Episode 10 : Projekt Pegasus - Třetí část

8. november 2012 at 15:16 |  Fanfiction

ČÁST TŘETÍ


Teal'c se nachází v Al'keshu poblíž SuperBrány, kde také byla aktivní brána.

"Sekundární brána je na pozici. Nezaznamenal jsem žádné známky aktivity Oriů, od chvíle, kdy jsem dorazil k SuperBráně. Což bylo již před několika hodinami", řekl Teal'c sedící u řízení lodi. "Zábava právě začíná, klidně se trochu odvaž", řekl Mitchell.

Mitchell stále stojí v přední části a drží tlačítko pro komunikaci. Nikdo se neozýval a tak pohlédl na Carterovou. Chvilku trvalo, než Teal'c odpověděl: "Jsem zcela odvázán, podplukovníku Mitchelle." Přerušení mezi Odyssey a Teal'cem bylo přerušeno. Carterová se krátce zasmála. "Zdá se mi to nebo má hlubší hlas?" zeptal se Mitchell. "To dělá efekt dilatace času u černé díry. Nedá se s tím nic dělat", řekl McKay a pohlédl na panel, který byl před Carterovou. Carterová na Mitchella mrkla okem. "Správně", řekl Mitchell a šel ke Carterové. "Tak kdo si chce odpálit velký ohňostroj?" zeptal se Mitchell. "Myslíte velký ohňostroj o síle šestadvaceti megatunové energie? Musíme snížit výkon alespoň o 5%", řekl McKay. "Věděla jsem, že to řeknete", řekla Carterová. "Promiňte, že nechci vypařit bránu na první pokus", řekl McKay. "Nemáme čas, McKay. Musíme to risknout", řekla Carterová a přesunula se ke druhé konzoly. "Víte, když se zlobíte, jste tak sex…" než to stihl dopovědět, stoupnul si před něho Mitchell, jinak by přišel k úrazu od Emersona a možná i od Marksovích, kteří se hned zasekli, když tohle říkal. "Teal'cu, tady je Sam. Chystáme se vypustit první hlavici na přeprogramované souřadnice. Jsi v bezpečné vzdálenosti od obou bran?" zeptala se Carterová. "Jsem", odpověděl Teal'c. Carterová pohlédla na Emersona, který hned aktivoval interkom. "Všem palubám, vypouštíme hlavici", řekl Emerson a Marks stojící vedle aktivoval alarm. "Přenos za tři, dva, jedna, teď" řekla Carterová a zmáčkla na tlačítko pro přenos.

Z brány u SuperBrány vyšel velký energetický paprsek. Těsně nad SuperBránou byl Al'kesh.

Teal'c vše sledoval z lodi. Ale paprsek vydal jasné světlo a tak na chvilku musel zavřít oči.

Mitchell se rychle přesunul ke Carterové a zapnul na jejím panelu vysílačku. "Teal'cu, máš pro nás dobrou zprávu?" zeptal se Mitchell. Teal'c se ještě neozýval a tak McKay stál netrpělivě za Carterovou. "To zpoždění je otravné", řekl McKay. "Dilatace času u černé díry. S tím se nedá nic dělat", řekla Marksová, která si ho už pěkně vychutnává. "Má zpráva není dobrá, podplukovníku Mitchelle. První pokus byl neúspěšný", řekl Teal'c. "Tak jo, zkusme to znovu", řekla Carterová a Emerson ji nahlížel do konzole.

Vala stojí vedle Jacksona, který stále sleduje hologram. "Danieli!" řekla tiše Vala. "Hm", řekl na to Daniel. "Máme, pro co jsme přišli", řekla. "Já vím", řekla Jackson. "Neměli bychom to někomu říct?" zeptala se Vala. "Ještě ne", odpověděl Jackson. "Dobře, řekla nám jména těch planet. Zářili nám tam na stropě. Taoth Vaclarush a Valos Cor. Dala nám i adresa, což znamená, že bychom mohli jít na prohlídku Atlantidy a připít si něčím exotickým", řekla Vala, která stále myslela na prohlídku Atlantidy. "Tady se děje něco divného", řekl Daniel. "A co?" zeptala se Vala. "Prostě tohle nemělo vyjít. Totiž, nečekal jsem to, když jsem řekl Elizabeth, aby to zkusila. Ale myslel jsem, že tu mohou být aspoň zbytky, nějaká vzdálená podobnost mezi slovy Castianna a Sahal a jejich Antickou obdobou", odpověděl Jackson. "Přece by nelhala", řekla Vala a ukázala na hologram. "Nevím. Ale vysvětli mi tohle. Jak může ta databáze okamžitě přeložit jazyk, kterým se mluvila 8000 let po tom, co Antikové opustili Atlantis?" zeptal se Jackson Vali. "To je tvrdý oříšek", odpověděla. Daniel tomu přikývnul. "Je tu archiv vizuálních záznamů Lantaňanů, kteří uprchli na Zemi?" zeptal se hologramu. "Ano, je", odpověděla žena. "Promítni mi je. Jednoho po druhém", řekl Daniel. Vala zavřela oči a pak sklonila hlavu.

McKay, Carterová a Mitchell jdou chodbou přímo na můstek. "Ne, ne, ne, ne, ne. Propočty výkonu jsou naprosto přesné", řekl McKay. "To jsou", řekla Carterová. "Pokud chcete odpálit bránu", řekl McKay. "Menší nedodá dost energie, aby proud hmoty přeskočil do brány", řekla Carterová. "A větší zase bránu zničí. Chcete vysoké napětí, ale máte jen prodlužovací kabel. Není to možné, to jsem říkal předtím, než jsme opustili Atlantidu", řekl McKay. "Ne, to jste neřekl. Jsme za hranicí nemožného", řekl Mitchell. "Ano, jsme překročili hranici. Ale víte, že si nedáte říct. Nakalibrujte si hlavici, pošlete bombu!" řekl hlasitě McKay. "Sam, tohle není Rodney McKay, o kterém mi vyprávěli", řekl Mitchell a dohnal Carterovou, která celou tu dobu šla před ním. "Já vím", odpověděla. "Co vám vyprávěli?" zajímalo McKaye. "třeba, že neznáte slovo nemožné", odpověděl Mitchell. McKay do toho začal mluvit, ale stejně mu to bylo k ničemu. "A že když hrozí smrt, dokážete zázraky", dopověděl Mitchell. "Předpokládám, že vám to řekl Sheppard, že?" zeptal se McKay. "Ano, řekl", odpověděl Mitchell. "Ano, měl pravdu, ale teď mi smrt nehrozí a nemám…" než to McKay dopověděl, Mitchell se zastavil a otočil se na McKaye s citronem v ruce. McKayův obličej se rázem změnil. "To je…" zakoktal se. "Ještě ne. Tak na tom dělejte", řekl Mitchell. "No, uvidím, co s tím svedu", řekl v šoku McKay a odchází pryč. Mitchell si hodí do vzduchu citronem a pak ho znova chytne. Mezitím Carterová přemýšlí o McKayových slovech. "Víš, Came, není daleko od pravdy. Nerada to říkám, ale údaje z prvního pokusu podporují jeho argumenty", řekla Carterová a dali se do pohybu. "Jak říkala moje babička, když to nevyjde napoprvé…" začal mluvit Mitchell. "Zkus silnější termonukleární reakci?" zeptala se Carterová. "Přesně její slova", řekl Mitchell a Carterová se tomu zasmála.

Před Danielem se zobrazují Antikové, kteří odešli na Zem. Vala nevydržela stát na nohou a tak seděla na zemi opřená o terminál. "No, je to fakt úchvatné prohlížet si Atlantské rodinné album", řekla Vala. "Hledám někoho určitého", řekl Jackson. "Neznám žádného 10 000 let starého Antika", řekla Vala. Během pár vteřin se oba zarazili, když spatřili starého muže. "Beru to zpět, toho znám", řekla Vala a vzala ze země. Zmáčkla na tlačítko na terminálu a objevila se předchozí žena. "Moros. Byl poslední nejvyšší kancléř Atlantidy", oznámila žena. "Moros… Dobře, nehledě na tu divnou čepici, vypadá jako Merlin", řekla Vala. "Za Artuše známý též jako Myrddin. Vidíš, jak se slovo za staletí změní", řekl Jackson. "Vím, kam míříš. Myslíš, že Merlin nebo Myrddin nebo jak se jmenoval, se vrátil na Atlantidu a ukryl tady ta jména jako vodítka, abychom je našli", řekla Vala. "Ne", řekl Daniel. "Ne", zopakovala Vala a Daniel přikyvoval hlavou. "První člověk, který vstoupil do města po jeho opuštění, byla doktorka Elizabeth Weirová, velitelka expedice Atlantis", oznámila žena. "Jste si tím jistá?" zeptala se Vala. Svědectví o jeho přítomnosti by bylo zaznamenáno", odpověděla žena. "No, drahoušku, a je to", řekla Vala. Poplácala Daniela po rameni a pokračovala: "Odejdeme odtud přesně s tím, pro co jsme sem přišli." Vala se zastavili na druhé straně vedle Daniela, než stála. "Ne, věděl jsem, že Merlin je v archivu. Hledal jsem někoho jiného", přiznal se Daniel. "Koho?" zeptala se zvědavě Vala. "volila jsi slova velmi pečlivě, když jsi mluvila o prvním člověku, který vstoupil do města. Co povznesená bytost?" zeptal se Jackson. Hologram chvíli váhal se svojí odpovědí. "Vy ve skutečnosti nejste hologram, že?" zeptal se Jackson. Vala vypadala překvapivě. Žena se otočila na Jacksona a řekla: "Dostali jste odpověď, Danieli Jacksone, měli byste jednat podle ní." Hned jak to dořekla, zmizela. Oba zůstali stát v šoku.

McKay přichází na můstek s PC Tabletem v ruce a se slovy: "Mám to! Chce to improvizovat, ale mezi námi, myslím, že půjde…" Než to dořekl, přerušila ho Carterová: "Co máte?" Marks stál vedle Carterové a Mitchella a McKay se k nim přidal. "Náš problém s energetickým výbojem není otázkou stupně, ale trvání. Musíme nekalibrovat výkon tak, aby brána vydržela, ale aby bylo dost energie na kumulativní efekt proudu hmoty. Když jsem si uvědomil…" než to McKay dořekl, přerušil ho Marks opřený o konzolu: "Použijeme dvě bomby." Emerson se zvednul z křesla a stoupnul si vedle Markse. "Právě jsem to chtěl říct", řekl McKay. "Nastavíme druhé zařízení, aby detekovalo několik vteřin po prvním. Jsem si jistý, že jste…" Marks se obrátil na McKaye, který ho během pár vteřin přerušil a dopověděl: "Provedl výpočty, ano. Tady jsou." McKay ukázal Carterové tablet a ta si ho vzala do rukou a důkladně prohlédla. "Skvělá práce, McKayi", pochválela ho Carterová. "Hmm. Ano, obvykle pomůže, když se mi vyhrožuje", řekl McKay a obrátil se k Mitchellovi. "Máme jen čtyři zařízení", oznámil Emerson. "A potřebujeme dvě, moment, takže když to spočítám", řekl McKay a začal přemýšlet. "Takže máme jen dvě další šance", odpověděl Marks. "Mám také obavy, že dva skoro současné výbuchy přetíží stabilizační rakety a přiblíží bránu příliš blízko k černé díře. Nemám žádnou radost, že Odyssea poletí tak blízko", řekl Emerson. McKay pohlédl na Carterovou a ta řekne: "Myslím, že to stojí za to riziko." McKay se umívá a Emerson po chvilce váhání kývnul Mitchellovi. "Pusťte se do toho", řekl Mitchell.

Do operační místnosti přichází doktorka Weirová a jde rovnou k doktoru Zelenkovi. "Co se děje, Radku?" zeptala se okamžitě. Oba se přemístili k obrazovce blízko balkónu. "Elizabeth, zachytili jsme dálkovými senzory Wraithskou loď", informoval ji Zelenka. "Míří sem?" zeptala se okamžitě Elizabeth. "Směrem k Odyssee", odpověděl Radek. "Musíme je varovat", řekla Elizabeth a pak řekla seržantovi: "Otevřete kanál." Elizabeth se pak obrátila zpátky čelem k Radkovi. "Nemůžeme. Černá díra jim blokuje subprostorový spojení", řekl Radek. "Pak ani senzory na Odyssey nebudou funkční", řekla Elizabeth. "A nejspíš i pár dalších systémů", dopověděl Radek. Na obrazovce vedle nich byla zobrazena Atlantida s Wraithskou lodí, která míří k Odyssee. "Než si všimnou Wraithů, bude pozdě", řekla Elizabeth. "Bojím se, že ano", řekl na to Radek. Oba dva se zapřemýšleli. Pak něco napadlo Elizabeth. "Zadejte Zemi", řekla a šla k počítači. Seržant začal zadávat na DHD adresu Země. "Je možné, že Wraithy přilákal jaderný výbuch", dopověděla doktorka. Brána se aktivovala a Elizabeth zadala do počítače svůj identifikační kód. Zapnula vysílačku na uchu a řekla: "SGC, tady Weirová."

V řídící místnosti SGC sedí seržant Harriman. "Doktorko. Čekali jsme, že se ohlásíte až zítra v 19:30", řekl do vysílačky. "Naše dálkové senzory zachytily, že Wraithská loď míří k Odyssee, ale ta je v těsné blízkosti černé díry, která brání komunikaci", odpověděla Weirová. "Jak můžeme pomoci?", zeptal se seržant.

Weirová pohlédla na Zelenku a odpověděla: "Když předáte zprávu Teal'covi, může Odysseu upozornit propojenou bránou." Radek sledoval Elizabeth. "Budeme muset poslat tým se subprostorový vysílačem blíž k Teal'covi", řekl Harriman. "Udělejte, co je třeba, seržante. Musejí být varováni", řekla Weirová. "Ano, madam", odpověděl seržant. "Právě vám posílám tu zprávu. Ještě je čas jim ji doručit, ale pospěšte si. Weirová končí", řekla a kývla na seržanta a přerušil spojení. "Jdu za doktorem Jacksonem a řeknu mu, co se děje", oznámila weirová. "Dobrá", řekl na to Zelenka. Elizabeth odchází z operačního a Zelenka šel k počítači.

Jackson s Valou stojí na platformě. "Já vím, že tu pořád jsi. Nemá smysl schovávat", řekl Jackson dost nahlas. "nemyslím si, že se vrátí, Danieli. Zvlášť, když na ní budeš křičet", řekla Vala. "Ale vrátí se. Dokončí, co začala. Už tady nikoho nenapálíš", řekl Jackson. Oba se rozhlíželi kolem sebe. Doktorka Weirová sála u dveří a sledovala je. "Doktore Jacksone?" řekla Elizabeth. Oba se na ní otočili. "Jo, ahoj", řekl s mávnutím ruky Jackson a obrátil se zase k ní zády. "Ahoj. S kým tu mluvíte?" zeptala se doktorka. "Nevím, jak si říká teď, ale v historických dobách se jmenovala Morgan Le Fey", řekl hlasitě Jackson. "Morgan Le Fey byla tady?" zeptala se Weirová. "Ano, vystupovala jako hologram", odpověděl Jackson. "Dovolíte?" zeptala se Weirová. "Oh, jistě", řekl Jackson a všichni se přesunuli k terminálu, který Elizabeth aktivovala. Hologram se objevil přímo před nimi. "Dobrý den", řekla žena. "To je ona", řekla Vala. "Můžete zadat svůj dotaz ústně, nebo…" říkala žena, ale tu vědu nedokončila, protože ji přerušil rozzlobený Jackson: "Přestaňte si hrát na učitelku." Daniel se usmíval na hologram. "Je to počítačový obraz Lantaňanské ženy z doby před 10 000 lety. Ten program dobře znám, nezměnil se", řekla Elizabeth směrem Jacksonem. Pak se obrátila směrem k hologramu a řekla: "Otázka. Podle čí podoby byl program vytvořen a za jakým účelem?" Zeptala se Elizabeth, aby přesvědčila Jacksona, že to co říká, není pravda. "Byla jsem vytvořena Ganos Lal podle její podoby, abych pomáhala učit mladé lidi", odpověděla žena. Elizabeth se naklonila k Jacksonovi a čekala na jeho reakci. "Proč si myslíte něco jiného?" zeptala se Elizabeth. "Snad, že nám řekla přesně, co jsme chtěli vědět", odpověděla Vala. "To vážně udělala?", zeptala se Elizabeth. "Ano", odpověděla Vala. "Dají se znovu přehrát předchozí relace?" zeptal se doktor. "Ano", odpověděla doktorka. "Přehrajte poslední větu, kterou řekla, než zmizela", řekl Jackson. Elizabeth kývnula hlavou a zmáčkla pár tlačítek na terminálu. Hologram se vrátil do původní polohy, než zmizela. Pohlédla Danielovi Jacksonovi přímo do očí. "Dostali jste odpověď, Danieli Jacksone, měli byste jednat podle ní", řekla žena a hologram se změní zpět na aktuální čas. "Vidíte? Její výraz se úplně změnil. Dívala se přímo na Daniela. Bylo to až děsivé", řekla Vala s ukazující rukou na hologram. "No, varovala jsem vás, že ráda poučuje", řekla Elizabeth. "Říkala jste, že to zařízení spotřebovává hodně energie. Existuje nějaký způsob, jak určit, kolik jsme energie spotřebovali?" zeptal se Jackson. Elizabeth několikrát po sobě kývla hlavou a zapnula vysílačku. "Řídící místnost, tady Weirová. Vyhledejte záznamy o spotřebě energie v sále s hologramem", řekla Elizabeth. "Ano, madam", odpověděl Chuck.

 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.