Episode 3 : Počátek - Pátá část

5. october 2012 at 18:50 |  Fanfiction

ČÁST PÁTÁPřevor: "Blahoslavení budiž Ori!"
Převor natáhne ruku a hůl, kterou držel strážný sevřenou ve své dlani, nakonec skončili v převorově dlani. Hůl začala zářit. Všichni kolem něho stáli se zbraní v ruce krom Landryho, Geraka a Yat'yira.

Hořící kbelík se naklonil a hořící kapalina postupovala ke středu bludiště k Jacksonovi a Marksovi.

Převor v SGC najednou vzplanul. Všichni kolem něho se vztyčili v údivu.

Vesničané sledovali, jak plameny dosahoval ke středu k oběma.

Převor v SGC zmizí v plamenech a plameny stoupají do nicoty. Všichni v konferenční místnosti pohledli na kouř. Neexistuje žádna stopa po Převorovi. Z interkomu se najednou nečekaně ozval mužský hlas.
Doktor: "Modrý kód. Lékařská pohotovost do laboratoře jedna! Opakuji. Modrý kód."
Mitchell si dá do kroku a běží do laboratoře.

Kevin i Daniel začínají lapat po dechu. Teal'c a Vala jsou bezmocní a nemůžou nic udělat. Převor a vesničané sledují, jak se plameny blíží k oběma.

Mitchell přichází do izolační místnosti, kde je i Pendergast, který se hned nechal přenést z Promethea, když se o tom dozvěděl. Lamová stojí u Daniela a Carterová u Kevina.
Lam: "Totéž co předtím, jenže tentokrát je to Daniel a Kevin."
Mitchell a Pendergast šli ke komunikačnímu zařízení. Lee je hned následoval.
Lee: "Počkejte. Tohle zařízení bere svou energii přímo ze subprostoru. Reagovalo by to velice špatně na výbuch. Nemůžete to hodit do vzduchu."
Carter: "A co takhle brána?"
Carterová se podívala na Mitchella a on se obrátil na ní.
Mitchell: "Sam. Vy jste geniální."
Sam se na vteřinu usmála a Mitchell s Pendergastem začali sundávat z přístroje dráty.
Lee: "Ne! Ta taky používá subprostoru pro komunikaci s jinými galaxiemi skrz vesmír."
Pendergast: "Tak nám sakra pověste, jak teda chcete odpojit Markse od zařízení?"
V tu chvíli přestal doktor Lee mluvit. Plukovník Pendergast už měl toho plný zuby. Popadli komunikační zařízení a odcházejí z místnosti. Doktor Lee je chvíli následoval.
Mitchell: "Mám ještě lepší nápad. Řekněte jim, ať začnou vytáčet bránu."
Doktor Lee se zastaví ve dveřích u telefonu.
Lee: "Ale kam?"
Mitchell: "Kamkoliv."
Lee: "Kamkoliv. Tak dobře."
Doktor Lee popadl telefon a zadával číslo.

Oheň dosáhnul část středu bludiště. Daniel a Kevin se dotýkají vzájemně zády.

Seržant Harriman vytáčí bránu. Na obrazovce se potvrzuje, že druhý symbol byl zadán.
Harriman: "Druhý symbol zadán."
Generál Landry jde rychle po schodech ze zasedačky.
Harriman: "Symbol tři zadán."
Landry: "Waltere?"
Generál Landry šel k seržantovi.
Harriman: "Rozkaz od podplukovníka Mitchella, pane."
Landry: "Pokračujte."
Harriman: "Symbol 4 zadán."

Pendergast a Mitchell rychle běželi chodbami s antickým komunikačním zařízením. Personál SGC jim po cestě vyhýbali.
Mitchell: "Pryč z cesty! Jděte všichni stranou!"

Na obrazovce se potvrzuje zadání šestého symbolu.
Harriman: "Symbol šest zadán."

Mitchell a Pendergast stále ještě utíkají. Mitchell křičí.
Mitchell: "Ještě ne, Waltere! Ještě ne!"

Generál Landry poklepal rukou na Harrimanovo rameno. Harriman stisknul tlačítka na ovládacím panelu.
Harriman: "Přerušuji zadávací sekvenci."

Převor poodstoupil od hořících plamenů. Daniel a Kevin jsou bezmocní vůči plamenům, které jsou kolem nich.

Carterová stojí u Markse a sleduje monitor.
Carter: "Tlak klesá. Tep se zrychluje. Upadá do šoku."

Pendergast a Mitchell jsou na rohu chodby u brány. Když vešli do místnosti s bránou, Mitchell zařval.
Mitchell: "Teď!"
Harriman: "Obnovuji zadávací sekvenci. Symbol sedm start!"
Pendergast a Mitchell odhodili komunikační zařízení do vytvářející se červí díry. Mitchell a Pendergast šli k zemi v dolní části rampy.

Daniel a Kevin se sotva dýchají skrz plameny a dým. V příštích okamžikách jsou všichni vlastníci těl zpátky. Harrid a zástupce správce zápasí s plameny, které je obklopují. Jsou vyděšeni a rozrušeni.

Lam: "Nabíjím na dvě stě."
Sestra potírá gelem elektrody defibrilátoru, které drží Lamová a směřuje k Danielovi. To stejné dělá i Carterová, která stojí u Kevina.
Lam: "Ustupte!"
Daniel i Kevin měli rozepnuté košile. Než Lamová dosáhla elektrodami na Danielovo tělo, Daniel otevřel oči. Lamová zastavila těsně v okamžiku, než mu dala šok. Vala a Teal'c napůl stoupají z postele. Sam neví, co má dělat, když má Kevin stále zavřené oči. Ale po pár vteřinách je pomalu otvíral.
Carter: "Díky bohu."
Marks zamžikal očima a pohlédl do stran. Po pár vteřinách zase zavřel oči.
Carter: "Doktorko!"
Lamová okamžitě šla k Sam.
Lam: "Je v pořádku. Pouze usnul."
Carterová i Lamová si ulevili, když byli zpátky při vědomí, krom Markse, který jim tam usnul.

Pendergast a Mitchell vstávají ze země a sledují na otevřenou bránu. V řídící místnosti zazvonil telefon. Generál Landry se otočil a zvednul telefon, který byl za ním.
Landry: "Generál Landry."
Mitchell s Pendergastem sledovali řídící místnost. Landry zavěsil telefon a přesunul se k oknu.
Landry: "Doktorka Lamová říká, že Jackson, Vala, Teal'c a Marks jsou zpátky a v pořádku. Dobrá práce!"
Mitchell: "Kvůli tomuhle miluji tuhle práci."
Pendergast se zasmál a podali si s Mitchellem rukou.

Doci stojí na balkóně a dívá se na zděný oheň. Za ním v komnatě, přichází správce s převorem. Když se oba zastavili za Docim, Doci se obrátil k nim.
Doci: "Dobře jsi sloužil Oriům."
Správce: "Klaním se v nezměrné pokoře."
Doci: "Pojď a pohlédni do plamenů osvícení."
Doci a správce se přesunuli. Správce stoupnul před otevřenou bránu s pokorným rozechvěním.
Doci: "Nechť tě jejich síla očistí."
Doci poodstoupil dál od správce. Správce roztáhnul paže a objevil se bílý jas. Doci a převor se dívali na správce. Bíločerné vlasy, pleť a oči se změnily správcovi. Teď vypadá jako jeden z převorů. Paže pokládal dolů a obrací se na Dociho.
Doci: "Shromáždíme obrovské armády a vycvičíme je k boji proti těm, kteří přijali zlo. Ve jménu bohů postaveny lodě, aby nesly válečníky mezi hvězdami. A my rozšíříme Počátek mezi všechny nevěřící. Moc Oriů budou pociťovat daleko široko a posedlí zlem budou poraženi."
Správce, teď už převor, uklonil hlavu vpřed.
Správce: "Blahoslavení budiž Ori."
Doci: "Blahoslavení budiž Ori."

Daniel, Teal'c a Vala jsou v Danielově pracovně. Vala seděla na stole v modré letecké kombinéze. Daniel má pravou paži vztaženou a Vala drží červený krystal přes zápětí. Náramek kor mak se uvolnil ze zápěstí. Pak Vala z vlastního zápěstí sundala náramek.
Jackson: "Děkuji."
Vala mu dává najevo úsměv a podplukovník Mitchell se objevil u dveří a opřel se o ně.
Mitchell: "Generál Landry nás očekává."
Teal'c kývnul hlavou a všichni opustili místnost.

 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.