Episode 8 : Kamelot - Čtvrtá část

26. october 2012 at 9:15 |  Fanfiction

ČÁST ČTVRTÁPodplukovník Mitchell s doktorem Jacksonem byli přeneseni na můstek z jedné z lodí, které vlastní Země. "Chlape, to je dneska načasování", řekl Jackson. "Podplukovníku Mitchelle, doktore Jacksone, vítejte na palubě Koroleva", přivítal je na své lodi plukovník Chekov, velitel Ruské X-304 Koroleva. Podplukovník i doktor se zároveň na něho podívali a pak zároveň sdílejí pohled.

Podplukovník Carterová s Kvasirem v laboratoři sledují obrazovku, na které byla zobrazena grafika SuperBrány. "Tady je to", řekla Carterová, když našli to, co hledali. Do laboratoře se otevřely dveře, kterými vstoupil plukovník Emerson. "Sam", řekl Emerson. "Paule. Podařilo se nám najít místo, kde se nacházejí zadávací krystaly. Kvasir už naprogramoval náhradní krystal, takže potřebujeme někoho, kdo tam půjde a nainstaluje ho", řekl Carterová. "Předpokládám, že se hlásíš dobrovolně", řekl Emerson, který jí už hodně dlouho a dobře zná. "Jistě", odpověděla. "Já bych šel, ale nemáte skafandr mé velikosti." Carterová se pousmála a pohlédl na Emersona. "Nikdo nepůjde. Právě jsme dostali zprávu z Koroleva. Mitchell a Jackson to zařízení nenašli", překvapivě řekl Emerson. "Paule, i bez toho Merlinova zařízení bychom se měli pokusit otevřít bránu od tuď. Alespoň se nedostanou oni k nám. Je možně, že energie vyráběná od singularity dokáže udržet toto připojení bez omezení", řekla Carterová. Emerson jí naznačil, že má jít za ním. Když popošli trochu dál od Kvasira, začal Paul mluvit: "Sam, vím, že to není ta správná chvíli o tom diskutovat, ale to nemůžu risknout." Sam se usmála a zeptala se ho: "Proč bych se hlásila dobrovolně, kdybych neznala rizika?" Když chtěl odpovědět na Samanthinu otázku, vyrušil ho major Marks. "Plukovník Emerson na můstek", ozvalo se z interkomu. "Co se děje, majore?" zeptal se. "Athena právě opustila hyperprostor", odpověděl Marks. "Jsem na cestě", řekl Emerson, ale než odešel podíval se na Sam. "Tak dobrá", odpověděl a ještě dodal: "Hodně štěstí." Carterová ho políbila na tvář se slovy: "Děkuji."

Plukovník Emerson přichází na můstek a major mu hned hlásí: "Kanál otevřen." Plukovník si stoupá před obrazovku. "Tady plukovník Paul Emerson, velitel lodi Odyssea." Na obrazovce se zobrazila velitelka Atheny, která také stojí u obrazovky. "Jsem plukovník Helen Svitsová, velitelka lodi Athena. Jaká je situace?" zeptala se. "Zatím jsme nezachytili žádnou aktivaci. Věřím, že jste už dostali zprávu o tom, že SuperBrána je plně funkční?" zeptal se Emerson. "Ano. SGC nám dalo vědět", odpověděla Svitsová. Pak zahlédla za plukovníkem Emersonem známou tvář a řekla: "Major Marks. Ráda vás opět vidím." Emerson pohlédl na Markse. "Také vás rád vidím, madam", odpověděl. Emerson nechápal, jak to že se ti dva znají. "Od koho si myslíte, že jsem se učil?" zeptal se Marks. "Byly to dobré časy, ale teď tu máme jinou situaci. Co máte v plánu?" zeptala se Svitsová. "Kvasir spolu s podplukovníkem Carterovou nainstalovaly program do krystalu, který by měl nám dovolit bránu otevřít odsud", odpověděl Emerson. "Dobrý nápad. Kdybyste něco potřebovali, jsem na příjmu. Svitsová končí." Obrazovka ztmavla a objevila se zpátky konstrukce lodi. Plukovník pohlédl na majora a ten pohnul rameny. Pak sedl do svého křesla a čekal.

V laboratoři pomáhají podplukovníku Carterové tři členové posádky, kteří ji navlékají skafandru. Jeden z nich ji nasadil a zabezpečil helmu. Kvasir stojí poblíž ní u panelu připraven pro transport. "Souřadnice jsou nastaveny. Jste připravena podplukovníku Carterová?" zeptal se Kvasir. "Připravena, jak jsem nikdy nebyla", odpověděla. Člen posádky na skafandru zapnul všechna světla a poplácal ji po rameni. Ona odpověděla kývnutím hlavy. Zahajuji transport", řekl Kvasir a přenesl podplukovníka Carterovou.

Podplukovník Carterová se objevila na jednom ze segmentů SuperBrány s krystalem v levé ruce. Světli si svítí na malou obrazovku, na které si aktivuje magnetické podrážky. "Zapínám magnetické podrážky", řekl Carterová. Stiskne pár tlačítek na displeji a pevně se dostává na zem. Pak jde k panelu, před který si stoupne. "Právě odstraňuji kryt panelu", řekla a vyndala kryt panelu, který nechá plavat vesmírem pryč. V panelu je několik krystalů podobný tomu, který nainstaloval Kvasir. Jeden z krystalů vytáhne a dá ho pryč.

Plukovník Emerson stojí v přední části můstku a poslouchá přes rádio Carterovou: "Vkládám náš ovládací krystal."

Podplukovník Carterová vkládá krystal do panelu. "Pár minut potrvá, než naběhne." Pak stiskne na displeji pár tlačítek pro sledování procesu.

Major Marks zaznamenal na své konzoly nové údaje. "Pane. Zachytil jsem zvýšení energie uvnitř brány", řekl Marks. Plukovník na něho pohlédl a tušil, že nastává problém.

SuperBránou začíná proudit jiskry energie, které postupují velmi rychle. "Něco se děje", řekla Carterová. Během pár vteřin jí přestali fungovat magnetické podrážky. "Přišla jsem o své magnetické podrážky", řekla Carterová a vznáší se vzhůru.

Plukovník Emerson se rychle přesunuje na své místo. "Je to příchozí červí díra", řekl Marks. "Dostaňte ji odtamtud, hned", řekl Emerson, jakmile dosedl do křesla. "Nefunguje to. Brána paprsek ruší", odpověděl Marks. Emerson zapne vysílačku a mluví: "Sam, hlášení! Sam!"

Carterová byla nucena zavřít pevně oči, protože ze SuperBrány vyšla masivně směrem ven červí díra. "Oh, můj Bože!" řekla Carterová.

Plukovník Emerson se obrací s křeslem směrem k majorovi. "Můžete zaměřit signál podplukovníka Carterové?" zeptal se ho. "Negativní. Je příliš blízko horizontu událostí", odpověděl major. Plukovník vstává ustaraně ze svého křesla a jde k přednímu oknu.

Poblíž Odyssey a Atheny vystupuje z hyperprostoru Korolev a přidává se k flotile.

Na palubě Atheny plukovník Svitsová stojí u jednoho z panelu v přední části můstku. "Madam. Korolev právě vystoupil z hyperprostoru", řekl major Barta. Z interkomu se ozval mužský hlas: "Tady je plukovník Chekov. Jaká je situace?"

Na palubě Koroleva stojí v přední části můstku Jackson s Mitchellem, kteří hledí vpřed. "Máme tu příchozí červí díru. Doporučuji vám připravit se na bitvu", odpověděla Svitsová. "Боевая готовность! (Bojová pohotovost)" řekl plukovník Chekov rodným jazykem a stoupnul k Mitchellovi a Jacksonovi. "Боевая готовность! Активировать щиты и оружие! (Bojová pohotovost! Aktivovat štíty a zbraně!)" řekl pilot v ruštině. "Už jsou tady", řekl Mitchell.

Jedna z Orijských lodí právě vyletěla ze SuperBrána a postupně ji následovaly další tři lodě. Všechny lodě prolétaly těsně kolem Sam, která je sledovala. Všechny Orijské lodě se seřadily vedle sebe.

Plukovník Chekov, podplukovník Mitchell i doktor Jackson stáli s otevřenou pusou, když uviděli lodě Oriů. "Nepočítal jsem jen se čtyřmi loděmi", řekl upřímně Mitchell. "Pravděpodobně je to první vlna", řekl Jackson. "Tak uvidíme, jestli je můžeme odrazit od druhé", řekl Mitchell. "Ракеты на исходную! Навести прицел! (Aktivujte rakety! Zaměřte cíl!)" rozkázal plukovník Chekov a vrátil se zpátky do svého křesla. Po celé lodi byl puštěn alarm označující přípravu k bitvě.

Plukovník Emerson stále stál v přední části můstku a major Marks s poručíkem Evansovou pracují na svých konzolách. "Pane. Přijímáme zprávu z jedné lodi Oriů. Pouze text", řekl Marks, který v podstatě sledoval vše. "Co říká?" zeptal se Emerson. "A ti, kteří jsou plní pýchy a odmítají se klanět, budou sraženi k zemi a obraceni v prach", přečetl Marks zprávu, kterou dostaly všechny lodě.

Podplukovník Mitchell s Jacksonem stojí za ruským pilotem a četli tu samou zprávu. "To je vše co říká?" zeptal se Chekov. "Jo, to je celé", odpověděl Mitchell. "Otevřete kanál", řekl Jackson. "Открыть канал. (Otevřete kanál)" řekl Chekov pilotovi. Jackson přešel k další konzole. Voják u konzole na něho kývnul hlavou, jakmile byl kanál otevřen. "I pravil Tileus k lidem z nižší existence, nehledejte zkaženost u svých sousedů, abyste nenalezli prodejnost ve vlastním domě", řekl Jackson do vysílačky. Voják na něho pohlédl a Jackson kývnul hlavou a tak vypnul kanál. "Co to bylo?" zeptal se Mitchell. "Kniha Počátku", odpověděl Jackson. "Myslíte, že nám to pomůže?" zeptal se Mitchell. Jackson pohnul hlavou do stran s nejistotou.

Orijské lodě se připravovali k boji.

Major Marks dostává nové údaje. "Nabíjejí zbraně", ohlásil.

Plukovník Svitsová sedla do svého křesla a rozkázala: "Do toho. Všechny baterie zahájit palbu!" Plukovník byla zkušená velitelka a byla schopna vést loď v bitvě stejně tak jako plukovník Emerson a Chekov.

Celá flotila stojící za touto galaxií zahájila palbu. Všechny tři X-304ky vysílaly rakety a střílely z děl. Všechny střely mířily na Orie. Orijské lodě nabily zároveň zbraně a vypálily paprsek na určené lodě. A to byla Odyssey, Athena a Korolev. Jeden paprsek zasáhnul i jeden Ha'tak, který explodoval.
Na můstku Koroleva všude létaly jiskry po dopadu paprsků na štíty. Mitchell se otáčí a pomáhá vstát některým členům posádky, kteří při nárazu spadli na zem.

Červený světlo ozářil celý můstek na palubě Odyssey. Poblíž Emersona a Markse vycházely jiskry. "Štíty na 50%", hlásí Marks po dopadu paprsku.

Plukovník Svitsová vstala z křesla hned, když jí oznámili stav štítů. "Přesměrujte veškerou energii z nepotřebných systémů do štítů a motorů!" rozkázala Svitsová a přesunula se k přednímu panelu. "Přišli jsme o podsvětelné motory", oznámila ji kapitán Nyklová. "Sakra", odpověděla Svitsová.

Orijské lodě střílely po lodích, který jim brání v pokračování letu. Lodě střílí a nabíjejí tak rychle, že lodě nestačily paprskům uhýbat.

"Pane, právě jsme přišli o podsvětelné motory", oznámil Marks. Emerson se naklonil k Evansové a pak k Marksovi s rozkazy: "Přesměrujte energii do motorů. Zahajte úhybné manévry."

Mitchell i Jackson se drželi konstrukce na můstku při dopadu paprsků. "Vypadl proud", řekl Chekov držící se pevně svého křesla. "Musíme vypustit 302ky", řekl Mitchell, když se přesunul k plukovníkovi. "Ne, proti tomuhle nic nezmůžou", řekl Chekov. "Nakopávají nám zadky, musíme poslat všechno, co máme. Odlákám od vás střelbu a vy zprovozněte zpátky loď", řekl Mitchell a opouštěl můstek. "Běžte, běžte", řekl Chekov s mávnutím rukou.

Na můstku Odyssey byl samí kouř od jisker. "Je to zlé, pane. Nemůžeme se hýbat", řekl Marks. Na obrazovce se objevili další přilétávající lodě. "Pane, zaznamenávám přilétající lodě", oznámil okamžitě.

Z hyperprostoru vystoupily lodě třídy Ha'tak a okamžitě směřují palbu na Orijské lodě.

Na boční obrazovce se objevil Teal'c. "Omlouvám se za můj pozdní příchod", řekl Teal'c. "Lepší pozdě než nikdy", řekl Emerson a hned hlavou pohnul bokem, aby ho netrefila jiskra. "Vskutku", řekl Teal'c a obrazovka ztmavla. "Zapomeňte na motory! Střílejte vším, co máte!" nařídil Marksovi.

Odyssey střílela spolu s ostatními loděmi, které ještě nebyly zničeny. Orijské lodě ničily lodě jednu podruhé. Nejčastějším cílem byly Ha'taky, kteří nemají tak silné štíty jako X-304ky.

Plukovník Svitsová se, po zásahu paprsku, válí na zemi. Ale dokázala tak rychle z ní vstát a vrátit se zpátky panelu. "Nemáme štíty. Další zásah je konec", oznámil Berta. "Jak je na tom hyperpohon?" zeptala se Svitsová. "Je na hranici přetížení", odpověděla Nyklová. "Přesměrujte energii do hyperpohonu! Uděláme malý skok", rozkázala oběma. "Madam, ale…", Barta chtěl něco říci, ale přerušila ho Svitsová: "Já vím. Udělejte to!" Kapitán nahlas zařvala: "Aktivuji hyperpohon!"

Athena ustoupila z boje a vstupuje do hyperprostoru.

Na můstku Odyssey po následcích explozí posílá posádku vzduchem na zdi. Emerson pohlédl za své rameno a pak zpátky dopředu. Major Marks nevěděl, co dál a napadlo ho to samí: "Pane, doporučuji ustoupit. Nemáme štíty, zbraně i motory." Emerson se na něho otočil. "A co navrhujete?" zeptal se ho. "Doporučuji malý hyperprostorový skok, ale tím ho hned po výstupu zničíme", odpověděl Marks. Emerson ani na vteřinku neváhal a rozkázal: "Tak ho aktivujte!"

Odyssey ustupuje stejně tak jako Athena a vstupuje do hyperprostoru. Nikdo si jich nevšimnul, protože vstoupily do hyperprostoru za troskami zničených lodí. Na bojišti stále zůstává Korolev a loď, ve které se nacházel Teal'c.

Na můstku Koroleva padali z křesel boční vojáci a tak Chekov zaujal místo pilota a Jackson to druhé. Podplukovník Mitchell padal na zem při malé explozi v chodbách. Rychle vstal ze země a běžel do hangáru, u kterého téměř byl.

Dvě Orijské lodě střílí zároveň. Jejich cílem byl Korolev. Štíty byly natolik oslabeny, že dopad druhého paprsku téměř zničil loď. Podplukovník Carterová to všechno viděla, krom zmizení Odyssey a Atheny.

V jedné z Orijských lodí stojí u okna těhotná Vala Mal Doran, která sledovala celou bitvu. Po chvilce sledování se Vala trochu předklonila. Vypadá to, že se dítě dere ven na svět. Její tvář se změnila v horor a ruce si přiložila na břicho pro její útěchu.

Pokračování příště

 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.