Episode 10 : Projekt Pegasus - Čtvrtá část

8. november 2012 at 15:24 |  Fanfiction

ČÁST ČTVRTÁ


Seržant se přesunul k počítači a zadá několik příkazů. Za ním u dalšího panelu stál doktor Zelenka.

"Žádný", odpověděl seržant. "Žádný? Opravdu jste si jistý?" zeptala se Weirová. "Jenom osvětlení, nic jiného", odpověděl Chuck. "Hele. Dostali jsme tě!" řekla radostně Vala. "Myslím, že vám dlužím omluvu, doktore Jacksone", řekla Elizabeth. Daniel zavrtěl hlavou, že nemusí. Žena na chvilku zavřela oči a pak je znova otevřela. "Není třeba, doktorko Weirová. Omluvit bych se měla já", řekla žena. Tím se potvrdilo, že je to Morgan Le Fay. Všichni tři se na ní podívali v údivu.

Teal'c stále sedí u řízení. Skrze rádio se ozval Mitchell, aby ho informoval o vývoji situace. "Teal'cu, tady je Mitchell. Zkoušíme to znovu. Zdá se, že jedna atomovka nestačí, a tak odpálíme dvě těsně za sebou", řekl. "Rozumím, podplukovníku Mitchelle", odpověděl Teal'c.

Carterová seděla u konzole, zatímco Rodney pochodoval za ní. "Drž se v bezpečné vzdálenosti, Teal'cu. Je možné, že se vypaří obě brány na obou stranách, když se to nepovede", řekla Carterová do vysílačky. "Dávám tomu 5%, možná sedm. Bude v pořádku", řekl McKay. "Vy umíte uklidnit, Rodney, děkuji", řekla na to Sam a pak pokračovala: "Souřadnice zadány. Přenáším hlavice za pět, čtyři, tři, dva, jedna, teď." Carterové přenesla atomovky. Emerson stál hned vedle ní a sledoval senzory. Výbuch atomovek ozářil světlem celý můstek.

Energie paprsku opět vychází z brány, ale tentokrát ve větším množství.

Teal'c na chvilku zavřel oči a pak po dokončení procesu zapnul vysílačku a řekl: "Druhý pokus byl rovněž neúspěšný. Nicméně energie prošla mezi bránou a SuperBránou."

Mitchell stál u panelu v přední části můstku, kde může vidět černou díru i aktivní bránu. "Skoro, ale ne dost", řekl do vysílačky. "Vskutku", odpověděl Teal'c. "Máme ještě dvě bomby, nastavme je na maximum a zkuste to znovu", řekl McKay. "To vy jste říkal, že maximální výkon může vypařit obě brány", řekla Carterová. "Dál stejně není čím střílet, už na tom nesejde", řekl McKay. Mitchell se přesunul ke Carterová a položil ruce na konzoly. "Ten chlap má pravdu, Sam", řekl Mitchell. "Každý pokus posune bránu blíž k horizontu černé díry. Abychom byli dost blízko pro přenos bomby, musí Odyssea ještě blíž", řekl Emerson. "Čím blíže jsme černé díře, tím víc systémů nám vyřadí", řekla Carterová. Marks stál u pilotní konzole a zmáčkl na pár tlačítek. "Podsvětelné motory a transportní technologie jsou v pořádku, ale komunikace a senzory už jsou mimo provoz", oznámil Marks. "Letíme naslepo?" zeptal se Mitchell. "Ne úplně, ale skoro", odpověděl Marks a přesunul k přední konzole.

Teal'covi na lodi se začne ozývat signál. Máčknul na pár tlačítek a pak aktivoval rádio. "Odysseo, tady je Teal'c. Mé senzory zaznamenali Orijskou loď blížící se tímto směrem. Při současné rychlosti tu budou za několik minut."

Emerson zpátky seděl zpátky ve velitelském křesle otočený k Sam. "Máme čas na další pokus?" zeptal se. "Bez šance, nestačíme nakalibrovat hlavice a detonátory. Musí vypadnout odtamtud", řekl McKay. "To nejde", řekl Mitchell. "Proč ne? Dostanou ho", řekl McKay. "Podplukovník Mitchell chce říci, že Oriové nesmí objevit druhou bránu. Jestli ji objeví, je konec", řekla Carterová.

Doktorka Weirová se usmívala s pocitu, že mluví s živým povzneseným Antikem. "Jste povznesená Antička", řekla doktorka. "Ano, jsem", odpověděla Morgan. "Konkrétně Morgan Le Fay. Zdála se mi podobná kresbám v archivu na Vagonbrei", řekl Jackson. "Tak to je skvělé. Takže konec těch malých kousků zlomkovitých informací, za které jsme sice vděční, ale když víte, co hledáme a jako ta povznesená bytost to jistě víš", řekla Vala stoupla si na platformu. "Jak doktor Jackson ví, je porušením nejvyššího zákona zasahovat", řekla Morgan. "Ale troška zasahovat nevadí, že?" zeptala se Vala. Nemohla byste být měně konfrontační?" zeptala se Elizabeth. Jackson vzal Valu za ruku a táhnul ji pryč z platformy. "No, baví se s námi, i to už je zasahování, ne?" zeptala se Vala. "Pokud jsi opravdu Morgan Le Fay, jak mám vědět, že nám chceš pomoci? Podle legendy jsi byla Merlinovým největším soupeřem. Merlin je Moros, tak i Myrddin", řekl Jackson. "Ve vašich historických dobách jsem byla jeho soupeřem. Ale to bylo před mnoha tisíci lety, doktore Jacksone. A jak víte, teď je vše jinak. Když jsme opustili Atlantidu před tisíci lety, Země byla tak drsná a lidé tak primitivní, že jsme mezi nimi nemohli žít jako Lantaňané, ani tam znovu vybudovat svou kulturu, proto jsme se rozešli do mnoha zemí a někteří zaseli semínka civilizace mezi lidské kmeny. Jiní se dostali k bráně na Jižním pólu. A jiné se rozhodli strávit zbytek života v odloučení a meditací. Merlin a já jsme zvolili právě tuto cestu", řekla Morgan. "A tak jste se povznesli", řekl Jackson. "Po tisících letech, kdež jsme poznali, jakou hrozbou by se mohli Oriové stát, Merlin znovu přijal lidskou podobu, aby vytvořil zbraň, kterou hledáte. Udělal vše, co mohl, aby udržel svou práci v tajnosti, ale obávali jsme se jeho úmyslů. Byla jsem vyslána dohlížet na něj. A když bude nutno, zastavit ho", řekla Morgan. "Počkej, to je ono. Když byl znovu člověkem, pak jste zasahovala. Porušila jste vlastní zákon", řekla Vala. Daniel přikývnul, že má pravdu. "Merlin si ponechal všechno vědění získané povznesením i velkou moc vědění i moc užíval k vytvoření zbraně, schopné vyhladit povznesené bytosti", řekla Morgan. "Takže říkáte, že podváděl on", řekla Vala, která to takhle pochopila. "Lze to tak říci. Po jisté období vaší historie byl nejmocnější bytostí na celé planetě. A tak zbudoval malou enklávu šlechticů, kterým svěřil své tajemství", řekla Morgan. "Artuš a Kamelot", řekla Elizabeth. "Ano", souhlasně řekla Morgan. "Takže tvrdíte, že po tom, co jste vší vaší mocí stála proti Merlinovi, s ním najednou souhlasíte? Protože jestli ne, tak nám schválně dáváš klamné informace", řekl Jackson. Morgan sklonila hlavu.

Mitchell zapnul vysílačku na konzoly, u které sedí Carterová. "Teal'cu, zaznamenala Orijská loď tvou přítomnost?" zeptal se. "Nemohu si být jist", odpověděl Teal'c. Carterová pohlédla na Mitchella. "Musíme to risknout", řekla nakonec Carterová.

U Teal'ca z interkomu se ozvala Carterová: "Teal'cu, musíš navést loď do zákrytu s bránou. Odtud bys měl být schopen rozšířit maskování na aktivní bránu." Teal'c položí ruce na ovládání lodi, se kterou se pomalu blíží k aktivní bráně.

Al'kesh se blíží do blízkosti brány. Během chvilky zmizí brána i Al'kesh zmizeli.

McKay jako obvykle nakukoval Carterové přes rameno a nenechal si ujít moment připomínky. "Uvědomujete si, že ta Orijská loď tam může čekat na novou flotilu lodí…" Aby přestal mluvit, musel ho přerušit Mitchell. "Doktore McKay! Proč nejdete kalibrovat bombu, abyste byl hotov včas?" zeptal se. McKay během chvilky odešel z můstku. Carterová pak aktivovala vysílačku a říkala: "Teal'cu. Maskovací pole může být rozšířením oslabené. Vypni všechno, co můžeš a zachovej rádiový klid."

Teal'c začal na lodi vypínat všechny nepotřebné systémy.

"Doufejme, že si to tam chtějí jen prověřit a budou brzy pryč", doufal Mitchell. Emerson pohlédl na Mitchella a pak na Carterovou.

"Nemám důvod vás klamat", řekla Morgan. "No, jistě že ne! Tak co to bylo, když jste dělala, že jste hologram?" pokladla zajímavou otázku Vala. "Výukový program, který jsem vytvořila dlouho před svým odchodem z Atlantidy, mi umožnil vám pomáhat", přiznala se Morgan. "Takže kdybyste jí to spolkli, měli byste odpověď a byli už na cestě v domnění, že jste na to přišli sami", řekla Weirová. "To bylo mým záměrem", řekla Morgan. "Věřím vám. Opravdu. Myslím, že chápu, na jak úzké hraně se pohybujete. Uvědomuji si, jaké riziko podstupujete, už tím, že se nám ukazujete. Ale je mi to líto, chci víc. Můžete to vyřídit i svým přátelům. Ano, vím, že posloucháte, protože už je mi zle z těch skrytých vodítek a záhadných vzkazů. A Merlin měl pravdu, že Oriové jsou hrozba, ale nejen pro nás, nižší, ne jenom pro miliardy lidí v celé galaxii, ale i pro vaší vlastní existenci. Protože až tato válka skončí a každý, kdo bude ponechán naživu, budu vzývat Orie a vykrmovat je uctíváním, vy víte, kdo přijde na řadu potom. Nevím, jak bude ta válka vypadat, ani na jakém bojišti se odehraje. Ale toho se už já nedožiji.", řekl Jackson. Morgan tomu naslouchala a byla z toho smutná. "Když zasáhneme, nebudeme lepší než Oriové", řekla Morgan. "Chápu, že je to sama podstata toho, co jste a v co věříte, ale tady mluvíme o přežití. Pokud opravdu chcete pomoci, pomoc vám samotným", řekl Jackson a všichni zůstali zticha.

Orijská loď se blíží k SuperBráně.
Teal'c sleduje Orijskou loď, jak letí nad ním. Nečekaně se aktivuje Teal'covi rádio: "Tady je velící důstojník SG-11. Mám naléhavou zprávu, předanou subprostorově ze stanoviště Gama. Zpráva říká: Z Atlantidy. Loď Wraithů se blíží k souřadnicím Odyssey v Pegasu. Nelze doručit varování přímo kvůli rušení. Varujte kapitána Odyssey ihned po obdržení zprávy. Původní zpráva obdržena v SGC v 15:45 ZULU. Hodně štěstí." Teal'c musí začít okamžitě jednat.

McKay přichází na můstek s tabletem v rukou. "Poslední 2 bomby připraveny k odpalu", oznámil McKay. "To je skvělé. Usaďte se a udělejte si pohodlí", řekl Mitchell. "Plukovníku. Podsvětelné motory jsou téměř přetížené dlouhým udržováním lodi na této pozici", hlásí Marksová.

Wraithský úl vystupuje z hyperprostoru a letí směrem k akrečnímu disku.

"Mluvíte z hloubi svého srdce, doktore Jacksone. To mi silně utkvělo v paměti z vašeho krátkého pobytu mezi námi." Jackson zdvihnul hlavu, když tohle řekla Morgan. "Vy si na to nepamatujete, vzpomínky vám byly před návratem vymazány", dopověděla Morgan. "To je to, čeho se bojíte, že? Že i když uděláte správnou věc, budete potrestána", řekl Jackson. "Už teď jsem zašla příliš daleko", řekla Morgan. "Ale nejste snad jediná, kdo si uvědomuje, že Oriové všechno změnili. Musí vás být víc, kdo vidí, že je na čase podpořit boj", řekl Jackson. Morgan sleduje Jacksona neklidně, ale lhostejně.

Orijská loď létá pomalu nad SuperBránou.

Teal'c aktivuje rádio a říká: "Odysseo, tady je Teal'c."

Mitchell, když zaslechl Teal'ca, se rychle přesunul ke konzole a aktivoval vysílačku. "Teal'cu, co se děje?" zeptal se. "Blíží se na vaší pozici Wraithská loď", odpověděl Teal'c. "Oh, Wraithové. To není dobré", řekl McKay. "Promiň, ale jak to sakra víš?" zeptal se Mitchell. Emerson pohlédl na Carterovou, která na konzole prověřuje senzory. "Atlantida zachytila jejich přístup. Předávám jejich zprávu, poslanou přes SGC", řekl Teal'c. Na Marksové konzoly se žádná loď nezobrazovala. "Na senzorech není žádná Wraithská loď", oznámil Marks. "Tak blízko černé díry nemůžeme na senzory spoléhat. Štíty na maximum", řekl Emerson. "Štíty pracují pouze na 20% účinnosti", odpověděla Marksová. "To dělá černá díra. Musíme od ní dál", řekl McKay. "Vezměte nás dál", rozkázal Emerson.

Odyssea se vzdaluje od černé díry, ale najednou dopadají na jejich štíty výbuchy ze zbraní nepřátelské lodi přímo před nimi.

Na můstku vše zajiskřilo a z potrubí syčí pára. McKay padal na zem, ale Mitchell ho chytnul a přitáhnul ho ke křeslu. Marks se držel křesla i konzole. Martina i Kevin sklonili zároveň hlavu, protože jim to zajiskřilo hned vedle nich. "Něco tam je, ale nevidíme to", řekl Mitchell. "Hlaste poškození", rozkázal Emerson. "Hyperpohon je mimo provoz", řekla Marksová. "Můžeme opětovat palbu?" zeptal se Emerson. Marks přes Martino rameno zmáčknul na pár tlačítek. "Snažím se, pane, ale Wraithská loď je dále od černé díry, než my", odpověděl Marks. "Nouzově nahoďte podsvětelné motory. Musíme se dostat dál od nich", řekl Emerson. Znova se otřásl celý můstek po dopadu zbraní. "Ne, musíme udělat pravý opak", řekl Marks. "Cože?" zeptal se McKay zároveň s Mitchellem. Carterová to pochopila jako první, co tím myslí. "Proti gravitaci je to jako bychom stříleli do kopce. Ale když je přinutíme, aby nás pronásledovali k černé díře…" McKay Carterovou přerušil a dopověděl: "Pak budou jejich systémy zasaženy stejně. Včetně rušící technologie." Kevin mezitím poklepal Martině na rameno a tak na něj pohlédla. "Takže budeme moci přenést hlavice přímo na jejich palubu", řekla Carterová. "Tak blízko síla motorů nestačí na manévrování", řekl Emerson. "Necháme se katapultovat. Gravitační studna nás vrhne zpět", řekl Mitchell. Major se s kapitánem vyměnili tak rychle u řízení, že se Marks dal hned do pohybu, než Emerson vydal rozkaz: "Přiblížit, plný výkon." Marksová se chytila křesla a držela se ho. Při tomž sledovala i senzory.

Wraithská loď stále střílí na Odysseu, která se otočila směrem k černé díře.

Daniel, Vala i Elizabeth stále mluví s Morgan v hologramové místnosti. "Vím, o co vás žádáme. Bojíte se, že ostatní zakročí a zabrání vám nám pomoci, ale možná, možná jen potřebují, aby někdo překročil tu pomyslnou hranici, a ne jen po ní kráčel. Musí mezi vámi být takoví, kteří jen čekali, aby mohli následovat vašeho příkladu", řekl Jackson. "Není jich dost", řekla smutně, ale sebejistě Morgan. "Ale dovolili vám zajít až sem", řekla Elizabeth. "Věřte, že máte potřebné odpovědi", řekla Morgan, která už nic jiného nemohla říci, jinak by byla potrestána. "Aspoň nám řekněte, na kterou z těch dvou planet jít", řekla Vala. "Prosím", prosil ji o to Daniel. Morgana na pár vteřin zaváhala a pak ji řekla: "Merlinova zbraň není…" Než stihla doříci větu, zmizela z místnosti.

Vala vypadala v šoku, když zmizela. Daniel zavřel oči, protože věděl, co to znamená. "Co se stalo?" zeptala se Elizabeth. "Právě to, co věděla, že se stane. Zastavili ji. Už ji nikdy neuvidíme", vysvětlil Jackson. "Teď ji potrestají?" zeptala se Vala. "Nevím", opověděl Jackson. "Asi už chápu, proč ses vrátil, Danieli. Mně by se ten spolek taky nelíbil", řekla Vala a pak všichni byli potichu.

Odyssey největší rychlostí letěla k černé díře. Wraithská loď stále střílela po Odyssey, ale letěla i za nimi, což byla pro Odysseu výhodou.

Na můstku už byly značné škody. Další střely dopadly na štíty a zatřásl s můstkem. "Štíty sotva drží!" oznámil hlasitě Marks. "Vidíme je?" zeptal se Emerson. "Ještě ne, pane" odpověděla Marksová, která stála s Mitchellem u boční obrazovky. "Udržujte kurs", řekl Emerson. Carterová zapnula vysílačku a mluvila: "Teal'cu, tady Sam. Chceme zkusit něco, co zřejmě vypaří brány na obou stranách."

Teal'c v potmě poslouchá Sam, co ještě říká do rádia: "Budeš mít přesně 20 vteřin, abys aktivoval hyperpohon a dostal se odtamtud." Teal'c po chvilce začíná aktivovat všechny systémy. Z můstku pozoruje, jak Orijská loď letí přímo na něho.

Odyssey je velmi blízko akrečního disku.

Na Odyssey teď běží čas o mnoho pomaleji. Posádka stále pokračovala dále ve svém úsilí a obklopený výbuchy. Carterová na senzorech hledá Wraithskou loď, ale stále ji nemůže nalézt. Byl další výbuch a všichni se pevně něčeho drželi.

Wraithská loď byla téměř u akrečního disku. Kolem aktivní brány proletěla velkou rychlostí Odyssea směrem z akrečního disku.

Na obrazovce se objevila Wraithská loď. "Tady je", oznámila Marksová. "Wraithská loď je na pozici", řekl McKay a šel s Mitchellem ke Carterová. "Přenáším hlavice za tři, dva, jedna, teď", jen co to Carterová dořekla, transportovali hlavice.

Wraithská loď zrovna prolétala kolem brány, když explodovala.

Al'kesh, ve které je Teal'c, se dalo do pohybu od brány. Paprsek vyletěl z brány přímo na Orijskou loď, která nabíjela zbraně, když zahlédl loď. Brána přenesla tolik energie, aby se SuperBrána aktivovala. Při vytvoření horizontu událostí, zasáhla vlna Orijskou loď a tím způsobila explozi lodi.

Teal'c vše sledoval a během chvilky se usmál.

Odyssey se mohla pomalu v prostoru pohybovat, když už nebyla žádná loď v blízkosti.

Senzory neukazovaly žádnou jinou loď. Pouze je a bránu. "Wraithská loď byla zničena", oznámila Carterová. "Snižte výkon motorů na třetinu a zprovozněte zpátky hyperpohon", řekl Emerson. "Pane. Něco tu je. Nevím, jak ten výbuch přestála, ale brána je nedotčená a stále aktivní", oznámil Marks. "Odysseo, tady je Teal'c", ozval se z interkomu. Všichni byli překvapeně. "Teal'cu. Myslel jsem, že jsme ti řekli, abys odtamtud zmizel", řekl Mitchell do rádia.

Teal'c se usmívá, když říká: "Kdybych to udělal, nemohl bych vás informovat, že přeskok byl úspěšný. SuperBrána je nyní aktivní."

McKay byl v úžasu. "To myslíš vážně?" zeptal se Mitchell. "Byl jsem schopen skrýt bránu až do posledního okamžiku a nalákat tak loď Oriů do nestabilního proudu formující se červí díry při přeskoku SuperBrány", odpověděl Teal'c. "Chceš říci, že jsme zničili i Orijskou loď?" zeptala se Carterová. "Tím, že jsme zničili Wraithskou loď", řekl McKay a překvapen pohlédl na Mitchella. "Vskutku ano. Dnes jsme dosáhli velkého vítězství", řekl Teal'c.

Doktor Jackson s Valou stojí na balkoně a pozorují oceán, jak vypadá v noci. "Udělala, co věřila, že je správně, Danieli. Jak moc ji za to mohou potrestat?" zeptala se Vala. "Nevím", odpověděl upřímně. "Možná ji jen plácnou přes ruku. Nebo muset napsat: Nebudu zasahovat do lidských záležitostí, desettisíckrát", řekla Vala. "Tak o tom pochybuji", řekl Daniel. Vala se dívala na Daniela a snažila se navázat oční kontakt. "Řekla, že jsme dostali odpověď. Zjistili jsme dvě adresy, pro které jsme sem přišli, mohl by ses usmát alespoň pro tohle?" zeptala se Vala. "Myslím, že jsme zjistili i něco jiného", řekl Jackson. "A co?" zeptala se Vala. "Že nám nepomohou", odpověděl a pak pohlédl na Valu a dopověděl: "Jsme na to sami." Vala klesla hlavou a pak řekla: "Asi máš pravdu."

Odyssey vystoupila z hyperprostoru s dobrou náladou, že uspěli.

Martina byla s Kevinem v jeho kajutě. "Nechceš se s námi vrátit na Zem?" zeptal se Kevin. "Nemůžu. Měl si vidět Caldwella, když jsem mu řekla, že počkám na přílet Odyssey na Atlantidě", odpověděla Martina. "Ten toho nadělá. Jestli to takhle půjde dál, vezmu si tě sem na Odyssey", řekl s úsměvem Kevin. Pak vzal do náručí Martinu, která se v momentě rozesmála. Položil ji na postel, na které leží kus papíru.
"Co to je?" zeptala se Martina, když vzala papírek do ruky. Kevin si ho vzal do ruky a přečetl ho: "Morgan byla prozrazena." Martina pohlédla na Kevina a on na ní. "Brzy to začne být zajímavé", řekla Martina. Oba vstali a šli ke dveřím. "Brzy možná, ale pro nás ne", řekl Kevin. Když se otevřely dveře, uviděli, jak chodbou prochází McKay. "Kapitáne?" řekl McKay a šel k oběma. "Ano?" řekla Marksová. "Vím, že jsem se předtím choval jako vůl a chtěl…chtěl bych se vám omluvit", řekl McKay. Martina pohlédla na Kevina a pak zpátky na McKaye. Byla překvapena, že právě od něho něco takového v životě uslyší. "Omluva přijata. Ale jestli ještě někdy budete vyvádět na Daedalu, tak jak předtím, tak víte, co vás čeká", řekla Martina. Rodney kývnul hlavou a pokračoval v cestě k přechodové komoře. Hned za ním šli oba dva.

 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.