Episode 5 : Předsunutá základna - Pátá část

6. october 2012 at 13:52 |  Fanfiction

ČÁST PÁTÁ
Carterová sleduje zmateně výbuch Mark IX a její pohled se rychle změnil. Pak se dívala na obrazovku, která ji zobrazuje Kallanu a označení brány umístěná v centru červeného kruhu. Na okraji výbuchu, označené červeně, je označen Mark IX. Pod obrázkem blikal titulek "Dynamické silové pole".
Marks: "Pane, silové pole se po výbuchu bomby opět začalo rozšiřovat. A tentokrát o dost."
Marks se dívá na Pendergasta a ten si hluboce povzdychl.

Jaffové na Gerakově lodi se střídají u konzoly, kterých se dotýkají. Spěchají a chodí z jedné strany na druhou.
Gerak: "Co se děje?"
Gerak vstal z trůnu.

Rudá záře výbuchu Mark IX vykreslí do žlutého světla. Modré silové pole se rychle šíří kolem planety.

Teal'c stojí za Marksem a dívá se do jeho monitoru.
Teal'c: "Silové pole stále roste."
Doran: "To by nemělo, že ne?"
Jackson: "Ne."
Doran: "Proč to dělá?"
Jackson: "To nevím."
Doran: "A co s tím budeme dělat?"
Jackson: "Sklapni!"
Carter: "Ten výbuch měl sílu megatun. To není možné."
Jackson: "Tak byla brána zničena."
Mitchell "Ne."
Vala a Daniel pohlédli zároveň na Mitchella, který stál za Carterovou.
Mitchell: "Jestli pole stále expanduje, musí být brána stále aktivní."
Carter: "Uvnitř toho pole je jenom super žhavá plazma. Je nemožné získat spolehlivé údaje."
Na jednom z monitorů se přepne z grafů na vizuální komunikaci, na které se objevil Gerak.
Gerak: "Tak tohle měl být ten váš vzkaz pro Orie?"
Doran: "No a co asi?"
Teal'c: "To byla naše nejúčinnější zbraň, kterou máme."
Gerak: "A přesto jejich silové pole zvětšilo."
Teal'c: "To jsme ovšem nechtěli."
Gerak: "Jejich pozice musí být zničena. Jestli jste opravdu naši spojenci, zaútočíte s námi. Pokud ne, bude naším příštím cílem vaše loď."
Spojení se přerušilo a Teal'c, Carterová a Pendergast jsou rozrušeni v tomto ultimátu.

Tři Ha'taky začaly střílet do středu silového pole.

Pendergast se dívá na Markse a pak se obrátí směrem ke Carterové.
Pendergast: "Výbuch to silové pole oslabil. Společný útok by ho mohl zničit."
Teal'c: "Pokud ne, můžeme se připravit na bitvu s Gerakovými silami."
Daniel se dívá na Carterovou.
Jackson: "Sam?"
Carterová se otočila na Daniela.
Carter: "Nemáme dostatek informací. Dokud nepřijdeme na to, jak udržují otevřenou bránu nebo napájejí tak velké silové pole."
Carterová zavrtila hlavou a otočila se zpátky ke konzole.
Carter: "Je to na vás."
Vala zvedla pravou ruku a mávala s ní.
Doran: "Navrhuju utéct a všechno si v klidu rozmyslet."
Mitchell pochodoval kolem Samininé konzoly. Chvíli si kousal do rtu s uvažováním.
Mitchell: "Zaútočíme vším, co máme."
Carterová se dívá směrem k Marksovi a Pendergastovi. Pendergast pohlídne na Markse a rozhodnul se.
Pendergast: "Aktivujte hlavní kanon a zahajte palbu. Odpalte rakety."
Marks ztlumil světla na můstku do bojové pozice a aktivoval zbraně.

Z Promethea vypouštěli rakety a připojili se k Ha'takům v palbě na silové pole.

Na Marksově konzole na monitoru se zobrazuje umístění brány. Tečkovaná čára označuje hranici silového pole, která se rychle rozšiřuje. Na levé dolní straně obrazovky bliká titulek: "Síla pole klesá".
Pendergast: "Má střelba účinek?"
Marks: "Silové pole rozhodně slábne."
Carter: "Ale stále se rozšiřuje rychleji, než slábne."
Jackson: "Už to skoro pokrylo celou planetu. Co bude potom?"
Podplukovník se zadívala do obrazovky.
Carter: "Sakra."
Doran: "Co je?"
Jackson: "Co je?"
Carter: "Podplukovníku, musíme zastavit okamžitě palbu!"
Carterová se dívá na Mitchella, který se hned obrací k Pendergastovi.
Mitchell: "Hned!"
Pendergast: "Udělejte to!"
Pendergast se obrátil na Markse, který v okamžiku reagoval a na své konzoly zmáčknul na tlačítka, že přestali hned střílet.
Carter: "Čím více do něj střílíme, tím více a častěji se rozšiřuje. Je to přímo úměrně. Využívají energie z našich zbraní k napájení pole."
Doran: "Chcete říct, že to naplánovali?"
Carter: "Samotná brána nedokáže takové množství energie přesunout skrz bránu mezi galaxiemi. To jejich silové pole se může napájet z našich zbraní."
Teal'c: "Oriové věděli, že Jaffové na Kallaně budou bránit svůj domov."
Jackson: "A Nerus sem poslal nás."
Mitchell: "Což to znamená, že pracuje pro Orie."
Carter: "Mark IX jim dal skoro 70 % potřebné energie k pokrytí celé planety."
Mitchell: "Ano, doběhli nás."
Doran: "Ó. Jaký nečekaný šok."
Mitchell a Jackson se na ní zamířili očima. Vala mávla rukou kolem svých úst.
Doran: "No jo. Už mlčím."
Teal'c: "Gerak musí také zastavit palbu."
Pendergast: "Otevřít kanál."
Jackson: "Pozdě."

Silové pole se uzavírá kolem posledního části planety, která nebyla pod silovým polem. Nakonec zcela obklopí celou planetu.

Mitchell kroutí hlavou a Carterové senzory ukazují.
Carter: "Zaznamenávám aktivitu na povrchu."

Brána byla stále aktivní a ležící na zemi. Bránu obklopovala tekutá láva. Z Horizontu vylétávají podlouhlé objekty, které odlétávají směrem do prázdného vesmíru.

Obě konzole zaznamenávají aktivitu na povrchu a na radaru zachytávají objekty, které vylétávají z brány.
Marks: "Něco k nám letí. Zaznamenávám tří objekty a bude jich více."
Carter: "Potvrzuji. Kurs 1-8-0. Vylétávají z povrchu přesně, kde je brána."
Mitchell se hbitě a okamžitě přesunul ke konzole, kde sedí Carterová a dívá se na ni také.
Pendergast: "Štíty na maximum!"
Marks mačká na své konzole tlačítka. Když byl hotov pozdvihnul hlavu a na přední obrazovce se objevil rozzlobený Gerak.
Gerak: "Proč jste zastavili palbu?"
Teal'c: "Máme důvod věřit, že naše zbraně mohou napájet silové pole."
Gerak: "Nemožné!"
Carter: "Ano, to jsem si myslela. Ale je to jediné vysvětlení."
Jackson: "Geraku. Podvedli nás i vás."
Z Gerakovi lodi šel slyšet alarm. Komunikace mezi loděmi se odřízla. Marksova konzole ukazuje několik cílů, které se rychle blíží.
Marks: "Několik kontaktů z více směrů, pane."
Mitchell: "Co to sakra je?"
Carter: "Jsou dlouhé asi 10 metrů. Senzory nezachytily žádný vnitřní prostor, žádné známky života."
Pendergast: "Railguny do obranného módu! Připravte stíhače!"
Marks stiskne pár tlačítek na své konzoly. Obrazovka mu však ukazuje několik objektů blížící se k nim. Jeden z nich bliká červeně a je velmi blízko střetnutí se s Prometheem. Alarm ukazuje uprostřed obrazovky titulek "Připravte se na náraz".
Marks: "Jeden z nich je na kolizním kursu."
Carter: "To mohu potvrdit. 1000 metrů. 500."
Pendergast: "Podsvětelné motory nouzový tah! Připravte se na náraz!"
Marks stiskne několik tlačítek a Teal'c se zachycuje o jeho křeslo. Daniel a Vala se zachycují o Pendergastovo křeslo. Carter a Marks se zapírají rukama konzol, aby se do nich nepraštili.

Několik objektů se střetlo s jedním Ha'takem, který vybuchnul. Jeden objekt se dostal příjic blízko k Prometheovi a dopadne na štíty a způsobuje malou explozi na trupu.

Všichni na můstku se pevně drželi. Jiskry kolem nich lítali, jako drobně výbuchy a přetížení přístrojů jednotlivých stanic. Mitchell se rychle přesune ke zdi, která byla hned za ním, a zmáčknul na jedno z tlačítek, které zastavilo unikání páry z jednoho potrubí. Pak se hned vrátí ke konzole.
Pendergast: "Hlášení o škodách!"
Marks: "Porušení trupu v hangáru. Štíty jsou na 20 %."
Pendergast: "Opětujte palbu ze všech zbraní."
Carter: "Senzory jsou mimo provoz."
Pendergast: "Pryč z oběžné dráhy! Tady nemůžeme zůstat."

Ve VIP pokoji leželi na jídelním stole prázdné mísy. Všude po stole leželi zbytky jídel, které nešli strávit. Nerus stojí vedle stolu s vejcem v ruce, které bylo uvařeno na tvrdo. Když se chystá do něho kousnout, generál Landry bouřlivě přichází dovnitř se stráží v patách.
Landry: "Chci vědět, do čeho jste to moje lidi poslal."
Nerus: "Generále, očekával jsem vás. Tato vejce, nejsou řádně vyzrálá."
Landry vyrazil z ruky vejce, které Nerus držel.
Landry: "Na něco jsem se ptal! Seržante!"
Stráž okamžitě vytáhla své zbraně a mířila přímo na Neruse.
Nerus: "Oh. Říká se, že každé dobré jídlo jednou dojde. Předpokládám, že touto dobou SG-1 ohlásila, že Oriové, nejbližší bytosti, které se v celém vesmíru nejvíce podobají pravým bohům, úspěšně založili stálou základnu."
Landry: "Co jste to udělal?"
Nerus: "Oh. O mě tu vůbec nejde, generále. To co jste udělali vy, jste jím tím pomohli více než já. Touto dobou pokrylo silové pole téměř celou planetu. Teď už je nic nezastaví."
Nerus se ušklíbá na generála a jeho hlas se změní na Goa'uldský.
Nerus: "A bez vaší pomoci bychom to nedokázali."
Generál se na něho dívá se zlostným pohledem.

Alarm na Prometheovi byl stále aktivní. Personál chodil s baterkami a kontrolují stanice, které byly poškozeny a tak se je snaží opravit. Mitchell chodí po zadní části můstku a sleduje jejich úsilí. Vala, Teal'c a Jackson stojí za křesly Pendergasta, Markse a Carterové. Gerak je informuje přes rádio.
Gerak: "Dvě z mých lodí byly zničeny a má mateřská loď byla silně poškozena."

Gerak seděl v trůnu s vážnou tváří.
Gerak: "Musíme se stáhnout."
Teal'c: "Také jsme utrpěli poškození, Geraku. Ale bitva ještě není u konce."
Gerak: "Podle našich senzorů se planeta začala hroutit. Zatím nevíme, do jaké míry. Pokud se rozhodnete to sledovat, ujistěte se, že vás budeme sledovat."
Mitchell: "Hej! Jsme na stejné straně."
Mitchell se objeví na obrazovce.
Gerak: "To se teprve uvidí."

Gerakova loď přerušila spojení s Prometheem. Ha'tak se vzdálil od oběžné dráhy Kallany. Odlétá pryč a vstupuje do hyperprostoru.

Mitchell pohlédne na svoji pravou stranu.
Mitchell: "O čem to mluvil?"
Daniel zavrtí hlavou v nevědomosti, že to neví.
Doran: "Odlétají."
Vala ukazovala rukou směrem na okno.
Carter: "Senzory jsou opět funkční, ale budeme muset blíž k planetě, abychom něco zjistili."
Pendergast: "Dobře. Otočte nás a vezměte nás zpátky na oběžnou dráhu."
Carterová čte ze své konzole různé informace, které se jí zobrazují. Na obrazovce je tečkovaná čára, která je graficky znázorněna kolem planety a další blikající čára, která sleduje okraj samotné planety.
Carter: "Přijímám údaje z planety. Gerak měl pravdu. Podle senzorů se její průměr zmenšil o 16%."
Jackson překvapeně pohlédnul na Carterovou.
Doran: "Planety se většinou nescvrkávají."
Vala si zamumlala pro sebe a Carterová rychle mění pohled, když si ji něco zobrazilo na monitoru. Informace o průměru planety mizí, stejně jako grafické znázornění Kallany. Na jeho místě je dlouhá řady podlouhlých objektů šikmo přes obrazovku.
Carter: "A to není všechno."
Obrázek na monitoru se oddaluje a graficky znázorňuje i pravý okraj planety. Více objektů se pohybuje kolem a zasázejí se chybějících míst do zatím ukazujících řádků. Jak se obrázek ještě více oddálí, řádky tvoří jeden úplný kruh. Mitchell stál poblíž Carterové a díval se jí do konzole.
Mitchell: "Co je to?"
Jackson se také dívá na podplukovníkovu konzolu.
Jackson: "Loď?"
Carter: "Těžko říct. Ať je to cokoliv, skládá to z dílů, které prošly bránou."

 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.