Episode 8 : Kamelot - Druhá část

26. october 2012 at 8:54 |  Fanfiction

ČÁST DRUHÁCelý tým SG-1 vstoupil do tajemné místnosti. Vedle Carterové se objevil oheň a ona poposkočí. Všude po místnosti se rozsvěcují světla. Uprostřed místnosti stojí velký ovládací panel s vyrytým písmem, ke kterému jde Jackson. "Není to hlavolam, že ne?" zeptal se Mitchell. "Ne, je to Antické ovládací zařízení", odpověděl Jackson. "A co ovládá?" zeptal se znova Mitchell. "Nemám tušení", přiznal doktor Jackson a vstoupil na platformu, kde získá lepší pohled na zařízení. Po vstoupení na platformu se aktivuje jasné bílé světlo. Zbytek týmu jde za ním a stoupá si na platformu.

Antonius vstoupil do svého domu s knihou v podpaží a lucernou v ruce. Nervózně se rozhlíží po domě, až vstoupí do ložnice, kde vedle postele položí lucernu. Pak popošel kousek dál od postele a zavolal: "Livie?" Vanoucí vítr vydával zvuk. Antonius uslyšel divným skřípavý zvuk a tak se otočil směrem k oknu. Byl zděšen, když uviděl u okna stojícího černého rytíře, který na něho vytáhnul meč a šel směrem k němu.

Celá SG-1 stojí u terminálu a snaží se rozluštit její účel. "Podobné zařízení už jsme viděli. K aktivaci musíme správně interpretovat tyto symboly", řekl Jackson. Během pár vteřin uslyšeli křik. Vzali do rukou zbraně a běželi ven.

Dav vesničanů se shromáždil v Antoniusově ložnici a uklidňují se navzájem. SG-1 tam rychle přiběhla a uviděla na zemi ležet Antoniuse. Carterová šla k němu a kontrolovala mu puls. Pak se obrátila ke zbytku týmu se slovy: "Je mrtví."

V místní hospodě se nachází celá SG-1 s Meurikem, který položil na stůl knihu, kterou našli u Antonisa. "Jak mi vysvětlíte toto?" zeptal se Meurik, který měl zlostnou náladu. Celá SG-1 mlčela a Meurik obešel stůl a ukazoval na knihu z Merlinovy knihovny. "Antonius to měl u sebe, když byl zabit", řekl. "Meuriku, je nám velmi líto, co se stalo", ozvala se Carterová. "Šli jste do čarodějovy knihovny, že?" zeptal se Meurik. "Ano, šli", přiznal doktor Jackson. "Podívejte, nemělo se to seběhnout takhle. Mysleli jsme, že pokud se rytíř objeví, bude to v tom sále a půjde pouze po nás", řekl Mitchell. "Varovali jsme vás před nebezpečím a vy jste nám neuvěřili. Probudili jste kletbu", řekl Meurik. Podplukovník Mitchell zavřel oči. "Černý rytíř není žádná kletba, není kouzelný ani neporazitelný", řekl Jackson a Meurik je sledoval a poslouchal. "Vašemu světu, stejně jako nespočtu dalších jsou v nebezpečí, že budou podrobeni nepřítelem, který je mnohem mnoho silnější, než si dokážete představit. Říkají si Oriové a zničí každého, kdo před nimi nepadne na kolena", řekl důrazným hlasem Teal'c. "Merlin už dávno pracoval na zbrani, kterou lze proti nim použít a klíč k nalezení té zbraně je v té knihovně", řekl Jackson. "Nikdy jsme neviděli ty Orie ani o nich neslyšeli. Ale přesvědčili jsme se o moci, kterou vládne černý rytíř. Opusťte tuto vesnici. A prokletí si vezměte s sebou", toto byla poslední slova Meurika, než odešel pryč z hospody. Jackson šel k jednomu ze stolů, na který položil svou zbraň. "No, nemůžeme to jen tak vzdát", řekl Jackson. "Danieli, už tady nejsme zrovna vítáni", řekl Carterová. Jackson pohlédl na Carterovou a pak na Mitchella. "Přesně tohle Merlin chtěl. Proč myslíte, že navrhl černého rytíře, tak aby napadl vesnici a ne sál? Aby vyvolal strach. Kdyby jen zabil všechny v sále, nemotivoval by lidi, aby dovnitř nikoho nepouštěli. Vždy se najde pošetilec, který se opováží dovnitř, pokud by šlo jen o jeho krk", řekl Jackson. "Jo, někdo jako my", souhlasně řekl Mitchell. "Ale důležité je, že ho navrhl tak, protože se bál, že někdo narazí na řešení, což znamená, že řešení existuje a je uvnitř toho sálu", pokračoval Jackson. "Vypínač", řekl Carterová. "Přesně tak", souhlasil Jackson. "To je skvěle. Ale jak nám to teď pomůže?" zeptal se Mitchell. Doktor zavrtěl hlavou se slovy: "Nevím. Jen mi dejte trochu času promluvit s těmito lidmi, pokud dostanu některé na naši stranu, možná přimějeme Meurika změnit názor", řekl Jackson. Mitchell nepřesvědčivě mávnul rukou. Jackson povzdychne a vstane ze stolu, přitom si bere i svou zbraň.

V centru vesnice chodí Mitchell kolem mače v kameni. "Jen ten s čistým srdcem a pravdou v duši může vytáhnout meč z kamene", řekla Valencia, která při nákupu zahlédla podplukovníka Mitchella. Carterová s Teal'cem byli pár kroků od Mitchella. "Říká se, že Artuš se nevrátí ze své výpravy, dokud jej někdo z nás nedokáže vytáhnout", dopověděla a přišla blíže k Mitchellovi. "Už jsi to někdy zkoušela?" zeptal se zvědavě. "Samozřejmě, že ne. To mladí muži, kteří se chytají stát rytíři, zkoušejí své síly na meči, jako můj bratr Ramus to zkusí, až dospěje", odpověděla. "Jo, ale já tě viděl při souboji. Máš zkušenost", řekl Mitchell. "Jen pomáhám Ramusovi s tréninkem. Až se Artuš vrátí, bude potřebovat rytíře pro svou další křížovou výpravu. A muži z této vesnice mu budou připraveni sloužit", řekl Valencia. "A ty o to nemáš zájem?" zeptal se. Valencia měla sloněnou hlavu, ale jakmile uslyšela kroky za ní, zvedla hlavu. "Valencie! Nech nás", řekl Meurik jdoucí směrem k Mitchellovi. "Ano, guvernére", řekla poslušně Valencia a odešla. "Zneužíváte mou tolerantní povahu, podplukovníku", řekl Meurik ukazujícím prstem na něho. Mitchell se obrátil a šel ke zbytku týmu, který přišel k Meurikovi. "Takže to nešlo zrovna dobře", řekl Mitchell. "Ne tak dobře", odpověděl Jackson. "Tito muži vás doprovodí k velkému kruhy a ujistí se, že odejdete, jak bylo požadováno", řekl Meurik. "Děláte chybu, žádná kletba neexistuje. Černý rytíř je bezpečnostní, které Merlin vytvořil pomocí vědy a moderní technologie. V tom žádná kouzla nejsou!" řekl doktor Jackson. Za necelou sekundu byli přeneseni Asgardským paprskem. Všichni vesničané v okolí byli ohromeni a nervózně mluvili.

V přední části můstku na palubě Odyssey se objevila celá SG-1. "SG-1, vítejte na palubě Odyssey", přivítal je plukovník Emerson ze svého velitelského křesla. "Plukovníku. Co se děje?" zeptal se podplukovník Mitchell. Plukovník vstal z křesla a přesunul se k obrazovce po jeho levici. "Změna plánu. Dostali jsme subprostorovou zprávu z Jaffského plavidla poblíž P3Y-229. Prošetřovali nějaké neobvyklé energetické údaje a našli tohle", řekl Emerson a zmáčknul na tlačítko vedle obrazovky. Místo konstrukce lodi se objevil obrázek, ve kterém byla označena určitá oblast. Carterová se přiblížila k obrazovce. "Zvětším to", řekl a zvětšil značenou část obrázku. Tentokrát bylo poznat, co to je. "Dokončená SuperBrána", řekla Carterová zbytku SG-1. "SGC se pokusilo vytočit 229, ale nepodařilo se", řekl plukovník. "Planeta byla nejspíše zničena při vytvoření mikrosingularity", řekla ze zkušeností s předchozí SuperBránou Carterová. "Dostal jsem rozkaz vás vyzvednout a okamžitě pokračovat k SuperBráně. Bohužel Daedalus je stále v Pegasu, ale Korolev s Athenou se k nám připojí hned, jak jen to bude možné", informoval Emerson celou SG-1. "Nevěděla jsem, že jsou v provozu", řekla Carterová. "Urychlili jejich nasazení", odpověděl Emerson. Carterová přikývla hlavou a plukovník pokračoval dál: "Máme se setkat s mnoha Jaffskýmy i Tok'erskýmy loděmi a zničit tu věc všemi dostupnými prostředky." Otočil se směrem k Marksovi. "Zadejte kurs", řekl Emerson a šel ke svému křeslu. "Ano, pane", odpověděl Marks. "Počkejte minutu! My ještě nemůžeme jít", řekl Jackson a stoupl si pře plukovníka. "Nemáme moc času, doktore. Podle všeho je SuperBrána plně funkční. Oriové můžou skrze ni začít posílat lodě", řekl Emerson. "Dobře, leťte, ale mě nechte tady. Plukovníku. Věřím, že klíč k poražení Oriů je na této planetě. Vím to", snažil se ho přesvědčit Jackson. "Danieli. I kdybys mel pravdu, vesničané tě do knihovny znova nepustí", podotkla Carterová. "Tak mě tam přeneste", řekl Jackson. Plukovník pohlédl k zemi a pak odpověděl: "Tak dobrá, máte šanci." Carterová s Teal'cem sledovali Jacksona s Mitchellem. "Já půjdu s Jacksonem", řekl Mitchell a Jackson se na něho podíval. "Trochu si užijeme. A taky by se mohl znovu objevit ten černý rytíř", dopověděl. "Dáme vědět Rusům, aby vás po cestě vyzvedli a aby Athena pokračovala dál podle plánu. Do té doby máte čas", odpověděl Emerson. "Děkujeme, pane", řekl Mitchell a spolu s Jacksonem opouští můstek. Plukovník Emerson sedl do svého křesla a Carterová pohlédne na něho pak Teal'ca a na konec na zobrazenou SuperBránu.

Podplukovník Mitchell a doktor Jackson se po transportu z lodi objeví v Merlinově knihovně. "Tak co teď?" zeptal se Mitchell. Jackson šel ke schodišti, po kterém de do dalšího patra. "Na, podle všeho se ten černý rytíř aktivoval v okamžiku, kdy jsem vstoupil na tu plošinu, takže můj odhad je, že ho můžeme vypnout, když zadáme správnou sekvenci správných znaků na tom ovládacím panelu", odpověděl Jackson, který se pohyboval kolem svitků. "Něco jako Merlinův PIN kód?" zeptal se Mitchell. "Jo, něco takového", odpověděl Jackson. "A jak ho najdeme? Pokladl dobrou otázku podplukovník, když procházel místnost. "Analýzou těchto dokumentů", odpověděl Jackson. Mitchell se díval na Jacksona, když se ho zeptal: "Uvědomujete si doufám, že nám běží čas, pravda?" Jackson pohlédne na Mitchella.

Na můstku na palubě Odyssey podplukovník Carterová seděla u druhé konzoly napravo od plukovníka Emersona. "Kurs nastaven, pane", oznámil major Marks, který jako obvykle sedí u pilotní konzole. "Velmi dobře", řekl s pohledem na majora plukovník. Teal'c přichází do přední části můstku a stoupne si před plukovníka. "Plukovníku Emersone. Přeji si být přenesen na nejbližší Jaffské plavidlo", řekl Teal'c. "Mohu se zeptat proč?" zeptal se plukovník. "Mám v úmyslu vyhledat tolik potřebných spojenců", odpověděl Teal'c a odchází z můstku. Emerson se dívá na Carterovou a ta nejdříve pohlédla na něho a pak Markse.

Doktor Jackson sedí u stolu a důkladně pročítá některé z knih. V pravé ruce drží pero a druhou pomalu otáčí stránky. Podplukovník Mitchell ležel na dvou židlích a podle jeho natočené hlavy nejspíše spí. "To je ono", řekl Jackson. Čekal od Mitchella nějakou otázku, která nepadla a tak pohlédl na něho. Uviděl, jak on spí a tak vzal do ruky knihu a pustil ji na zem. Zvuk dopadu knížky na zem, probudil podplukovníka. Jeho automatická reakce byla napřáhnutí P90ky. "Promiňte, nechtěl jsem vás probudit", omluvil se Jackson, který tu knihu pustil na zem schválně. "Ne, ehm, nespal jsem. Dělal jsem Kel'no'reem. Teal'c mě naučil základy", řekl Mitchell a Daniel povzdychl nad jednou knihou. "A zmínil se, že byste při tom měl zůstat při vědomí?" zeptal se Jackson. "Jo, stále pracuji na základech. Takže máte něco?" zeptal se Mitchell a vstál ze židle a šel k Jacksonovi. "Jo, porovnal jsem půl tuctu zmínek o černém rytíři. Opakují se v nich série slov a frází, které vyčnívají, pokud víte, co hledáte", odpověděl doktor. "Mluvíte tu o přístupovém kódu?" zeptal se podplukovník hledící přes doktorovo rameno. "Myslím, že ano", odpověděl Jackson a pohlédnul na podplukovníka, který ho poplácal po rameni.

Jackson s několika knihy v podpaží spolu s Mitchellem přichází do tajné místnosti. Oba se zastavili před platformou, která obklopuje zařízení. Jackson si byl nejistý a Mitchell to na něm poznal. "Co se děje?" zeptal se ho. "No, jestli nemám pravdu a spletu se…" Jackson nedopověděl větu. "Ne, já se postarám o černého rytíře", dopověděl Mitchell. "Jo, a jak že to chcete udělat?" zeptal se doktor. "Vytáhnu meč z kamene, stejně jako minule", odpověděl Mitchell. "Rád bych zopakoval, že tohle je úplně jiná situace. V jeskyních Avalonu vyvolalo rytíře samo vytažením meče z kamene. A to dvakrát. Tady nevíme, jestli mají s tím vůbec nějakou souvislost", řekl Jackson a Mitchell povzdychnul. "Víme, že tam ten meč dal Merlin, správně?" zeptal se Mitchell. "Pravděpodobně", odpověděl doktor. "Což znamená, že to není obyčejný meč a to mi stačí. Kromě toho, máme na výběr?" zeptal se Mitchell. "Ne", odpověděl Jackson. Na okamžik nikdo nic neřekl a pak zároveň stoupli na platformu. Bíle světlo začalo nad panelem zářit. Rozhlíželi se kolem sebe, protože čekali, že se stane neobvyklého. Jackson položil knihy na panel spolu s P90kou, kterou položil i Mitchell. Jednu z knih měl Daniel otevřenou, podle ní zadával na panelu symboly. Mitchell ho sledoval, ale problém nastal, když Jackson skončil s kombinací symbolů na panelu. "Sakra", řekl Jackson. "Co?" zeptal se Mitchell. "Nic se nestalo", odpověděl doktor. "Je to dobře nebo špatně?" zeptal se podplukovník. Během několika vteřin uslyšeli ženský křik. Mitchell podhlédl na Jacksona a ten zároveň na něho se slovy: "Špatně!" Mitchell vzal do ruky P90ku a rychle odcházel z tajné místnosti se slovy: "Zůstaňte tady, já půjdu. A zprovozněte to!" Vykřikl Mitchell, když už byl v chodbách. "Dobře", odpověděl Jackson a poškrábal se na hlavě.


 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.