Episode 7 : Narušená síť - První část

14. october 2012 at 17:27 |  Fanfiction

ČÁST PRVNÍV zasedací místnosti v SGC sedí kolem stolu SG-1 spolu s plukovníkem Reynoldsem a generálem Landrym. Před nimi na stole leží schránka, ve které je kukuřice. Na schránce bylo napsáno: Biologicky nebezpečná látka. Generál Landry sedí vepředu zády ke kanceláři. Napravo od něho sedí podplukovník Mitchell, podplukovník Carterová a plukovník Reynolds. Na levé straně od generála sedí doktor Jackson a Teal'c. "Říkají tomu Kassa", začal jako první mluvit plukovník Reynolds. "Vypadá jako kukuřice", řekl Mitchell, který byl předkloněný a opíral se rukama o stůl. "Vždycky jsem si myslel, že pochází ze Severní Ameriky", myslel si Jackson. "Musí být zatraceně dobrá, když kvůli ní tolik vyvádějí", řekl Mitchell. "Poručík Mooney to popsal jako sladký kukuřičný nebe", řekl sklesle Reynolds. "Jak je na tom?" zeptal se Landry. Reynolds zavřel na vteřinku oči a pak řekl: "Neustále ji vyžaduje, pane. Nechtěl opustit planetu. Dokonce jsme ho nemohli dostat pryč. Musel jsem ho proto spoutat a odvést." Jackson tomu nemohl uvěřit: "To je něco." Mitchell pohlédl na Jacksona se slovy: "A to jste ještě nejedl kukuřičný chleba od mé babičky." Daniel i Teal'c se podivně dívají na Mitchella. "Ne. A co ti ostatní obyvatelé? Vykazují stejnou závislost?" zeptal se Jackson. "Když jsme tam přijeli poprvé, byli všichni v pořádku. Když jim ubili zásoby, na tržišti vypukla rvačka a tak jsme museli uklidnit situaci. No a tam se právě Mooney rozhodl ji ochutnat. Neuvědomil jsem si, že by…" plukovníka Reynoldse přerušil generál Landry: "To je v pořádku. A co na to říká doktor Lee?" Tentokrát se slova ujala dosud mlčící Carterová: "Ještě stále analyzuje vzorek, pane. Zjišťuje, zda se vyskytuje v přírodě." "Zajímalo by mě, jestli s tím nemají něco společného Oriové?" zeptal se nahlas Daniel spíše pro sebe. "Že by chtěli nechat lidstvo navyknout na vesmírnou kukuřici? No nevím", řekl se skeptickým obličejem Mitchell. Teal'c pohlédl směrem k Landrymu a pak na Mitchella se slovy: "Také by mě to nepřekvapilo." Daniel hned na to reagoval: "No. Úplně jejich styl to není." "Nemáme důkaz, že byl na planetě nějaký převor", řekl plukovník Reynolds. Teal'c se na něho vážně dívá a říká: "Na posledním zasedání prozatímní Rady si několik Jaffů stěžovalo na chaos na několika planetách. Sabotáž v zemědělství nás nenapadla." "Plukovníku. Zjistili jste odkud ta Kassa pochází?" zeptal se generál a přitom se na něho díval. "No. Vymáčkli jsme z toho obchodníka souřadnice brány, ale nevím, jestli jsou správné", odpověděl plukovník Reynolds. "Za zkoušku to stojí, pane", řekl Mitchell, když se na něho díval. Generál pohlédnul na kukuřici a zároveň promluvil: "Zjistěte, co se dá. A držet se mimo radar." Celá SG-1 se zvedala ze židlí. "Provedu", odpověděl Mitchell.

Odyssey byla na orbitu Země a právě testuje systémy lodi.

Plukovník Emerson byl na můstku s několika členy posádky. Jeden z nich mu právě na počítači ukazoval diagnostiku hyperpohonu. Na můstku se otevřely dveře a plukovník Emerson zrovna v tu chvíli se na ně podíval. "Hlásím se do služby podle rozkazu, pane", řekl major Marks, který po dlouhých dnech nastoupil do aktivní služby. Emerson šel k němu a potřásal si s ním rukou se slovy: "Majore. Vítejte na palubě Odyssey." Major s úsměvem odpověděl: "Děkuji, pane. Jsem tu rád." Plukovník se podíval na majora, který se zadíval na konzole. Obě konzole byly momentálně neobsazené, takže se rozhodoval, ke které usedne. "Která se vám nejvíce zamlouvá?" zeptal se Emerson. Marks párkrát kývnul hlavou do stran a nakonec stejně řekl: "Jsem přece pilot." Plukovník se zachechtal. "Tak běžte", řekl a ukázal rukou směrem k pilotní konzole. Major šel přímo ke konzole, u které se nejdříve zastavil, dotknul se ji a až potom sednul do křesla. Plukovník se na něho dívá a je rád, že Marks zůstal u létání potom, co se mu přihodilo na Tegalu.

V hlavních rolí, díle Narušená síť
Podplukovník Cameron Mitchell
Podplukovník Samantha Carter
Major Kevin Marks
Plukovník Paul Emerson
Doktor Daniel Jackson
Svobodný Jaffa Teal'c
Major Generál Henry "Hank" Landry
Poručík Sharon Evans
Seržant Walter Harriman
Doktor Bill Lee

SG-1 byl na planetě označená jako P6G-452. Jeden z místních farmářů táhne za sebou po cestě vozík plný kukuřice. Po pár metrech cesty zastavil u kukuřičného pole a vytáhne z vozíku kuřici, kterou začal jíst. Za ním nenápadně stoupá SG-1, kde byli skryti mezi stébly. Všichni ho sledují s otevřenými ústy krom Mitchella, který má mezi zuby stéblo trávy. Celá SG-1 byla oblečena do kožených oděvů na venkov. Podplukovník Mitchell odhodil stéblo z úst a všichni šli nenápadně z pole na cestu. "To má být ochutnávka?" zeptal se, když farmář ochutnával kukuřici ve velkém množství. Farmář se zděsil, když pohlednul za sebe a uviděl tam čtyři cizince a promluvil na ně klidným, i když zděšeným hlasem: "Prosím ne. Mám dvě dcery." "Nebojte se. Neublížíme vám", ujišťovala ho Carterová, když vylezla z pozad Mitchellových zad. "Kdo jste? Co chcete?" ptal se farmář. "Chceme koupit trochu Kassy", řekl Mitchell. Celá SG-1 stála v řadě vedle sebe. "Ta je na každém trhu", odpověděl mu ironicky farmář, který stále držel v ruce kukuřici. Mitchell pohlédl na pravou stranu, kde stál zbytek týmu, a kývnul na ně hlavou. Pak se obrátil směrem k farmáři a řekl mu: "Potřebujeme větší množství." Farmář se na ně zděšeně dívá a taky tak i odpovídá: "Možná bych mohl sehnat jednu nebo dvě fůry." Mitchell začal vydávat z úst divné skřípavé zvuky a zeptal se ho se složenýma rukama kolem pasu: "Kolik chcete za všechno?" Carterová se zasekla a zaměřila se na něho s vážnou a zaskočenou tváří. "Takové obchody Aliance nedělá", odpověděl mu na to farmář. "To jako Luciánská Aliance?" zeptal se dosud mlčící a sledující Daniel. "Kolik jiných Aliancí znáte?" zeptal se Mitchell mumlajícím hlasem. Daniel pozdvihnul hlavu a Teal'c na otázku odpověděl: "Hodně." Mitchell se na něho podíval a vůbec ho nepřekvapil. Luciánská Aliance se o vás doví. Má oči všude", řekl farmář s vykulenýma očima na SG-1. "Skvělí. Rádi se s nimi sejdeme. Zařiďte to", řekl Mitchell a Carterová se na něho znovu podívala. Farmář mu na to odpoví: "Worrel se vrátí odpoledne." Daniel nechápavě na něho zírá a tak se ho zeptá: "Kdo je Worrel?" "To je majitel půdy. Bydlí tady kousek", řekl farmář a zároveň ukazoval rukou směr, kde Worrel bydlí. "Dobře. Tak mu řekněte, že je tu pan Bidlo. Ať sám navrhne kdy a kde bychom se mohli sejít", řekl Mitchell. Carterová vedle něho ho sleduje nepříjemným pohledem. Farmář stál stále před nimi a odpovídá: "Zařídím to, ale musím vás varovat. Nebude se mu to líbit, že jste tady." Farmář se otočil, hodil do vozíku kukuřici, kterou ochutnával a rychle začal tlačit vozík dopředu po cestě. SG-1 zůstává stát na cestě. Všichni tři se dívají na Mitchella s dost nepříjemným pohledem. Daniel si odkašlal a zeptal se ho: "Co to sakra bylo?" Mitchell pohlédl na stranu, kterou šel farmář. Pak se otočil na zbytek týmu s nevinným pohledem a tak se jich zeptal: "A co jako?" "Máme se držet mimo radar", řekla mu důrazným hlasem Carterová. "Pochybuji, že tento svět má takovou technologii", usoudil Teal'c. Mitchell s tím souhlasí a dodá: "Když to říká, má pravdu." Danielovi se to nelíbí stejně jako Sam a tak říká: "Sam má pravdu. Nejsme vybavení na to, abychom jsme s nimi teď bojovali." Mitchell kýval hlavou do stran. "Vždyť já nemám v úmyslu s někým bojovat. Budu se tvářit jako kupec", nakonec odpověděl Mitchell. "Vy?" zeptal se ho skepticky Jackson. "Bez urážky, Jacksone. Ale vy mi nepřipadáte jako typ drogového dealera. Vůbec se mu ani trošku nepodobáte", odpověděl mu Mitchell, který chtěl jít sám, jako překupník drog. "Myslím, že se mu podobám stejně jako vy", řekl Jackson, když stoupnul naproti podplukovníka. "No tak! To snad nemyslíte vážně?" zeptala se zneklidněně Carterová. "Teal'cu. Kdo z nás se mu více podobá?" zeptal se pro zajímavost Mitchell. Daniel se na něho znepokojeně dívá a Teal'c odpoví upřímně: "Všichni tři jste na tom stejně." Mitchellovi se to nelíbilo a hned to odpálkoval: "Ale, prosím tě. Tady Mary Poppinsnová vůbec nesoutěží!" Carterovou tím velice urazil: "Hele!" Mitchell se pak obrátil na Teal'ca s nataženou rukou na něho a mluví: "A vy taky ne, protože jdu já. Zeptám se, jak to tady vedou. Zjistím, co se dá. Omrknu to. Řeknu, že jsou moc drahý a pak odtamtud hodně rychle vypařím." Podplukovník Mitchell se obrátil zády ke zbytku SG-1 a odchází. Všichni tři zůstali stát a skepticky si vyměňovali pohledy. Pak nakonec šli za ním.

Odyssey byla poblíž měsíce, kde zkoušela manévrovací trysky spolu s přesností motorů. Pro majora Markse to byla docela hračka. Zkoušel si s lodí jakékoliv manévry, které zvládal bez nejmenší chyby. Plukovník Emerson ho pečlivě sledoval a ani ho nemusel vychvalovat, protože dobře věděl, že od Markse může čekat cokoliv. Spíše se plukovník od Markse přiučuje. "Majore. Proveďte diagnostiku stavu všech systémů včetně štítů", řekl Emerson při pohledu na Markse. Emerson nevěděl, co vše má dát za úkoly Marksovi, který si je dobrovolně vyžádal. Emerson to nečekal, ale během chvilky Marks odpověděl: "Diagnostika všech systémů byla ověřena před hodinou. Motory se štíty fungují na 100%." Plukovník Emerson vstal z křesla a stoupnul si k Marksovi, který měl na obrazovce zobrazenou konečnou diagnostiku všech systémů. Emerson ho poplácal po rameni a řekl: "Marksi, Marksi. Co bych vám měl na to říci?" Marks pokrčil rameny a řekl: "Třeba připravte simulaci hyperpohonu nebo poškození trupu?" Emerson sedl zpátky do křesla a podepřel si hlavu. Marks ho sledoval a čekal na odpověď, která přišla během chvilky: "Plným podsvětelným tahem zpátky na Zem." Marks se otočil zpátky ke své konzoly se slovy: "Ano, pane. Plný podsvětelný."

Odyssey, poblíž měsíce, se vydala zpátky k Zemi.

SG-1 na planetě P6G-452 se dostala do průšvihu po milém setkáním s Worrel. Běželi lesní cestou přímo k bráně. Přitom střílí na nepřítele. Než doběhli k bráně, skrčili se za strom, kde Carterová podává Mitchellovi zbraň. "Co jste jim řekl?" zeptala se ho při střelbě na nepřítele Carterová. "No, zjevně to nevyšlo tam moc dobře", odpověděl Při nabití zbraně Mitchell. Obrátil se směrem k nepříteli a začal střílet. Doktor Jackson byl poblíž DHD skovaný za velkým kamenem. Zbytek SG-1 se pak připojila k němu, když uviděli, že po cestě se blíží Worrel s jeho muži. SG-1 se kryla za kameny a Jackson mezitím stál u DHD a chystal se zadat adresu Země. Na bráně zadal tři symboly, ale hned potom zmizela brána a Jackson zůstal zmatený. "Lidi?" zařval Jackson. Carterová pohnula hlavou do stran a zeptala se: "Proč to tak trvá?" Po dokončení věty zmizelo i DHD. "Máme problém!" zařval Jackson, před kterým zmizela brána i DHD. "Pospěšte si a otevřete tu zatracenou…" Mitchell pohlédl za sebe a místo brány viděl prázdnou louky. "…bránu", dořekl Mitchell. Palba přestala a všichni se podívali za sebe. "Dobrá, nabízí se otázka…" řekl Mitchell při pohledu na ostatní. Worrel schovaný za rohem sledoval celou situaci. "Jste obklíčeni, skloňte zbraně!" zařval na ně. Mitchell a zbytek SG-1 se rozhlížela kolem sebe. Kolem nich vylézali Worrelovi muži se zbraněmi v rukou. SG-1 nezbývalo nic jiného, než odložit zbraně a vzdát se jim. Všichni stoupli se zvednutýma rukama.

Seržant Harriman v SGC seděl u počítače v řídící místnosti a zadával na bráně adresu P6G-452. Generál Landry přicházel do řídící místnosti po schodech z jeho kanceláře. "Seržante, jak dlouho mají zpoždění?" zeptal se Landry a stoupnul si k Harrimanovi, který odpověděl: "Dvě hodiny, pane. Podplukovník Mitchell se nikdy neohlásil pozdě. Pátý symbol zadán." Na počítači byl zobrazen zadání pátého symbolu. Plukovník Reynolds přišel do řídící místnosti a stoupnul si ke generálovi. "Generále Landry, pane. Právě jsem mluvil s doktorem Leem. Je si jistý, že ta rostlina obsahuje vysoce návykový psychostimulant", potvrdil Reynolds to, co už vědí. "Což jen potvrzuje to, co už víme", řekl generál. "Ale nevěděli jsme, že je umělý a tedy se nevyvinula přirozeně", dopověděl Reynolds zbytek informací o neznámé kukuřici. "Šestý symbol zadán", řekl seržant. Landry se obrátil směrem k bráně a díval se na ni. Prstenec se symboly se na bráně točil, než se zastavil na sedmém symbolu, který nechtěl zapadnout. "Sedmý symbol nezapadl", řekl Harriman. "Proč ne?" byla okamžitá otázka generála. "Nevím, pane. Nezaznamenávám žádné poruchy na naší straně", odpověděl seržant. "Proveďte diagnostiku a zkuste to znovu", rozkázal generál. "Ano, pane", řekl seržant Harriman. Generál Landry opouští řídící místnost, ve které zůstává stát plukovník Reynolds.


 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.