z jejich lodí na Odysseu a Athenu. "Z dálkových systémů na obou lodích zbyly jen senzory. Subprostorový vysílač se nedá opravit. Ale přesto musí vědět, že se něco děje. Vynechali jsme dvě plánovaná hlášení", odpověděl Emerson. "Takže nám nikdo nepomůže", řekl Mitchell a mnul očima s vyčerpání. Oba se zastavili poblíž můstku. "Bohužel, nic se nedá dělat. Korolev, Athena a Odyssey jsou jediné tři lodě v galaxii. No, teď už jen Odyssey a Athena", řekl Emerson. "Jak dlouho můžeme vydržet se stávající podporou života?" zeptal se Mitchell. "Den, možná méně. Ale jen pokud nepřijmeme další přeživší", odpověděl Emerson. Mitchell tomu přikyvoval v zájmu a beznaděje. Oba to dobře věděli, že mají málo času. "Skvělé", odpověděl Mitchell a dal se do pochodu. "Jo", odpověděl Emerson a šel s ním.Biography

28. october 2012 at 8:35 Everything
Birth name / Rodné jméno:Christopher Martin
Birthday / Narozeniny:14th December / 14. Prosince
Place of birth / Místo narození:Vancouver, British Columbia, Canada
Citizenships / Občanství:Canadian
Domicile / Bydliště:Vancouver, British Columbia, Canada
Height / Výška:6' 1'' / 185cm

EN
Martin is best known for him role of Lieutenant / Captain / Major Kevin Marks in the television series Stargate SG-1, Atlantis and Universe. Along with Amanda Tapping and Gary Jones, he is one of only three actors to appear in the series final of both Stargate SG-1 and Stargate: Atĺantis. All three actor went on to appear in the Stargate Universe pilot Air, Part 1.CZ
Martin je nejlépe známý svou rolí poručíka/kapitána/majora Kevina Markse v televizním seriálu Stargate SG-1, Atlantis a Universe. Spolu s Amandou Tapping, Garym Jones je jeden ze tří herců, kteří se objevili ve finále obou Stargate SG-1 a Stargate: Atlantis. Všichni tři herci se objevili ve Stargate Universe v pilotním díle Air, part 1 (Vzduch, část 1).

I know that Martin Christopher is not very well known and I'd like to ask if anyone of you know more about him. If so, let me know please.
He is my favorite actor and I'd like to know more about him.
Thank you so much
Martina K.

Episode 8 : Kamelot - Čtvrtá část

26. october 2012 at 9:15 Fanfiction

ČÁST ČTVRTÁPodplukovník Mitchell s doktorem Jacksonem byli přeneseni na můstek z jedné z lodí, které vlastní Země. "Chlape, to je dneska načasování", řekl Jackson. "Podplukovníku Mitchelle, doktore Jacksone, vítejte na palubě Koroleva", přivítal je na své lodi plukovník Chekov, velitel Ruské X-304 Koroleva. Podplukovník i doktor se zároveň na něho podívali a pak zároveň sdílejí pohled.

Podplukovník Carterová s Kvasirem v laboratoři sledují obrazovku, na které byla zobrazena grafika SuperBrány. "Tady je to", řekla Carterová, když našli to, co hledali. Do laboratoře se otevřely dveře, kterými vstoupil plukovník Emerson. "Sam", řekl Emerson. "Paule. Podařilo se nám najít místo, kde se nacházejí zadávací krystaly. Kvasir už naprogramoval náhradní krystal, takže potřebujeme někoho, kdo tam půjde a nainstaluje ho", řekl Carterová. "Předpokládám, že se hlásíš dobrovolně", řekl Emerson, který jí už hodně dlouho a dobře zná. "Jistě", odpověděla. "Já bych šel, ale nemáte skafandr mé velikosti." Carterová se pousmála a pohlédl na Emersona. "Nikdo nepůjde. Právě jsme dostali zprávu z Koroleva. Mitchell a Jackson to zařízení nenašli", překvapivě řekl Emerson. "Paule, i bez toho Merlinova zařízení bychom se měli pokusit otevřít bránu od tuď. Alespoň se nedostanou oni k nám. Je možně, že energie vyráběná od singularity dokáže udržet toto připojení bez omezení", řekla Carterová. Emerson jí naznačil, že má jít za ním. Když popošli trochu dál od Kvasira, začal Paul mluvit: "Sam, vím, že to není ta správná chvíli o tom diskutovat, ale to nemůžu risknout." Sam se usmála a zeptala se ho: "Proč bych se hlásila dobrovolně, kdybych neznala rizika?" Když chtěl odpovědět na Samanthinu otázku, vyrušil ho major Marks. "Plukovník Emerson na můstek", ozvalo se z interkomu. "Co se děje, majore?" zeptal se. "Athena právě opustila hyperprostor", odpověděl Marks. "Jsem na cestě", řekl Emerson, ale než odešel podíval se na Sam. "Tak dobrá", odpověděl a ještě dodal: "Hodně štěstí." Carterová ho políbila na tvář se slovy: "Děkuji."

Plukovník Emerson přichází na můstek a major mu hned hlásí: "Kanál otevřen." Plukovník si stoupá před obrazovku. "Tady plukovník Paul Emerson, velitel lodi Odyssea." Na obrazovce se zobrazila velitelka Atheny, která také stojí u obrazovky. "Jsem plukovník Helen Svitsová, velitelka lodi Athena. Jaká je situace?" zeptala se. "Zatím jsme nezachytili žádnou aktivaci. Věřím, že jste už dostali zprávu o tom, že SuperBrána je plně funkční?" zeptal se Emerson. "Ano. SGC nám dalo vědět", odpověděla Svitsová. Pak zahlédla za plukovníkem Emersonem známou tvář a řekla: "Major Marks. Ráda vás opět vidím." Emerson pohlédl na Markse. "Také vás rád vidím, madam", odpověděl. Emerson nechápal, jak to že se ti dva znají. "Od koho si myslíte, že jsem se učil?" zeptal se Marks. "Byly to dobré časy, ale teď tu máme jinou situaci. Co máte v plánu?" zeptala se Svitsová. "Kvasir spolu s podplukovníkem Carterovou nainstalovaly program do krystalu, který by měl nám dovolit bránu otevřít odsud", odpověděl Emerson. "Dobrý nápad. Kdybyste něco potřebovali, jsem na příjmu. Svitsová končí." Obrazovka ztmavla a objevila se zpátky konstrukce lodi. Plukovník pohlédl na majora a ten pohnul rameny. Pak sedl do svého křesla a čekal.

V laboratoři pomáhají podplukovníku Carterové tři členové posádky, kteří ji navlékají skafandru. Jeden z nich ji nasadil a zabezpečil helmu. Kvasir stojí poblíž ní u panelu připraven pro transport. "Souřadnice jsou nastaveny. Jste připravena podplukovníku Carterová?" zeptal se Kvasir. "Připravena, jak jsem nikdy nebyla", odpověděla. Člen posádky na skafandru zapnul všechna světla a poplácal ji po rameni. Ona odpověděla kývnutím hlavy. Zahajuji transport", řekl Kvasir a přenesl podplukovníka Carterovou.

Podplukovník Carterová se objevila na jednom ze segmentů SuperBrány s krystalem v levé ruce. Světli si svítí na malou obrazovku, na které si aktivuje magnetické podrážky. "Zapínám magnetické podrážky", řekl Carterová. Stiskne pár tlačítek na displeji a pevně se dostává na zem. Pak jde k panelu, před který si stoupne. "Právě odstraňuji kryt panelu", řekla a vyndala kryt panelu, který nechá plavat vesmírem pryč. V panelu je několik krystalů podobný tomu, který nainstaloval Kvasir. Jeden z krystalů vytáhne a dá ho pryč.

Plukovník Emerson stojí v přední části můstku a poslouchá přes rádio Carterovou: "Vkládám náš ovládací krystal."

Podplukovník Carterová vkládá krystal do panelu. "Pár minut potrvá, než naběhne." Pak stiskne na displeji pár tlačítek pro sledování procesu.

Major Marks zaznamenal na své konzoly nové údaje. "Pane. Zachytil jsem zvýšení energie uvnitř brány", řekl Marks. Plukovník na něho pohlédl a tušil, že nastává problém.

SuperBránou začíná proudit jiskry energie, které postupují velmi rychle. "Něco se děje", řekla Carterová. Během pár vteřin jí přestali fungovat magnetické podrážky. "Přišla jsem o své magnetické podrážky", řekla Carterová a vznáší se vzhůru.

Plukovník Emerson se rychle přesunuje na své místo. "Je to příchozí červí díra", řekl Marks. "Dostaňte ji odtamtud, hned", řekl Emerson, jakmile dosedl do křesla. "Nefunguje to. Brána paprsek ruší", odpověděl Marks. Emerson zapne vysílačku a mluví: "Sam, hlášení! Sam!"

Carterová byla nucena zavřít pevně oči, protože ze SuperBrány vyšla masivně směrem ven červí díra. "Oh, můj Bože!" řekla Carterová.

Plukovník Emerson se obrací s křeslem směrem k majorovi. "Můžete zaměřit signál podplukovníka Carterové?" zeptal se ho. "Negativní. Je příliš blízko horizontu událostí", odpověděl major. Plukovník vstává ustaraně ze svého křesla a jde k přednímu oknu.

Poblíž Odyssey a Atheny vystupuje z hyperprostoru Korolev a přidává se k flotile.

Na palubě Atheny plukovník Svitsová stojí u jednoho z panelu v přední části můstku. "Madam. Korolev právě vystoupil z hyperprostoru", řekl major Barta. Z interkomu se ozval mužský hlas: "Tady je plukovník Chekov. Jaká je situace?"

Na palubě Koroleva stojí v přední části můstku Jackson s Mitchellem, kteří hledí vpřed. "Máme tu příchozí červí díru. Doporučuji vám připravit se na bitvu", odpověděla Svitsová. "Боевая готовность! (Bojová pohotovost)" řekl plukovník Chekov rodným jazykem a stoupnul k Mitchellovi a Jacksonovi. "Боевая готовность! Активировать щиты и оружие! (Bojová pohotovost! Aktivovat štíty a zbraně!)" řekl pilot v ruštině. "Už jsou tady", řekl Mitchell.

Jedna z Orijských lodí právě vyletěla ze SuperBrána a postupně ji následovaly další tři lodě. Všechny lodě prolétaly těsně kolem Sam, která je sledovala. Všechny Orijské lodě se seřadily vedle sebe.

Plukovník Chekov, podplukovník Mitchell i doktor Jackson stáli s otevřenou pusou, když uviděli lodě Oriů. "Nepočítal jsem jen se čtyřmi loděmi", řekl upřímně Mitchell. "Pravděpodobně je to první vlna", řekl Jackson. "Tak uvidíme, jestli je můžeme odrazit od druhé", řekl Mitchell. "Ракеты на исходную! Навести прицел! (Aktivujte rakety! Zaměřte cíl!)" rozkázal plukovník Chekov a vrátil se zpátky do svého křesla. Po celé lodi byl puštěn alarm označující přípravu k bitvě.

Plukovník Emerson stále stál v přední části můstku a major Marks s poručíkem Evansovou pracují na svých konzolách. "Pane. Přijímáme zprávu z jedné lodi Oriů. Pouze text", řekl Marks, který v podstatě sledoval vše. "Co říká?" zeptal se Emerson. "A ti, kteří jsou plní pýchy a odmítají se klanět, budou sraženi k zemi a obraceni v prach", přečetl Marks zprávu, kterou dostaly všechny lodě.

Podplukovník Mitchell s Jacksonem stojí za ruským pilotem a četli tu samou zprávu. "To je vše co říká?" zeptal se Chekov. "Jo, to je celé", odpověděl Mitchell. "Otevřete kanál", řekl Jackson. "Открыть канал. (Otevřete kanál)" řekl Chekov pilotovi. Jackson přešel k další konzole. Voják u konzole na něho kývnul hlavou, jakmile byl kanál otevřen. "I pravil Tileus k lidem z nižší existence, nehledejte zkaženost u svých sousedů, abyste nenalezli prodejnost ve vlastním domě", řekl Jackson do vysílačky. Voják na něho pohlédl a Jackson kývnul hlavou a tak vypnul kanál. "Co to bylo?" zeptal se Mitchell. "Kniha Počátku", odpověděl Jackson. "Myslíte, že nám to pomůže?" zeptal se Mitchell. Jackson pohnul hlavou do stran s nejistotou.

Orijské lodě se připravovali k boji.

Major Marks dostává nové údaje. "Nabíjejí zbraně", ohlásil.

Plukovník Svitsová sedla do svého křesla a rozkázala: "Do toho. Všechny baterie zahájit palbu!" Plukovník byla zkušená velitelka a byla schopna vést loď v bitvě stejně tak jako plukovník Emerson a Chekov.

Celá flotila stojící za touto galaxií zahájila palbu. Všechny tři X-304ky vysílaly rakety a střílely z děl. Všechny střely mířily na Orie. Orijské lodě nabily zároveň zbraně a vypálily paprsek na určené lodě. A to byla Odyssey, Athena a Korolev. Jeden paprsek zasáhnul i jeden Ha'tak, který explodoval.
Na můstku Koroleva všude létaly jiskry po dopadu paprsků na štíty. Mitchell se otáčí a pomáhá vstát některým členům posádky, kteří při nárazu spadli na zem.

Červený světlo ozářil celý můstek na palubě Odyssey. Poblíž Emersona a Markse vycházely jiskry. "Štíty na 50%", hlásí Marks po dopadu paprsku.

Plukovník Svitsová vstala z křesla hned, když jí oznámili stav štítů. "Přesměrujte veškerou energii z nepotřebných systémů do štítů a motorů!" rozkázala Svitsová a přesunula se k přednímu panelu. "Přišli jsme o podsvětelné motory", oznámila ji kapitán Nyklová. "Sakra", odpověděla Svitsová.

Orijské lodě střílely po lodích, který jim brání v pokračování letu. Lodě střílí a nabíjejí tak rychle, že lodě nestačily paprskům uhýbat.

"Pane, právě jsme přišli o podsvětelné motory", oznámil Marks. Emerson se naklonil k Evansové a pak k Marksovi s rozkazy: "Přesměrujte energii do motorů. Zahajte úhybné manévry."

Mitchell i Jackson se drželi konstrukce na můstku při dopadu paprsků. "Vypadl proud", řekl Chekov držící se pevně svého křesla. "Musíme vypustit 302ky", řekl Mitchell, když se přesunul k plukovníkovi. "Ne, proti tomuhle nic nezmůžou", řekl Chekov. "Nakopávají nám zadky, musíme poslat všechno, co máme. Odlákám od vás střelbu a vy zprovozněte zpátky loď", řekl Mitchell a opouštěl můstek. "Běžte, běžte", řekl Chekov s mávnutím rukou.

Na můstku Odyssey byl samí kouř od jisker. "Je to zlé, pane. Nemůžeme se hýbat", řekl Marks. Na obrazovce se objevili další přilétávající lodě. "Pane, zaznamenávám přilétající lodě", oznámil okamžitě.

Z hyperprostoru vystoupily lodě třídy Ha'tak a okamžitě směřují palbu na Orijské lodě.

Na boční obrazovce se objevil Teal'c. "Omlouvám se za můj pozdní příchod", řekl Teal'c. "Lepší pozdě než nikdy", řekl Emerson a hned hlavou pohnul bokem, aby ho netrefila jiskra. "Vskutku", řekl Teal'c a obrazovka ztmavla. "Zapomeňte na motory! Střílejte vším, co máte!" nařídil Marksovi.

Odyssey střílela spolu s ostatními loděmi, které ještě nebyly zničeny. Orijské lodě ničily lodě jednu podruhé. Nejčastějším cílem byly Ha'taky, kteří nemají tak silné štíty jako X-304ky.

Plukovník Svitsová se, po zásahu paprsku, válí na zemi. Ale dokázala tak rychle z ní vstát a vrátit se zpátky panelu. "Nemáme štíty. Další zásah je konec", oznámil Berta. "Jak je na tom hyperpohon?" zeptala se Svitsová. "Je na hranici přetížení", odpověděla Nyklová. "Přesměrujte energii do hyperpohonu! Uděláme malý skok", rozkázala oběma. "Madam, ale…", Barta chtěl něco říci, ale přerušila ho Svitsová: "Já vím. Udělejte to!" Kapitán nahlas zařvala: "Aktivuji hyperpohon!"

Athena ustoupila z boje a vstupuje do hyperprostoru.

Na můstku Odyssey po následcích explozí posílá posádku vzduchem na zdi. Emerson pohlédl za své rameno a pak zpátky dopředu. Major Marks nevěděl, co dál a napadlo ho to samí: "Pane, doporučuji ustoupit. Nemáme štíty, zbraně i motory." Emerson se na něho otočil. "A co navrhujete?" zeptal se ho. "Doporučuji malý hyperprostorový skok, ale tím ho hned po výstupu zničíme", odpověděl Marks. Emerson ani na vteřinku neváhal a rozkázal: "Tak ho aktivujte!"

Odyssey ustupuje stejně tak jako Athena a vstupuje do hyperprostoru. Nikdo si jich nevšimnul, protože vstoupily do hyperprostoru za troskami zničených lodí. Na bojišti stále zůstává Korolev a loď, ve které se nacházel Teal'c.

Na můstku Koroleva padali z křesel boční vojáci a tak Chekov zaujal místo pilota a Jackson to druhé. Podplukovník Mitchell padal na zem při malé explozi v chodbách. Rychle vstal ze země a běžel do hangáru, u kterého téměř byl.

Dvě Orijské lodě střílí zároveň. Jejich cílem byl Korolev. Štíty byly natolik oslabeny, že dopad druhého paprsku téměř zničil loď. Podplukovník Carterová to všechno viděla, krom zmizení Odyssey a Atheny.

V jedné z Orijských lodí stojí u okna těhotná Vala Mal Doran, která sledovala celou bitvu. Po chvilce sledování se Vala trochu předklonila. Vypadá to, že se dítě dere ven na svět. Její tvář se změnila v horor a ruce si přiložila na břicho pro její útěchu.

Pokračování příště


Episode 8 : Kamelot - Třetí část

26. october 2012 at 9:01 Fanfiction

ČÁST TŘETÍVe vesnici lidé prchají před černým rytířem, který prochází s mečem v ruce po vesnici. Podplukovník přibíhá směrem k němu. "No nazdar!" řekl Mitchell, jakmile ho uviděl. Vesničané, kteří byli stále v centru města, stále před ním prchají. Rytíř jde směrem vpřed a přitom ohání meč kolem sebe. Pak se zastavil do postoje připravené v bitvě. "Všichni rychle k zemi!" zařval Mitchell. Namířil P90ku na rytíře a začal střílet. Jenže kulky skrz něj procházely. "No, to se dalo čekat", řekl na to Mitchell. Černý rytíř se dal do chůze směrem k Mitchellovi, který odhodil svojí zbraň a šel proti němu. Rytíř byl u Mitchella tak blízko, že musel skočit přes malý vozík se dřevem. Dopadl do bláta a pomalu vstává na nohy. Valencia přibíhá do vesnice a uvidí černého rytíře, který bojuje s Mitchellem. Vesničané sledují jejich boj z bezpečné vzdálenosti. Rytíř v tu dobu srazil Mitchella zpátky na zem. Mitchell se snažil odplazit od něho, protože se ho chystal rytíř zabít, ale byla na něm spousta bláta.

Jackson držel rukou zapnutou vysílačku, přes skrze ni mluvil: "Mitchelle, jak vám to jde tam venku?"

Mitchell zapnul vysílačku a odpověděl: "Uh, ne tak dobře!" Mitchell se naklonil ke stolu, na kterém leželi meče. Jeden z nich si vzal do ruky, než stůl převrátil na zem. Při pokusu, zasáhnout rytíře mečem, prošel akorát skrze něho. Mitchell se zarazil a černý rytíř znova na něho zaútočil, a když ho praštil loktem, tentokrát spadl na záda. Valencia to nechtěla jen tak sledovat a tak šla ke správci. "Udělejte něco! Pomožte mu!" křičela na správce. "Sám to na sebe přivolal", odpověděl na to správci. Mitchell vstal z blata a rozhlížel se kolem sebe, jenže černého rytíře nikde neviděl, než se otočil za záda. V tu chvíli mu chtěl rytíř useknout hlavu, ale naštěstí Mitchell včas uhnul a zase kleknul na kolena. Jenže rytíř si s ním nehrál a dával Mitchellovi jednu ránu za druhou. Valencia pohlédla na meč pak na Mitchella. Rozhodla se, že mu pomůže a tak běžela k meči, který byl zabodnut v kameni. Vesničané na ní pohlédli i starosta. "Co myslíš, že děláš?" zeptal se Meurik. Vší silou, co měla Valencia, vytáhla meč z kamene. Vesničané ji sledovali s otevřenou pusou. Valencia proběhla kolem Meurika. Mitchella zase srazil rytíř k zemi, ale potom uviděl Valenci, jak běží k němu s mečem v ruce. Napřáhl ruku a Valencia mu hodila meč přímo do ruky. V jednom hnutí zastavil útok rytíře na něho. Vstává na nohy a teď bojují jako rovní soupeři. Rytíř i přesto znova rukou udeřil Mitchella do tváře a on padá k zemi.

Doktor Jackson zkoušel další kombinaci symbolů. Pár vteřin po zadání symbolů, komora jasným zlatým světlem zableskla. Jackson se rozhlédl kolem sebe a uviděl Merlinův poklad s cennými věcmi. Po necelé minutě se před Danielem objevil hologram, který ztvárnil samotného Merlina. "Zdravím příteli. Jsem Merlin." Jacksonovi v hlavě probíhala spousta otázek, ale měl jiné starosti. "Ano, to jsi", řekl. "Odměna, kterou hledáš, se houpe jak kyvadle. Necháváš otisk v toku všeho, co máš před sebou", řekl Merlin. Jackson aktivoval vysílačku a začal mluvit: "Mitchelle, mám to. Je černý rytíř pryč?" Merlinův hologram stále mluvil jedno a to samí.

S tu dobu byl Mitchell od hlavy až po patu celý od bláta. "Ne tak docela", odpověděl a pokračoval v šermování.

Daniel držel stále v ruce aktivovanou vysílačku. "Nechápu to. Získal jsem poklad a aktivoval se hologram." Merlin znova promluvil: "Zdravím…"

Mitchell dopadá tvrdě na záda. Rychle vstal na nohy a řekl do vysílačky: "Tak vyzkoušejte jiný kód." Jackson rychle odpovídal: "Už jsem zkusil všechny kombinace, na které jsem přišel."

Merlin stále mluvil a Jackson začínal mít obavu. "Mitchelle? Metchelle!" zařval do vysílačky. "Zdravím příteli. Jsem Merlin." Je to jako nahraná páska, která nemá konce.

Mitchell s rytířem stále bojují. Meče se dotýkají vzájemně. Rytíř ho udeří ze zadu rukou a pak ho mečem srazí ještě jednou na zem. Černý rytíř neváhá a dává mitchellovi několik násilnických ran, až Mitchell vykřikne bolestí.

Jackson hledí na Merlina zapřemýšlený, až nakonec dostane nápad a ohýbá se dolů, jestli nenajde nějaký panel, který ovládá panel. Jedním dotykem na určité místo, se otevřel panel, v němž byly modré krystaly. Jackson pohnul hlavou do stran se slovy: "K čertu s tím." Vytáhnul zbraň 9 mm a vystřelí několik kulek na krystaly. Modré krystaly ztmavly a Merlinův hologram zmizel.

Mitchell leží na břiše a rytíř napřahuje meč. Chystá se ho zabodnout do Mitchella, ale než to stihnul, během chvilky zmizel. "Kam zmizel?" zeptal se jeden z vesničanů. Během chvilky se začnou všichni radovat a tleskat. Valencia šla za Mitchellem, jestli je v pořádku, ale zastavili ji šťastní vesničané. Mitchella ignorují a tak jí zasalutoval a lehl na záda.

Z hyperprostoru vystupuje Odyssey a letí vpřed k flotile lodí. V čele jsou plavidla třídy Ha'tak, kteří hlídají SuperBránu.

Plukovník Emerson stojí v přední části můstku u monitoru s členkou jeho posádku. "Pane. Přijímáme vysílání z jedné z Jaffských lodí", oznámil ze své pozice Marks. "Na obrazovku", řekl Emerson a šel k boční obrazovce, na které se objevil jeden ze svobodných Jaffů. "Jsem Sher'ra ze svobodných Jaffů. To moje loď objevila SuperBránu." Podplukovník Carterová s majorem Marksem sledují obrazovku. "Byly tu nějaké známky jiné aktivity?" zeptal se Emerson. "Žádné. Chci vás informovat, že jsme se bránu pokusili zničit. Bohužel naše síla s ní nic nesvedla", řekl Sher'ra. Emerson pohlédl na Carterovou a ona na něho.

Podplukovník Mitchell stojí nad rozbitými krystaly, ze kterých jiskřilo. "Takže vše, co jste musel udělat, bylo střelit do ovládacích krystalů?" zeptal se Mitchell. "Vlastně ano", odpověděl Jackson, který čte z jedné knihy, která se objevila spolu s pokladem. "Zní to jako jeden z mých plánů. Proč jsme to neudělali prvně?" zeptal se Mitchell a protáhl si záda, která ho tak moc bolela. "No, protože jsem musel nejprve najít přístupový kód. Kdybych ho nenašel, nic z tohohle by se sem nepřeneslo a neviděl bych Merlinův hologram", řekl Jackson. "Dobře. Co vlastně říkal?" zeptal se Mitchell. Jackson něco našel v knize a tak šel k Mitchellovi se slovy: "Myslím, že to byla hádanka a věřím, že jsem ji vyřešil. Vidíte ten přívěsek?" Jackson ukázal na obrázek, který byl v knize, kterou položil na panel. "Vždy jsem ho viděl na každém obrázku v této knihovně a ten hologram ho také měl. Ale nikdy před tím jsem to neviděl. Na Zemi na něj nebyl žádný odkaz", dopověděl Jackson. "A vy si myslíte, že tohle je to zařízení, které hledáme?" zeptal se Mitchell. "Hádanka se zmiňuje o kyvadle. Myslel jsem, že je to narážka na tok času, jako kyvadlo hodin, ale pak jsem si uvědomil, že je to více doslovné. Něco, co visí. Také říkal, že to mám přímo před očima", odpověděl Jackson. Poukazoval na přívěšek na Merlinově obrázku v jedné knize, kterou držel v rukou. Mitchell měřil rukou ten přívěšek, který byl nakreslen v knize. "No, já nevím. Není to zřejmě trochu malé?" zeptal se. "Pamatujte, že jsme mluvili o věcech, které přesahují normální prostor času. Relativní velikost nemá žádný význam", odpověděl doktor. "Fajn, pojďme to začít hledat", řekl Mitchell a každý šel na jinou stranu místnosti hledat.

Major Marks dostává na konzole údaje, které hned hlásí: "Pane, z hyperprostoru právě vystoupila další loď. Jsou to Asgardi." Plukovník Emerson přejde ze zadní části můstku, až ke svému křeslu, do kterého si sedne. "Otevřete kanál", řekl a po chvilce pokračoval v mluvení, ale tentokrát do rádia: "Tady je plukovník Emerson z pozemské lodi Odyssea." Paprsek Asgardského transportu ho přerušila. V přední části můstku se objevil Asgard. "Ano, já vím, kdo jste", řekl Kvasir. "Ahoj Kvasire", řekla podplukovník Carterová. "Podplukovníku Carterová. Máme před sebou spoustu práce. Kde máte zbytek vašeho týmu?" zeptal se Kvasir. "Daniel a podplukovník Mitchell stále hledají to Antické zařízení. A Teal'c…" Carterová na chvíli pohlédla do stran směrem k Emersonovi a pak dopověděla: "No, my si nejste zcela jistí, kde teď Teal'ce je." Kvasir zamrkal očima.

Mnoho lodí třídy Ha'tak byla shromážděna někde daleko v prázdném prostoru. Nikde poblíž nebyly žádné planety ani brány. Byly to lodě Luciánské Aliance.

Připoutaného Teal'ca vedou dva muži z Luciánské Aliance k Netanovi, který stál u řídícího panelu. Otočil se k Teal'covi čelem a řekl: "Vstoupit na naše území a v neoznačené nákladní lodi? Nemyslel jsem, že si tak hloupí." Oba muži stále drželi Teal'ca a sledovali ho. "Nechal jsem se zajmout, protože jsem věděl, že mě přivedou k tobě", řekl Teal'c. "Opravdu?" zeptal se Netan. "Přišel jsem požádat Luciánskou Alianci o pomoc", odpověděl Teal'c. "Beru to zpět. Ty nejsi hloupý, jsi blázen. Zabijte ho", řekl Netan a obrací se k Teal'covi zády. Ten ale v okamžiku začne jednat a srazil k zemi oba dva muže, které ho drželi. Vzal jednomu zbraň a tu namířil na Netanovu hlavu. "Měl bych tě zabít na místě. Ale jak jsem řekl, přišel jsem žádat o pomoc. Osud této galaxie je v sázce", řekl Teal'c a sklonil zbraň. Za ním se objevili další dva muži, ale tentokrát se zbraní v rukou namířenou na Teal'ca. Všichni v místnosti byli zaujati.

Podplukovník Carterová spolu s Kvasirem jsem v jedné z laboratoří, které byly na palubě. Kvasir stojí u Asgardského panelu a máčkl na jeden z kamenů na panelu. "Analyzovali jsme informace, která Deniel Jackson získal z Merlinova zařízení pro přesun mezi dimenzemi", řekl Kvasir. "Bohužel se nedostal moc daleko, než se vyčerpala energie", řekla Carterová. "Bylo toho dost, abychom shrnuli, co by mohlo být tou zvanou zbraní Antiků proti Oriů", řekl Kvasir. "Opravdu? Já jsem z toho nedokázala poznat nic", přiznala se. "Opravdu?" divil se Kvasir. Na vteřinku se Carterová zarazila. "Jen mi řekněte, co máte", řekla. "Je to zařízení na přenos energie podobné ZPM. Kromě toho, že tady není energie směrována ze subprostoru do našeho časoprostoru, ale spíše do dimenze obývající povznesenými bytosti", řekl Kvasir. "A tahle energie je pro ně nějaká škodlivá", řekl Carterová. "Je to forma rušení. Jednoduchá analogie jsou dvě stálé vlny vzájemně potlačující. Jestli zbraň funguje, tak jak naznačují Merlinovy záznamy, stačí ji aktivovat a poslat ji do Orijské galaxie a budou eliminováni", řekl Kvasir. "Jo, ale jak to uděláme? Ani nevíme, kde Orijská galaxie je, natož tam něco poslat", řekla Carterová. "A v tom se právě mýlíte", odvrátil její možnost Kvasir. Carterová se na chvíli přemýšlela, až to pochopila. "Mluvíte o SuperBráně. Vytočíme ji dříve než oni", řekla. "Přesně", potvrdil Kvasir. "To by mohlo fungovat", řekla radostně Carterová. "Samozřejmě. Ale potřebujeme Merlinovu zbraň. Jestli ji podplukovník Mitchell s doktorem Jacksonem nenajdou…" Carterová přerušila Kvasira: "Nebojte se, najdou ji." V to doufala Carterová.

Podplukovník Mitchell spolu s Jacksonem prohledali celou místnost. "Co tím myslíš, že tu není?" zeptal se Mitchell a otočil se směrem k Jacksonovi, který byl na druhé straně místnosti. "Prohledali jsme to tu celý už více jak dvakrát. Prostě tu není", odpověděl Jackson. "Musí tady být. Podívejte. Jednou jsem ztratil klíče od auta ve svém bytě a hledal jsem je tři dny", řekl podplukovník Mitchell. Než stihl doříct zbytek, ozval se zpozad jeho zad Meurik: "Podplukovníku Mitchelle?" Meurik spolu s Valencií a několika vesničany stojí v chodbě do tajné Melinovy komory. "Ahoj, ehm, pojďte dál. Nebojte se, černý rytíř se už nevrátí", řekl Mitchell. Meurik i ostatní vstupují do místnosti s úžasem, když uvidí hromady pokladů. "To je neuvěřitelné", řekl Meurik. "Ano. A je to jen vaše", řekl Mitchell při pohledu do stran. "Nechcete odměnu za poražení Merlinova bojovníka?" zeptal se Meurik. "No, jedna věc by tu byla. Hledáme jistou věc, ale nemůžeme ji najít", odpověděl Mitchell. Ve skutečnosti nám můžete pomoci", řekl Daniel a šel pro knihu, která ležela na panelu a pak přišel k Meurikovi a ukázal mu obrázek Merlina, který byl v knize. "Poznáváte to?" zeptal se Jackson. Meurik si pečlivě prohlédl obrázek, než odpověděl: "To je Sangraal (San Greal)." Meurik si byl tím jistý. "To je Sangraal (San Greal)?" zeptal se pro jistotu Jackson. "Také známý jako Krvavý kámen", odpověděl Meurik. "Samozřejmě, krev odkazuje na barvu toho drahokamu", řekl Jackson a pohlédl znovu do knihy. "Woah, woah, woah! Počkat, počkat. Mluvíme tu o svatém grálu? Ve všech filmech, které jsem viděl, to byl pohár", řekl Mitchell. "Ne. Představa, že grál byl pohár nebo kalich, zejména ten, ze kterého pil Kristus, je až později přidaný k mýtu. Jsou i náznaky to, že to byla mísa, podnos a v případě Von Eschenbach z vnějšího středního východu uvádí kronikáři, jako kámen, který spadl z nebes", vysvětloval celou historii Mitchellovi doktor Jackson. "Pokud hledáte toto, nenajdete to mezi těmito šperky. Artuš a jeho rytíři odešli na výpravu za Sangraalem (San Grealem) už dávno", řekl Meurik. "Víte, kam šli?" zeptal se okamžitě Mitchell. "Samozřejmě. Říká se, že cestují do tří vzdálených zemí, zmíněných v Merlinově proroctví. Do Castianny, Sahal a Vagonbray", odpověděl znova Meurik. "Zní vám to povědomě?" zeptal se tiše Mitchell. "Ne, ale pokud je to v Merlinově proroctví, klíč mlže být v jakékoliv knize", odpověděl Jackson. "Ty knihy nahoře? Jacksone, potrvá dny, týdny než naleznete tu správnou pasáž a ani to nám nezaručí, úspěch", řekl dost důrazným hlasem Mitchell. "Hledání Artušova pobytu v této knihovně není nutné. Nyní, díky Valencii, nám bylo dáno znamení, že se Artuš vrátí. A vy buďte našimi hosty při tomto čekání. Mužům, kteří zlomili Merlinovu kletbu, bude dáno čestné místo", řekl Meurik. Jackson pohlédl na Mitchella a zavřel knihu. "Podívejte. Naposledy vám říkám, že to nebyla žádná kletba. Jo? Jedná se o zařízení. Je to stroj, něco jako mlýn nebo katapult, ale mnohem komplikovanější. V tom žádná kouzla nej…" řekl Jackson. Než Jackson stihnul doříci větu, byli oba přeneseni Asgardským paprskem. Vesničané vykřikli a zpanikařili tím, že zmizeli.Episode 8 : Kamelot - Druhá část

26. october 2012 at 8:54 Fanfiction

ČÁST DRUHÁCelý tým SG-1 vstoupil do tajemné místnosti. Vedle Carterové se objevil oheň a ona poposkočí. Všude po místnosti se rozsvěcují světla. Uprostřed místnosti stojí velký ovládací panel s vyrytým písmem, ke kterému jde Jackson. "Není to hlavolam, že ne?" zeptal se Mitchell. "Ne, je to Antické ovládací zařízení", odpověděl Jackson. "A co ovládá?" zeptal se znova Mitchell. "Nemám tušení", přiznal doktor Jackson a vstoupil na platformu, kde získá lepší pohled na zařízení. Po vstoupení na platformu se aktivuje jasné bílé světlo. Zbytek týmu jde za ním a stoupá si na platformu.

Antonius vstoupil do svého domu s knihou v podpaží a lucernou v ruce. Nervózně se rozhlíží po domě, až vstoupí do ložnice, kde vedle postele položí lucernu. Pak popošel kousek dál od postele a zavolal: "Livie?" Vanoucí vítr vydával zvuk. Antonius uslyšel divným skřípavý zvuk a tak se otočil směrem k oknu. Byl zděšen, když uviděl u okna stojícího černého rytíře, který na něho vytáhnul meč a šel směrem k němu.

Celá SG-1 stojí u terminálu a snaží se rozluštit její účel. "Podobné zařízení už jsme viděli. K aktivaci musíme správně interpretovat tyto symboly", řekl Jackson. Během pár vteřin uslyšeli křik. Vzali do rukou zbraně a běželi ven.

Dav vesničanů se shromáždil v Antoniusově ložnici a uklidňují se navzájem. SG-1 tam rychle přiběhla a uviděla na zemi ležet Antoniuse. Carterová šla k němu a kontrolovala mu puls. Pak se obrátila ke zbytku týmu se slovy: "Je mrtví."

V místní hospodě se nachází celá SG-1 s Meurikem, který položil na stůl knihu, kterou našli u Antonisa. "Jak mi vysvětlíte toto?" zeptal se Meurik, který měl zlostnou náladu. Celá SG-1 mlčela a Meurik obešel stůl a ukazoval na knihu z Merlinovy knihovny. "Antonius to měl u sebe, když byl zabit", řekl. "Meuriku, je nám velmi líto, co se stalo", ozvala se Carterová. "Šli jste do čarodějovy knihovny, že?" zeptal se Meurik. "Ano, šli", přiznal doktor Jackson. "Podívejte, nemělo se to seběhnout takhle. Mysleli jsme, že pokud se rytíř objeví, bude to v tom sále a půjde pouze po nás", řekl Mitchell. "Varovali jsme vás před nebezpečím a vy jste nám neuvěřili. Probudili jste kletbu", řekl Meurik. Podplukovník Mitchell zavřel oči. "Černý rytíř není žádná kletba, není kouzelný ani neporazitelný", řekl Jackson a Meurik je sledoval a poslouchal. "Vašemu světu, stejně jako nespočtu dalších jsou v nebezpečí, že budou podrobeni nepřítelem, který je mnohem mnoho silnější, než si dokážete představit. Říkají si Oriové a zničí každého, kdo před nimi nepadne na kolena", řekl důrazným hlasem Teal'c. "Merlin už dávno pracoval na zbrani, kterou lze proti nim použít a klíč k nalezení té zbraně je v té knihovně", řekl Jackson. "Nikdy jsme neviděli ty Orie ani o nich neslyšeli. Ale přesvědčili jsme se o moci, kterou vládne černý rytíř. Opusťte tuto vesnici. A prokletí si vezměte s sebou", toto byla poslední slova Meurika, než odešel pryč z hospody. Jackson šel k jednomu ze stolů, na který položil svou zbraň. "No, nemůžeme to jen tak vzdát", řekl Jackson. "Danieli, už tady nejsme zrovna vítáni", řekl Carterová. Jackson pohlédl na Carterovou a pak na Mitchella. "Přesně tohle Merlin chtěl. Proč myslíte, že navrhl černého rytíře, tak aby napadl vesnici a ne sál? Aby vyvolal strach. Kdyby jen zabil všechny v sále, nemotivoval by lidi, aby dovnitř nikoho nepouštěli. Vždy se najde pošetilec, který se opováží dovnitř, pokud by šlo jen o jeho krk", řekl Jackson. "Jo, někdo jako my", souhlasně řekl Mitchell. "Ale důležité je, že ho navrhl tak, protože se bál, že někdo narazí na řešení, což znamená, že řešení existuje a je uvnitř toho sálu", pokračoval Jackson. "Vypínač", řekl Carterová. "Přesně tak", souhlasil Jackson. "To je skvěle. Ale jak nám to teď pomůže?" zeptal se Mitchell. Doktor zavrtěl hlavou se slovy: "Nevím. Jen mi dejte trochu času promluvit s těmito lidmi, pokud dostanu některé na naši stranu, možná přimějeme Meurika změnit názor", řekl Jackson. Mitchell nepřesvědčivě mávnul rukou. Jackson povzdychne a vstane ze stolu, přitom si bere i svou zbraň.

V centru vesnice chodí Mitchell kolem mače v kameni. "Jen ten s čistým srdcem a pravdou v duši může vytáhnout meč z kamene", řekla Valencia, která při nákupu zahlédla podplukovníka Mitchella. Carterová s Teal'cem byli pár kroků od Mitchella. "Říká se, že Artuš se nevrátí ze své výpravy, dokud jej někdo z nás nedokáže vytáhnout", dopověděla a přišla blíže k Mitchellovi. "Už jsi to někdy zkoušela?" zeptal se zvědavě. "Samozřejmě, že ne. To mladí muži, kteří se chytají stát rytíři, zkoušejí své síly na meči, jako můj bratr Ramus to zkusí, až dospěje", odpověděla. "Jo, ale já tě viděl při souboji. Máš zkušenost", řekl Mitchell. "Jen pomáhám Ramusovi s tréninkem. Až se Artuš vrátí, bude potřebovat rytíře pro svou další křížovou výpravu. A muži z této vesnice mu budou připraveni sloužit", řekl Valencia. "A ty o to nemáš zájem?" zeptal se. Valencia měla sloněnou hlavu, ale jakmile uslyšela kroky za ní, zvedla hlavu. "Valencie! Nech nás", řekl Meurik jdoucí směrem k Mitchellovi. "Ano, guvernére", řekla poslušně Valencia a odešla. "Zneužíváte mou tolerantní povahu, podplukovníku", řekl Meurik ukazujícím prstem na něho. Mitchell se obrátil a šel ke zbytku týmu, který přišel k Meurikovi. "Takže to nešlo zrovna dobře", řekl Mitchell. "Ne tak dobře", odpověděl Jackson. "Tito muži vás doprovodí k velkému kruhy a ujistí se, že odejdete, jak bylo požadováno", řekl Meurik. "Děláte chybu, žádná kletba neexistuje. Černý rytíř je bezpečnostní, které Merlin vytvořil pomocí vědy a moderní technologie. V tom žádná kouzla nejsou!" řekl doktor Jackson. Za necelou sekundu byli přeneseni Asgardským paprskem. Všichni vesničané v okolí byli ohromeni a nervózně mluvili.

V přední části můstku na palubě Odyssey se objevila celá SG-1. "SG-1, vítejte na palubě Odyssey", přivítal je plukovník Emerson ze svého velitelského křesla. "Plukovníku. Co se děje?" zeptal se podplukovník Mitchell. Plukovník vstal z křesla a přesunul se k obrazovce po jeho levici. "Změna plánu. Dostali jsme subprostorovou zprávu z Jaffského plavidla poblíž P3Y-229. Prošetřovali nějaké neobvyklé energetické údaje a našli tohle", řekl Emerson a zmáčknul na tlačítko vedle obrazovky. Místo konstrukce lodi se objevil obrázek, ve kterém byla označena určitá oblast. Carterová se přiblížila k obrazovce. "Zvětším to", řekl a zvětšil značenou část obrázku. Tentokrát bylo poznat, co to je. "Dokončená SuperBrána", řekla Carterová zbytku SG-1. "SGC se pokusilo vytočit 229, ale nepodařilo se", řekl plukovník. "Planeta byla nejspíše zničena při vytvoření mikrosingularity", řekla ze zkušeností s předchozí SuperBránou Carterová. "Dostal jsem rozkaz vás vyzvednout a okamžitě pokračovat k SuperBráně. Bohužel Daedalus je stále v Pegasu, ale Korolev s Athenou se k nám připojí hned, jak jen to bude možné", informoval Emerson celou SG-1. "Nevěděla jsem, že jsou v provozu", řekla Carterová. "Urychlili jejich nasazení", odpověděl Emerson. Carterová přikývla hlavou a plukovník pokračoval dál: "Máme se setkat s mnoha Jaffskýmy i Tok'erskýmy loděmi a zničit tu věc všemi dostupnými prostředky." Otočil se směrem k Marksovi. "Zadejte kurs", řekl Emerson a šel ke svému křeslu. "Ano, pane", odpověděl Marks. "Počkejte minutu! My ještě nemůžeme jít", řekl Jackson a stoupl si pře plukovníka. "Nemáme moc času, doktore. Podle všeho je SuperBrána plně funkční. Oriové můžou skrze ni začít posílat lodě", řekl Emerson. "Dobře, leťte, ale mě nechte tady. Plukovníku. Věřím, že klíč k poražení Oriů je na této planetě. Vím to", snažil se ho přesvědčit Jackson. "Danieli. I kdybys mel pravdu, vesničané tě do knihovny znova nepustí", podotkla Carterová. "Tak mě tam přeneste", řekl Jackson. Plukovník pohlédl k zemi a pak odpověděl: "Tak dobrá, máte šanci." Carterová s Teal'cem sledovali Jacksona s Mitchellem. "Já půjdu s Jacksonem", řekl Mitchell a Jackson se na něho podíval. "Trochu si užijeme. A taky by se mohl znovu objevit ten černý rytíř", dopověděl. "Dáme vědět Rusům, aby vás po cestě vyzvedli a aby Athena pokračovala dál podle plánu. Do té doby máte čas", odpověděl Emerson. "Děkujeme, pane", řekl Mitchell a spolu s Jacksonem opouští můstek. Plukovník Emerson sedl do svého křesla a Carterová pohlédne na něho pak Teal'ca a na konec na zobrazenou SuperBránu.

Podplukovník Mitchell a doktor Jackson se po transportu z lodi objeví v Merlinově knihovně. "Tak co teď?" zeptal se Mitchell. Jackson šel ke schodišti, po kterém de do dalšího patra. "Na, podle všeho se ten černý rytíř aktivoval v okamžiku, kdy jsem vstoupil na tu plošinu, takže můj odhad je, že ho můžeme vypnout, když zadáme správnou sekvenci správných znaků na tom ovládacím panelu", odpověděl Jackson, který se pohyboval kolem svitků. "Něco jako Merlinův PIN kód?" zeptal se Mitchell. "Jo, něco takového", odpověděl Jackson. "A jak ho najdeme? Pokladl dobrou otázku podplukovník, když procházel místnost. "Analýzou těchto dokumentů", odpověděl Jackson. Mitchell se díval na Jacksona, když se ho zeptal: "Uvědomujete si doufám, že nám běží čas, pravda?" Jackson pohlédne na Mitchella.

Na můstku na palubě Odyssey podplukovník Carterová seděla u druhé konzoly napravo od plukovníka Emersona. "Kurs nastaven, pane", oznámil major Marks, který jako obvykle sedí u pilotní konzole. "Velmi dobře", řekl s pohledem na majora plukovník. Teal'c přichází do přední části můstku a stoupne si před plukovníka. "Plukovníku Emersone. Přeji si být přenesen na nejbližší Jaffské plavidlo", řekl Teal'c. "Mohu se zeptat proč?" zeptal se plukovník. "Mám v úmyslu vyhledat tolik potřebných spojenců", odpověděl Teal'c a odchází z můstku. Emerson se dívá na Carterovou a ta nejdříve pohlédla na něho a pak Markse.

Doktor Jackson sedí u stolu a důkladně pročítá některé z knih. V pravé ruce drží pero a druhou pomalu otáčí stránky. Podplukovník Mitchell ležel na dvou židlích a podle jeho natočené hlavy nejspíše spí. "To je ono", řekl Jackson. Čekal od Mitchella nějakou otázku, která nepadla a tak pohlédl na něho. Uviděl, jak on spí a tak vzal do ruky knihu a pustil ji na zem. Zvuk dopadu knížky na zem, probudil podplukovníka. Jeho automatická reakce byla napřáhnutí P90ky. "Promiňte, nechtěl jsem vás probudit", omluvil se Jackson, který tu knihu pustil na zem schválně. "Ne, ehm, nespal jsem. Dělal jsem Kel'no'reem. Teal'c mě naučil základy", řekl Mitchell a Daniel povzdychl nad jednou knihou. "A zmínil se, že byste při tom měl zůstat při vědomí?" zeptal se Jackson. "Jo, stále pracuji na základech. Takže máte něco?" zeptal se Mitchell a vstál ze židle a šel k Jacksonovi. "Jo, porovnal jsem půl tuctu zmínek o černém rytíři. Opakují se v nich série slov a frází, které vyčnívají, pokud víte, co hledáte", odpověděl doktor. "Mluvíte tu o přístupovém kódu?" zeptal se podplukovník hledící přes doktorovo rameno. "Myslím, že ano", odpověděl Jackson a pohlédnul na podplukovníka, který ho poplácal po rameni.

Jackson s několika knihy v podpaží spolu s Mitchellem přichází do tajné místnosti. Oba se zastavili před platformou, která obklopuje zařízení. Jackson si byl nejistý a Mitchell to na něm poznal. "Co se děje?" zeptal se ho. "No, jestli nemám pravdu a spletu se…" Jackson nedopověděl větu. "Ne, já se postarám o černého rytíře", dopověděl Mitchell. "Jo, a jak že to chcete udělat?" zeptal se doktor. "Vytáhnu meč z kamene, stejně jako minule", odpověděl Mitchell. "Rád bych zopakoval, že tohle je úplně jiná situace. V jeskyních Avalonu vyvolalo rytíře samo vytažením meče z kamene. A to dvakrát. Tady nevíme, jestli mají s tím vůbec nějakou souvislost", řekl Jackson a Mitchell povzdychnul. "Víme, že tam ten meč dal Merlin, správně?" zeptal se Mitchell. "Pravděpodobně", odpověděl doktor. "Což znamená, že to není obyčejný meč a to mi stačí. Kromě toho, máme na výběr?" zeptal se Mitchell. "Ne", odpověděl Jackson. Na okamžik nikdo nic neřekl a pak zároveň stoupli na platformu. Bíle světlo začalo nad panelem zářit. Rozhlíželi se kolem sebe, protože čekali, že se stane neobvyklého. Jackson položil knihy na panel spolu s P90kou, kterou položil i Mitchell. Jednu z knih měl Daniel otevřenou, podle ní zadával na panelu symboly. Mitchell ho sledoval, ale problém nastal, když Jackson skončil s kombinací symbolů na panelu. "Sakra", řekl Jackson. "Co?" zeptal se Mitchell. "Nic se nestalo", odpověděl doktor. "Je to dobře nebo špatně?" zeptal se podplukovník. Během několika vteřin uslyšeli ženský křik. Mitchell podhlédl na Jacksona a ten zároveň na něho se slovy: "Špatně!" Mitchell vzal do ruky P90ku a rychle odcházel z tajné místnosti se slovy: "Zůstaňte tady, já půjdu. A zprovozněte to!" Vykřikl Mitchell, když už byl v chodbách. "Dobře", odpověděl Jackson a poškrábal se na hlavě.Episode 8 : Kamelot - První část

26. october 2012 at 8:44 Fanfiction

ČÁST PRVNÍSG-1, ve snahu najít zbraň proti Oriům, se vydala na Merlinovu planetu. Jdou po lesní cestě a přemýšlí, jak by to zařízení mělo fungovat. "Hele, už jste někdo přemýšlel, jak by ta věc mohla fungovat? Že zabijete něco, co je jen čistou energií?" ptal se Mitchell. "V Merlinových poznámkách o výzkumu nepsal o zabíjení, lepší překlad by byla neutralizace nebo zrušení", odpověděl Jackson. "Ale i přesto vyvolává spoustu otázek. Například, jak můžeme na něco zamířit, když to nevidíme?" zeptal se Mitchell. "Zjevně nepůjde o zbraň v konvenčním slova smysl. Podívejte se, povznesené bytosti přesahují časoprostor, jak jej známe. To zařízení musí dělat totéž", odpověděl znova Jackson. Teal'c šel vepředu a spolu s Carterovou jdoucí vzadu poslouchali rozhovor mezi Mitchellem a Jacksonem. "Jinak řečeno, nemáte ponětí, co by to mohlo být", řekl Mitchell. "Jo, tak nějak", odpověděl souhlasně Jackson. Carterová uviděla před nimi velkou vesnici. "Wow. To vypadá slibně", řekla a všichni šli do vesnice.

Po vesnici se procházejí místní vesničané, kteří se dívají na příchozí SG-1 s P90ky v rukou. SG-1 prochází vesnicí, která byla obklopena kamennými zdmi. "No, tohle rozhodně vypadá jako místo, kde by mohl Merlin žít", řekla podplukovník Carterová při pohledu na vesnice z vnitřního pohledu. "Já bych s tím nadšením ještě počkal, v okolí mohou být desítky vesnic stejně jako tahle. Nemůžeme si být jistí, zdali je to ta pravá", řekl Mitchell. Jackson se díval před sebe a uviděl něco zajímavého. "Ne, mají tu tohle", řekl a ukázal prstem směr ke kamennému oltáři, ve kterém byl meč, jako tenkrát v Avalonské jeskyni. Celá SG-1 šla blíže k oltáři. Při cestě k meči přichází k nim guvernér vesnice. "Poutníci. Já jsem Meurik, guvernér vesnice. Vítejte v Kamelotu." Celá SG-1 kývla hlavou a Sam spolu s Danielem se usmívali.

V hlavních rolí, díle Kamelot
Podplukovník Cameron Mitchell
Podplukovník Samantha Carter
Major Kevin Marks
Plukovník Paul Emerson
Plukovník Helen Svitsová
Doktor Daniel Jackson
Svobodný Jaffa Teal'c
Plukovník Chekov
Poručík Sharon Evans
Major Pavel Barta
Kapitán Pavla Nyklová
Vala Mal Doran

Meurik spolu s SG-1 seděli v místní hospodě kolem stolu, na kterém ležely mísy s jídly a hrky s pitím. Excentricky oblečený muž přichází ke stolu a stoupne si vedle Meurika se slovy: "To musí být ti cizinci, o kterých všichni mluví." Meurik pohlédl na muže. "Tohle je Antonius, náš místní historik", představil ho Meurik. "Vítejte v Kamelotu. V minulém i budoucím domově krále Artuše a jeho družiny", přivítal je. Carterová byla zaražena. "Promiňte, budoucím domově?" zeptala se Carterová. "Předpokládám, že znáte historii bitvy u Camlann?" zeptal se Meurik. "Samozřejmě, tam byl Artuš smrtelně zraněn Mordredem", řekl Jackson, který je na takovou historii ten správný. "Artuš a smrtelně zraněný?" zmateně se ptal Meurik, který potom pohlédl na Antoniuse. "Prosím", řekl. "Artuš porazil Mordreda v bitvě u Camlann, po kterém on a jeho kolegové rytíři ve zbroji vyrazili hledat Sangraal (San Greal)", pověděl jim jejich historii Antonius. "To je svatý grál", řekl Jackson. "Je to již dlouho, ale v hlouby našich srdcích víme, že se jednoho dne k nám vrátí", dopověděl Antonius. "Hm, a co se stalo s Merlinem, když odešel?" zeptal se Jackson. Antonius i Meurik najednou ztichli. Meurik chvilku váhal, ale nakonec jim řekl: "Musím se o něco postarat, raději to udělám hned." Meurik pomalu vstával ze židle se slovy: "Ať se vám u nás líbí." Meurik odešel od stolu a tím se vyhnul odpovědi na otázku, kterou pokladl doktor Jackson. Všichni byli zmatení a navzájem si vyměnili pohledy. "Urazil jsem ho?" zeptal se slušně Jackson. Antonius se usadil na místo, kde seděl Meurik. "Vůbec ne. Jde jen o to, že Merlinovo jméno se zřídka na veřejnosti vyslovuje", odpověděl Antonius. "A proč ne?" zeptal se zvědavě Jackson. "No, mnozí věří, že provozoval černou magii. Možná se snažil činit dobro, ale vždy v jeho srdci dřímaly sklony k velkému ničení. Naštěstí ho nikdo neviděl ani o něm neslyšel od odchodu Artuše. Knihovna, ve které provozoval svá podivná umění, zůstává dodnes zapečetěna", řekl jim vše, co věděl. Carterová pohlédla na Mitchella a pak zpátky na Antoniuse. "Merlin tu měl knihovnu?" zeptala se. "Samozřejmě. Byla to jeho soukromá svatyně tady v Kamelotu", odpověděl Antonius. Jackson pohlédl na zbytek týmu. "Rádi bychom ji viděli", řekl. "No, obávám se, že je to nemožné. Knihovna je chráněna mocnou kletbou. Říká se, že všichni ti, kteří vstoupí do Merlinovy svatyně, propadnou životem jejímu strážci, černému rytíři", řekl Antonius. Během pár minut zavládlo ticho. Navzájem si vyměňovali pohledy.

Celá SG-1 vychází z hospody. "Dobře, takže v nejlepším případě je povídačka o černém rytíři báchorka, kterou chtěl Merlin vystrašit místní. V horším tu má další hologram rytíře, který chrání jeho poklad, tak jak tomu bylo v Anglii. Tak či onak v tom nevidím velký problém", řekl Mitchell. Teal'c na něho pohlédnu a raději nic neříkal. Mitchell si ho všimnul a tak se zeptal: "Co?" Carterová jdoucí za Teal'cem se usmála. "Vzhledem k vašemu nepřesvědčivému vítězství nad rytířem v jeskyních Avalonu, není vaše sebedůvěra na místě", odpověděl Teal'c. "Říkal jsem snad, že bojovat budu já?" řekl Mitchell. "Posledně to byla zkouška, která měla jen prokázat, že jsme hodni, tentokrát to zní spíše jako obranný mechanismus, která má chránit Merlinův výzkum, takže může být mnohem silnější a nemusí platit stejný pravidla", řekl Daniel. Když procházeli vesnicí, místní vesničané se po nich ohlíželi. "Myslím, že bychom se měli rozdělit a porozhlédnout se", nabídla Carterová. "Vskutku", řekl Teal'c a všichni se zastavili. Teal'c šel s Carterovou zpáteční cestou. Jackson šel Mitchellem a pokračovali v cestě dál.

Místní vesničanka Valencia a mladý chlapec Ramus si hrají s dřevěnými meči. "Vzdej se, Mordrede!" řekla Valencia. "Nikdy!" odpověděl Remus, který hrál Mordreda. "Vzdej to", řekla Valencia a otočila se kolem Ramuse tak rychle, že pak meč držela u chlapcova krku. "Uznáváš porážku?" zeptala se. Podplukovník Mitchell spolu s doktorem Jacksonem přichází k Valencii a Remusovi. "Uznávám, ale příště chci být Artuš já", řekl Remus. Valencia sklonila meč a zasmála se. "To asi moc nepomůže, když se nezačneš lépe soustředit", přidal se do jejich konverzace Mitchell. Valencia i Ramus pohlídli na podplukovníka. "Něco ti ukážu", dořekl a odepnul svou P90, kterou podal Jacksonovi. "Mohu?" zeptal se Ramuse, který mu podal svůj meč. "Děkuji. Snaž se tolik neposkakovat", byla první Mitchellova rada. Ramus si stoupnul bokem, aby jim nepřekážel a pečlivě je sledoval. Valencia se dívá Mitchellovi do očí. Jako první začíná Mitchell. Valencia každému útoku od Mitchella dokázala odrazit. "Pěkné", uznal její styl pohybu Mitchell. Mitchell se v krátké chvilce ohnal a sebral ji z rukou meč. Pro Valencii byl Mitchell příliš silný. Valencia pohlédla na Ramuse a pak zpátky na Mitchella. "Kde jste se učil bojovat?" zeptala se. "Šermování koštětem s mladším bráchou a Sodanský rituál Kel'shak'lo ze mě udělaly hbitého válečníka, kterým jsem dnes", vychloubal se Mitchell a natáhnul ruce a vrátil jim meče. "Takže, ví někdo z vás dvou, kde bychom mohli najít Merlinovu, ehm…" Mitchell nemohl najít to správné slovo, které nakonec za něho řekl Jackson: "Oh, knihovnu." "Merlinovu knihovnu?" dopověděl konec otázky Mitchell. Valencia a Ramus se strachem podívali na sebe.

Valencie spolu s Ramusem, Jacksonem a Mitchellem opatrně šli ke knihovně. Byla to skoro zchátralá budova, o kterou nikdo nepečoval. Všichni čtyři se zastavili u tlustých dřevěných dveří. "To je ono. Dveře jsou očarované", řekl Valencia. Daniel pohlédl na Mitchella a pak se snažil uchytit kliku. Modré silové pole chrání dveře a tak rychle trhl rukou pryč. "Existuje klíč. Ale nikdo se ho neopovážil použít", informovala je. "A kde najdeme ten klíč?" zeptal se Jackson. "Je v místním archivu", odpověděla Valencia. Daniel pomalu vzdychá, protože ví, za kým musí znova jít.

Antonius nakupoval jídlo na tržnici. Jídlo dával do pleteného koše, který měl s sebou. Venku poprchávalo a Jackson si otíral brýle. "Ne! Rozhodně ne!" řekl Antonius. "Antoniusi!" řekl Jackson. Antonius procházel tržiště. "Nehodlám nést vinu za vaši smrt. Propadnete životem v okamžiku, kdy vstoupíte dovnitř", mluvil tichým hlasem Antonius. Jackson šel blíže k němu. "Už jsme se s dvěma z Merlinových rytířů utkali", řekl mu Jackson. "Co? Nemožné. Pokud byste se utkali, nemohl bys o tom teď vyprávět", řekl Antonius. "Mohl, protože jsme je oba porazili. A tím, že jsme je porazili, jsme získali poklady, které ukryl na našem světě a jeden z těchto pokladů je tady v Kamelotu. Antonie, jste přece historik, neříkejte, že jste nikdy nesnil o tom, co by mohlo být tam uvnitř", Řekl Jackson.

Odyssey byla na průzkumné misi na planetě P3K-256. Měli za úkol hlídat postup převora, který kázal víru na planetě. Plukovník Emerson pochodoval po můstku a vyčkával na hlášení týmu, který byl vyslán na planetu. "Pane", ozval se ze své pozice major Marks a pokračoval: "Dostali jsme subprostorovou zprávu od svobodných Jaffů." Plukovník šel okamžitě k Marksovi. "Co v ní stojí?" zeptal se. "Jaffové poblíž P3Y-229 vyšetřovali neobvyklé energetické hodnoty a našli tam toto", odpověděl Marks a na své obrazovce zobrazil obrázek, který byl přeposlán spolu se zprávou. Major pohlédl na plukovníka se slovy: "Plně funkční SuperBrána." Plukovník se na chvilku zarazil. "Přepošlete tuto zprávu do SGC a že vyčkáváme na rozkazy", řekl Emerson. "Ano, pane", odpověděl Marks a přeposlal tuto zprávu subprostorem do SGC.

Byla temná noc a Antonius v rukou držící lucernu vede celou SG-1 ke knihovně. "Nikdo se nesmí dozvědět o mé účasti až sem", žádal je Antonius. "Jistě", odpověděl Mitchell. "Ano Meurik, ani ostatní vesničané a už vůbec ne má žena Livie, která si myslí, že dnes v noci procházím společně s bratrem Avalarem úřední spisy", řekl Antonius. "Nikdy jsme tu nebyli", řekl Mitchell to, co budou všem všude říkat, kdyby se vyptávali. Antonius zhasnul lucernu a odložil ji bokem. Pak vytáhnul klíč z jeho roucha. Klíč přiložil k otvoru a silové pole krátce zablikalo před vypnutím. Antonius pak vložil klíč do otvoru a objevila se jasně modrá světla doprovázející otevírání dveří, zdánlivě z vlastní vůle. Po otevření dveří vzal do rukou lucernu, kterou zase rozsvítil, a všichni vešli do knihovny.

Svícny, knihy, nábytek a jiné cizí objekty byly v temné místnosti, hustě pokryté pavučinami. Mitchell vstupuje jako první a pečlivě si svítí baterkou po místnosti. "Fuj, pavouci", řekl Mitchell, když málem narazil do pavučiny. Celá SG-1 spolu s Antoniusem vstoupili do místnosti. Uprostřed místnosti vedli schody do jedné z knihoven, kudy se vydal Jackson. Našel si tam knížku, ze které odfoukl prach a posvítil na ní se slovy na Mitchella: "Jo, to může chvíli trvat."

Odyssey vyčkávala na rozkazy od SGC, které přišli během pár minut. "Pane. SGC nám posílá rozkazy. Máme vyzvednout SG-1 na PX1-767 a letět k SuperBráně. Také tam stojí, že se k nám připojí Korolev a Athena", řekl major. Plukovník stál v přední části můstku. Otočil se k majorovi a řekl: "Přeneste tým z planety a zadejte kurs na PX1-767." Major kývnul hlavou a vykonával rozkazy.

Na oběžné dráze na Zemi byla Athena spolu s Korolevem připraveni k okamžitému odletu.

Plukovník Svitsová na palubě Atheny kývnula na svého prvního důstojníka majora Pavla Barta, který ji spojil s řídícím centrem. "Tady je Athena, plukovník Helen Svitsová. Spolu s Korolevem vyrážíme na pomoc Odyssey." Z radia se ozval mužský hlas: "Atheno, tady SGC. Přejeme hodně štěstí. Ozvěte se hned, jak to bude možné. SGC končí." Plukovník Svitsová šla ke svému křeslu a zapnula interkom. "Pozor všem palubám, tady Svitsová. Připravte se na spuštění hyperpohonu." Helen si sedla do křesla a vydala rozkazy: "Zadejte kurs." U řízení seděla kapitán Pavla Nyklová, která odpověděla: "Ano, madam."

Athena s Korolevem vstoupily zároveň do hyperprostoru.

SG-1 spolu s Antoniusem zkoumají Merlinovu knihovnu. Doktor Jackson si našel zajímavou knihu, ve které leccos našel o Atlantidě i o Avalonu a tak si ji zkoumal u stolu. "Chceš říci, že je tu technologie pro cestování časem?" zeptala se Carterová, která stála za Jacksonem. "Říkám, že tu může být cokoliv", odpověděl Jackson. "Nechci se hádat, lidi, ale jediná technologie, kterou vidím je, hromada starých zaprášených knih", řekl Mitchell stojící u jedné z knihoven. Náhodně zatáhl na pár knih na polici, vedle které stál. Začal se ozývat skřípavý zvuk při otevírání chodby do temné místnosti. Carterová, Jackson, Teal'c i Antonius se zadívali na tajné dveře. "A tajná chodba", dořekl Mitchell a vešel do temné chodby. Carterová a zbylí ho následovali. Než vešli dovnitř, Mitchell se vrátil. "Je tam další místnost", řekl Mitchell. "Neměli bychom tam chodit. Dnes večer už jsme pokoušeli osud až dost", řekl Antonius, který se bál vkročit dovnitř tajemné chodby. "Můžeš zůstat tady, jestli chceš", nabídl mu Mitchell. "Ne, raději odejdu", odpověděl Antonius a odchází z Merlinovy knihovny.Episode 7 : Narušená síť - Čtvrtá část

14. october 2012 at 18:52 Fanfiction

ČÁST ČTVRTÁV jedné chodbě procházeli Jaffové. Teal'c je sledoval z pozad rohu. Když byli Jaffové mimo dosah, dal signál zbytku SG-1. Celá SG-1 se pohybuje po chodbě až k přepážce k nákladovému doku. Carterová šla k panelu, kterému zdělala kryt a pomocí krystalů otvírá dveře. Teal'c spolu s Jacksonem a Mitchell střeží chodbu.

Tři Jaffové stáli na můstku. Na lodním displeji se jim zobrazil obraz lodi s informací, že se někdo pokouší aktivovat přepážku na jedné z palub. "Máme na lodi vetřelce", řekl jeden Jaffa do vysílačky.

Carterové se podařilo otevřít přepážku. Jako první do místnosti vstoupila Carterová a hned za ní Jackson s Mitchellem. Teal'cem zůstal na chodbě a hlídkuje. Jackson i Carterová zůstali stát, když uviděli takové množství bran pohromadě. "No, páni. Jedna, dva, tři čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct,…" Jackson počítal brány a nemohl se dopočítat. "Potřebujeme více lokátorů", řekla Carterová do vysílačky. Po celém doku byly samé brány s DHD.

Teal'c zahlédl hlídku, která se organizovala na konci chodby. "Podplukovníku Mitchelle", zavolal na ně. "Máme společnost. Nápady?" zeptal se Mitchell, ale než někdo promluvil, Teal'c se vynořil zpozad rohu a začal střílet po Jaffech, které mířili k nim. Jackson i carterová se obrátili leknutím směrem k přepážce. Jaffové začali po Teal'covi střílet a tak se na chvilku ukryl za zeď. Mitchell okamžitě přišel na pomoc a začal po nich střílet. Jackson i Carterová se dali do pohybu, když uslyšeli zvuky jdoucí od střelby ze zbraní. Na každou bránu dávali lokátory. Mitchell na chvíli přestal střílet. "Houstone, máme problém", řekl Mitchell do vysílačky.

Plukovník Emerson sedící v křesle se zeptá: "Co se děje?" Střelba, která je na Ba'alově lodi je slyšet přes komunikační zařízení. Marksovi zapípala konzola s novými údaji. "Pane. Tři mateřské lodě právě vystoupily z hyperprostoru", informoval plukovníka, který se k němu okamžitě otočil. "Cože?" taková byla okamžitá reakce plukovníka. "Přijímáme zprávu, pane", řekla poručík Evansová a pustila komunikační zařízení, přes který šel slyšet pouhý zvuk. "Lodi třídy Ha'tak, tady Netan z Luciánské Aliance. Ihned se vzdejte, nebo budete zničeni", tyto slova vyšla z Netanových úst ze zprávy, která byla pro Ba'ala.

Tři lodě třídy Ha'tak se blíží z pozad Odyssey, která čelí Ba'alově lodi.
Plukovník Emerson kývnul na poručíka Evansovou, která zapnula komunikační zařízení. "Luciánská Aliance, tady je plukovník Emerson, velitel pozemské lodi Odyssea, prosím odpovězte." Místo odpovědi od Luciánské Aliance se ozval Marks: "Pane. Nabíjejí zbraně. Cílem je Ba'alova loď." Plukovník okamžitě zapnul na svém křesle vysílačku: "SG-1, tady Odyssea, jaký je váš stav?"

Plukovník Mitchell s Teal'cem stříleli na každou stranu chodby. Carterová dávala na bránu lokátor, když se objevil Asgardský paprsek, který tam přenesl pytlík s lokátory uvnitř. Jackson je vzal a hodil jí je. Mitchell se ukryl za zeď hned, když mu došla munice. "Jacksone, pomozte mi!" zakřičel Mitchell a Jackson okamžitě běžel k němu a začal střílet po stále přicházejících Jaffech. "Naše pozice byla prozrazena. Snažíme se dokončit misi", řekl Mitchell do vysílačky.

Plukovník Emerson mluví do vysílačky: "Pro vaši informaci, Luciánská Aliance se právě objevila."

"Nemůžete proti nim bojovat s netestovanou lodí", řekla Carterová. "To dobře vím, ale zaměřují Ba'alovu loď. Musíme vás odtamtud ihned dostat", slyšela Carterová mluvit Emersona skrze vysílačku. "To není možné, stále značkujeme brány", odpověděla Carterová. "Podplukovníku, bez štítů Ba'alova loď nic nevydrží", řekl Emerson. Carterová stále dává lokátory na brány. "Víme to, SG-1 končí", řekl tentokrát Mitchell a po nabití zbraně pokračoval ve střelbě.

Ba'al a jeho strážní Jaffové se vrací zpátky na můstek. "Stav?" zeptal se okamžitě Ba'al. Dva Jaffové u předního panele se snaží vše zprovoznit zpátky. Oba vstali a jeden z nich odpovídá: "Podařilo se nám obnovit senzory a komunikaci. Odhalili jsme čtyři lodě v naší blízkosti", odpověděl na Ba'alovu otázku. "Cože?" Ba'al byl zaražen. "Volají nás", řekl Jaffa. Ba'al sedá na svůj trůn, když řekne: "Dejte mi je na obrazovku." V přední části lodi se objeví na obrazovce tvář Netana. "Tady je Netan, z Luciánské Aliance. Máte náklad, který patří nám. Okamžitě ho vydejte a vzdejte se i se svou lodí, hned." Ba'al se zasmál, když tohle uslyšel. "Nejste v pozici vznášet takové požadavky", řekl Ba'al.

"Nemáte žádné štíty ani zbraně. Okamžitě se vzdejte, nebo se připravte k obsazení", řekl Netan sedící ve svém trůním křeslu. Hned vedle Netana stojí Worrel. Oba sledují Ba'ala přes obrazovku, který jim právě odpovídá na jeho poslední větu: "Do toho, zkuste to." Obrazovka zčernala a Worrel pohlédnul na Netana. "Palte na ně. Zaměřte zbraně a hyperpohon", rozkázal Netan.

Všechny tři lodě Luciánské Aliance začali střílet na Ba'alovu loď.
"Dejte mi mé štíty", nařídil Ba'al, když palba od Luciánské Aliance začala dělat na lodi velmi značné škody.

Na Marksově konzole byl zobrazen radar, který mu podává údaje. "Pane. Lodě Luciánské Aliance zahájily palbu", řekl Marks. Emerson zmáčkne na křeslu komunikační tlačítka a začne mluvit: "SG-1, připravte se na okamžitý transport."

Carterová právě značkovala poslední brány. "Právě připevňuji poslední lokátor, můžeme!" odpověděla hlasitě Carterová.

"Zahajuji transport", informovala Evansová plukovníka.

Ba'alovým Jaffům se podařilo zprovoznit částečně štíty. "Zprovoznil jsem štíty", řekl Jaffa.

Plukovník Emerson se otočil na Markse se slovy: "Marksi?" Marks se dal okamžitě do práce. "Hned to bude", řekl Marks, když si pohrával s transportním systémem.

Carterová a zbytek SG-1 byla stále na Ba'alově lodi. "Odyssey, co se děje?" zeptala se Carterová.

Emerson stál za Marksem, který odpověděl: "Ba'alovy štíty znova fungují. Za chvilku vás budu moc zaměřit."

"Musíte si pospíšit, dlouho to tu nevydržíme. Ústup!", zařval Mitchell a všichni zalezli do doku.

Marks upravil poslední řádek kódování a řekl do vysílačky: "Zahajuji transport." Emerson zapnul vysílačku na uchu: "Hangáre, hlášení!" Z interkomu se ozval jeden z důstojníků v hangáru: "Pane. Máme všechny brány i SG-1." Plukovník byl spokojen a tak nařídil: "Nabijte zbraně a palte na Ba'alovu loď." Evansová zmáčkla na pár tlačítek.

Odyssey začala střílet po lodi. Během pár vteřin byla Ba'alova loď zničena.

Emerson otočil hlavu na Markse: "Majore. Aktivujte hyperpohon. Směr Země." Marks kývnul hlavou.

Odyssey po zničení Ba'alovy lodi vstoupila do hyperprostoru. Lodě Luciánské Aliance přestaly hned střílet, když Ba'alova loď byla zničena a Odyssea vstoupila do hyperprostoru.

Celá SG-1, Emerson a Marks byli v zasedací místnosti, kde právě subprostorem hovoří s generálem Landrym. "Gratuluji SG-1. Dobrá práce. I vy plukovníku s majorem", řekl generál Landry. "Při cestě na Zem budeme postupně vracet brány na svá místa. Za den a kousek bychom měli být zpátky doma", řekl plukovník stojící vedle Carterová. "To rád slyším", řekl Landry, který po chvilce dodal: "Daedalus by měl za pár hodin opustit hyperprostor. Jestli ho nechcete promarnit, tak byste měli zrychlit." Majora Markse to tak nakoplo, že řekl: "Půjdu šlápnout na pedál." Marks odešel z místnosti a plukovník se otočil k obrazovce a řekl: "Teď budu mít problém ho zpomalit. Ve všem je první." Carterová se zasmála a obrátila se směrem k němu. "Chtěl jsi ty nejlepší, tak hodně štěstí", řekla Carterová. "No jo", uznal Emerson. "Tak to je ode mne vše. Vraťte se zpátky domů v celku", řekl Landry. "Ano, pane", odpověděl Emerson. "Landry končí." Obrazovka zčernala a všichni odešli z místnosti.