Episode 9 : Z masa a kostí - První část

30. october 2012 at 15:14 |  Fanfiction

ČÁST PRVNÍ


Čtyři Orijské letí podsvětelným tahem vesmírem. Neexistují žádné lodě, které by je sledovali.

Vala s jejím manželem Tominem jsou v jejich pokoji s porodní asistentkou. "Už to bude, jen tlačte!" řekla ji asistentka. "Vždyť tlačím!" řekla Vala a tlačila vší silou, než si ulevila. V ten okamžik uslyšela křik dítěte. Porodní asistentka držela v rukou dítě zabalené v tmavé černé látce. Vala se radostí směje a Tomin klečící vedle ní ji drží za ruce. Oba se dívají na asistentku. "Je v pořádku?" zeptala se Vala. "Je krásná", odpověděla asistentka, která byla zároveň i vychovatelkou. "Ona? Ona", řekla Vala při pohledu na Tomina. Ten vstává a jde k vychovatelce a dívá se na dítě. Vychovatelka i Tomin se usmívají. Vychovatelka spolu s dalšími ženy v místnosti pomalu odcházejí i s holčičkou. "Počkejte. Jak jdete? Chci ji vidět!" řekla Vala. Vychovatelka na ní pohlédla, ale když chtěla projít dveřmi, za dveřmi stál převor. Tom a ostatní se před ním klaní. "Calium videre eessit, et eraos ad sidera tollere veltus", řekl převor. "Ne, já… Můžu… Můžu si ji pochovat? Vždyť je to moje dítě! Po tom všem, čím jsem si prošla, si ji chci alespoň pochovat", řekla Vala. "Patří všem, kteří následují cestu. Ex uno disce omnes", řekl převor. Vala se podívá na Tomina, který mírně sklonil hlavu. "Co je to, Tomine?" zeptala se Vala. "Všichni se budou učit od jedné", řekl Tomin a v šoku sedl. "Ona je Orice", dopověděl. "Takoví je její poslání. V těchto rozlehlých končinách, které skrylo zlo a svádělo jejich obyvatele na scestí. Bude paprskem světla v temnotách válečníkům Oriů a všem, kdo kráčejí po pravé cestě ke spasení. S moudrostí věků nás povede ke slavnému vítězství nad všemi nevěřícími", řekl převor. Vala vše sledovala s šokem ve tváři. Tomin se otočí k ní a usměje se na ní.
Všechny čtyři Orijské lodě vstoupily do hyperprostoru jeden za druhým.

V hlavních rolí, díle Z masa a kostí
Podplukovník Cameron Mitchell
Podplukovník Samantha Carter
Major Kevin Marks
Plukovník Paul Emerson
Plukovník Helen Svitsová
Doktor Daniel Jackson
Svobodný Jaffa Teal'c
Poručík Sharon Evans
Major Generál Henry "Hank" Landry
Seržant Walter Harriman
Major Pavel Barta
Kapitán Pavla Nyklová
Vala Mal Doran
Richard Woolsey
Plukovník Chekov

Trosky zničených lodí plují vesmírem všemi směry. Žádné známky světla nebo života nebyli viditelní. Poblíž SuperBrány se vznáší skafandr, ve kterém byla podplukovník Carterová. Snaží se s někým spojit, ale zatím se jí to nedaří. "Tady je podplukovník Carterová, odpovězte prosím! Slyšíte mě někdo? Prosím odpovězte. Jestli mě někdo slyší, tady je podplukovník Carterová, Prosím odpovězte."

Neovládaná F-302ka je unášena vesmírem mezi trosky. Většina systémů byla vypnuta. Podplukovník Mitchell sedí v bezvědomí. Krev mu tekla po jeho tváři z rány, kterou měl na čele. Přes zapnuté rádio byl slyšet hlas Carterové: "Tady je podplukovník Carterová." Podplukovník Mitchell se probudil v okamžiku, když uslyšel hlas Carterové. "Vznáším se ve skafandru přibližně 600 metrů od přední strany SuperBrány", dopověděla Carterová. "Sam?" řekl slabím hlasem do rádia.
Carterová uslyšela šum z vysílačky. Zdálo se, že něco slyší, ale neodpovídá.

Podplukovník aktivoval lodní systémy spolu se vším nutným. "Sam, to jsem já Mitchell. Slyšíš mě?" řekl do vysílačky.
Sam se usmála, když ho uslyšela. "Ani netušíš, jak ráda slyším tvůj hlas", řekla.

"Jo, já tebe taky", odpověděl Mitchell. Díval se na palubní systém. "Viděla jsem výbuch Koroleva", řekla mu Sam.

Mitchell zavzpomínal na to, co se stalo na palubě.

Před pár hodinami
Podplukovník byl v hangáru pro F-303ky. Samí exploze byly kolem něho. Rychle nastoupil do F-302, zavřel kryt, zapnul si pásy, nastartoval motory a letěl pryč z hangáru. Všude kolem něj byly velké exploze. Hned jak hangár explodoval, velká tlaková vlna narazila do F-302.

Současnost
"Musel jsem ztratit vědomí", řekl Mitchell. "Daniel?" zeptala se Carterová. "Zůstal na palubě. Myslím", odpověděl zesmutnělý Mitchell.

Carterová zavřela na okamžik oči. "Co se stalo s loděmi Oriů?" zeptal se Mitchell. "Odletěly asi před čtyřmi a půl hodinami", odpověděla. "Tady plukovník Svitsová z Atheny. Podplukovníci Carterová a Mitchelle, jste to vy?" Uslyšela Carterová.
"Ano, madam", odpověděl Mitchell a aktivoval motory.

Plukovník Carterová byla ráda. "Díky Bohu! Tady Carterová. Jste v dosahu, abyste mě přenesli na palubu?" zeptala se.

Plukovník Svitsová stála u jedné z konzol v přední části můstku a kontrolovala systémy lodi. "Omlouvám se, ale přišli jsme o Asgardský transportní systém. Mí lidé na tom pracují", odpověděla Svitsová. "Kde jste byli?" zeptala se Carterová. "Omlouvá se za potíže s navázáním spojení. Přišli jsme v bitvě o vysílače. Jen tak tak jsme zprovoznili pravý motor, leví byl vážně poškozen při hyperprostorovém skoku", odpověděla Svitsová.

Athena pomalu a obtížně letěla vpřed k SuperBráně.

Carterová povzdychla a řekla: "Viděla jsem výbuch Koroleva. Nevíte něco o Odyssey?" V tu pravou chvíli uslyšela mužský hlas: "Sam, tady Emerson z Odyssey. Slyšíš mě?" Carterová se usmála. "Jak ráda tě slyším. Řekni mi prosím, že vám funguje transportní systém", řekla Carterová.

Odyssey ze zadu za Athenou pomalu blížila k ní.

Plukovník Emerson sedí ve svém křesle. Vedle něho nalevo sedí Marks, který má práce, až nad hlavu. "Bohužel, Sam. O ten jsme přišli při bitvě. A také nám nefunguje pilotní konzole", řekl Emerson.

Carterová se zarazila a zeptala se: "Jak jste to dokázali?"

Emerson pohlédl na Markse a jemu nezbývalo nic jiného než odpovědět: "Když už jsme přišli o štíty, navrhl jsem malý hyperprostorový skok, který nám po výstupu tak trochu vyřadil pilotní konzoly. Vše musím řídit přes notebook s malými tlačítky. Podařilo se nám zprovoznit motory a přes dálkové senzory jsme sledovali Orie dokud lodě nevstoupily do hyperprostoru." Plukovník Svitsová se objevila na obrazovce. "Asi jsme na tom stejně. Jenomže nám nefunguje levý motor. A prý že se lidi, něčemu nenaučí", řekla Svitsová. Marks se usmál, protože je napadla ta samá věc.

"Podívejte, nechci být na vás tak sobecká, zvlášť po tom, co se stalo, ale zbývá mi jen pár hodin podpory života", řekla Carterová. "Jsem si vědom téhle situace, Sam. Rád bych proto něco udělal, ale teď tě můžu pouze informovat", řekl Emerson.

"Žádám o povolení vstoupit na palubu, pane", řekl Mitchell.

"Povolení uděleno", odpověděl Emerson. "Levá přistávací rampa je mimo provoz, podplukovníku", řekl do vysílačky Marks. "Rozumím", odpověděl Mitchell. "Volají nás", řekla Evansová. "Na obrazovku!" řekl Emerson a stoupl z křesla. "Plukovníku Emersone", řekl Teal'c, který se objevil na obrazovce. "Teal'cu. Je dobré vás vidět, že jste v pořádku", řekl Emerson. "Nápodobně. Tato loď utrpěla značné škody. Chvíli trvalo, než jsme zprovoznili zpátky primární systémy", řekl Teal'c. "Přijímáme několik nouzových signálů od poškozených lodí. Byli jsme schopni pomocí kruhů pár vzít, ale naše podpora života jich víc nezvládne. Mohli byste jich pár vzít?", zeptal se Emerson. Všichni na můstku uvidí na obrazovce, jak na Teal'ca někdo útočí. Teal'c se k nim obrací zády a střílí po nich Zat'nik'telem. "Beru to jako ne", řekl Emerson a pak se otočil směrem k Marksovi a zeptal se ho: "Jak jsme na tom?" Marks se netvářil nějak uspokojivě, když se ho na to zeptal. "Štíty jsou na 20%. Kvasir se soustředí na Asgardský transportní systém. Hyperpohon stále nefunguje. A jak sám vidíte i konzole", odpověděl Marks. "A nějaké dobré zprávy by nebyly?" zeptal se Emerson. "Podplukovník Mitchell bezpečně přistál", odpověděl nervózně Marks, když pohlédl na Emersona, který nebyl tam moc nadšený. "Děkuji. Nechte otevřený kanál na tu mateřskou loď a pokoušejte se spojit s Teal'cem", řekl Emerson při odchodu z můstku.

Teal'c leží v bezvědomí na podlaze můstku, který byl značně poškozen. Netan a jeho muži přišli na můstek. "Odneste ho do cely", řekl Netan. Dva muži vzali Teal'ca a nesou ho do cely. Netan s několika muži tomu přihlížejí.

Na Odyssey i Atheně se prováděli opravy. Jejich prioritou je Asgardský transportér a hyperpohon. Nejhůře byla na tom Athena, které nefunguje levý motor spolu s hyperpohonem a Asgardským transportem. Jejich štíty byly téměř na 5%. Na Odyssey se nejvíce snažili opravit transportéry, aby mohli přenést podplukovníka Carterovou zpátky na palubu. Krom toho musí zprovoznit pilotní konzoly, jinak se nikam nehnou. Momentálně vše je řízeno z počítače, který má Marks na konzoly.

Plukovník Emerson spolu s podplukovníkem Mitchell jsou chodbou směrem k můstku. Kolem nich pracuje několik členů posádky, která opravuje poškozené vedení. "Proč by nás tu první vlna prostě nechala? Museli vědět, že někdo přežil, krom toho, že jsme jim unikli jen tak tak", zeptal se Emerson. "Potřebují svědky. Jejich cíl není nás pozabíjet, ale konvertovat. Chtějí, abychom ostatním řekli, jak nám nakopali zadky", odpověděl Mitchell. "A to udělali", řekl na to Emerson. "Jak to jde Kvasirovi s tím Asgardským paprskem?" zeptal se Mitchell. "Kvasire, tady Emerson. Prosím hlášení", řekl do vysílačky plukovník.

Kvasir pracuje v pomocné řídící místnosti u Asgardské konzole. "Kvůli poškození musím přepsat celý ovládací kód od začátku. A šlo by mi to mnohem rychleji, kdybych nebyl neustále vyrušován", odpověděl Kvasir.

"Pracuje, jak nejrychleji dovede", odpověděl Emerson Mitchellovi. "Transportoval se někdo z Koroleva, než jsme o něj přišli?" zeptal se Mitchell. "Když uviděli, že opouštíme spolu s Athenou bojiště, transportovali na obě lodě asi tuctu lidí. Doktor Jackson mezi nimi nebyl. Našli jsme černou skříňku a snažíme se ji stáhnout", odpověděl. "Ozval se Teal'c?" zeptal se Mitchell. "Krátce, ale pak vypadl signál. Zdá se, že se musí o loď poprat", odpověděl Emerson. Z interkomu se ozval Major Marks: "Plukovník Emerson na můstek." Emerson zapnul vysílačku a zeptal se: "Co se děje, majore?"

Dva členové z posádky klečeli u pilotní konzole a snažili se ji zprovoznit. Stále nezjistili, v čem je chyba. Major sedí u konzole a říká: "Obnovili jsme kontakt s lodí Luciánské Aliance, pane. Chtějí s vámi mluvit", odpověděl Marks. "Jsem na cestě", opověděl Emerson. Marks se vzápětí zvednul z křesla, když mu zajiskřila pod rukama konzole. Pak pohlédl na oba členy posádky, protože to byli oni, kdo se hrabal v konzole a pak jim pod rukama zajiskřila elektrika. Povzdychl a řekl: "Nechte to bejt a běžte pomoci raději ostatním." Znova povzdychl a nezbývalo mu nic jiného než to opravit sám.

"Ví o naší situaci Země?" zeptal se Mitchell. Kolem nich prochází Jaffa, který byl s několika dalšími transportováni z jejich lodí na Odysseu a Athenu. "Z dálkových systémů na obou lodích zbyly jen senzory. Subprostorový vysílač se nedá opravit. Ale přesto musí vědět, že se něco děje. Vynechali jsme dvě plánovaná hlášení", odpověděl Emerson. "Takže nám nikdo nepomůže", řekl Mitchell a mnul očima s vyčerpání. Oba se zastavili poblíž můstku. "Bohužel, nic se nedá dělat. Korolev, Athena a Odyssey jsou jediné tři lodě v galaxii. No, teď už jen Odyssey a Athena", řekl Emerson. "Jak dlouho můžeme vydržet se stávající podporou života?" zeptal se Mitchell. "Den, možná méně. Ale jen pokud nepřijmeme další přeživší", odpověděl Emerson. Mitchell tomu přikyvoval v zájmu a beznaděje. Oba to dobře věděli, že mají málo času. "Skvělé", odpověděl Mitchell a dal se do pochodu. "Jo", odpověděl Emerson a šel s ním.


 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.