Episode 9 : Z masa a kostí - Čtvrtá část

30. october 2012 at 15:40 |  Fanfiction

ČÁST ČTVRTÁ


Plukovník Svitsová stojí na můstku Atheny a zapnula vysílačku: "Kvasire, tady plukovník Svitsová. Mohl byste mě přenést k plukovníku Emersonovi?" Během chvilky se ozval Kvasir: "Zahajuji transport."

Plukovník Svitsová se objevila u místnosti s kruhy. "Můžeme vyrazit", řekla jako první. Emerson pohlédl na Markse a pak na Svitsovou. "Přidáte se?" zeptal se Emerson. "Že se ptáte. Jeden za všechny, všichni za jednoho", odpověděla Svitsová a řekla do vysílačky: "Kvasire, přeneste mě zpátky." Svitsová byla během pár vteřin přenesena zpátky na její loď.

Jedna Orijská loď přistává na povrch Chulaku. Stíhače, které byly vyslány, krouží kolem lodi.

Vala stojí u dveří ve svém pokoji, které byly otevřené. Skupiny vojáků jde před pokojem. Vala pak zavře dveře a otočí se k Danielovi. "Vypadá to, že brzy začne vylodění a invaze", řekla. Jackson stojí u okna, ze kterého se dívá ven. "Jsme na Chulaku", oznámil ji a šel k ní. "Většina bojovníků bude bojovat s Jaffy, mohli bychom nepozorovaně opustit loď", navrhl Jackson. "Ale tady máme lepší příležitost", řekla Vala. "Ano, myslel jsem na to, ale nevíme, jaké to dítě má schopnosti", řekl Jackson. "Ona je klíčem k celé invazi. Kdyby se nám podařilo nějak zajmout, vzít ji s námi a obrátit ji proti Oriům. Stala by se největší zbraní, jakou bychom mohli mít", řekl Vala. "To je velké kdyby", řekl Jackson. "Co napadá tebe?" zeptala se ho. "Nic", odpověděl Jackson. "Stojí to za pokus?" zeptala se Vala a Daniel nic neříkající tomu přikývl. "Budeš potřebovat lepší převlek", řekla Vala a při odchodu z pokoje se dotkla Jacksonova hrudníku. "Vím, kde je zbrojnice", řekla Vala a otevřela dveře. Rozhlédla se kolem sebe, zdali někdo nejda a pokračovali v cestě. Vala při cestě vysvětluje její plán: "Mají omračovací zbraně, jako jsou zaty. Rozptýlím její pozornost, ty proklouzneš dovnitř, omráčíš ji…" Za rohem na chodbě je Tomin, který je uslyšel. Je zklamaný a rozhoduje se, zdali je následovat.

Hyperprostorem letí dvě Jaffské lodě. Na jedné z nich je Teal'c, Bra'tac a Mitchell.

"Máte tu jen nejnutnější posádku. Kolik dalších Jaffů máte na ostatních lodích?" zeptal se Mitchell přicházející na můstek. "Nemnoho. Už jen získání tří Ha'taků od Rady bylo hodně obtížně. Posádku jsem musel sestavit osobně", odpověděl Teal'c. "Takže mají převahu početní, palební i technologickou. Máme nějaký bitevní plán, nebo jen vylítneme z hyperprostoru a dáme si nakopat zadky?" zeptal se Mitchell a šel do přední části můstku. "Vždycky jsem byl pro hrdinskou smrt, ale ne bezúčelnou hrdinskou smrt." Na obrazovce byla zobrazena podplukovník Carterová, která zůstala na Odyssey. "Podle záznamů z Koroleva se pokusili použít kruhy k přenosu atomovky během kolísání štítů lodě Oriů, způsobeného střelbou jejich hlavní zbraně", řekla Carterová do komunikace, která byla spuštěna přes subprostor. "Skvěle, takže zbylé dvě lodě upoutají jejich palbu, zatím co my, Athena a Odyssey se přiblíží zezadu a nacpeme jim atomovky do výfuku", řekl Mitchell. "Ale vy tam nemáte atomovku", řekla Carterová. "Máte nějaké Jaffské bomby?" zeptal se Mitchell Bra'taca. "Máme výbušniny, které by měli být účinné", odpověděl místo Bra'taca Teal'c. "Dobře. Jakmile vystoupíme z hyperprostoru, začnu vysílat na všech rádiových kanálech. Jestli je Daniel naživu, snad dostane zprávu, že jsme tu a že ho můžeme transportovat na loď", řekla Carterová. Mitchell přikývne a jde směrem k Bra'tacovi. "Tak vidíte. Teď máme plán", řekl Mitchell a poplácal Bra'taca po rameni. Skrytě mu připojil malé zařízení na jeho brnění. Bra'tac byl zmaten.

Vala s Jacksonem jdou po chodbě k Adriininé komnatě. Jackson byl převlečen, jako jeden z válečníků. "Pokud je něco jako převor, může mít stejné schopnosti", řekl Jackson. "To je důvod, proč jdu první. Budu se snažit, aby se otočila zády ke dveřím a neviděla tě přijít. Víš, že převorové se musí soustředit, aby mohli použít schopnosti, takže až uslyšíš heslo, vejdi, vystřel a v místnosti by neměl být problém", řekla svůj plán. "Určitě tahle věc jen omračuje?" zeptal se Jackson, když aktivoval zbraň, kterou měl na zápěstí. Oba zastavili před Adriininým pokojem. "Tyčová zbraň zabíjí, tohle je méně účinné, ale pokud budeš střílet na někoho několikrát, tak ho asi zabiješ", odpověděla Vala. Jackson jí dává pochybný vzhled, ale pak přikývne a pak kývli na sebe oba. Vala otvírá dveře do menší chodby a Jackson stoupnul ke dveřím, jako stráž.

Vala vstupuje do pokoje a nikde Adriu nevidí. "Adrio? To jsem já", ohlásila se Vala. "Vstup, matko", řekla Adria. Vala jde dál a jde k Adrii, která seděla na posteli. Byla opět o několik let starší. Vala si stoupla před ní a řekla: "Jsi v pořádku? Proč tu sedíš sama potmě?" Vedle ní se rozsvítily pochodně, sedící na podstavcích Orijským stylem. Během chvilky se zvětšilo osvětlení ložnice. Vala se nervózně usmála. "Znalosti v mé mysli rostou spolu se mnou. Musím toho hodně vstřebat. Bolí mě z toho hlava", řekla Adria. "To si dokážu představit… Ve skutečnosti ne, nemůžu. Ale jsem si jistá, že je to těžké", řekla Vala.

Podplukovník Carterová seděla tentokrát místo Evansové u konzoly. "Vystupte z hyperprostoru z pozad planety", řekl Emerson. "Ano, pane", odpověděl Marks.

Tři Ha'taky spolu s Odyssey a Athenou vystupují z hyperprostoru. Dvě z mateřských lodí se daly do střelby po Orijských lodí, které byly na oběžné dráze Chulaku. Dvě Orijské lodě se daly do pohybu a pronásledují obě lodě.

Carterová sleduje obrazovku a hlásí: "Pronásledují je." Emerson na ní pohlédl a pak řekl: "Přesuňte nás na pozici."

Teal'c s Mitchellem pokládají do středu platformy velkou kulatou bombu. Teal'c stoupá a jde k panelu. Mitchell zatím nastavuje bombu.

Adria nyní stojí jako Vala, která se dívá z okna na Chulak. "Co to děláš?" zeptala se Adria. "Dívám se na Chulak", odpověděla Vala. Adria šla k ní zády ke dveřím. Tak jak to potřebovala. "Zajímá tě planeta, kterou dobýváš?" zeptala se Vala. "Už jsi tu byla dříve?" zeptala se zvědavě Adria. "Jednou. Co víš o Jaffech?" zeptala se. "Jsou to hrdí lidé. Pomýlení, co se cesty ke spáse týče. Po mnoho generací byli klamáni parazity, kteří si hráli na bohy. Ale věřím, že v hloubi svých srdcí chápou povznesení jako pravý cíl své existence", odpověděla Adria. "Tak proč je masakruješ?" zeptala se Vala a pojde o pár kroků dál. Adria vypadá velmi naštvaně na pokladenou otázku od její matky.

Carterová zapnula na konzole rádio a mluví: "Tady podplukovník Samantha Carterová, volám kohokoliv z přeživší pozemské lodi Korolev. Prosím ozvěte se."

Jackson stojí stále u dveří, když tu náhle uslyší přes rádio: "Opakuji. Tady podplukovník Samantha Carterová, volám kohokoliv z přeživší pozemské lodi Korolev. Prosím ozvěte se." Zapnul vysílačku a odpověděl: "Sam, to jsem já, Daniel."

Emerson pohlédl na Carterovou, která byla šťastná. "Danieli! Věděla jsem, že jsi to zvládl", řekla Carterová.

Jackson nenápadně skovává vysílačku a tiše mluví: "Jo, taky tě rád slyším. Poslouchej, právě se tu o něco pokouším."

"Spolu se třemi Ha'taky a Athenou jsou na orbitě planety. Právě se snažíme odpálit jednu z lodí Oriů. Musíme tě přenést na palubu", řekla Carterová.

"Jo, já jsem na jedné z lodí, která přistála na planetě, zbytek povím později. A navíc je tu i Vala. Na znamení nás přeneste, teď žádám radiový klid", řekl Jackson. Vypnul vysílačku a rychle schoval, protože po chodbě kolem něho prochází dva vojáci.

Jedna z Orijských lodí střílí na Ha'tak, který nakonec zničí.

Bra'tac se dívá dopředu a říká do vysílačky: "Zaznamenávám kolísání v jejich štítech. Jsme téměř v dosahu." Z interkomu se ozvala nazpátek Carterová: "Dobrá zpráva je, že jsem se právě spojila s Danielem. Měli jsme pravdu, je v pořádku na palubě lodi Oriů, která přistála na planetě."

Mitchell pořád klečí před bombou. "Sláva. A co je ta špatná zpráva?" zeptal se. "Právě jsme přišli o jednu mateřskou loď. Posádka byla naštěstí transportována na palubu. Pokud náš plán nevyjde, bude to velice krátká bitva", odpověděla Carterová. "Jsme v dosahu", řekl Bra'tac.

"Teď! Právě střílejí. Pošlete to!" řekla do vysílačky Carterová.

Mitchell rychle skáče z platformy a Teal'c aktivoval kruhy.

Bomba byla poslána na loď Oriů, ale nic se nedělo. Podplukovník Carterová sedí u konzole a diví se, že se nic neděje. "Už by měla vybuchnout", řekla.

Adria pochoduje kolem Vali. "Musí přijmout svůj osud", řekla rozzlobená Adria a šla k Vala, která stála zády k ní. "Tak tedy. Blahoslavení budiž Ori", řekla Vala. "Prosím, matko. Je to rouhání, když to říká nevěřící", řekla Adria. "Ne, vážně. Začíná mi to dávat smysl. Opravdu. Blahoslavení budiž Ori", řekla s úsměvem a hlasitě Vala. Dveře do pokoje se otevřely. Jackson vstupuje do pokoje, ale s rukama nahoru. Za ním jde Tomin mířící na něho zbraňovou tyčí. Tomin zavřel za sebou dveře a Daniel s Valou vypadají zklamaně.

Dvě mateřské lodě bojují proti jedné Orijské lodi. Jenže další loď přilétá ze shora a střílí na Ha'tak, který nakonec také exploduje. Odyssey s Athenou se drží v značné vzdálenosti, že si je Orijské lodě vůbec nevšimly.

Emerson, když tohle sledoval a uviděl, že to je prohraný boj, řekl: "Měli bychom vypadnout. Zaměřte lokátor doktora Jacksona a…" Než to Emerson dořekl, přerušila ho Carterová: "Ale Vala je na té lodi, taky. Musíme vydržet." Emerson povzdychl a řekl: "Dobrá, ale jestli nás objeví, musíme odsud co nejrychleji."

Mitchell s Teal'cem přichází na můstek a říká: "Další loď je zničena. Měli bychom se odsud nechat přenést." Mitchell stoupnul vedle Bra'tacka. "Běžte, podplukovníku Mitchelle. Ale já mám jiný plán", řekl Bra'tac a nasměroval Ha'tak na Orijskou loď. "Bra'tacu, co to děláte?" zeptal se Mitchell. "Hádám, že má v úmyslu narazit do nepřátelské lodi", odpověděl Teal'c. "Jo pochopil jsem to", řekl Mitchell a zapnul vysílačku: "Odysseo, tady Mitchell. Měli byste mít tři signály k přenosu. Zaměřte je a přeneste nás na palubu." Bra'tac se zarazil a pohlédl na Mitchella. "Jeden jsem vám dal. Pro případ", řekl Mitchell.

Emerson se obrátil k Marksovi a řekl: "Udělejte to." Marks kývnul hlavou a začal pracovat na své konzoly.

Tomin stojí za Danielem a míří na něho zbraní. "Spikli se proti tobě!" zařval Tomin. "Ano, já vám. Zabij ho!" rozkázala Adria. "Ne!" řekla Vala a stoupá před Tominovu zbraň. "Počkejte. Chceme si s tebou promluvit", řekla Vala. "Uhni!" zařval na ní Tomin. "Řekla jsem, zabij ho!" řekla Adria. Tomin popošel a vystřelil na Jacksona, jenže Vala do něho strčila, tím pádem to dostala do břicha. Padá na zem a Tomin s Adriou jdou za Valou. "Matko", řekla Adria. "Valo?" řekl Tomin. Obrátili ji na záda. Vala sténala bolestí. Adria ji začne léčit a Daniel neváhá a omráčí Tomina i Adriu. "To jsi nemohl počkat, až mě vyléčí?" zeptala se Vala. "Třeba bych se nedočkal", řekl Jackson a pomáhá jí vstát. "Mě nech bejt, vezmi ji", řekla Vala. "Nemluv, musíme pryč", řekl Jackson. Kolem nich propukne kruh ohně. Otevírají se dveře a do pokoje přichází převor.

Mezitím Ha'tak narazil do Orijské lodi. Loď se rozpadá, ale bez jakéhokoliv poškození Orijské lodi.

Převor jde skrze oheň vpřed. Jackson ho zkouší omráčit, ale zbraň nefungovala. A tak vytáhl zbraň, kterou namířil na Adrianu, která je v bezvědomí. "Ne!" řekla Vala. Převor pohnul holý a Jacksonovu zbraň mu vytáhl z ruky. Pohlédl na Adrianu a pak rychle vzal do ruky vysílačku, když už ho nic jeného nenapadlo. "Odysseo, teď!" zařval do vysílačky Jackson a popadl Valu. Během pár vteřin se objevil paprsek a přenesl Jacksona a Valu na palubu Odyssey.

"Informujte Athenu, ať vstoupí do hyperprostoru. Padáme pryč", řekl Emerson. Major Marks kývnul hlavou.

Athena s Odyssey vstoupily do hyperprostoru.

Vala je na ošetřovně v posteli. Je obklopena celou SG-1, kteří jsou oblečeni v zelené letecké uniformě. "Měli jste štěstí, že na lodi nebyl spuštěný štít", řekla Carterová. "Měl jsi vzít Adriu, ne mě", řekla Vala. "No, myslím, že jsem ji měl zastřelit, když jsem měl šanci", řekl Jackson. "Danieli, ty bys nemohl zabít dítě", řekla Carterová, která čeká holčičku. "Vždyť to není dítě. Je to Ori v lidském těle", řekl Jackson. "Není to podvod?" zeptal se Mitchell. "No, Orlin porušil pravidla tím, že přijal lidské těla a řekl nám pravdu o Oriích", řekla Carterová. "Jo a zaplatil za to. Bez urážky, ale myslím, že s tím dítětem budou velké problémy", řekl Mitchell. "Hmm. Vždyť za pár dní bude mít dospělé tělo", řekla Vala. "Vidíte? Podvádí!" zdůraznil Mitchell. "Jo, musím se přiznat, že pravidla povznesených se pěkně zamotává", řekl Jackson. "Já si myslím, že žádná ani neexistují", řekl Mitchell. "Válka nemá žádná pravidla", řekl Teal'c. "Bohužel, tohle žádná válka není", řekl Mitchell. Všichni se na něho zamířili a on vstal. "Ve válce máte dvě strany. My máme jedno vítězství padouchů za druhým. Mají vojáky a lodě na našem území a SuperBránu, kterou kdykoliv mohou posla další", řekl Mitchell. "Když jsme poprvé otevřeli bránu, Goa'uldové ovládali celou naší galaxii a měli nad námi velkou technologickou nadvládu. Spousta lidí si myslelo, že jsme bez šance", řekla Carterová. "Já neříkám, že bychom se měli vzdát. Budu bojovat, za každou cenu. Jen si myslím, že budeme potřebovat nový plán. Zatraceně dobrý plán", řekl Mitchell. "Když jsem byl na té lodi, něco mě napadlo. Možná vím, kdybychom mohli najít tu Merlinovu zbraň", řekl Jackson. "A kde?" zeptala se Carterová. "Na Atlantidě", odpověděl Jackson. "Myslíš, že by ta zbraň mohla být zmíněná v jejich databázi?" zeptala se Carterová. "Za pokus to stojí. Nic jiného nemáme", řekl Jackson. Celý tento rozhovor si tajně poslechl Kevin Marks, který stál za rohem u dveří.


 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.