Episode 5 : Předsunutá základna - Šestá část

6. october 2012 at 14:06 |  Fanfiction

ČÁST ŠESTÁ
Prometheus se blíží ke Kallane. Jak se blížili blíže, uviděli objekt, který byl zobrazen na konzole. Je to velký neutrální prsten, který se otáčí. Jsou to ty samé objekty, které vylétaly z brány. Některé z nich ještě nebyli zcela usazené a létaly v prostoru. Každý z oddílů září modrým světlem.

Jackson, Carter, Mitchell a Teal'c se dívali dopředu.
Jackson: "Není vám to podezřele podobné?"
Mitchell: "Jo, je."
Carter: "Myslíme si všichni to stejné."
Jackson: "To asi těžko, protože já se chystal říci Hvězdná Brána."
Marks: "V podstatě Superbrána."
Marks poznal okamžitě, co to je a všichni se na něho podívali.
Marks: "Viděl jsem ji v nákrese v té vesnici. Odhaduji, že má v průměru tři až čtyři sta metrů."
Teal'c: "Dost velká na to, aby jí prošly celé armády."
Vala kráčí k Marksovi. Stoupla si za něho a sledovala informace, které byly zobrazeny na monitoru.
Doran: "Ještě není hotová. Stále máme čas."
Jackson: "Čas? Čas na co? Všechno, co jsme zatím udělali, to jenom zhoršilo."
Na Marksově monitoru se zobrazila Kallana. Byla obklopena tečkovanými čárami s různými popisky. Planeta se téměř zmenšovala rychle.
Marks: "Průměr planety se zmenšil na 50 % a zmenšování se zrychluje."
Carter: "Myslím, že vím proč. Pouze jediná věc, která může napájet tak velikou bránu. Je to také jediná věc, která umožňuje nechat otevřenou bránu tak dlouho. A na druhé straně jedna je."
Daniel nadzdvihl bránu s pochopením.
Jackson: "Černá díra."
Carter: "Na to bylo to silové pole. Nemělo je chránit. Bylo postaveno, aby zhroutilo planetu do singularity."
Mitchell: "Proč?"
Carter: "Jedině tak budou schopni vytvořit stabilní červí díru na tak obrovskou vzdálenost. S černou dírou na obou koncích ji dokáže udržet, jak dlouho budou chtít."
Mitchell: "Dobře. Fajn. Jak to zastavíme?"
Doran: "Mám nápad, kdybychom…"
Daniel si vůbec nevšímá Vali.
Jackson: "Až někdo přijde s dalším nápadem, musí být neobvyklý přímo novátorským způsobem."
Vala dostala nápad, ale nikdo si jí nevšimne.
Carter: "Ta brána se skládá z jednotlivých bloků. Musí být mezi nimi nějaké energetické spojení. Jako řetěz."
Doran: "Přesně! Takže…"
Mitchell stejně jako Jackson si nevšímá Vali.
Mitchell: "Takže potřebujeme starou sadu kleštiček."
Jackson: "Tak to už bylo moc neobvyklý. Trochu více při zemi."
Vala trpí zlostí v zoufalství a tak sama odběhla z můstku a někam po chodbě utíká.
Vala běhá chodbami kolem procházejícího personálu s baterkami.
Carter: "Rychlost zhroucení planety exponenciálně roste. Odhaduji, že se singularita vytvoří za několik minut a bude doprovázena značnou šokovou vlnou. Ať uděláme cokoliv, musíme to udělat rychle a hned."
Marks: "Pane. Někdo právě aktivoval transportní kruhy."
Pendergast: "Cože?"
Jackson a Mitchell se rozhlédnou kolem sebe a všimli si, že tam chybí Vala.
Jackson: "Ale ne."

Pouze jeden Jaffa sedí u řízení v nákladní lodi, kterou jim tam nechal Gerak, aby je sledoval. Jaffa uslyšel zvuk aktivace kruhů a tak upravuje nastavení a odejde do místnosti s kruhy. Otevře dveře a vstoupí dovnitř, kde na něho Vala vystřelila Zat'nik'telem. Jaffa v tu dobu složil do středu kruhu. Vala šla k ovládacímu panelu a transportovala Jaffu pravděpodobně na Promethea. Hned jak dokončila přenos, zavřely se za ní dveře a šla k panelu řízení.
Doran: "Hej! Ne abyste odletěli beze mě!"
Jackson: "Valo! Kde sakra jsi?"
Doran: "A najednou se staráš."
Jackson: "Valo!"
Vala upravuje některá nastavení v ovládacích panelech.
Doran: "Jsem na palubě maskované lodi, kterou tu nechal Gerak, aby nás hlídal."
Jackson: "Cože? Jak jsi ji našla?"
Doran: "Dobrý odhad?"

Daniel vrtí hlavou ve zmatku a dále poslouchá Valu před interkom.
Doran: "Přenos je nastavený tak, že kruhy hledají nejbližší spojení, což je na palubě téhle lodi, ať už maskované nebo ne."

Vala sedí u pilotní konzole a pracuje s ovládacími prvky.

Daniel mluví celý strachy.
Jackson: "Co to děláš?"
Doran: "Snažím se pomoct, Danieli. Někdo musel něco udělat a vy jste neposlouchali. Vlastně mě na to přivedla podplukovník Carterová. Ty objekty jsou držené v energetickém poli jako články v řetězu a já mám v plánu zaujmout místo toho posledního."
Carterová informuje Valu o situaci a přitom se dívá směrem dopředu.
Carter: "Valo, až se vytvoří singularita, vznikne obrovská tlaková vlna a ta nákladní loď to nevydrží."
Doran: "S tím počítám. Transportuji se zpět, než mě dostihne. A pak mi všichni budete moci pořádně poděkovat."

Nákladní loď se demaskovala a letěla přímo k jednomu poslednímu otvoru v prstenci, který jeden z objektů nezaujal sou pozici.

Pendergast pohlédne na Markse.
Pendergast: "Štíty na maximum."
Marks okamžitě mačká na ovládací panel a poplach se výstražný rozezněl po celé lodi.
Carter: "Dochází jí čas."
Carterová kroutí hlavou. Monitor na konzole zobrazuje blikající modré světlo, které se blíží ke znázorněnému kruhu.

Vala upravuje ovládací prvky s odhodlaným výrazem ve tváři. Z okna nákladní lodi jde rozeznat oddíly.

Když byla téměř mezi objekty, začala zpomalovat, až se nakonec zabrzdila a mírně se předklonila v křesle.
Nákladová loď je vložena mezi dva další oddíly. Modré zářivé světlo obklopuje nákladní loď.

Vala viděla co se děje kolem a trochu zpanikařila.
Doran: "A jejej."
Rychle vstala z pilotního křesla a šla do nákladového prostoru s kruhy.

Carterové se zobrazí na konzole rotující prstenec s různými popisky. Ve středu obrazovky bliká červeně: "Energetické pole narušeno".
Carter: "Funguje to. Narušila energetické pole, které drželo ty objekty na místě."

Modré elektrické proudy se rozšířili i do jiných částí prstence.

Carterová sleduje pečlivě situaci na monitoru.
Carter: "Planeta se hroutí."

Prometheus se drží na své pozici, ze které lze vidět, jak se planeta Kallana rychle zmenšuje. Planeta se tak rychle zmenšila, že šlo vidět pouze bílé zářivé světlo.

Celou nákladní lodí procházejí energetické paprsky. Vala nemůže udržet svou rovnováhu a tak se pomalu dostává do místnosti s kruhy. Rychle dosáhla na ovládací panel a stiskne některý tlačítka. Pak rychle jde do středu kruhů, když se nad ní rozzářilo světlo. Ona se usmívala, že to má za sebou a vzápětí byla pryč.

Kallana se téměř zmenšila, až úplně mizí. O chvilku později velká energetická vlna praskne. Tím vznikla masivní vlna, která dosáhne prstence a rozptýlí veškeré oddíly do prostoru.

Veškerá posádka se na palubě Promethea se hlasitě raduje, když uviděli, že Superbrána byla zničena. Marks zdvihnul ruce a radoval se taky stejně jako posádky na můstku.
Carter: "Dokázala to. Brána byla zničena."
Jackson: "Stihla se Vala vrátit na loď?"
Jackson pohlédnul na kapitána, který se na něho otočil se smutnou zprávou.
Marks: "Ne, pane."
Daniel vzdychá a vypadá naštvaně. V několika vteřinách klopýtnul dozadu na Pendergastovo křeslo. Mitchell hnedka reaguje a spěch co nejrychleji k němu.
Mitchell: "Jacksone! Na ošetřovnu."
Marks se otočil na ně hlavou a Pendergast začínal vstávat na pomoc, ale Mitchell a Teal'c chytili Daniela za paže a odtáhli ho z můstku. Carterová hned vstává a jde za nimi.
Carter: "Pošlete zprávu na velitelství. Základna Oriů byla zničena."

Nerus byl připoutaný k řetězům kolem jeho pasu v cele, kde sedí na židli. Otevřou se dveře, do kterých vchází generál Landry se třemi střížemi.
Nerus: "Ještě se můžete začít kát. Oriové jsou shovívaví."
Landry: "To nebude nutné. SG-1 právě zničila základnu Oriů."
Nerus se směje.
Nerus: "Lžete!"
Landry: "Ne, nelžu."
Nerus: "Viděl jsem jejich moc, generále. Moc, která bude jednoho dne má. A i kdyby to byla pravda, tak jste pouze oddálili nevyhnutelné.
Nerus vstává s nadšeným výrazem ze židle a dívá se přímo generálovi do očí.
Nerus: "Až mě zabijete za to, co jsem udělal, povznesu se."
Generál se přiblíží blíže k Nerusovi.
Landry: "Naopak. Skončíte v tmavé místnosti v podzemí Oblasti 51 a zůstanete tam, dokud nám nepomůžete porazit Orie. Tak zní naše dohoda."
Nerus nad tím kroutí neuvěřitelně hlavou.
Nerus: "A proč bych to podle vás asi dělat?"
Landry: "Z hladu."
Nerus se dívá na Landryho v šoku. Generál odchází ven z místnosti a je následován strážnými, kteří zavřeli a zamkli za ním dveře.

Teal'c kráčí vepředu po chodbě a hned za ním jde Mitchell vedle Carterová.
Mitchell: "Ti Oriové to zkusí asi znova."
Carter: "Pravděpodobně."
Mitchell: "Někdo jako vy by se nám rozhodně hodil. Přemýšlejte o tom."
Carterová se podívala na Mitchella.

Do nemocnice na Prometheovi vstoupil jako první Teal'c a pak ho následoval Mitchell s Carterovou. Jeden z lékařů na palubě se vzdaluje od Danielova lůžka.
Mitchell: "Ahoj, Jacksone."
Daniel omámeně otevírá oči.
Jackson: "Promiň. Pořád usínám."
Mitchell: "Lepší než ta druhá možnost."
Carter: "Měl jsi štěstí, že účinek náramků byl dočasný."
Jackson: "Jo. Mám velké štěstí."
Teal'c: "Vala Mal Doran nám bude chybět."
Daniel naklání hlavu zpět dozadu do polštáře a mírně se obrátí jinam.
Carter: "Prošla jsem si údaje z doby těsně před vytvořením singularity. Proud hmoty opustil nákladní loď těsně předtím, než explodovala."
Daniel zvedne hlavu z polštáře a dívá se na Carterovou se zájmem. Teal'c se k ní obrací.
Carter: "Existuje alespoň malá šance, že byla vtažena do singularity."
Doran: "Podle tebe může být naživu někde v galaxii Oriů?"
Mitchell zvedá hlavu nad touto myšlenkou.
Carter: "Je to možné."
Carterová mu na to kývala hlavou.
Doran: "Páni. Chtěli jsme jim dát lekci."
Všichni čtyři si vyměnili pošetilé výrazy nad touto možností. 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.