Episode 6 : Satelit - Pátá část

6. october 2012 at 16:00 |  Fanfiction

ČÁST PÁTÁKane stojí zády k doktoru Jacksonovi a říká: "Nevím, co mám říci. Jak to vrátit. Byla to chyba k vám chodit." Daniel pochoduje v cele z jedné strany ba druhou se slovy: "Podívej. Musíme věřit, že aspoň někdo přežil." "Myslíte, že je to vůbec možné?" zeptal se Kane. "Prometheus má transportní technologii", řekl Daniel, ale Kane ho hned opravil: "Měl transportní technologii. Teď už nemá nic." Kane se otočil k Danielovi, který stále věří v tom, že někdo z posádky přežil. Kane si sednul a Daniel stojí u mříží a mluví na něho: "Podívej. Nesmíme zapomenout, proč jsme sem vůbec přišli. Nějaká cesta ven tu musí být. Mám pocit, že Pernaux nás začíná věřit." "Danieli", řekl klidně Kane. "Vím, že vzhledem k minulosti mezi Caledonií a Randem vám to připadá vyloučené, ale někdy pohled zvenčí pomůže. Naučil jsem se, že u podobných roztržek je důležité srovnat postavení obou stran. Znovu rozběhnout vzájemnou komunikaci", řekl Daniel. Kane na něho pohlédnul a zeptal se ho: "Vzdáváte se někdy?" "Ne. Až po smrti", řekl Daniel. Na chvilku se zamyslel a dopověděl: "A někdy ani pak ne."

Kapitán Marks a podplukovník Mitchell seděli v F-302kách. Mitchell zdvihnul palec nahoru na Markse. Marks kývnul hlavou, sundal z ruky ortézu, zapnul vysílačku a spojil se s Caledonií: "Základno, tady Marks. Jsme připraveni ke startu." "Rozumíme, Marksi. Hodně štěstí", řekl přes vysílačku Pendergast. "Děkuji, pane. Bude se hodit", odpověděl Marks. "Dobrá. Můžeme vyrazit", řekl Mitchell a oba vzlétli s F-302kama.

Prezident Nadal přichází do bunkru se svou stráží v zuřivé náladě. Pernaux stojí s jednou ženou u stolu. "Naši zvědové viděli, jak dvě menší pozemské lodě vzlétly z Caledonie", řekl hlasitým a naštvaným hlasem Nadal. Technik, který seděl u senzorů, nic na obrazovce neviděl: "Senzory nic neukazují, pane." "Aktivujte štíty!" nařídil Nadal.

"Pozdě", řekl Marks, který se přenesl v momentě z F-302ky. F-302ka, ve které seděl Marks, explodovala hned nad Randským bunkrem, když se Marks transportoval.

Technik v Randu chtěl aktivovat štíty na satelitu, ale najednou vypadla veškerá elektrotechnika.

Daniel stojí v cele a spolu s Jaredem jsou oba vyděšeni, když všechna světla zhasla.

Technik v bunkru mačká na jakákoliv tlačítka, ale nic nefunguje. "Co to bylo?" zeptal se komandant Pernaux, který se rozhlíží kolem sebe ve tmě. Vojáci v bunkru rychle shánějí baterky. "Nevím. Ztratili jsme energii. Všechny systémy nefungují", řekl technik. "Záložní zdroj má být izolován", řekl okamžitě a s jistotou komandant. "Systémy co ho spouštějí, nejdou", řekl technik, kterému jeden z vojáků svítí na zařízení. Komandant byl u telefonu, který zdvihnul a přitom mluvil na prezidenta: "Nemůžeme ovládat satelit." "Tak ji zase získejte!" zařval Nadal. Pernaux zkoušel telefon, který nefungoval a zařval: "Sežeňte mi funkční vysílačku nebo telefon! Rychle!"

Marks se objevil v Randu u cely doktora Jacksona a Jareda Kanena. Daniel a Jared šli k mřížím a Kevin jim naznačil, ať jsou potichu. Natáhnul ruku a z boty vytáhnul svou zbraň. Když uviděl, že stráže se blíží k němu, řekl: "Sakra. Co teď?" Nezbývalo mu nic jiného, než začít po nich střílet. Marks šel k mřížím a zařval: "Chytněte se mě!" Daniel i Jared neváhali a chytli se ho za oblečení. Jared ho chytnul za levé rameno a Marks trochu zasyčel. Zmáčknul tlačítko na ovládači a vzápětí zmizeli. Stráže na ně stříleli, než zmizeli. Když zmizeli, všichni zůstali stát nevědomě, co se stalo. Rozhlíželi se kolem sebe. Krom nich tam nebyl nikdo jiný.

F-302ka ve které seděl Mitchell, se blížila k satelitu. Byla tak blízko, že mohla odpálit raketu.

Podplukovník Carterová s plukovníkem Pendergastem a ministryní Chaska stáli v hlavní pozorovací místnosti. Teal'c tam nebyl, protože šel k F-302ce, kdyby byla potřeba. Carterová se nahnula k vysílačce a spojila se s Mitchellem: "Modrý, tady základna. Zásilka byla doručena. Okno příležitosti je dokořán." "Rozumím. Mám ho přímo před sebou", odpověděl vysílačkou Mitchell. Ministryně Chaska se otočila ke Carterové zády a šla pomalu dozadu.

Pernaux drží v ruce funkční telefon. Do bunkru k nim přiběhl jeden z vojáků, který začal mluvit hned, jak přišel dovnitř: "Pane prezidente. Máme problém. Oba vězni zmizeli ze svých cel." Prezident se na něho obrátil s křičením: "Cože? Jak?" "Nějaký muž se objevil před jejími celami a po pár vteřinách prostě zmizeli", řekl vojín. "Začněte je hledat! Daleko být nemůžou", tak zněl rozkaz prezidenta.

Marks, Jackson a Kane se objevili na mýtině nedaleko základny Protektorátu Rand. "Děkuji", řekl Daniel. "Rádo se stalo. Ale teď se odtud musíme dostat do Caledonie", řekl Marks. Kapitán se podíval nahoru na oblohu a uviděl explozi satelitu. "Tak to bychom měli", řekl a stisknul tlačítko.

Tentokrát se přenesli na hranici Randu, kde většinou bývá stráž. V tu chvíli, kdy se objevili, nikdo tam nebyl. "Rád vás vidím. Takže někdo přežil?", zeptal se úlevou Jackson. "Ano", odpověděl kapitán a něco nenápadně strčil Jacksonovi do kapsy, že si toho ani nevšimnul. Ani ne hned po tom kolem nich začaly prolétávat kulky z pistolí, které drží ochranka. Všichni od sebe byli vzdáleni a tak se nemohli přenést pryč. Rozeběhli do lesa, kde jim bylo možno utéci. Marks nemohl rychle běžet kvůli noze a tak, když uviděl hromadu trávy, skoval se do ní stejně jako do druhé Jared. Jenže Daniel to nestihnul a stráže utíkající za ním ho chytili. Marks uslyšel jenom kroky, které šli slyšet kolem něho. Jeho levá ruka ho pěkně bolela. Nejhorší pro něho bylo, že uslyšel nabití zbraně. Jared ležel zahrabaný a za pár vteřin uslyšel výstřel. Vojín střelil jednou do hromady, kde byl Marks. Jeden z hlídky na vojína zavolal: "Vrať se. Jednoho máme." Vojín se otočil a rozeběhnul se za ostatní hlídkou, která držela spoutaného doktora Jacksona. Když Kane nikoho neslyšel, vylezl z hromady a běžel ke druhé hromadě, kde byl Marks. Rychle rozhrabal trávu a našel tam Kevina, který měl zakrvácenou ruku. Kane ho popadl a odtáhnul ho o kus dál. "Nevypadáte moc dobře", řekl zděšeně Kane. Marks tam seděl a raději nevstával. "Držte se mě. Za chvíli budem v Caledonii", řekl Marks a Kane se ho držel.

"Základno, tady modrý. Potvrzuji, že satelit byl zničen", řekl do vysílačky Mitchell. "Dobrá práce, modrý. Vraťte se zpátky na základnu", odpověděla Carterová. A F-302ka letěla zpátky na základnu.

Marks a Kane se objevili v Caledonii u budovy, u které právě procházela zdravotní služba mířící do hlavní budovy. "Rychle! Pomožte mi!" zařval Kane a zdravotníci šli k nim. Marksovi tekla z ruky krev. Jeden ze zdravotníků vzal tlakový obvaz a přitisknul ho na ránu.

Prezident Nadal a komandant Pernaux stojí v bunkru, do kterého zrovna přivádějí doktora Jacksona. "Dobrý pokus, doktore Jacksone. Satelit je zničen. Teď se dívejte, jak Caledonie zmizí jednou pro vždy z povrchu zemského. Přichystejte veškeré rakety a zaměřte je na Caledonii!" rozkázal prezident. V bunkru se pomalu obnovovala energie a doktora Jacksona znovu odvedli do vězení. Prezident Nadal byl rozzuřený ze zničení satelitu.

Plukovník Pendergast stojí u Carterové a pochoduje z jedné strany na druhou. Do pozorovací místnosti přišel voják s Jaredem Kanem se slovy: "Madam. Někoho vám vedeme." Ministryně šla k němu a zeptala se ho: "Jak jste se sem dostal?" "Jeden z vašich mužů, myslím, že se jmenuje Marks, nám pomohl utéci. Doktora Jacksona pak znova chytli", řekl Kane směrem k Pendergastovi. "Kde je?" zeptal se okamžitě. Kane ukázal rukou směrem na chodbu a Pendergast bez rozmyšlení rozběhl do chodby. "Co se stalo?" zeptala se Carterová. "Váš muž se z ničeho nic objevil před naše cely. Když jsme se ho dotkli, objevili jsme se na jiném místě. Po další jsme takové štěstí neměli. Našla nás Randská ochranka a tak jsme se rozutekli. Přitom chytili doktora Jacksona a postřelili vašeho muže", řekl Kane a ministryně Chaska stála poblíž něho a zeptala se ho: "Co podle vás teď udělá Rand?" Kane povzdychnul a začal mluvit: "Když je teď jejich satelit zničen, začnou bezpodmínečně s útokem se vším, co mají." Chaska se obrátila k všem a promluvila hlasitě: "Připravte se na útok! Budem se bránit vším, co máme." Kane i Carterová se povídali na ministryni. Oba měli nespokojující pohled.

Pendergast přiběhnul k Marksovi, u kterého byla ta stejná lékařka jako předtím. "Marksi", řekl hlasitě Pendergast. "Pane", ozval se Marks. "Co vás ještě potká? Jak se cítíte?" zeptal se Pendergast. "Celkem dobře. Je to jen škrábnutí", řekl Marks, který seděl na lehátku. Marksovi doktorka zašívala škrábnutí po kulce. "Hotovo. Radím vám, už nechoďte na takové procházky", dobrá rada od lékařky. "Na žádnou už se nechystám. Víte něco o doktoru Jacksonovi?" zeptal se Marks. Pendergast zavrtěl hlavou se slovy: "Bohužel. Půjdu se zeptat dolů, jestli něco nevědí. Vy tu raději zůstaňte." Pendergast chtěl mít jistotu, aby se nic jiného nestalo Marksovi. "Ano, pane", odpověděl poslušně Marks. Stačila necelá vteřina a všichni slyšeli dopady raket. Jedna raketa padla hned vedle budovy a strop nad Pendergastem praskala. Marks ho neuposlechl a běžel k Pendergastovi, když uviděl, jak strop padá přímo na něho. "Pozor!" zařval Marks a odstrčil Pendergasta z místnosti na schody. Část stropu se sesypala na zem. Naštěstí, že jen pár lidí bylo nahoře v místnosti a tak nikdo nebyl více zraněn. Pendergast vstává ze schodů, ale nikde nevidí Markse, až uviděl ruku držící se zábradlí. "Marksi!" zařval Pendergast a chytnul ho za uniformu a vytáhnul nahoru na schody. Oba byli zpoceni, když Pendergast vytáhnul Markse. "Děkuji, pane", řekl Marks. "Kolikrát mě ještě zachráníte, Marksi?" zeptal se udýchaně Pendergast. "Tolik kolikrát budu moc, pane", odpověděl Marks a ozval se další zvuk dopadu jedné rakety, kterou poslal Rand. Oba rychle vstali a zařvali: "Všichni rychle dolů! Rychle!" Marks a Pendergast šli rychle po schodech dolů. Schody se natolik třásly, že hrozilo zřícení celého schodiště.

"Modrá letko, tady Carterová. Zůstaňte ve vzduchu! Opakuji. Zůstaňte ve vzduchu! Začali s útokem", zařvala do vysílačky Carterová, která se s ministryní kryla. Ze stropů padal prach a omítka.

"Rozumím", odpověděl Mitchell a s F-302kou letěl směrem nahoru a pozoroval ze vzduchu útok Randů na Caledonii.

Marks a Pendergast přišli, rychlím krokem do pozorovací místnosti. "Jak jsme na tom?" zeptal se okamžitě Pendergast. Carterová se na něho obrátila a nemohla věřit, že s ním je i Marks. "Všude se to tu boří", odpověděla Carterová. Na pár minut bylo ticho, než Rand přichystá další vlnu raket. "Mám nápad. Daedalus je na cestě k Zemi. Jestli se někdo dostane na Zem a zavolá na Daedalus, tak by nás mohl transportovat na palubu", snažil se Marks pomoci. "Ale jak se dostaneme k bráně?" zeptala se Carterová.

Doktor Jackson pochodoval v cele. Když si sednul, ucítil něco v kapse. Šáhl do kapsy a vytáhnul stejný ovladač, jako měl Marks. Jenže tenhle byl vylepšený, než ten co měl Marks předtím. Daniel ovladač otočil a uviděl návod. Bylo tam napsané číslo: 680953. Daniel ho zadal a na displeji se objevil nadpis: Zmáčkni hlavní tlačítko. V tu dobu si ho jeden strážný všimnul a šel okamžitě k Danielovi, který rychle zmáčknul na hlavní tlačítko na ovládači a zmizel.


 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.