Episode 6 : Satelit - Šestá část

6. october 2012 at 16:04 |  Fanfiction

ČÁST ŠESTÁMarks se zrovna chystal vysvětlit, jak se dostat k bráně, ale v tu chvíli se objevil Daniel a tak Marks řekl: "Takhle." Všichni se dívali na místo, kde se objevil doktor Jackson. "Danieli", řekla radostně Carterová. "Sam. Jak rád vás vidím. Děkuji, kapitáne", řekl Jackson. Nejdříve si poplácal po zádech se Sam a pak šel k Marksovi a potřásali si rukou. Marks mu přitom odpověděl: "Není zač." Daniel mu podal ovládač a Marks ho rozdělal se slovy, když uviděl vnitřek: "Tak tohle nevyšlo." Carterová se zaměřila na Markse a šla k němu. "Neříkal jste, že funguje jen pro jednoho uživatele a tím jste vy?" zeptala se ho Carterová. "V podstatě ano. Jenže tenhle byl jediný upravený a ten jsem pro jistotu dal doktoru Jacksonovi, kdyby ho chytli. Ale možná bych mohl upravit i ty ostatní", řekl Marks, protože ho něco napadlo a vytáhnul z kapsy dva ovladače, který ještě měl. Když je vytáhnul, změnila se mu rychle tvář a řekl: "Sakra." "Co se děje?" zeptat se okamžitě Pendergast. "Jsou vybitý. Oba", odpověděl smutně Marks. "Nešli by nějak dobít?" zeptala se Carterová. "Možná by to šlo. Máte tady nějaký generátor?" zeptal se Marks ministryni. "Možná by se něco našlo. Vojíne. Najděte nějaký generátor a doneste ho co nejrychleji sem!" řekla ministryně. Vojín kývnul hlavou a rychle běžel pro generátor. Marks mezitím jeden z vysílačů také rozdělal a Carterová se ho zeptala klidně: "Co děláte?" Carterová ho pečlivě sledovala a přiučovala se něco novějšího. "Musím obejít některá protiopatření, aby fungoval i pro jiný. Proto z tam toho ovládače musím vyměnit do tohoto ovladače základní čip, který dovolí jakémukoliv uživateli použít ovládač", řekl Marks. Carterová ho jen pozorovala a nemohla tomu věřit. Ve skutečnosti si myslí, že Marks je snad lepší vědec, než je i ona. Jenže kapitán Marks není vědec, ale voják. Po pěti minutách přišel voják s generátorem. "Děkuji", řekl Marks a pomoci malých drátků připojil napájení pro baterii do generátoru. "Kde se přesně nachází brána?" zeptal se Marks a všichni šli k mapě, která vysela na zdi hned vedle nich.
"Brána je v Randu, kde je to oranžově označeno. My jsme ta červená", řekl ministryně Chaska. "Myslím, že na jeden skok to půjde", řekl Marks a za nimi přišla poručík Womacková. "Já to udělám. Vás všechny tu budou potřebovat", řekla sebejistě rozhodnutá Womacková. "Jste si jistá?" chtěl se ujistit Pendergast. "Ano, jsem", odpověděla Womacková. Hned jak to Womacková dořekla, Rand pokračoval v útoku. "To bylo rychlí", řekl Daniel. "Museli zjistit, že jste utekl", řekl Marks a šel k ovládači. Když k němu přišel, byl nabitý na 80%. "No. Bude to muset stačit", řekl kapitán a vytáhnu drátky z generátoru. Pak dal ovládač dohromady a pomocí malého přístroje nastavil transport k bráně. Ne přímo, aby ji hned nechytili a nedostali ovladač do vlastnictví.

Z Randu vylétávaly samé rakety, které míří přímo na Caledonii. Caledonie se snaží bránit vším, co mají a posílají na ně nejúčinnější zbraně, co mají. Mitchell s letkami, které vzlétly za ním, snaží pomoci Caledonii a ničí postupně stanoviště s raketami.

Marks podal ovládač Womackové se slovy: "Hodně štěstí. Heslo je 680953. Transportuje vás tu k bráně. Ne přímo. Takže mějte oči otevřené. A tady máte moji zbraň. Já už ji stejně potřebovat nebudu." Marks podal Womackové svoji zbraň s ovládačem. Womacková povzdychla a řekla: "Děkuji." "Hned jak budete v SGC, zavolejte na Daedalus", řekl Pendergast. Womacková kývla hlavou a se zbraní v ruce zmáčkla na hlavní tlačítko ovládače, který ji během mžiku přenesl k bráně.

Poručík Womacková se objevila poblíž brány, která nebyla moc hlídaná při útoku na Caledonii. Když nikoho neviděla, tak se rozeběhla k bráně a zadala co nejrychleji adresu Země. Po vytvoření stabilní červí díry poslala identifikační kód, který otevřel automaticky v SGC iris a tak mohla vstoupit do brány.

"Funguje to", řekla Carterová a podívala se na Markse, který se cítil divně. Byl celý bledý a zpocený. "Jste v pořádku?" zeptala se ho Carterová, když viděla, jak vypadá. "Ne", jen co to Marks dořekl, svalil se na zem. Pendergast i Carterová rychle šli k němu. Carterová natáhla ruku a šáhla mu na čelo. "Celý hoří", řekla starostlivě Carterová. Podívala se za sebe a uviděla v rohu místnosti gauč. I když byl celý zaprášený, tak řekla: "Odneseme ho na ten gauč. Danieli, pomož nám." Pendergast nesl Markse zepředu a Carterová s Jacksonem vzali Markse za nohy.

Brána v SGC byla aktivována. Bránou prochází poručík Womacková, která okamžitě běží do řídící místnosti, kde sedí seržant Harriman. Když k němu přiběhla, okamžitě řekla: "Spojte mě subprostorem s Daedalem! Rychle!" Seržant se ani neptal, co se stalo a hned se spojil s Daedalem.

Daedalus letí v hyperprostoru směrem k Zemi.

Plukovník Caldwell sedí ve velícím křesle a hned nalevo od něho sedí mladá hnědovlasá žena kapitán Martina Marksová. Napravo od Caldwella sedí kapitán Dave Kleinman. "Pane. Přijímáme vysílání z SGC. Potřebují s vámi nutně mluvit", řekla Marksová. "Na obrazovku", řekl Caldwell, když vstal z křesla a šel k obrazovce. Na obrazovce se objevila poručík Womacková. "Poručíku. Co potřebujete?" zeptal se Caldwell. "Máme problém, pane. Musíte zaletět s Daedalem na Tegalus a vyzvednout zbytek posádky Promethea. Prometheus byl zničen a na planetě to začíná být dost ošklivý. Je tam válka v plném proudu. Musíte si pospíšit. Většina posádky potřebuje lékařskou pomoc", řekla co nejrychleji Womacková. Marksová se zděsila, když to slyšela. Womacková ji zahlédla přes obrazovku a řekla ji: "Nebojte se, kapitáne. Kapitán Marks je naživu." Marksové se ulevilo, když to slyšela a Caldwell se na ni podíval. "Děkuji", s úlevou řekla Marksová. "Budem tam, co nejrychleji to půjde. Caldwell končí." Caldwell sedl zpátky do velícího křesla a vydal rozkazy: "Zvyšte rychlost a leťte na Tegalus! Informujte zdravotnické týmy, ať jsou v pohotovosti!" "Ano, pane", odpověděl Kleinman a oba důstojnici začali pracovat na svých konzolách.

Marks leží na gauči v bezvědomí a Pendergast je hned vedle něho. Carterová donesla studené obklady a přikládala je Marksovi na čelo. Když další raketa dopadla blízko nich, Carterová i Pendergast se nahnuli nad Markse a kryli ho vlastním tělem. "Jak tohle dlouho vydržíme?" zeptal se Jackson. "To nevím, ale Daedalus by si měl pospíšit. Marksová nás uškrtí", odpověděla Carterová. "Kdo?" zeptal se Pendergast. "Marksova žena", odpověděla Carterová.

"Takhle to asi nepůjde. Všem letkám, tady modrý velitel. Zaměřme všichni na jedno místo a zaměřme se na to", řekl hlasitě Mitchell a všechny F-302ky se seskupily a zaměřily se na hlavní cíl a tím byl Randský bunkr.

Daedalus opouští hyperprostor nad Tegalem. Když vystoupili z hyperprostoru, uviděli samé trosky, co tam zbyly po Prometheovi.

Z Pendergasta rádia se ozval známý mužský hlas: "Tady plukovník Caldwell z Daedala, volám přeživší z lodi Prometheus. Slyšíte mě?" "Stevene, tady Lionel. Jak rádi vás slyšíme. Zavolejte všem F-302kám, ať se stáhnou na vaši loď a připravte se na transport posádky na palubu na náš pokyn." "Rozumím. Jsme připraveni", odpověděl Caldwell. Jackson i Carterová se otočili směrem k ministryni. "Jen běžte. Je to naše válka. Běžte", řekla s jistotou ministryně Chaska. Pendergast zapnul svojí vysílačku a řekl: "Daedale. Zaměřte všechny lokátory a přeneste nás všechny na vaši loď!"

"Rozumím. Přeneste je všechny do nákladové místnosti a informujte F-302ky, že se mají vrátit na loď!" rozkázal Caldwell a kapitán Kleinman kývnul hlavou s odpovědí: "Ano, pane." Na můstku se otevřely dveře, kterými prošla kapitán Meyersová, která se vystřídala s kapitánem Marksovou. Marksová co nejrychleji opouští můstek a běží do nákladové místnosti, kde byla přenesena přeživší posádka Promethea.

Přeživší posádka Promethea byla na palubě. Do nákladové místnosti přicházely lékařské týmy a pomáhaly všem vážně raněným. Do místnosti také přiběhla Marksová a běžela hned k Marksovi, když ho uviděla ležet na zemi. "Kevine! Co se stalo?" zeptala se starostlivě Martina, když dřepnula ke Kevinovi. "Váš muž mi dvakrát zachránil život a to nemluvím o ostatních", řekl Pendergast a Marksová se na chvíli usmála. "No jo. To je celý on", odpověděla mu na to. Pendergast zapnul vysílačku a řekl: "Stevene. Jsme tu všichni. Zaměřte hlavní Randský bunkr a palte!"

Z Daedala vyletěly čtyři rakety typu Mark VIII mířící na Randskou základnu. Po pár vteřinách byl vidět mnohonásobný výbuch. Hned po něm Daedalus vstoupil do hyperprostoru směrem k Zemi.

Plukovník Pendergast a podplukovníci Carterová a Mitchell spolu s Teal'cem, Jacksonem jsou v zasedací místnosti, kde po chvilce za nimi přišel i plukovník Caldwell. "Mám pro vás zprávu. SGC se snaží navázat spojení s Tegalem, ale zatím bezúspěšně. Hned jak se vrátíme na Zem, letíme to prověřit", řekl plukovník Caldwell. Všichni měli smutnou tvář a nevěděli, co si o tom mají pomyslet. Carterová pak odešla z místnosti stejně tak jako ostatní.

Kapitán Marksová sedí vedle Markse, který byl připojený na pulsoxymetr a všeho ostatního. Stále nebyl při vědomí a za Marksovou tam přišla Carterová. Stoupla si vedle ní a poplácala ji na rameni. "Tak jak je na tom?" zeptala se Carterová. "Horečka už klesla. Ruku mu přesádrovali a kotník zafixovali. Takže bude v pořádku", odpověděla Marksová. "To jsem ráda. Marks mi o vás řekl, že jste spolu", řekla ji upřímně Carterová. "Řekl mi to. A co vy a plukovník Emerson?" zeptala se kapitán Marksová. Carterová se jenom usmívala a vůbec ji to nepřekvapilo, jak to ví. "Kevin to nebyl. Viděla jsem vás jít na obědě, když jsem zrovna odcházela", řekla Martina s úsměvem. "Máme se dobře. Vypadá to, že jen ti nejvšímavější si toho všimnou", řekla Carterová. Martina i Sam se zasmáli. "Až se probere, tak mi dejte vědět", řekla Carterová při odchodu z ošetřovny. Jako kdyby to měl Marks naplánovaný. Po odchodu Carterové se pomalu probouzel. "Ahoj", řekla Martina, když uviděla Markse probouzet se. "Ahoj", odpověděl ji Kevin. "No. To se ti povedlo", s polibkem na tvář řekla Martina. "Rád tě vidím", řekl a pravou rukou přitáhl Martinu blíže k sobě a políbil ji. Naštěstí byli na ošetřovně, kde moc lidí nebylo, jinak by to bylo pro ně trapný. "Pověs mi, co jsi to vyváděl?" zeptala se ho s úsměvem Martina. Kevin se na chvilku zapřemýšlel a odpověděl: "Učil jsem se létat bez lodi. To víš. Každý pilot si to musí jednou vyzkoušet." "Až skončíš s podvrtnutým kotníkem, vykloubenou paží a se zlomenou rukou. Jo. A ještě jsem zapomněla na to škrábnutí po kulce, ale za to asi ty nemůžeš", zdůraznila Martina a Kevin přiložil prst na její ústa. Najednou na ošetřovně bylo ticho. "Prostě přestaň mluvit a líbej", řekl Kevin a Martina se začala s ním líbat.

O týden později

Kevin a Martina Marksovi byli doma a převlékali se do slavnostní uniformy, protože na základně pro posádky se koná setkání všech posádek, kde přeživší posádka Promethea bude rozdělena do dvou lodí. Kevin stál v obývacím pokoji, ve kterém držel v ruce sako, se kterým si nevěděl rady. Nevěděl, jak ho má na sebe obléknou se zavěšenou rukou kolem pasu. Martina za ním přišla hned, jak byla převlečena. Když ho uviděla, tak se začala smát. Kevin se nejdříve podíval na sebe a pak zpátky na Martinu. "Víš, že vypadáš líp než já?" zeptal se Kevin. "Nevím, ale budu ti věřit. Puč mi to", odpověděla Martina. Kevin jí podal sako a sundal si závěs, aby ruku prostrčil do rukávu. Když byli hotovi, nasedli do auta a jeli na základnu.

V hlavním sále na základně byla stovka lidí, která čekala, až začne přiřazování posádky do lodí. Podplukovníci Carterová, Mitchell a plukovníci Pendergast a Caldwell stáli na balkóně, který byl naproti pódiu na hoře v nejvyšším patře. "Páni. Nikdy jsem neviděl tolik lidí pohromadě", řekl Mitchell. "Za chvíli se to změní. Potom co posádka bude přiřazena na lodě, se všichni rozejdou na svá místa", řekla Carterová. "A co budete dělat vy, plukovníku?" zvědavě se zeptal Mitchell. "To ještě nevím. Zatím budu doma a starat se o rodinu. Mimochodem. Mám tu i děkovný dopis od své ženy a dětí pro Markse", řekl Pendergast a vytáhnul z kapsy dopis. "A kam vůbec půjde?" zeptal se Mitchell. Carterová se usmála, když se za ní objevil plukovník Paul Emerson. "Ahoj", řekl Paul a políbil Sam na tvář. "Ahoj", odpověděla Sam. Emerson se pak obrátil směrem k ostatním a řekl: "Podplukovníku, plukovníci." Všichni kývli hlavou a Emerson pokračoval: "Markse si beru na starost já. Když mně Sam dala na přečtení jeho složku, nemohl jsem se dočkat, až dojdu na konec. Je to skvělý pilot a rád bych ho měl u sebe na lodi." Emerson ve vybírání členů posádky je expert. Obzvlášť co se týče prvních důstojníků. "Vybral sis dobře. Díky němu tu také dnes stojím", řekl Pendergast. Carterová se rozhlížela kolem a zeptala se: "A kde vůbec je?" Všichni ho najednou začali hledat. "Někde tu určitě bude. A myslím, že ho i vidím. Tam vepředu s kapitánem Marksovou", řekl Caldwell a ukázal rukou dopředu mezi posádkou Daedala a Promethea, kde Kevin s Martinou stáli. Posádka byla v místnosti rozdělena do tří řad. Uprostřed byla posádka Promethea, nalevo od nich posádka Daedala a napravo je nová posádka přidělená k Odyssee, která je nově postavená. "Asi bychom měli jít dolů. Už to začne", řekla Carterová při pohledu na hodinky.

Všechna posádka byla v pozoru, když na pódium přicházeli plukovník Paul Emerson, plukovník Lionel Pendergast, plukovník Steven Caldwell, podplukovník Samantha Carterová, podplukovník Cameron Mitchell a nakonec generál Michael Ryan spolu s prezidentem Henry Hayesem. "Pohov. Než začneme, chtěl by pan prezident Hayes říci pár slov", řekl generál Ryan. K řečnickému pultu přišel prezident a začal mluvit: "Nejdříve chci vám všem poděkovat za to, že odvádíte skvělou práci. Bojujete a riskujete své životy jeden pro druhého, pro tuto zemi i tuto planetu. Jsem poctěn, že tu dnes s vámi mohu být. Chci také mezi námi přivítat nového velitele nové lodi jménem Odyssey, plukovníka Paula Emersona, kterému nyní předávám slovo. Plukovníku." Plukovník Emerson šel k řečnickému pultu a řekl: "Děkuji, pane prezidente. Vím, že většina z vás si toho v tomto měsíci zažila hodně, ale jak už vám to řekl pan prezident. Všichni riskujeme své životy a zároveň chráníme tuto planetu. Jelikož mně na palubě chybí mnoho velících důstojníků a lidí na můstku, rozhodl jsem se, že jednoho z nich vyjmenuji a toho prosím, aby přišel sem nahoru. Prosím, aby sem nahoru přišel kapitán Kevin Marks." Marks tohle nečekal a chvilku trvalo, než se odtrhnul od posádky Promethea. S nohou v ortéze šel pomalu na pódium, kde u Emersona čekala Carterová, která držela navíc v rukou znaky hodnosti majora. Plukovník Pendergast se přidal ke Carterové, když Marks přišel nahoru k Emersonovi. "Pane", řekl Marks a zasalutoval pravou rukou. "Kapitáne", řekl Emerson, který mu také zasalutoval a pokračoval: "Riskoval jste svůj život ze všech nejvíce a zachránil jste mnoho životů a proto je mi velkou ctí vás povýšit do hodnosti majora. Letectvo Spojených Států Amerických uznává, že jste své povinnosti kapitána vždycky splnil na výbornou. Proto je mi velkou radostí, že vám mohu propůjčit povinnosti, úctu a hodnost majora", při těchto slovech plukovníci Pendergast a Emerson měnili hodnosti na Marksově uniformě. Marks byl překvapen, protože to vůbec nečekal. Myslel si, že zůstane kapitánem a bude dělat technika jako prvně, když nastoupil na Prometheus, ale tohle je pro něho něco lepšího. "Gratuluji, majore", řekl mu jako první Pendergast a Marks si s ním potřásal rukou a navzájem si zasalutovali. "Děkuji, pane", řekl Marks. Pak se obrátil na Emersona, který řekl: "Gratuluji, majore." Pak hned Marks řekl: "Děkuji, pane." A navzájem si zasalutovali. "Ještě jedná drobnost, majore. Prosím, abyste se připojil k posádce jako pilot a zároveň můj zastupující velitel", řekl Emerson. Marks byl totálně vedle a s úsměvem odpověděl: "Děkuji,…pane." Emerson věděl, že to bude pro něho nová zkušenost a že bude překvapen. Hned jak to dořekl, odešel z pódia a přidal se k posádce Odyssey jako pilot i zastupující velitel plukovníka Emersona. Všichni když to uslyšeli, začali tleskat stejně tak i Marksová, která je na něho pyšná. Po půl hodině byla posádka rozřazena mezi dvěma posádkami. Pouze patnáct lidí nebylo rozhodnuto, jestli se vůbec chtějí vrátit na loď. Ale nakonec se rozhodli a přidali se k posádkám. Hned jak byl konec, všichni se rozprchli a šli oslavovat. Natož Marks šel hned ke své ženě, která ho při první příležitosti začala přede všemi líbat. Emerson a Carterová byli spolu a šli k Marksovím. Když je Marksovi viděli přicházet, přestali s líbáním a obrátili se směrem k nim. "Pane. Madam", řekla Marksová v pozoru. "Pohov, kapitáne", řekl Emerson. Kevin přitáhl Martinu blíže k sobě a řekl: "No, pane. Chvíli to budete bezzemě vydržet, než se vrátím do aktivní služby." "Nebojte se, majore. O nic nepřijdete. My na vás počkáme", ujistil ho Emerson. Marks se jenom usmál a řekl: "Tak jestli vám to nevadí, rádi bychom se svojí ženou šli domů, než poletí do Pegasu." "Jen běžte", řekla Carterová, která se držela za ruku s Emersonem. Kevin i Martina se usmáli a odešli z hlavního sálu. "Nedivím se, že oni jediní na to přišli", řekl Emerson. "To proto, že jsou jedni z nejlepších", řekla Carterová a s Emersonem také odešli.

 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.