Episode 7 : Narušená síť - Čtvrtá část

14. october 2012 at 18:52 |  Fanfiction

ČÁST ČTVRTÁV jedné chodbě procházeli Jaffové. Teal'c je sledoval z pozad rohu. Když byli Jaffové mimo dosah, dal signál zbytku SG-1. Celá SG-1 se pohybuje po chodbě až k přepážce k nákladovému doku. Carterová šla k panelu, kterému zdělala kryt a pomocí krystalů otvírá dveře. Teal'c spolu s Jacksonem a Mitchell střeží chodbu.

Tři Jaffové stáli na můstku. Na lodním displeji se jim zobrazil obraz lodi s informací, že se někdo pokouší aktivovat přepážku na jedné z palub. "Máme na lodi vetřelce", řekl jeden Jaffa do vysílačky.

Carterové se podařilo otevřít přepážku. Jako první do místnosti vstoupila Carterová a hned za ní Jackson s Mitchellem. Teal'cem zůstal na chodbě a hlídkuje. Jackson i Carterová zůstali stát, když uviděli takové množství bran pohromadě. "No, páni. Jedna, dva, tři čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct,…" Jackson počítal brány a nemohl se dopočítat. "Potřebujeme více lokátorů", řekla Carterová do vysílačky. Po celém doku byly samé brány s DHD.

Teal'c zahlédl hlídku, která se organizovala na konci chodby. "Podplukovníku Mitchelle", zavolal na ně. "Máme společnost. Nápady?" zeptal se Mitchell, ale než někdo promluvil, Teal'c se vynořil zpozad rohu a začal střílet po Jaffech, které mířili k nim. Jackson i carterová se obrátili leknutím směrem k přepážce. Jaffové začali po Teal'covi střílet a tak se na chvilku ukryl za zeď. Mitchell okamžitě přišel na pomoc a začal po nich střílet. Jackson i Carterová se dali do pohybu, když uslyšeli zvuky jdoucí od střelby ze zbraní. Na každou bránu dávali lokátory. Mitchell na chvíli přestal střílet. "Houstone, máme problém", řekl Mitchell do vysílačky.

Plukovník Emerson sedící v křesle se zeptá: "Co se děje?" Střelba, která je na Ba'alově lodi je slyšet přes komunikační zařízení. Marksovi zapípala konzola s novými údaji. "Pane. Tři mateřské lodě právě vystoupily z hyperprostoru", informoval plukovníka, který se k němu okamžitě otočil. "Cože?" taková byla okamžitá reakce plukovníka. "Přijímáme zprávu, pane", řekla poručík Evansová a pustila komunikační zařízení, přes který šel slyšet pouhý zvuk. "Lodi třídy Ha'tak, tady Netan z Luciánské Aliance. Ihned se vzdejte, nebo budete zničeni", tyto slova vyšla z Netanových úst ze zprávy, která byla pro Ba'ala.

Tři lodě třídy Ha'tak se blíží z pozad Odyssey, která čelí Ba'alově lodi.
Plukovník Emerson kývnul na poručíka Evansovou, která zapnula komunikační zařízení. "Luciánská Aliance, tady je plukovník Emerson, velitel pozemské lodi Odyssea, prosím odpovězte." Místo odpovědi od Luciánské Aliance se ozval Marks: "Pane. Nabíjejí zbraně. Cílem je Ba'alova loď." Plukovník okamžitě zapnul na svém křesle vysílačku: "SG-1, tady Odyssea, jaký je váš stav?"

Plukovník Mitchell s Teal'cem stříleli na každou stranu chodby. Carterová dávala na bránu lokátor, když se objevil Asgardský paprsek, který tam přenesl pytlík s lokátory uvnitř. Jackson je vzal a hodil jí je. Mitchell se ukryl za zeď hned, když mu došla munice. "Jacksone, pomozte mi!" zakřičel Mitchell a Jackson okamžitě běžel k němu a začal střílet po stále přicházejících Jaffech. "Naše pozice byla prozrazena. Snažíme se dokončit misi", řekl Mitchell do vysílačky.

Plukovník Emerson mluví do vysílačky: "Pro vaši informaci, Luciánská Aliance se právě objevila."

"Nemůžete proti nim bojovat s netestovanou lodí", řekla Carterová. "To dobře vím, ale zaměřují Ba'alovu loď. Musíme vás odtamtud ihned dostat", slyšela Carterová mluvit Emersona skrze vysílačku. "To není možné, stále značkujeme brány", odpověděla Carterová. "Podplukovníku, bez štítů Ba'alova loď nic nevydrží", řekl Emerson. Carterová stále dává lokátory na brány. "Víme to, SG-1 končí", řekl tentokrát Mitchell a po nabití zbraně pokračoval ve střelbě.

Ba'al a jeho strážní Jaffové se vrací zpátky na můstek. "Stav?" zeptal se okamžitě Ba'al. Dva Jaffové u předního panele se snaží vše zprovoznit zpátky. Oba vstali a jeden z nich odpovídá: "Podařilo se nám obnovit senzory a komunikaci. Odhalili jsme čtyři lodě v naší blízkosti", odpověděl na Ba'alovu otázku. "Cože?" Ba'al byl zaražen. "Volají nás", řekl Jaffa. Ba'al sedá na svůj trůn, když řekne: "Dejte mi je na obrazovku." V přední části lodi se objeví na obrazovce tvář Netana. "Tady je Netan, z Luciánské Aliance. Máte náklad, který patří nám. Okamžitě ho vydejte a vzdejte se i se svou lodí, hned." Ba'al se zasmál, když tohle uslyšel. "Nejste v pozici vznášet takové požadavky", řekl Ba'al.

"Nemáte žádné štíty ani zbraně. Okamžitě se vzdejte, nebo se připravte k obsazení", řekl Netan sedící ve svém trůním křeslu. Hned vedle Netana stojí Worrel. Oba sledují Ba'ala přes obrazovku, který jim právě odpovídá na jeho poslední větu: "Do toho, zkuste to." Obrazovka zčernala a Worrel pohlédnul na Netana. "Palte na ně. Zaměřte zbraně a hyperpohon", rozkázal Netan.

Všechny tři lodě Luciánské Aliance začali střílet na Ba'alovu loď.
"Dejte mi mé štíty", nařídil Ba'al, když palba od Luciánské Aliance začala dělat na lodi velmi značné škody.

Na Marksově konzole byl zobrazen radar, který mu podává údaje. "Pane. Lodě Luciánské Aliance zahájily palbu", řekl Marks. Emerson zmáčkne na křeslu komunikační tlačítka a začne mluvit: "SG-1, připravte se na okamžitý transport."

Carterová právě značkovala poslední brány. "Právě připevňuji poslední lokátor, můžeme!" odpověděla hlasitě Carterová.

"Zahajuji transport", informovala Evansová plukovníka.

Ba'alovým Jaffům se podařilo zprovoznit částečně štíty. "Zprovoznil jsem štíty", řekl Jaffa.

Plukovník Emerson se otočil na Markse se slovy: "Marksi?" Marks se dal okamžitě do práce. "Hned to bude", řekl Marks, když si pohrával s transportním systémem.

Carterová a zbytek SG-1 byla stále na Ba'alově lodi. "Odyssey, co se děje?" zeptala se Carterová.

Emerson stál za Marksem, který odpověděl: "Ba'alovy štíty znova fungují. Za chvilku vás budu moc zaměřit."

"Musíte si pospíšit, dlouho to tu nevydržíme. Ústup!", zařval Mitchell a všichni zalezli do doku.

Marks upravil poslední řádek kódování a řekl do vysílačky: "Zahajuji transport." Emerson zapnul vysílačku na uchu: "Hangáre, hlášení!" Z interkomu se ozval jeden z důstojníků v hangáru: "Pane. Máme všechny brány i SG-1." Plukovník byl spokojen a tak nařídil: "Nabijte zbraně a palte na Ba'alovu loď." Evansová zmáčkla na pár tlačítek.

Odyssey začala střílet po lodi. Během pár vteřin byla Ba'alova loď zničena.

Emerson otočil hlavu na Markse: "Majore. Aktivujte hyperpohon. Směr Země." Marks kývnul hlavou.

Odyssey po zničení Ba'alovy lodi vstoupila do hyperprostoru. Lodě Luciánské Aliance přestaly hned střílet, když Ba'alova loď byla zničena a Odyssea vstoupila do hyperprostoru.

Celá SG-1, Emerson a Marks byli v zasedací místnosti, kde právě subprostorem hovoří s generálem Landrym. "Gratuluji SG-1. Dobrá práce. I vy plukovníku s majorem", řekl generál Landry. "Při cestě na Zem budeme postupně vracet brány na svá místa. Za den a kousek bychom měli být zpátky doma", řekl plukovník stojící vedle Carterová. "To rád slyším", řekl Landry, který po chvilce dodal: "Daedalus by měl za pár hodin opustit hyperprostor. Jestli ho nechcete promarnit, tak byste měli zrychlit." Majora Markse to tak nakoplo, že řekl: "Půjdu šlápnout na pedál." Marks odešel z místnosti a plukovník se otočil k obrazovce a řekl: "Teď budu mít problém ho zpomalit. Ve všem je první." Carterová se zasmála a obrátila se směrem k němu. "Chtěl jsi ty nejlepší, tak hodně štěstí", řekla Carterová. "No jo", uznal Emerson. "Tak to je ode mne vše. Vraťte se zpátky domů v celku", řekl Landry. "Ano, pane", odpověděl Emerson. "Landry končí." Obrazovka zčernala a všichni odešli z místnosti.

 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.