Episode 6 : Satelit - Druhá část

6. october 2012 at 15:47 |  Fanfiction

ČÁST DRUHÁHlavní město Protektorátu Rand.
Daniel a Kane sedí na lavečkách každý v jiné cele. "Tak takhle jsem si to nepředstavoval", řekl Daniel. Jared tam sedí dost naštvaný a tak se zeptá: "Co se stane, když se vašim lidem neozveme?" "Řekl jsem jim, ať pokračují podle plánu se zničeni zbraní", odpověděl mu Daniel. Dveře do celnice se otevřely. Daniel a Jared vstali z lavečky a přesunuli se ke dveřím, odkud viděli prezidenta Nadala, jak jde se dvěma strážnými přímo k nim. "Prezidente Nadale", ozval se Kane jako první, když si před něho stoupnul prezident. "Senátore Kane", řekl Nadal. "Tohle je doktor Daniel Jackson", řekl Kane s pokynutím hlavou na Daniela. "Já vím, kdo to je", odpověděl mu Nadal. "Zastupuji tu Zemi na diplomatické misi", řekl Nedalovi Jackson. "Jarede Kane. Oficiálně vám oznamuji, že jste byl zatčen pro velezradu", řekl prezident Nadal. Jared se na něho bouřlivě dívá a Jackson okamžitě reaguje se slovy: "Prosím? Dovolili jste nám sem přijít pod falešnou záminkou." "Doktore Jacksone. Vaše vláda ukrývala zločince. Také se zdá, že vlastní přísně tajné dokumenty, které jsou životně důležité pro bezpečnosti této země. Od této chvíle jste oba považováni za nepřáteli státu a zůstanete ve vazbě až do termínu soudu", řekl jim prezident Nadal a spolu se stráži odcházejí pryč.

Prometheus se pohybuje s největší rychlostí v hyperprostoru.

Nalevo od Pendergasta sedí u pilotní konzoly kapitán Kevin Marks a napravo poručík Catherine Womacková. Podplukovník Mitchell s Teal'cem jsou oblečeni v leteckých uniformách, které většinou mají letci v F-302jek. Carterová je oblečena do normálního černého SG oblečení. Všichni stojí na můstku. "Blížíme se k planetě, pane", informoval kapitán Marks, který právě sledoval senzory. "Jakmile opustíme hyperprostor, zaměřte lokátor doktora Jacksona", řekl Pendergast, který se díval vpřed. "Ano, pane", odpověděla Womacková a otočila se zpátky ke své konzoly, na které začala mačkat na nějaká tlačítka.

Daniel Jackson stojí u mříží a mluví na Jareda: "Předpokládám, že celý proces bude zmanipulovaný." "Upřímně. Bude zázrak, jestli se ho dočkáme. Prezident Nadal je už nějaký čas posedlí Caledonskými špiony. Potom co jsem ho zradil, mě považuje za jednoho z nich", řekl Danielovi Jared. "Skvělé. Nemáte zákony zakazující mučení?" zeptal se Daniel. Kane sedí na lavičce a odpoví mu: "Ne." Dveře do celnice se znova otevřely. Tentokrát za nimi prochází komandant Pernaux. Jeden ze strážných drží v ruce klíče, kterými otevírá celu, ve které je Jared Kane. Do cely za ním vstoupí komandant se slovy: "Obdivuji vaši odvahu, Kane." "Komandant Pernaux, doktor Jackson. Doktor Jackson…" Kane je představoval, ale byl vyrušen Danielem: "Ano. Já vím." "Nechápu, proč ses vrátil", nechápavě se zeptal komandant. "Doktor Jackson i já jsme si mysleli, že by se měli lidé v Randu dozvědět pár věcí", odpověděl mu na to Kane, který stále sedí na lavičce a komandant stál přímo před ním. "Jediný, co chci vědět, jsou jména těch, kteří jsou mezi námi a pracují pro Caledonii", řekl Pernaux. "Jen proto, že jsem odešel na Zem za pomocí, neznamená, že jsem něco řekl Caledonii", odpověděl mu Kane. "Za naši současnou situaci mohou lidé ze Země. Obrátit se k nim byla nerozvážnost", řekl důrazně komandant. "Kane přišel za námi v naději, že vám zabráníme udělat chybu. Převorové vám o Oriích neříkají všechno. Musíte mě vyslechnout, než použijete svoji zbraň proti Caledonii", Daniel se mu snažil namluvit do duše, ale je to beznadějný. Pernaux se obrátil na Daniela a řekl mu: "Přiznáváte se, že s nimi sympatizujete." Kane pozdvihnul nahoru hlavu a odpověděl mu na to dráždivě: "Tohle neřekl." "Co vás teď čeká, to záleží jenom na vás. Ale dokud nezjistím kdo procuje s tebou, ujišťuji vás, že se tady klidu nedočkáte", tak zněla poslední slova Pernauxe, který odchází z Kanovy cely. Stráže hned zamykají celu, když z ní vyšel komandant.

Prometheus vystupuje z hyperprostoru nad planetou.

"Zachytila jsem signál doktora Jacksona", hlásí Womacková. "Transportujte ho přímo na můstek", nařídil ji Pendergast. Poručík aktivovala Asgardský transport. Jenže na můstku se před Pendergastem objevil pouze lokátor doktora Jacksona. Mitchell šel k lokátoru a vzal ho do ruky se slovy: "Tak tohle nevypadá moc dobře." Šel k Teal'covi a lokátor mu dal do ruky. "Společně s tím, že se neozval od té doby, co odešel", řekla Carterová, která stála za křeslem poručíka Womackové. "Lokalizovali jsme satelit", oznámil Marks. "Zaměřte se na cíl", řekl Pendergast a Womacková kývnutím hlavy odpověděla. "Rand to bude brát jako nepřátelský akt", řekl všem Teal'c. "Možná riskujeme o jedinou možnost vyjednat Danielův bezpečný návrat", řekla Carterová. Pendergast se otočil na ní hlavou.

Alarm v bunkru Randského Protektorátu byl spuštěn. Prezident Nadal přichází do místnosti spolu s několika vojáky. Nadal jde přímo k Pernauxovi se slovy: "Komandante." "Pane prezidente. Senzory na satelitu zachytili blížící se loď", řekl mu okamžitě komandant. Oba se dívali na velký počítačový displej, který byl na zdi. Na něm byla zobrazena planeta, nad kterou byl vyznačen i satelit spolu s lodí, která byla na dostřel satelitu.

"Cíl zaměřen", hlásí Womacková. "Máme ho přímo na dostřel. Můžeme požádat o výměnu doktora Jacksona", navrhnul Pendergast. "Tím ale nesplníme cíl mise", zdůraznil Teal'c. "Jackson věděl, že by mohlo k něčemu takovému dojít. Řekl, ať pokračujeme", řekl jim Mitchell to co mu Jackson, než šel do Randu. "Ale nechtěl by nám dovolit vyměnit jeho život za milióny Caledoňanů", řekla jim upřímně Carterová. "No. Je to na vás, podplukovníci. Ale měli byste se rozhodnout rychle", oznámil jim Pendergast. Womacková konzole začala pípat. Ta hnedka informuje plukovníka: "Pane. Satelit začíná hromadit energii." Carterová se předkloní a sleduje monitor. Monitor právě zobrazuje grafické znázornění satelitu, který mění postoj. "Natáčí se k nám", řekla Carterová okamžitě, když to zahlédla a podívala se na Pendergasta. "Zaměřil nás", oznamuje Marks. Pendergast se obrátí směrem k Marksovi a vydá rozkazy: "Plná pohotovost! Přední štíty na plný výkon a udržujte směr i rychlost!" Na Prometheovi se spustil alarm a ztlumily světla. Pendergast se prvně podíval na Mitchella, který se podíval na Carterovou a na ní pak i Pendergast. Carterová zavřela oči s nerozhodnou odpovědí. Otočí se směrem k Teal'covi a krátce pokyvuje proti. "Udělejte to", tak znělo konečné rozhodnutí Mitchella. Pendergast se obrátil na poručíka Womackovou a přikázal ji: "Palte!" "Rakety odpáleny", oznámila jim Womacková.

Z Promethea vylétali dvě rakety, které zamířili přímo na satelit. Jenže rakety dopadly na štít před dosažením satelitu. Exploze raket byla neškodná.

Womacková vrtí hlavou a hned říká: "Rakety vybuchly před zásahem. Cíl je nepoškozený, pane." "Zdá se, že je chráněný štítem. Obranný systém museli přidat později", řekla jim Carterová, která se k nim obrátila hlavou. Plukovník se dívá na oba podplukovníky a ptá se jich: "Dobře, a co teď?" Teal'c zdvihá hlavu s otevřenými ústy.

Technik, který sedí u řízení satelitu, říká: "Štít drží." "Vypálíme varovný výstřel", navrhnul Pernaux, který se obrátil k prezidentovi. "Byli jsme napadeni, komandante. Musíme okamžitě adekvátně reagovat. Zaměřte na loď." Pernaux kývne na technika, který byl k němu čelem obrácen. Ten rukou upraví kolečko na panelu před ním. Technik jim hned hlásí: "Pozemské plavidlo je zaměřeno. Zbraň je připravena k palbě." "Palte", řekl mu Pernaux. Technik otevře bezpečnostní vypínač a spínač překlopí nahoru.

Ze satelitu vyšel něco jako laser, který vyrazil přímo na Promethea. Zbraň prochází štíty a jednou z předních částí lodi. Paprsek prošel i druhou stranou.
Na můstku se objevovali jiskry. Všichni při dopadu zbraně vyletěli na pravobok. Jeden z personálu sedící u přední konzole se udeřil do obličeje a spadne na zem. Teal'c okamžitě běží pomoci zraněnému členovy posádky. "Úhybné manévry! Plný zpětný tah! Opětujte palbu ze všech kanónů!" tak zněli Pendergastovi okamžité rozkazy. "Podsvětelné motory nereagují!" říká hlasitě Womacková, která opouští svoji pozici a běží k přední konzole a nahradí zraněného člena posádky. Carterová zaujímá okamžitě její místo. "Zbraně jsou dole! Poškození trupu na palubách tři až sedm ztrácíme tlak i vzduch!" nahlas křičí Marks. "Uzavřete je!" rozkázal mu Pendergast. Mitchell se rychle přesunul ke Carterové, která si nasazovala vysílačku do ucha. Mitchell na ní mluví dost nahlas: "Ten výboj prošel štíty!" "Já vím. Nechápu jak je to možné", odpověděla mu Carterová, když na něho pohlédla. Womacková pohybuje rychle rukama na konzole a hlásí jim: "Podle senzorů se zbraň znovu nabíjí." "Máme jen pár minut", řekl Mitchell. "Jak je na tom hyperpohon?" zeptal se Pendergast. "Hyperpohon je mimo provoz", odpověděla okamžitě poručík Womacková. Carterová měla na konzole spuštěn údaje o integritě trupu. Hlavu otočila směrem k plukovníku a říká mu: "Integrita trupu je příliš nestabilní." "Lékařské týmy hlásí čtyři oběti. Osm členů posádky se pohřešuje", hlásí Marks. Všude kolem nich podají jiskry. Mitchell se obrátí na Pendergasta: "Neumí mířit na více cílů." "Běžte! Vezměte si modrou letku", řekl okamžitě Pendergast. Mitchell se rozběhnul a plácnut Teal'ca po rameni, který se okamžitě otočil a běžel za Mitchellem. Mitchell po cestě na něho mluví: "Třeba mu zblízka ublížíme víc." Členové posádky se míchají všude kolem dokola a snaží se opravit škody a uhasit požáry na lodi. Z různých pozic stále přicházejí různé zprávy.

F-302ky odlétají z hangáru Promethea.

V Randu přijímají na počítači několik malí blížící se lodí. "Na satelit útočí více menších lodí. Štít drží" informuje prezidenta Pernaux. "S boží pomocí", řekl Nadal. Technik sleduje senzory a hlásí: "Třicet sekund do aktivace zbraně." "Zaměřte znovu tu loď", rozkázal prezident.

Letka F-302jek útočí na satelit. Všechny F-302ky vystřelily rakety, které všechny byly zneškodněny dopadem na štít.

Mitchell sedí v F-302ce ve přední části. Hned za ním sedí Teal'c. Jeden z pilotů F-302ky zapnul vysílačky a mluví na Mitchella: "Nemá to cenu, modrý velitel. Nejde to skrz." Mitchell jim okamžitě odpoví: "Zkoušejte to dál."

F-302ky se připravují na další útok na satelit a vypouští rakety ještě jednou. Rakety byly znovu zneškodněny o štít.

"Poručíku. Potřebuji okamžitě podsvětelné motory", rozkázal Pendergast sedící ve velitelském křesle. "Snažím se, pane. Ale záložní systémy nechtějí naskočit!" hlásí Womack. "A také nemůžou. Dvě pomocná relé byla poškozena", řekla Carter. Rychle vstala z křesla a přesunula se k obrazovce, která byla u Markse. "Dá se opravit?" zeptal se Pendergast. Na obrazovce byla zobrazena schéma lodi. Carterová zmáčkne na tlačítko, kterým přela na oddíl jedné sekce. "Potřebujeme přesměrovat proud energie přes sekundární obvody. Tady. Energii tak můžeme dostat k motorům", řekla Carterová a otočila se k Pendergastovi. "Marksi. Půjdete s podplukovníkem Carterovou. Běžte!" rozkázal Pendergast. Marks opouští svoji konzoly a spolu s podplukovníkem Carterovou opouští můstek.

Na chodbě, po které šli Marks s Carterovou, byly požáry. "Postarejte se o ten oheň!" vykřikuje někdo z posádky. Carterová s Marksem byli poblíž schodiště. "Potřebujeme se dostat o dvě patra výš", řekla Carterová a oba mířili přímo ke schodišti.

Poručík Womacková se vrátila zpátky ke své konzoly. "Štíty?", zeptal se Pendergast. "Štíty na 40 %", odpověděla mu Womacková. "Veškerou energii pro štíty na předek", rozkázal Pendergast. "Pane. Podle senzorů je zbraň plně nabitá", říká strachy Womacková. Pendergast zapne na křesle interkom a mluví: "Všichni se připravte na náraz!" Womacková se zapírá rukama o konzoly a Pendergast se pevně drží křesla.

"Štít té zatracené věci vůbec neslábne", řekl frustrovaným hlasem Mitchell.

Satelit znova střílí na Promethea. Útočí přímo na střed přední části lodi. Při dopadu způsobuje několik sekundárních explozí.

Posádka na můstku byla sražena z dopadu na levobok.

Při dopadu zbraně byl Marks setřásán z žebříku mezi palubami. Naštěstí byl schopen rychle se chytit pravou rukou o jednu z příček, ale levou rukou praštil silně do zdi, až zaječel v bolestech.

V jedné z místností na palubě se silové okna zhroutilo a dva členové posádky vylétávají z lodi do vesmíru. Hned za nimi se táhne i stůl a ostatní díly lodi.


 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.