Episode 6 : Satelit - Třetí část

6. october 2012 at 15:52 |  Fanfiction

ČÁST TŘETÍCarterová klesá k zemi, ale přitom se drží konstrukce. Rychle se přitáhne a je schopna dostat se zpátky a popadne Markse, který se stále drží žebříku jednou rukou. "Držím vás", řekl mu Carterová.

Zprávy o škodách přicházejí z celé lodi. Posádka na můstku se ještě pořád třese po sekundární explozi.

Carterová pomáhá Marksovi dostat se zpátky na chodbu. "Jste v pořádku?" zeptala se ho ihned Carterová, když ho vytáhla ven. "Moje ruka", odpověděl v bolestech Marks. Carterová vezme do ruky vysílačku a mluví: "Můstku, tady Carterová. Můžete nás přenést do pomocné řídící místnosti dvě?"

Pendergast se přesouvá k Marksově konzole a mezitím Womacková odpovídá Carterové: "Negativní, podplukovníku. Místnost je bez podpory života." Všude po můstku lítali jiskry a pára prosakovala potrubím.

Displej ukazuje velký kruh. Byl to Prometheus spolu s několika menšími kruhy, což byly F-302ky. "Velkou loď se nám podařilo znehybnit. Vyzveme je ke kapitulaci?" zeptal se Pernaux směrem k Nadalovi. "Kniha Počátku nám říká, že nepřátelé Oriů jsou nemilosrdní ve svém úsilí svést nás z cesty. Tomuto útoku musíme čelit rozhodně a plnou silou. Skončete to", tak zní poslední rozkaz prezidenta Nadala.

Podplukovník Mitchell v jedné z F-302jek se spojí vysílačkou s Prometheem: "Promethee, tady modrý. Jaký je váš stav?"

Pendergast stojí u Marksovy konzole. Hned jak uslyšel Mitchella, zmáčknul tlačítko pro komunikaci a začal mluvit: "Nevypadá to dobře modrý." "Můžeme pomoci?" zeptal se Mitchell. "Negativní, modrý. Hangáry jsou příliš poškozené. Čekejte na rozkazy", odpověděl rychle Pendergast. "Rozumím", odpověděl stručně Mitchell. "Můstku, tady Carterová. Potřebujeme odemknout 15 palubu", ozvala se skrze vysílačku Carterová. Pendergast se otočil na Womacksovou a řekl ji: "Odemkněte jim, jestli to jde." Womacková okamžitě zmáčkla na pár tlačítek.

Na patnácté palubě se otvíraly dveře, před kterými stála Carterová s Marksem. Carterová drží vysílačky v levé ruce a říká: "Jestli ovládací panel vydržel, zapojíme naquadohový generátor a přesměrujeme proud do podsvětelných motoru." Mezitím Carterová sundává panel ze zdi a zároveň sleduje i Markse, který si zavěšuje ruku pomocí kapesního obvazu. "Máte asi dvě minuty, podplukovníku", odpověděl ji Pendergast. "To není dost času, pane", odpověděla mu do vysílačky Carterová. Marks rychle odběhl do chodby pro naquadahový generátor.

Pendergast na můstku povzdychá a vzpřímí se slovy a těžkým rozhodnutím: "Otevřete kanál a vysílejte na všech frekvencích." "Ano, pane", odpověděla poručík Womacková. "Tady plukovník Lionel Pendergast z pozemské lodi Prometheus volá Randský Protektorát. Váš útok naši loď nám vážně poškodil motory a vyřadil zbraňové systémy. Jsme ochotni vyjednávat o podmínkách naší kapitulace."

Prezident Nadal naslouchá Pendergasta v zoufalé prosby. Pernaux sleduje Nadalovu reakci. Pendergast stále mluví přes rádio: "Pozemská loď Prometheus volá Randský Protektorát. Opakuji. Jsme připraveni s vámi jednat o podmínkách kapitulace!"

Naquadahový generátor byl napojen na hlavní energetickou rozvodnu, ale ještě nebyl zapnutý. Podplukovník Carterová stojí napravo od generátoru s počítačem. Marks stojí nalevo od generátoru také s počítačem, na kterém byl zobrazen hlavní počítačový systém celého Promethea. Zároveň musel také poslouchat Carterovou, která na něho mluvila: "Dobrá, zpusťte to!" Marks zvednul hlavu zpochybněním a slovy na ni: "To neprověříte ten okruh?" "Není čas", odpověděla rychle Carterová s pohledem na Markse. "Ale…" Marks byl zásadně proti, ale Carterová ho přerušila: "Já vím. Udělejte to!" Marks natáhnul pravou ruku a stěží otočil víkem generátoru na druhou stranu. Generátor se zpustil a rozsvítil. Marks se obrátil zpátky k počítači a zmáčknul na klávesnici "Enter".

Mitchell zapnul vysílačku a mluvil ke všem letkám F-302: "Dobrá, to je k ničemu. Modrá letko, tady velitel. Přerušte útok a vytvořte formaci mezi Prometheem a satelitem." Mitchell vypnul vysílačku a promluvil na Teal'ca: "Možná budeme mít štěstí a dostaneme příští dávku." "To bych za štěstí nepovažoval, podplukovníku", řekl Teal'c. "No. Těm na Prometheovi určitě ano", odpověděl mu na to Mitchell, který byl odhodlaný zachránit jakýmkoliv způsobem posádku Promethea.

Pendergast a jeho posádka se snaží co nejrychleji obnovit důležité systémy na Prometheovi. Prezident Nadal se spojil s Prometheem: "Tady je prezident Nadal z Protektorátu Rand, mluvím k pozemské lodi. Vysvětlete prosím váš nestoudný útok proti nám."

Jared Kane a Daniel Jackson jsou přiváděny do bunkru s ozbrojenou stráží, která je tam přivedla. Když vcházeli dovnitř, uslyšeli Pendergasta, který mluví přes komunikační systém: "Nejsme vaší nepřátel, jak si myslíte. Chceme jen zjistit, proč s námi doktor Daniel Jackson, kterého jsme k vám vyslali, přestal najednou komunikovat." "A přesto byl vaším prvním činem naší části vesmíru útok na náš obranný satelit", odpověděl mu na to Nadal. Daniel i Jared se rozhlíželi kolem sebe s otevřenými ústy.

"Jen jsme reagovali, když váš satelit nabíjí zbraně a míří na nás. To jsme si již vyložili jako první přípravu k útoku, tak jsme jen reagovali. Teď už nejsme vaší hrozbou. Někteří členové posádky potřebují lékařskou pomoc a přicházíme o zásoby kyslíku. Prosím. Zvažte naší žádost kapitulace", řekl Pendergast a vypnul komunikaci. Obrátil se směrem k Womackové a pak zpátky ke konzole se slovy: "Držte nám palce."

Jackson i Kane byli otřeseni tím, co právě řekl Pendergast. Nadal se oblací směrem k doktoru Jacksonovi a šel za ním. Daniel se snaží skrývat své obavy. Nadal na něho mluví: "Vaše planeta sem poslala tuto loď, aby nás napadla. Nemám v úmyslu mařit dalšími životy. Řekněte nám, co chceme vědět a já kapitulaci příjmu." "Kdo další plánoval tenhle útok? Co ještě Caledoniané připravují?" zeptal se jim komandant Pernaux. Jared sklonil hlavu a Daniel jim vše začal vysvětlovat: "Nejsme špehové. Přišel jsem, abychom vaše lidi přesvědčili, abyste rozebrali tenhle satelit dříve, než se někomu něco stane. Abyste se vyhnuli dalším takovým útokům." "Proč bychom to dělaly?" zeptal se Nadal. Daniel se na něho dívá s otevřenými ústy, protože je Nadal takoví idiot, že to nedokáže ani pochopit. Daniel chtěl to mu všemu zastavit a tak jim řekl: "Snažím se to vysvětlit." Komandant Pernaux se zaměřil na Kane a hned se ho ptá: "Kdo ti pomohl dostat se k bráně?" "Jen já sám", odpověděl jim stručně Kane. Nadal mu nevěří a hned reaguje: "Lžete. Jste součástí špionážní sítě, která poskytovává Caledonii tajné informace." "Caledoniané se k informaci dostávají proto, že nesouhlasí s tím, co tu děláte", řekl mu Daniel přímo do očí. Najednou se ozval zvuk alarmu a ozývá se technik, který byl u ovládání zbrani: "Zbraň je nabitá." Nadal úplně zuřil a dával to Danielovi najevo. Obrátí se k němu zády a směřuje k technikovi. Daniel na něho rychle v zoufalství křičí: "Počkejte! Prosím! Jen mě poslouchejte, než použijete tu zbraň na bezbranné lidi!" Nadal se okamžitě obrátil zpátky na Daniela dost s hlasitými slovy: "My se jenom bráníme! Vaše loď nás napadla!"

Poručík Womacková se dívá přímo na Pendergasta se špatnou zprávou: "Pane. Senzory zachytily, že zbraň je plně nabitá." Plukovník Pendergast natáhnul ruku na svoje křeslo, zapnul interkom a mluvil k podplukovníku Carterové: "Podplukovníku Carterová. Potřebuji teď slyšet dobré zprávy!" "Ještě pár minut", odpověděla mu na zpátky Carterová. "Bohužel, Sam. Ty nemáme. Je konec. Veškerou energii co máte, přesměrujte do předních štítů a zapněte všechna Asgardská transportní zařízení", tak zní rozkaz Pendergasta, který se rozhodnul k opuštění lodi. "Pane?" zeptala se zmateně a nechápavě Carterová. "Opouštíme loď", odpověděl ji Pendergast, který se přesunul hned k Womackové. Opřel se loktem o její křeslo a začal ji dávat rozkazy: "Začněte s evakuací! Chci, aby veškerý personál byl transportován na planetu. Najděte jakékoliv místo v Caledonii." "Ano, pane", odpověděla Womacková a začala s přípravou transportu celé posádky. "Vyšlete souřadnice všech transportních stanovišť", řekl plukovník Womackové. Ta na vše kývnula hlavou a plukovník zapnul komunikační zařízení a mluvil: "Tady Prometheus všem F-302kám. Zahájili jsme evakuaci. Doporučuji vám dostat se co nejdál od lodi a doletět za námi na určité souřadnice na planetě." "Rozumím", odpověděl Mitchell. Většina lidí na můstku byla zakrvácena. Plukovník Pendergast chytl Womackovou na ramena a řekl ji: "O zajištění přesunu se postarám." Womacková nedobrovolně vstala ze židle a stoupla si vedle Pendergasta, který nadále mluví: "Všichni rychle běžte na transportní stanoviště." Všichni se dívali na Pendergasta a nechtěli nikam jít, až jim to nakonec musel dát rozkazem: "Tak běžte lidi! Je to rozkaz! Běžte!" "Pane, já…" Womacková tomu nemohla věřit, ale hned byla přerušena Pendergastem: "Tak pohyb lidi. Zmizněte odtud!" Plukovník ukázal palcem směrem na dveře a Womacková se zbytkem posádky odešla rychle z můstku podle rozkazu. Jediný Pendergast zůstává na můstku.

Kapitán Marks, když zaslechnul rozkaz k evakuaci, okamžitě pracoval na jedné důležité věci, kterou naštěstí stihnul dokončit v čas. Carterová sledovala posádku, jak se shromažďovává na transportních stanovištích. Okamžitě se obrátila na Markse a říká mu: "Běžte! Když to nezapojím, dojde nám energie dříve, než dokončíme evakuace." Marks nad tím váhá, protože nechtěl, aby kdokoliv jiný z posádky zahynul. Carterová si všimla, jak váhá a tak mu řekla: "Běžte!" Marks nakonec odešel od počítače a šel na transportní stanoviště, kde stojí někteří členové posádky. V několika okamžicích byli přeneseni pryč z lodi.

Prezident už byl dost naštvaný a tak řekl nahlas: "Je čas, abychom vzali osud do vlastních rukou. Zahajte palbu!" "Počkejte! Ne!" vykřikli zároveň Daniel s Jaredem. Vojáci je ze zadu stáhli zpátky a drželi je.

Pendergast je sám na můstku a mačká rychle klávesnici k transportu celé jeho posádky. Jeho konzole zapípala a on zdvihnul strachy hlavu, když vidí, že zbraň střílí znovu na loď.

Paprsek narazil přímo do středu lodi. Prometheus se dělí na dvě hlavní části. Všude kolem lodi lítají velké kusy z části lodi.

Pendergast se dívá před sebe, když vidí, že samotná loď už tohle nevydrží a zavřel oči. Jenže v několika nanosekundách se objevil na palubě paprsek a přenesl Pendergasta z lodi.

Prometheus byl rozdělen na dvě části a způsobuje obrovskou explozi celé lodi, až zmizí úplně.

Mitchell zírá na explozi a rychle stáhnul dýchací masku se slovy: "Sakra." Když téměř loď zmizela, sundal si i Teal'c masku ale pomalu.

Počítač v Randském bunkru ukazuje velký kruh označující Promethea. Ani ne po pár vteřinách zmizel a Nadal měl z toho velkou radost. Randský technik se otočil směrem k prezidentovi a říká mu: "Pozemská loď byla zničena." Daniel a Jared se dívají na obrazovku a vypadají dost zděšeně se strachem.

Jackson a Kane sedí zpátky v celách. Dokonce to s Danielem nepohnula, když k mřížím cely přišel Pernaux. Stoupl si přímo před celu, kde je Daniel a ten vůbec nereaguje. Pernaux na něho promluví: "Ztráta vašich lidí je politováníhodná. Ale vy i Calediniané musíte poznat naše odhodlání."

Kane na tyto slova okamžitě reagoval: "Víš, že Calediniané raději zemřou, než aby se nám podvolili." Pernaux se přesouvá k cele, kde je zavřen Jared. "Budete je muset vyvraždit", řekl mu ještě Kane. "Před rokem proti nám zahájili první útok. Zachovali se stejně a vůbec jim to nevadilo", to mu na to odpověděl Pernaux. Jared dal pořádně do hlasu a hlasitě říkal: "Ale kdy to skončí?" Kane vstal z lavečky a pokračoval: "Kdy už se přestaneme navzájem zabíjet kvůli válkám našich otců a dědů?" Jared si stoupnul přímo naproti Pernauxovi a dívá se mu přímo do očí. "Teď už tu nejde o Rand nebo Caledonii", řekl mu na to Pernaux, ale Kane mu to hned vpálil do očí: "Ale jde. Musíme překonat rozdíly a bojovat proti Oriům společně. Gorane. Jak dlouho se známe? Prosím. Věř o nich, co ti o nich říkal doktor Jackson." Pernaux pohlédne na doktora Jacksona a povzdychne si. S Danielem to vůbec nehnulo. Nezdvihnul ani hlavou. Pernaux začal vše vysvětlovat: "Na vlastní oči jsem viděl, jak převor zpustil satelit pouhým dotykem své hole. Ani Rand ani Caledonie nemají technologie, které by se jim mohli postavit. Nemáme na vybranou." Daniel konečně zareagoval a vstal z lavečky a jde na k okraji cely se vzdycháním a zjevně i zmatením se slovy: "Hele, podívejte. Nemohu vám nic slíbit, ale už jsme vyvinuli stroj, který neutralizuje jejich schopnosti. Pokud víme, dokážou se pohybovat po galaxii jen pomocí brány, takže ji buď zničíte, nebo sestrojit iris jako máme my." "Nadal ztratil úplně rozum. Kniha Počátku je jen velká lež, která má nás donutit k tupé poslušnosti. A Oriové nás chtějí využít. Zabíjet jménem není sebeobrana. Je to vražda." Pernaux má mírně skloněnou hlavu s považováním pravdy jejich slova.


 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.