Episode 12 : Dlouhá cesta, část 2 - První část

2. december 2012 at 15:51 |  Fanfiction

ČÁST PRVNÍ

V minulém díle jste se dočetli:

Odyssey se dostala do průšvihu a spolu s týmy, které byly na planetě Luciánské Aliance, uvízli na jednom místě. Týmy spolu s podplukovníkem Carterovou a plukovníkem Emersonem byli obklíčeni a nemohli se hnout z místa. Zásoby jim pomalu docházeli a doufají, že je někdo zachrání. Na Odyssey se mezitím pokouší major Marks zprovoznit loď natolik, aby mohli proletět atmosférou a vyzvednout týmy na planetě. Jenže v dokončení toho všeho mu zabránil kapitán Kleinman, který ho ze zadu silně praštil do hlavy.

Poručík Evansová, když došla na můstek, si vzpomněla, že něco zapomněla v kontrolní místnosti a tak se tam musela vrátit. Když byla téměř u místnosti, uslyšela z místnosti Kleinmanův a Marksův hlas. "Co se děje, kapitáne?" zeptal se Marks. "Je mi to moc líto, pane", řekl Kleinman. Po chvilce řekl Marks: "A za co? Vždyť jste nic špatného neudělal. Jenom pár úprav a…" Evansové se něco nezdálo, když Marks nedořekl větu a tak se dala do rychlého kroku.

"Teď už mám. Promiňte, ale když se nedokážete postarat sám o sebe…" Dveře do místnosti byly otevřeny a než stihl Kleinman doříci větu, objevila se v místnosti Evansová. "Co jste to sakra udělal, Kleinmane? Jste blázen?" Evansová aktivovala na uchu rádio a řekla: "Ochranka do kontrolní místnosti dvě." Hned pak šla k Marksovi, který ležel v bezvědomí na podlaze. "Když jste říkal, že si s ním ještě promluvíte, nemyslela jsem na to, že ho chcete praštit", řekla Evansová. "Přebírám velení lodi", řekl Kleinman. "Na to jste měl myslet dříve, než jste ho praštil." Mezitím přišla do místnosti ozbrojená ochranka s P90tkami v rukou, kterými mířili na Kleinmana. Kapitán mírně zdvihnul ruce a zeptal se: "Mohli byste vzít majora na ošetřovnu, prosím?" Kleinman věděl, že když něco udělá, nemusí to dobře skončit. "Půjdete s námi, pane!" zakřičel jeden z ochranky. "Poslouchejte mě. Vezměte majora Markse na ošetřovnu. Musím dokončit to, co on začal", řekl Kleinman a vzal do ruky papír s údaji, které tam napsal Marks. "Podle toho papíru to mohu dokončit. Věřte mi. Klidně si to vezměte, já vás nepokoušu", dopověděl Kleinman. Evansová vzala papír do ruky a po chvilce řekla: "Tak dobrá." Pohlédla na ochranku a řekla: "Pohov. Zavolejte na ošetřovnu, ať sem přijdou." Oba muži kývli hlavou a jeden z nich aktivoval rádio. Evansová šla ke Kleinmanovi a řekla mu: "Pro tentokrát vám budu věřit, ale velení lodi nemáte. Je vám to jasný?"

V hlavních rolí, díle Dlouhá cesta, část 2
Major Kevin Marks
Kapitán Martina Marks
Podplukovník Samantha Carter
Plukovník Paul Emerson
Plukovník Steven Caldwell
Kapitán Dave Kleinman
Poručík Sharon Evans
Doktor Mark Turner
Doktorka Reynoldsová
Podplukovník Cameron Mitchell
Doktor Daniel Jackson
Svobodný Jaffa Teal'c
Vala Mal Doran
Major Generál Henry "Hank" Landry
Plukovník Albert Reynolds
Doktorka Dylan Genesis
Kapitán Pat Meyers

Kleinman i Evansová po úpravách motorů, které Marks nestihl dodělat, byli zpátky na můstku a připravovali se na vstup do atmosféry. "Jste si tím vážně jistý? Ptám se jen proto, abychom se při pár metrech nerozletěli na milión kousků", řekla Evansová a usedla k pilotní konzole. "Máme jinou možnost?" zeptal se Kleinman. "Měli bychom stoprocentní jistotu, kdyby Marks nebyl v bezvědomí, protože věděl, co dělá", zdůraznila Evansová. "Klidně mě to můžete vyčítat donekonečna, ale teď tu máme práci", řekl Kleinman a usedl k druhé konzoly. "Celé posádce, tady Evansová. Připravte se na vstup do atmosféry", řekla do vysílačky. "Začněte se modlit", dopověděla mimo vysílačku.

Odyssey opatrně prolétávala atmosférou planety. Štíty i motory zatím držely i s energií.

"Zatím to vypadá dobře", řekl Kleinman. Evansová pevně v rukou držela řídicí páky a sledovala senzory. "Za chvíli jsme skrze", řekla Evansová.

Odyssey hned po proletění atmosférou srovnali kurs a vyčkávali nad povrchem.

"Tady bychom měli být v bezpečí", řekla Evansová. "Krásný let", pochválil Kleinman. Evansová přikývla a zapnula vysílačku na své konzole. "Plukovníku Emersone, tady je Odyssea. Slyšíte nás?"

Plukovník Emerson seděl vedle Carterové, které nebylo nějak nejlépe. Z vysílačky se ozval skřípavý zvuk. Emerson sebou cukl a pohlédl na vysílačku, která ležela vedle něho. "Slyšeli jste to taky?" zeptal se Mitchell. "Jo", odpověděl Emerson a vzal vysílačku do rukou. "Tady plukovník Emerson. Prosím ozvěte se." Z vysílačky se znova ozval skřípavý zvuk. "Zkuste jít ven", poradil Mitchell. Emerson vyšel rychle ven a znova řekl do vysílačky: "Tady plukovník Emerson. Prosím ozvěte se."

Evansová se u řízení usmála, když uslyšela jeho hlas. "Pane, tady poručík Evansová. Jste v pořádku?"

Emerson povzdychl se slovy: "Díky Bohu." Pak aktivoval vysílačku a řekl: "Jak se to dá říci. Kde jste?" Z vysílačky přišla okamžitá odpověď: "Jsme v oblacích planety. Podařilo se nám bezpečně proletět atmosférou. Teď zaměřujeme váš signál, ale nemůžeme vás transportovat. Musíme přistát na planetě, loď je silně poškozena." Emerson se na chvilku zarazil. "Kde je Marks?" zeptal se.

Evansová pohlédla na Kleinmana, který tušil, co ho bude čekat, až se vrátí na Zem. "Marks je momentálně indisponovaný", odpověděla Evansová. "Cože? Co jste to právě řekla?" zeptal se Emerson. "Marks je indisponován, pane. Zbytek vám vysvětlíme, až budete na palubě. Kousek od vás je velká louka, na které můžeme s lodí přistát. Takže byste se měli dát na cestu", řekla Evansová.

"Rozumím. Připravte lékařský tým k rampě. Ozveme se hned, jak tam budem. Emerson končí." Plukovník se obrátil a šel zpátky do jeskyně. "Vezměte si věci. Vyrážíme", řekl a dřepnul k Sam. "Sam. Slyšíš mě?" Sam pohnula hlavou, ale nebyla schopná vstát. "Chytni se mě kolem krku", řekl Paul a vzal Sam do náručí. Všichni si vzali do rukou zbraně a vydali se na velkou louku, která byla pár kilometrů od nich. První šel Mitchell s Teal'cem a s týmem z Odyssey, hned za nimi šel Emerson nesoucí Carterovou v náručí a za nimi tým SG-3 s Valou a Danielem.

Evansová pohlédla na Kleinmana, který raději už nic neříkal. "Připravujete si řeč?" zeptala se. "Tak se tomu dá taky říci", odpověděl. "Co s vámi udělají, záleží hlavně na Marksovi", řekla Evansová. "Takže buď výpověď, nebo cela v Oblasti 51?" zeptal se Kleinman. "To jste možná trochu přehnal", odpověděla Evansová.

Týmy se pomalu dostávaly k louce, ale čekala je spousta překážek, jako byly hlídky Luciánské Aliance. Po pár metrech musely zastavit a dřepnout. "Jak je to od nás daleko?" zeptal se Mitchell. "Už jen pár metrů", odpověděl Emerson. Mitchell párkrát pohnul do stran hlavou. "Běžte", řekl Emerson a tím schválil týmům, aby začaly střílet. Emerson ještě než šli, aktivoval vysílačku na uchu. "Tady Emerson. Přistaňte hnedka na louce!" Z vysílačky se ozvala Evansová: "Rozumím." Všichni vyrazili vpřed a zároveň stříleli na hlídky. Věděli, že střelbou přilákají více hlídek a tak si museli pospíšit.

Evansová nastavila kurs a letěla s lodí dolů k zemi na určené místo.

Týmy byly téměř na místě. Emerson se zastavil u stromů, když tu náhle nad nimi proletěla Odyssea. "Jak já ji rád vidím", řekl a všichni vyběhli z lesa. Odyssea bezpečně přistála na louce. "Otevřete vrata", řekl Mitchell. Ze spodu Odyssey se otevřela rampa, na které stál připravený tým, aby kryl ostatní. "Rychle dovnitř", zařval Mitchell. Všichni při běhu stříleli kolem sebe, protože se objevovaly hlídky Luciánské Aliance. "Pospěšte si! Rychle!" zařval na ně jeden z členů posádky, který stál na rampě. Všichni rychle běželi po rampě nahoru. Když všichni byli na palubě, muž stojící u panelu zmáčkl na pár tlačítek a rampa se zdvihla a zavřel se hangár. "Leťte na orbit", řekl Emerson do vysílačky. Na chodbě čekal lékařský tým s nosítky, na které hned položil Sam. "Postaráme se o ní", řekl doktor Mark Turner a s jeho týmem odvezli Sam na ošetřovnu. S doktorem Turnerem tam byla ještě doktorka Reynoldsová. "Co si to zase vyváděl, brácha?" zeptala se. Plukovník Reynolds tušil, že když je na palubě jeho sestra, bude průšvih. "Jenom jsem dělal terč", odpověděl. "Pojď se mnou. Ošetřím ti to", řekla Reynoldsová a oba šli na ošetřovnu. Emerson povzdychl a šel rovnou na můstek.

Odyssey letěla na orbit planety. Při vstupu do atmosféry se všichni něčeho pevně drželi, protože to s nimi pěkně házelo. Hned jak Odyssey vylétla z planety, bylo vše v normálu.

Plukovník Emerson přišel na můstek a uviděl Kleinmana i Evansovou, kteří stojí v přední části můstku otočení směrem k němu. "Teď mi vysvětlete, kde je Marks", řekl Emerson. Evansová pohlédla na Kleinmana a on na ní. "Major Marks leží v bezvědomí na ošetřovně, protože jsem ho udeřil do hlavy", přiznal se Kleinman. "Proč jste to udělal?" zeptal se ho Emerson. "Protože major nespal čtyři dny v kuse", odpověděl Kleinman. "To jste mu to nemohli říci?" zeptal se Emerson. "Zkoušeli jsme to, jenže on nechtěl", odpověděl Kleinman. "Jéja. A co hyperpohon?" zeptal se Emerson. "Musíme vyndat krystaly z motorů a dát je do hyperpohonu", odpověděla Evansová. Emerson povzdychl a odešel z můstku.

Major Marks ležel v bezvědomí na lůžku na ošetřovně. Pár metrů od něho stále doktoři ošetřují zraněné členy posádky. Plukovník Reynolds tam byl také se svojí sestrou, která mu právě obvazovala ruku. Na ošetřovnu se otevřely dveře, kterými prošel plukovník Emerson. Reynolds i Reynoldsová pohlédli na Emersona, který se díval na Markse. Reynolds pohlédl na sestru a kývnul hlavou. A tak šla za Emersonem. "Jak je na tom?" zeptal se. "To se dozvíme, až se probudí", odpověděla doktorka. "A co podplukovník Carterová?" zeptal se. "Doktor Turner ji stále prohlíží. Musí zjistit, zdali plod nebyl poškozen a jestli je dítě v pořádku", odpověděla. Emerson kývnul hlavou, že tomu rozumí. "Pane?" řekl mužský hlas. Emerson pohlédl na Markse, který pohnul hlavou do stran. "Marksi?" Plukovník šel k němu a Marks otevřel oči. "Jak se cítíte? Slyšel jsem o tom, co se stalo", řekl Emerson a krátce po tom se usmál a dořekl: "Děkuji. Nebýt vás, byli bychom stále tam dole." Marks pomalu sednul a pokrčil rameny. "Jen dělám svoji práci, pane… nebo spíše dělal, než jsem skončil tady", řekl Marks. "Jak se cítíte?" zeptal se ještě jednou Emerson. "Krom bolení hlavy, tak mnohem lépe, pane", odpověděl Marks a promnul si oči. "A co podplukovník Carterová?" zeptal se. "Doktor Turner ji stále prohlíží", odpověděl. Po necelé minutě se otevřely dveře z vedlejší místnosti a přivezli na lůžku Sam připojenou na přístroje na měření tlaku a EKG. "Jak je na tom?" zeptal se Emerson a šel k doktorovi. Sam zavezli skoro k Marksovi, který přemýšlel nad tím, co se stalo. "Dítě i ona jsou v pořádku. Ale pro jistotu, až se vrátíme zpátky na Zem, zůstane maximálně týden v nemocnici na pozorování", odpověděl Turner. "Děkuji, doktore", řekl Emerson. Turner kývnul hlavou a vrátil se k práci, ale nejdříve pohlédl na majora. "Majore, jak se cítíte?" zeptal se. "Zatím žiju", odpověděl Marks. "Alespoň vás humor nepřestal", řekl Turner a odešel z ošetřovny. "Plukovník Emerson na můstek", ozvala se z interkomu Evansová. "Za chvilku se vrátím", řekl Emerson a Marks kývnul hlavou.

Evansová prováděla na konzoly poslední úpravu hyperpohonu. Po chvilce přišel Emerson na můstek. "Co se děje?" zeptal se. "Opravili jsme hyperpohon. Můžeme vstoupit do hyperprostoru", odpověděla Evansová. "Proveďte. Jak dlouho bude trvat cesta na Zem?" zeptal se Emerson. "S poškozením, které máme, tak den", odpověděla Evansová. "Jak je majoru Marksovi?" zeptal se Kleinman. "Před chvilkou se probudil. Krom toho že má bolest hlavy, tak je celkem v pořádku", odpověděl Emerson. "Asi se mu půjdu omluvit", řekl Kleinman. "Teď ne, kapitáne. Musí odpočívat potom, co se stalo", řekl Emerson.

Podplukovník Carterová na ošetřovně se pomalu probouzí. Nejdříve pohnula hlavou do stran a pak otevřela oči. "Jak se cítíte, madam?" zeptal se Marks, který ji zrovna zahlédnul, když se probouzela. "Celkem dobře", odpověděla Carterová. Na pár vteřin se zarazila a pohlédla do stran, až uviděla Markse. "Počkat. Co vy tu děláte?" zeptala se. "Zeptejte se kapitána Kleinmana. Ten to ví do podrobnosti", odpověděl Marks. "Aha. No, ale podle toho, jak vás vidím, tak chcete zdrhnout, že?" zeptala se Carterová. "Snažím se. Málo, kdo to tu vydrží. A já jsem byl už více jak tucetkrát v nemocnici, že jsem vždy podepsal revers. Kolik už jich bylo, to už si nepamatuji", řekl Marks. Carterová na něho jenom zírala, než se otevřely dveře na ošetřovnu. Plukovník Emerson nimi prošel a šel rovnou k Sam. "Ahoj", řekla Sam. "Ahoj. Jak se cítíš?" zeptal se Paul, když sedal na židli vedle ní. "Celkem dobře", odpověděla. "No, doktor říkal, že ty i to škvrně uvnitř jste v pořádku", řekl Paul a zasmál se. Major vedle nich to měl momentálně těžký. Chce se vytratit z ošetřovny, ale to teď nepůjde, když je tam plukovník Emerson a tak tam jen sedí a přemýšlí. Poručík Evansová přerušila rozhovor mezi Emersonem a Carterovou. "Sakra. Že si vždy vyberou tu pravou chvíli. Za chvilku jsem tu zpátky", řekl a vstal ze židle. "Nemusíš spěchat. Času je stejně dost", řekla na to Sam. Hned jak Emerson odešel z ošetřovny, dostal Marks příležitost, jak odtamtud zdrhnout. "Majore. Být vámi tak to nedělám", řekla Carterová. Marks vylezl z postele a stoupnul na nohy. Carterovou napadl jediný způsob, jak majora zastavit a tak vzala do ruky vysílačku, kterou jí tam nechal Emerson, který ani ne před pár vteřinami odešel. "Paule, můžeš se prosím vrátit zpátky?" řekla do vysílačky. Marks se zrovna chystal vyplížit se z ošetřovny, ale uviděl Emersona, jak se vrací zpátky na ošetřovnu. A tak zalezl za roh a tam počká, až plukovník vstoupí dovnitř a pak se vytratí tajně z ošetřovny. "Co potřebuješ?" zeptal se Paul. Sam ukázala směrem na majora Markse, který se vytrácel z ošetřovny. "Marksi! Skončil jste tu, že jste nespal půlku týdne. Vraťte se hned do své postele! To je rozkaz", rozkázal Emerson. Něco se dělo, protože se Marks opíral o zeď. "Myslím, že to nebude problém", řekl a po jednom kroku k posteli se složil na zem. "Marksi!" Emerson hned běžel k němu. "Doktore!" zařval Emerson. Během chvilky tam byl doktor Turner. "Co se stalo?" zeptal se. "Chtěl odtud odejít, ale najednou se zhroutil na zem", odpověděl Emerson. "Majore, slyšíte mě? Majore." Doktor zkoušel na něho mluvit, ale na nic nezareagoval. Vzal do ruky baterku a zkoušel reakci očí. "Sakra. Je v bezvědomí", řekl Turner a zavolal na Reynoldsovou: "Pomožte mi s ním na postel." Oba spolu s Emersonem vzali Markse a položili ho na postel. "Něco tady nesedí", řekl doktor a začal Marksovi prohlížet hlavu. Po chvilce řekl: "Zapište čas zhroucení." Reynoldsová se podívala na hodinky a na papír zapsala přibližný čas. "Tohle mu kapitán udělat nemohl", řekl doktor. "Co tím myslíte?" zeptal se Emerson. "Tak se podívejte sám." Plukovník pohlédl na Marksovu hlavu, která byla na určitém místě zakrvácená. "Co to znamená?" zeptal se. "To znamená, že major má otřes mozku a myslím, že pořádný. Kdo většinou byl s majorem?" přemýšlel doktor. "Co vím tak Evansová s Kleinmanem", odpověděl Emerson. "Můžete je sem zavolat? Tohle se jen tak často nestává", řekl Turner. Emerson kývnul hlavou a aktivoval vysílačku. Doktor mezitím šel k Reynoldsové a řekl jí instrukce, co má vše udělat: "Připojte ho na EKG, EEG a pulsoxymetr." Kývla hlavou a šla pro věci, které potřebovala. "Jsou na cestě", řekl Emerson. "Dobrá. Kde se mu to stalo? Musel se někde pořádně uhodit do hlavy a k tomu ještě ta příhoda s kapitánem", řekl Turner. Po pár minutách dorazili na ošetřovnu Evansová a Kleinman. Když Kleinman uviděl Markse, jak je připojen na přístroje, zarazil se v momentě. "Vy dva jste byli nejčastěji s majorem. Kde se praštil do hlavy?" zeptal se doktor. Kleinman pohlédl na Evansovou a ta na něho. "Praštil do hlavy? O tom nic nevíme", odpověděl Kleinman. "Takže vy dva jste neviděli majora, jak se praštil hlavou o něco?" zeptal se. "Ne", odpověděla Evansová. "Tak kde se mu to stalo?" pokladl otázku doktor. Všichni se na chvilku zapřemýšleli. Sam za nimi přemýšlela stejně jako oni. "Jaké výrazné změny Marks udělal?" zeptala se Carterová. Všichni v ten moment na ní pohlédli. "Nejvíce si pohrál se štíty, abychom bezpečně proletěli atmosférou", odpověděl Kleinman. "Kde je hlavní generátor štítů?" zeptal se doktor. "Zavedu vás tam. Vy dva se vraťte na můstek a vstupte do hyperprostoru přímo k Zemi a to co nejrychleji", řekl Emerson a spolu s Turnerem odešli z ošetřovny. "To se nemělo stát", dával si za vinu Kleinman. "Vy za to nemůžete, jenom jste ho jinak řečeno dorazil", řekl Mark Turner, který ho ještě zaslechl. Evansová ho poplácala po rameni a spolu s ní šel jinou cestou než doktor s plukovníkem.

 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.