Episode 3 : Počátek - Třetí část

5. october 2012 at 18:24 |  Fanfiction

ČÁST TŘETÍDoktorka Lamová kontrovala Danielův a Kevinův tlukot srdce stetoskopem. Doktor Lee stál poblíž ní a opíral si bradu o ruku.
Lam: "Životní funkce se vracejí do normálu."
Lee: "Zajímalo by mě, co se tam stalo."
Lam: "Nevím, ale byli pod silným tlakem."
Do pozorovací místnosti přišel podplukovník Mitchell s převorem, který byl na P3X-421 a doktor Lee je spatřil jako první. Oba stáli u okna a dívali se do izolace na antický přístroj.
Mitchell: "Nedaří se nám vyjmout kameny ani zařízení vypnout."
Převor: "To je vůle Oriů."
Mitchell: "Dalo se tušit, že to řeknete. Jste si jistý, že nemůžete nic udělat?"
Převor pohlédl na podplukovníka.
Mitchell: "Když nám pomůžete, zaručím, že budeme více pochopení pro ty příběhy, které chcete rozšířit. Chcete-li tak to nazývejte zázrak."
Převor pohlédl vpřed a díval se do izolace.
Převor: "Když Honnor Mir padal shůry, naučil se při pádu létat. Tehdy to byl zázrak."
Převor podhlédl opět na Mitchella a on pohládl na něho.
Mitchell: "Pravda."
Carterová, Landry, Gerak a Yat'yir sedí kolem stolu v konferenční místnosti.
Yat'yir: "Ty planety, o kterých jste se zmínili. Všichni mají vydatné zásoby naquadahu."
Carter: "A značnou lidskou populaci. To by řekl Teal'c."
Yat'yir: "Na čí straně je ten Jaffa?"
Yat'yir se předklonil vpřed na Carterovou.
Carter: "Když tak je to Teal'c. A žádné strany nejsou."
Carterová tomu nemohla uvěřit. Trochu se předklonila ve svém křesle.
Landry: "Jsou tu jen témata k jednání!"
Gerak: "Chci se setkat s tím Orijským převorem. Jestli káže víru ve falešné bohy, pak je to důvod k nespokojení. Chci si ho poslechnout a posoudit ho."

Daniel a Kevin kráčí vpřed před převorem. Míří ke dveřím na konci chodby. Kevin a Daniel vchází do jídelny, kde čeká Vala s Teal'cem. Hned jak oba vešli dovnitř, dveře se zavřely. Jackson i Marks šli okamžitě k Teal'covi a Vale.
Teal'c: "Co se děje?"
Jackson: "Je to zlé."
Daniel prošel kolem Teal'ca a stoupnut si naproti Vale.
Doran: "Horší než být upálen zaživa?"
Marks: "Jo."
Kevin prošel kolem Vali.
Jackson: "Zdá se, že naši povznesení Antikové a Oriové mají trochu rozdílné názory. Oriové si myslí, že by je lidé měli uctívat. Protože jsou to povznesení. Tím myslím všichni lidé."
Doran: "A pokud nebudeme?"
Marks: "Pak si nezaslouží žít a měli bychom být zničeni do jednoho."
Doran: "Nejspíše nechápou význam slova osvícení."
Marks: "To Antikové nás chrání před Orii."
Teal'c: "Oni nás před nimi ochraňují?"
Jackson: "Podle Oriů jsou Antikové zlí, protože nesdílejí tajemství vesmíru s námi."
Doran: "Nenávidím tajemství. Alespoň ta, která neznám."
Marks: "Souhlasím s vámi. Ale co když mají Antikové k tomu důvod, o kterém my vůbec nevíme. I když teď tu máme větší problém."
Teal'c: "Jak to?"
Marks pohlédl na Daniela.
Jackson: "Oriové teď vědí, že naše galaxie je obydlená lidmi. A zato můžeme ze všech nejvíce my dva."
Daniel ukazoval na Valu prsten. Ta hned stála naproti němu u okna, kdy všichni stáli.
Doran: "Odmítám se za to obviňovat. Zvědavost patří k lidské povaze. Podívej, jestli Antikové vědí, že Oriové jsou tak špatní, proč nám nezabránili, abychom sem přišli?"
Jackson, Marks: "Svobodná vůle."
Oba se podívali na Valu, která se nad nimi zarazila a pak povzdychla.
Doran: "Asi máte pravdu. Ale jestli nás ochraňují, pak není žádný důvod nevěřit, že v tom nebudou pokračovat."
Jackson: "Možná nás Antikové chrání před Orii, ale ne před jejich lidskými následovníky."
Marks: "Podívejte se. Antikové nebudou zasahovat do žádné z nižších úrovní existence. Jestli někdo z naší galaxie chce uctívat Orie, je to zjevně jeho volba. Nemyslíte?"
Daniel se obrátil zpátky na Markse.
Jackson: "Správně. Oni nepřestanou posílat převory bránou, nejspíše už jednoho dokonce poslali."
Doran: "Ale Oriové dali svým převorům schopnosti."
Jackson: "Stále jsou to pouzí lidé. A velmi vyvinutí lidé mohou mít dost úžasné schopnosti.
Marks: "Používají sílu a znalosti vesmíru, které jim Oriové dali, aby šířili víru. A ten kdo jim bude vzpírat osvícení, tak bude…"
Teal'c: "Co uděláme?"
Jackson: "To nevím. Začínám si myslet, že posílání převorů je jen začátek."
Marks: "Musíme varovat Zemi. A jestli to půjde, musíme se pokusit je nějak zastavit. Pokud už není pozdě."
Doran: "Musíme vypadnout z těchto lidí."
Jeden z převorů stojí za Docim v Dociho komoře na balkóně. Doci se obrátí na převora.
Doci: "Odveď nevěřící zpátky do Ver Ager. Ať její zničení připomíná začátek nového věku. Na vzdálených místech uchvátilo mnoho nevěřících. Musíme jim ukázat cestu zpátky."
Převor: "Blahoslavení budiž Ori."
Doci: "Blahoslavení budiž Ori."
Převor se uklonil a opouští komnatu.

Vesničané Ver Ager putují přes náměstí ve své každodenní činnosti. Daniel a Vala stojí v hlavní místnosti a dívají se z okna. Kevin a Teal'c stáli opření o zeď hned za nimi.
Doran: "Co tu děláme? Proč nás odvedl zpátky sem?"
Vala se vzdálí od okna.
Jackson: "Podle mě, nás chtějí využít k tomu, aby mohli najít zbylé kacíře."
Daniel se vzdaluje od okna a šel k Vale a ostatním.
Doran: "Stále nechápu, proč to Oriové neudělají sami, když se myslí, že jsou bohové. Nejsou náhodou vševědoucí a všemocní?"
Jackson: "Vesmír je nekonečný, pamatuješ? Patrně je toho hodně, co sledovat."
Doran: "Asi máš pravdu."
Marks: "Ale Oriové nevědí nic o naší galaxii. Tedy až donedávna."
Daniel byl zaražen a ztracen v myšlenkách a Vala se na něho podívala.
Doran: "Není to naše chyba."
Vala stojí před zrcadlem a vidí tam obraz Sallis místo sebe.
Doran: "Člověk by čekal, že zvládnou svoje vlastní lidi."
Jackson: "Mám ten pocit, že zbožní následovníci Oriů prosazují jejich vůli. Posiluje to jejich věrnost."
Doran: "Dobře. Ale proč nás převor vzal zpátky sem?"
Marks: "Nemyslím si, že by nám dal na vybranou."
Kevin prošel kolem Vali a zastavil se u zrcadla. Podíval se na sebe a pak raději co nejrychleji odešel od něho co nejdál.
Jackson: "Taky si začínám myslet, že bude nejlepší spojit se ze Zemí a varovat je."
Teal'c: "Jak to chceš udělat?"
Jackson: "Fannis říkal, že jeho sekta našla ještě další artefakty."
Doran: "Myslíš, že mají taky komunikační zařízení k těm kamenům?"
Marks: "Jestli ano, propojíme kameny a získáme obousměrně fungující komunikační přístroj."
Daniel šel ke Kevinovi a divil se, jak tohle všechno ví.
Jackson: "Jak tohle všechno vlastně víte? Chtěl jsem se na to zeptat dříve, ale neměl jsem k tomu příležitost."
Marks: "Než jsem šel za vámi, prohlížel jsem si vesnice a leccos jsem zaslechl. Jo a také jsem studoval Antickou historii."
Vala šla k Danielovi, který stál o kousek dál.
Doran: "Dobře. Jestli nás ale ten převor používá k nalezení nevěřících, jak se spojíme s Fannisem, aniž bychom ho prozradili?"
Jackson: "Uvidíme."
Všichni jsou si vědomi, že mají velký problém. Problém, který ještě nikdy v životě nezažili.

Generál Landry, podplukovník Carterová, Gerak a Yat'yir seděli u stolu a podplukovník Mitchell stojí poblíž generála Landryho.
Převor: "Vy nevěříte ve vyšší moc?"
Landry: " Je to složitější. Panuje tu na tohle téma více rozdílných názorů."
Carter: "Nechci do toho zasahovat, ale nedávno jste ještě byli pod nadvládou falešných bohů, který vás zotročovali po mnoho generací."
Podplukovník Carterová seděla naproti Gerakovi, který se na ní ohlédl.
Gerak: "Ale mnoho lidí dlouho věřilo v cestu skrze osvícení."
Všichni se znovu obrátili na převora, když začal mluvit.
Převor: "Počátek tě povede na této cestě. Ti, kteří odmítnou jeho moudrost, musí být potrestáni. Přišel jsem sem šířit víru mezi nevěřící, kteří byli chráněni a vychováni zlem."
Podplukovník Mitchell se nahnul mezi Landryho a Carterovou a začal mluvit tiše.
Mitchell: "Jako bych slyšel svojí babičku."

Ptáci v lese zpívají a velký bílý měsíc svítí skrz mraky nad údolím a vesnicí.

 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.