Episode 7 : Narušená síť - Třetí část

14. october 2012 at 18:41 |  Fanfiction

ČÁST TŘETÍPět lodí třídy Ha'tak hlídkuje nad planetou P6G-452, kde byla držena SG-1. Tyto lodě patří Luciánské Alianci, která obchoduje ve velkým s Kassou.

Na můstek na jedné z lodí přichází Worrel s dvěma muži, kteří byli ozbrojeni. Netan, velitel Luciánské Aliance, stojí vepředu můstku. "Na co jsi myslel, Worrele?" zeptal se důrazným hlasem Netan. "Prosím, nezabíjejte mě", bál se o svůj život. Strach z něho vycházel. "Proč bych to dělat?" zeptal se vztekle Netan. "No, naposledy, když jsem slyšel, jak jste tohle říkal, tak…" řekl Worrel, ale uprostřed věty ho přerušil Netan. "Jsem jen naprosto ohromen. Jak sis mohl myslet, že by SG-1 mohla ukrást naši bránu a sama se tak uvěznila na planetě?" zeptal se ho. "No,… já…" Worrel se v momentě zakoktal. Netan se obrátil k Worrelovi tváří tvář. "Měl jsi je téměř dva dny a nevíš nic", řekl Netan a Worrel před ním sklonil hlavu a Netan nadále pokračoval: "A teď dvě třetiny úrody bez užitku shnijí." Worrel zpátky narovnal hlavu s nápadem. "A co kdybychom použili nákladní lodě?" zeptal se. "Nákladní lodě? Víš, kolik bych ji muselo být?" zeptal se Netan a obrátil se k němu zády. "Přisahám, že to nenechám bez odplaty", slíbil Worrel. "Nestarej se o SG-1 a Zemi. Ponesou následky. Máme špióny po celé galaxii. Zjisti, kdo opravdu ukradl bránu a dostaň ji zpět. Nebo se už neobtěžuj vracet", bylo Netanovo rozhodnutí. "Ano, Netane."

Odyssey je na oběžné dráze u planety.

Majora Markse si zavolala podplukovník Carterová do zasedací místnosti, kde právě hovoří s generálem Landrym skrze otevřenou bránu na planetě. "Volala jste mě, madam?" zeptal se Marks, jakmile přišel do místnosti. "Ano, majore", odpověděla Carterová. Marks si stoupnul vedle ní. Hned jak uviděl generála, na obrazovce řekl: "Pane." Generál Landry kývnul hlavou a začal mluvit: "Zavolal jsem si vám, protože nadřízení se rozhodli pustit Neruse za výměnu informací." "Nerus? To je ten Goa'uld, který přišel dobrovolně na Zemi?" zeptal se Marks. "Ano, to je on. Po situaci na Kallaně jsme ho uvěznili v Oblasti 51", odpověděla Carterová a pak se zeptala generála: "Co máte v plánu, pane?" Na obrazovce se objevil vedle generála doktor Lee, který prověřoval Nerusova zařízení. "Napadlo nás, že bychom si pohráli s některými Nerusovými věcmi, které s sebou přinesl, když k nám přišel. Abychom ho mohli sledovat, až k Ba'alovi", odpověděl tentokrát doktor. "Jestli se k němu vrátí, tak můžeme získat zpátky brány. Ale nejdříve se musíme postarat o štíty, senzory a zbraně, jinak by nás detekovali a okamžitě by začali s palbou nebo při nejhorším by vstoupili do hyperprostoru", řekl major Marks. "Na to jsme právě mysleli. Posíláme vám ten program na kontrolu. Doufáme, že bude plně funkční", řekl generál Landry a pohlédl na seržanta Harrimana, který začal přeposílat zprávu, ve které je napsán celý program. Napsaný program se objevil na druhé obrazovce. Major šel k ní a pohlédl na program se slovy: "To by mohlo vyjít." Pak šel zpátky ke Carterové a zeptal se generála: "Kolik máme času?" Generál pohlédl na hodinky a řekl: "Neruse právě převážejí z Oblasti 51 a měl by tu být do hodiny." Carterová pohlédla na Markse, který na ní kývnul souhlasně. "Do hodiny se ozveme", řekl Carterová. "Dobrá. Hned jak dostaneme souřadnice, přepošleme je vám na Odysseu. Hodně štěstí. Landry končí." Obrazovky v zasedací místnosti zčernala. Marks pohlédnul na Carterovou se slovy: "Proč jste si mě vlastně zavolala?" Carterová si zavolala Markse z jednoho dobrého důvodu. "Zavolala jsem si vás, protože těmto věcem rozumíte více, než já", řekla Carterová. Marks se nad tím chvilku zapřemýšlel. "No, myslím, že s tímto na vás ještě nemám", řekl, jenže Carterová nechtěla vzít svá slova zpátky. "Ale máte, Marksi. Tehdy na Tegalu jsme se dostali z planety díky vaší znalosti s transportéry. Mě by to nikdy nenapadlo", řekla upřímně podplukovník. "S těmi transportéry máte asi pravdu, ale taky nezapomeňte na to, že si ze zbytku nic nepamatuji, než jsem se probudil na Daedalu na ošetřovně", řekl Marks. Carterová se usmála a vzala do ruky PC tablet, do kterého nahrála celý program, který pak nechala simulovat přes lodní počítač. A nakonec oba odešli pryč z místnosti.

Hodina hodně rychle utekla, že Nerus byl v SGC. Brána byla aktivována na jednu adresu, kterou chtěl Nerus. Nerus vstoupil do místnosti s bránou, před kterou stál generál Landry. Když Nerus uviděl generála, začal jásat radostí. "Doufám, že jste si vše zabalil?" zeptal se generál. "Ano, spolu s větším počtem těch,… jak jim říkáte…" zamyslel se Nerus. "Dortíků s polevou", dopověděl za něho generál. "Ano! To byl ten nejštědřejší ústupek naší dohody, generále." Vojáci, kteří šli za Nerusem a nesli jeho věci, postavili kufry před aktivní bránu a odešli bokem. "Považujte to za dárek na rozloučenou", řekl generál. "Jsem dojat", řekl Nerus a chtěl už jít, ale generál si před něho stoupnul a tím ho i zadržel. "Ale musím přiznat, že bylo nutné dost přesvědčovat", řekl generál. "No, s nadřízenými je to někdy obtížné", řekl Nerus. "Právě to nadřízení udělili toto rozhodnutí. Já byl proti. A stejně všichni mají důvod, proč vám nevěřit", přiznal se Landy. "Ale vy jste jim stejně přesvědčivě řekl, že je to férová dohoda, ne? Dám vám souřadnice za svobodu. Pokud ovšem hodláte dodržet naší dohodu", řekl Nerus, protože při rozhlédnutím kolem sebe, uviděl samé ozbrojené vojáky. "Myslím, že dobře víte, že moje slovo platí", řekl Landry. "Oh, samozřejmě, že ano", trochu si odkašlal a řekl Nerus. "Pak byste neměl problém mi věřit, když vám řeknu, že s těmi souřadnicemi lžete, najdeme si vás kdekoliv v této galaxii", varoval ho generál. "Já vám věřím", řekl okamžitě bez rozmyšlení. "To jsem rád", usmál se Landry. Nerus šťastný bez sebe se na generála ušklebil a řekl: "Sbohem." Prošel kolem generála a s sebou táhl dva velké kufry na kolečkách. Nerus prošel bránou a Landry ho sledoval. Po přerušení červí díry generál zavrtěl hlavou se slovy: "Mamlas."

Seržant Harriman sedí u počítače v řídící místnosti, tam přichází generál Landry. "Mám zadat ty souřadnice, které nám zanechal?" zeptal se seržant. "Ne. Nejspíše to je černá díra nebo něco horšího. Pokud jsem se tu něco naučil, tak to, že nemám nikdy věřit Goa'uldovi. Zvlášť, když se jmenuje Nerus", řekl generál, když procházel kolem seržanta, který se směrem na něho se židlí a řekl: "Ano, pane."

Po hodině čekání přichází do generálovy kanceláře Harriman s dobrou zprávou. Zaklepal na dveře a Landry řekl: "Vstupte." Otočil se směrem k seržantovi, který vstoupil do jeho kanceláře. "Pane, dostáváme subprostorový signál z lokátoru", informoval generála. "To bylo rychlé", řekl překvapený generál s hrkem v ruce. "Ano, pane. Vypadá to, že jste měl pravdu. Vrátil se k Ba'alovi", řekl seržant. "Zašlete ty souřadnice na Odysseu co nejdříve", rozkázal generál. "Ano, pane", řekl seržant, který se zajímal o jednu věc: "Pane, jestli vám to nevadí, rád bych se zeptal…" "Jak jsem umístil lokátor na Neruse?" dopověděl otázku generál. "Ano, pane", odpověděl. "Byl to kus dortu. Prostě nám to spolknul", odpověděl Landry. Seržant se zarazil tím, co uslyšel od generála. Generál se na něho trochu ušklíbnul a seržant při odchodu z generálovy kanceláře se usměje a kývne hlavou, že to pochopil.

Celý tým SG-1 byl na můstku a major Marks dostal subprostorovou zprávu z SGC: "Pane. Přijímám subprostorový signál z SGC. Jsou to souřadnice. Všichni se přesunuli k Marksovi k pilotní konzole. "Ba'al", řekl Jackson a opřel se o Marksovu konzolu. "Generál Landry byl přesvědčiví", řekl Teal'c stojící za Emersonovým velícím křeslem. "Plukovníku, je Odyssey připravena k boji?" zeptala se Carterová. Když jsou ve službě, tak si ti dva netikají a pracují jako velitel a podřízený. "Štíty, zbraně i navigaci jsme testovali při simulacích", odpověděl Emerson při sledování Marksovy obrazovky. "Tak ho pojďme sundat", řekl Mitchell s pohledem na Carterovou. "Zadejte kurs", řekl Emerson. "Ano, pane", odpověděl Marks.

Odyssey vstoupila z prázdného prostoru do hyperprostoru.

Ba'alův Ha'tak byl na orbitě u jedné planety.

Dveře do jedné chodby se otevřely. Za nimi stál Nerus. Když vchází na chodbu, uvidí Ba'ala, kterého zajímá, proč se vůbec vrátil zpátky na jeho loď. "Úžasné. Vy jste mě přišel přivítat osobně. A mám skvělý vynález, říká se tomu dortíky s polevou, je to tak dobré", řekl Nerus a chtěl obejmout Ba'ala, ale ten ho zastavil tím, že natáhnul ruku. "Proč ses vrátil?" zeptal se Ba'al. "Můj starý příteli, hluboce jste mě ranil", odpověděl Nerus. "Jsem schopný tě ranit mnohem hlouběji. Myslel jsem, že ses přidal k Tau'riům… nebo to byli Oriové?" zeptal se Ba'al a lusknul prsty na Jaffy, kteří stáli za ním. Hned jak lusknul prsty, Jaffové namířili své tyčové zbraně na Neruse. "Vy… Vy jste opravdu uvěřil, že bych se já někdy přidal k Oriům? Ne, ne, ne. Bylo to chvilkové selhání rozsudku, to připouštím, ale já jsem nikdy, ani na malý okamžik nepolevil ve své věrnosti k vám, sire", řekl Nerus, který tím přesvědčil natolik Ba'ala, že dal znamení Jaffům, aby sklonili zbraně. "Jsi si jistý, že tě nikdo nesledoval?" zeptal se Ba'al. "Jsem přece génius, víte?" řekl Nerus a zachechtal se. "Takže na tom trváš", řekl Ba'al. "Ano a také jem to při vašich službách mnohokrát dokázal. Víte, kolika branami jsem musel projít, abych se dostal k vám? Ha, ha. Pěti branami…", přitom, když Nerus mluvil, Ba'al se obrátil k Nerusovi zády a dali se do chůze po chodbě a Nerus nadále mluví: "A ten hodná a naivní generál mi dal slovo, že mě nebude sledovat." Jaffové šli za Ba'alem a Nerusem. "Pokud se chceš ke mně vrátit, musíš si to zasloužit", řekl Ba'al. "Jak?" zeptal se Nerus. "Najdi mi planety vhodné pro mou novou říši. Jsem připraven začít znovu", takový byl Ba'alův požadavek. "Nejdříve se musím zotavit z…" Nerus se na vteřinu zarazil, když uviděl procházet tři Ba'alovy klony. "…toho strašného utrpení", dořekl Nerus a podíval se na Ba'ala, který se zasmál a pak mu říká: "Bylo by moudré mě nepodvádět, Nerusi. Od tvého odjezdu se mnohé změnilo." Ba'al se dal do chůze a Nerus šel hned za ním.

V zasedací místnosti na palubě Odyssey se nacházela SG-1 spolu s majorem Marksem a plukovníkem Emersonem. Carterová s Marksem stojí u obrazovky, na které mají zobrazenou Ba'alovu loď. "Podle toho, co o Ba'alově lodi víme, má jen jeden dok, který je dost velký na tolik bran", řekla Carterová a na obrazovce se objevil dok, kde by se nacházely brány. "Je tady", ukázala na obrazovku. "Přeneseme vás na loď, dostanete se do nákladového doku a připnete na brány tyto lokátory", řekl Marks, který držel v ruce jeden z lokátorů. "Fungují v subprostoru, takže je neobjeví. Jakmile zaměříme jejich signál, přeneseme brány, potom sebe a snad budeme pryč dříve, než si toho Ba'al všimne", doufala Carterová. "A nebude náhodou Ba'al schopen zachytit Odysseu? A i kdyby ne, jak překonáme jejich štíty?" zeptal se podplukovník Mitchell. Carterová pohlédla na Markse a ten odpověděl: "Řekněme, že hlavně tomuhle byla věnována největší pozornost."

Nerus drží v ruce jeden z jeho vynálezů, který je umístěn v krabičce. Vytáhne ho z krabičky, je podobný jako kříž, a vsune ho do panelu, který je před ním. Dva z krystalů na panelu prohodil a předním se objevila projekce obrazovky. Po několika málo sekundách, se na displeji zobrazí řádky kódů a začnou vypadávat systémy a světla začnou blikat. Nerus se rozhlíží kolem sebe se slovy: "Co to?"

Carterová u obrazovky se otáčí k SG-1 se slovy: "Generál Landry s doktorem Leem vymysleli virus, který jsme spolu s Marksem trochu upravili. Hned po úpravách ho naprogramovali do Nerusových zařízení." Podplukovník teďka předala slovo Marksovi: "Ten program jsme upravili tak, že během několika vteřin vyřadí jejich štíty, senzory, zbraně a úplně vypadne i proud. Nebudou mít jedinou šanci, jak nás detekovat", řekl Marks. "Plukovníku Emersone, tady můstek. Opouštíme hyperprostor, pane", ozvala se z interkomu poručík Evansová. Plukovník zmáčknul na tlačítko interkomu a odpověděl: "Rozumím. Jsme na cestě." Celá SG-1 opouští zasedací místnost.

Všichni přišli na můstek a Marksovi do sluchátka přichází novější informace, které pak říká plukovníku Emersonovi. "Ba'alova loď je přímo před námi", informoval všechny Marks a sedl k pilotní konzole. "Vědí o nás?" zeptal se Emerson. "Negativní, pane. Vyšlo to. Ale také příjmám subprostorový kód lokátoru", odpověděl Marks. Carterová stála mezi Marksem a Emersonem. "Byl naprogramován, aby začal vysílat, až budu virus aktivní", informovala je Carterová. "Nerus neztrácel čas", řekl podplukovník Mitchell.

Na Ba'alově lodi pomalu zhasínaly světla. Ba'al sedí v křesle na můstku a ptá se: "Co se děje?" Jaffa stojící u předního panelu odpověděl: "Všechny systémy přestaly fungovat." Ba'al ho zpozad zadu sleduje. "Jak je to možné?" zeptal se ho. Jednomu ze dvou Jaffů se podařilo zobrazit schéma lodi. Hlasitý zvuk s čidlem blikají v dané oblasti na palubě lodi. "Trochu energie máme zpátky. Vypadá to, že systémy něco blokuje zevnitř lodi", odpověděl Jaffa. Ba'al vstal z křesla a chtěl odejít z můstku, jenže dveře se otevřely částečně s velmi skřípaným zvukem. Ba'al překročil spodní část zavřených dveří. "Pojďte se mnou", řekl netrpělivě Ba'al. Dva Jaffové z můstku šli za Ba'alem.

Skupina Jaffů šla chodbou. Poté co zašli za roh chodby, se objevila SG-1, která byla transportována z Odyssey. V rukou drželi zbraně a vzájemně se kryli, kdyby narazili při transportu na nějaký odpor. "Tudy", řekl Teal'c. Teal'c jde vpředu a zbytek týmu jde opatrně za ním. "Jsme uvnitř", řekl do vysílačky Mitchell.

Plukovník Emerson seděl ve svém křesle. "Rozumím. Zůstaneme v dosahu transportéru", odpověděl do interkomu, pak kývnul na Markse.

Nerus měl stále od svého příchodu špinavá ústa od polevy a nadále pracuje na terminálu a snaží se vyřešit tento problém. Do místnosti za ním přichází Ba'al s dvěma Jaffy. Ba'al si stoupne za pár metrů za Nerusem. Nerus si ho všimnul a tak se k němu otočil. Nerus se trochu zachechtal. "Oh, zdravíčko. Je to jen malý virus. Určitě si velice rychle s tím poradím, jakmile se dostanu k terminálu", řekl Nerus Ba'alovi. Pak se obrátil zpátky k terminálu a zamumlal si pro sebe: "Oh, generále. Jste mnohem prohnanější, než jsem původně myslel. Zklamal jste mě." Nerus se obrátil zpátky čelem k Ba'alovi, který tam naštvaně stojí. "Budu vás informovat, díky", řekl Nerus a otočil se zpátky k terminálu. Ba'al odchází z místnosti, ale netrvalo dlouho a už byl zpátky s tyčovou zbraní, kterou mu podal jeden z Jaffů, kteří ho doprovázeli. Ba'alovím cílem byl Nerus, který se po několika okamžicích otáčí zpátky. "Oh, vy jste se vrátil. Nemyslím, že střelba na terminál pomůže, ale můžete to zkusit", řekl Nerus, který se vzdálil od terminálu. Ba'alovím cílem nebyl terminál ale Nerus. A tak namířil zbraň na Neruse a aktivoval ji. "Oh, chápu. Už asi nemá smysl nic říkat, že?" zeptal se Nerus, když to pochopil. Ba'alova odpověď byla zavrtěním hlavou do stran. "Ale přitom jsem tak užitečný", řekl Nerus.


 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.